[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Anders Andersen Kjærulf og Magrethe Jensdatter Mørk
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1605 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard


        Ægteskab: Kvinde Magrethe Jensdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Billede
Anders Andersen Kjærulf og Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bertel Andersen Hørby
           Mor: Karen Lauritsdatter Udsen
Børn
1 K Johanne Andersdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1525
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Olufsen


2 K Else Andersdatter Kjærulf af Holtet

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Mellem 1620 og 1631
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Christensen Skriver


3 M Bertel Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1528
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud PedersdatterNotater: Mand - Anders Andersen Kjærulf

Nævnes 1520 og siden ved skipper Klements oprør 1533, hvorved hans gods forbrudt.
Kjærulfske studier side 16 - 17 - 18.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91 - 92 - 93.

BIRT: RIN MH:IF968
DEAT: RIN MH:IF969


Notater: Kvinde - Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel

Kjærulfske studier side 18.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93. Søster til sin mands broder Peder.

DEAT: RIN MH:IF2485

Billede

Anders Andersen Kjærulf
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1597 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1651 - Nørhalne Biersted Kær Ålborg
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Bodil Nielsdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1620
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Pedersdatter MørkNotater: Mand - Anders Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side
395.
DEAT: RIN MH:IF2568

Billede

Bertel Andersen Kjærulf og Gertrud Pedersdatter
Mand Bertel Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1528
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf
           Mor: Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel


        Ægteskab: Kvinde Gertrud Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Bertel Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93.
BIRT: RIN MH:IF1000
DEAT: RIN MH:IF2606


Notater: Kvinde - Gertrud Pedersdatter

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93.
DEAT: RIN MH:IF2607

Billede

Christen Andersen Kjærulf og Kirsten Bertelsdatter
Mand Christen Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1595 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: - Bremerholm København
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Bodil Nielsdatter


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anne Andersdatter

Begivenheder

• Fysisk beskrivelse:
Kvinde Kirsten Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bertel
           Mor: 
Børn
1 M Anders Christensen Kjærulf

          Født: Ca. 1621 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Gunver Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1623 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Else Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1625 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Johanne Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1627 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Maren Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1629 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Christensen Kjærulf

          Født: Ca. 1631 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Argrethe Nielsdatter
    Ægtefælle/partner: Margrethe FrantsdatterNotater: Mand - Christen Andersen Kjærulf

Kaldes unge Christen
DEAT: RIN MH:IF967
DSCR: RIN MH:IF1630

Billede

Jens Andersen Kjærulf og nn Hansdatter
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf
           Mor: Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )


        Ægteskab: Kvinde nn Hansdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Andersen
           Mor: 
Børn
1 M Anders Jensen ( Kjærulf )

     Også kendt som: Anders Skriver
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: N. N. Pedersdatter


2 M Vogn Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Hans Jensen Kjærulf

          Født: 1528
           Dåb: 
           Død: Omkr 1568
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud Munksdatter


4 K NN Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder NnNotater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91.


Kjærulfske studier side 9 - 33 - 34.
KORNUMGAARDLINIEN.
Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner<.
Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie, at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, Edelstand<; han bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri Mand med adelig Kvinde for at være Edelstand<. En Jens Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl.2, men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte Peder Hansens Søster. Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij<, nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg),der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen < maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samkla ng mellem Dyrskjøts Udsagn, at 1 Universitetsbibl. Additam. 117, in fol., S. 3. 2 Erslev og Mollerup, Fr. I.s Registr., S 442. Kerudt maa antages at være Fejlskrift eller Fejllæsning for Kieruell ell. l.3 Ældste d. Arkivregistr. III. 14 og 88, Ny kgl. Saml. 4o. 746, Nyt hist. Tidsskr. V 241.
Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard. Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden. Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, jeg finder Icke fliere neffnet den 2 Sønner 1 Doter <1, men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter,
nemlig:
1 Der kan her gøres opmærksom paa - hvad der ogsaa er omtalt I Indledningen til Kjærulfernes Historie -, at Dyrskjøt havde en Del af sin Viden om de ældste Kjærulf'er fra Optegnelser af Bertel Kjærulf i Aslund, f. o. 1582, d. 1672.
BIRT: RIN MH:IF898
DEAT: RIN MH:IF2508


Notater: Kvinde - nn Hansdatter

DEAT: RIN MH:IF2509
Billede

Jens Andersen Kjærulf og Anne Nielsdatter Griis
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: Mellem 1456 og 1459
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Jensen ( Kjærulf )
           Mor: N. N. Pedersdatter


        Ægteskab: Kvinde Anne Nielsdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1606
        Begravet: 


           Far: Niels Pallesen Griis
           Mor: Bodil Svendsdatter - Orning
Børn
1 M Anders Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1641 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Benedikte Porsdatter Børialsen
         Ægtesk: Ca. 1604


2 M Vogn Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ane Jensdatter


3 K Dorte Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1620
        Begravet: 4 M Morten Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1607
        Begravet: 5 M Svend Nielsen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Bagge Jensen - Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 29 Okt. 1634 - ??dømt Fredløs
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf
         Ægtesk: Asendrup, Vrensted Sogn


7 M Peder Jensen - Kjærulf

          Født: Ca. 1585 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1659
        Begravet: 28 Sep. 1659
    Ægtefælle/partner: Marin PedersdatterNotater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselsk årbog 1949 side 119.
Øster Halne. Her var 1562 følgende Ledingsgaarde:
1. Jens Kjærulf, 2 Skill. 3 Pend. Leding, Gaarden (Matr. Nr. 4) synes genkøbt efter Fejden og
kaldes senere Ø. Halne Møllegaard. 1600 stod den for 3 Skill. Leding og brugtes af Bagge Jensen (Kjærulf) og Morten Jensen (Kjærulf) og 1605 af de samme, men da var Ledíngen forhøjet til
4 Skill. 1622 var Brugerne Morten Jensen Nør og Knud Laursen, Leding 4 Skill., 1646 Morten
Kjærulf, Selvejer, 1650 Niels Mortensen og Ove Laursen, Leding 4 Skill, 1662 de samme, men da
var Herlighedsafgiften pantsat til Arvingerne efter Mogens Høg til Buderupholm, og ligeledes 1664, da Gaarden havde samme Brugere og fik Hk. 8-5-0-0.


Google - Jens Andersen Kjærulf
Jens Andersen Kjærulf, Søn af ovennævnte Anders Jensen Kjærulf, kaldes ogsaa Adelsmand af Dyrskjøt 1. Han blev o.1575 Herredsfoged i Jerslev Herred og beklædte denne Stillingindtil o. 1600. Han nævnes 1568 som Ejer af Kornumgaard, som han selv iboede, samt 2 Huse i V. Brønderslev Sogn2. 1580 købte han af Kronen den Søsterlod i Kornumgaard, som Peder Munk havde købt af Peder Mørk i Musted, men som atter af Peder Munk var solgt til Kronen, fordi Peder Munk, der 1576 havde købt Kronens Ret i Kornumgaard (Herlighedsafgiften),
1580 havde maattet lade denne Handel gaa tilbage, da der var klaget over, at han ikke ydede Bonden den Støtte, han som Forsvarer var pligtig til. Om disse ret vidtløftige transaktioner kan henvises til Kronens Skøder 9/5 1576
og 22/4 1580 samt Kancelliets Brevbøger 12/4, 14/5 og 26/11 1580, 23/5, 24/5 1589 1/5 1597, og ligeledes kan henvises til Kancelliets Brb. 13/11 1581, hvor omtales en af Jens Kjærulf afsagt urigtig dom, som Kongen befrier ham for Følgerne af. Videre haves der i samme Kilde 14/1 1586 Efterretning om en Trolovelses sag, som vedrører Familien. Anders Pallisen, der 1587 var Byskriver i Aalborg (d. 1602) og var gift med Anne Pedersdatter Kjærulf, Datter af Peder Andersen Kjærulf i Ø. Halne og Karen Bertelsdatter, se Side 30, havde. 1585 klaget til Kongen over, at han paa lovformelig maade var bleven trolovet med en Pige, men Jens Kjærulfi Kornumgaard havde nedlagt Protest derimod, da han mente, at Pigen havde lovet ham at ægte hans Søn. Anders Pallisen bestred Gyldigheden af en saadan tidligere Trolovelse, der var sket i Ølsmaal og Drukkenskab og uden Nærværelse af den, pigen skulde troloves med, ja, overhovedet uden Iagttagelse af de sædvanlige Regler. Pigen nægtede ogsaa Rigtigheden deraf, men Jens Kjærulf stod paa sit, og Sagen kom for Tamperretten i Aalborg; men Afgørelsen var imidlertid bleven udsat. Lænsmanden i Aalborg fik nu Ordre til at tage 3 andre Adelsmænd til sig og i Forening med Tamperretsmedlemmerne undersøge og dømme i Sagen. Resultatet kendes ikke, men der er næppe tvivl om, at Anders Pallisen fik Ret, og at den Pige, Sagen drejede sig om, var hans senere Hustru Anne Pedersdatter Kjærulf, der morsomt nok efter Anders Pallisens Død ægtede Jens Kjærulfs Søn Bagge, maaske hendes tidligere forsmaaede Bejler. Jens Kjærulf var gift med Anne Nielsdatter Griis af den adelige Slægt fra Slette og vist Datter af den Niels Griis (gift med Bodil Svendsdatter Orning), der 1505 sammen med Faderen Palle Griis boede i Ø. Mellerup i Jerslev Sogn1, og som 1545 tiltaltes for sin Halsløsning efter Klementsfejden2; Dyrskjøt siger: >Fru Anne Griis af Slette, Niels Grises Datter, Bagge Kierulffs Søste 3, men har jo øjensynlig skrevet Kierulff i Stedet for Griis, og Niels Griis havde netop en Søn Bagge, vist opkaldt efter Niels Griis' Broder Bagge, hvilken sidste boede i Kornumgaards Nabolag, nemlig i Hjermeslevgaard, og blev bekendt i Historien for sit Forsøg paa at dræbe Skipper Klement, et Forsøg, der jo kostede ham selv Livet. Jens Kjærulf og Hustru gav to Alterstager af Messing til V. Brønderslev Kirke; de findes der endnu, og foruden følgende Inskription:
DISE . LIVSE . STAGER . GAFIENS . KERVLF . I KVORNVM . OC HANNE . GRIS . TIL . WESTER . BRØNDERSLØF. KIERKE .
1596 . bærer de to Skjolde '97 uden Hjelme '97 og i det ene Skjold en til højre gaaende Hanulv med udrakt Tunge, i det andet en springende Vildbasse.

Det vides ikke, hvor naar Jens Kjærulf og Anne Griis døde; jeg har truffet ham som Udsteder af et Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting 1597 angaaende Hørbylund 5, og Dyrskjøt nævner først 1602 hans Eftermand i Fogedembedet. Baade han efter dem. De skal have haft ialt 9 Børn, siger Dyrskjøt; af disse kender jeg dog kun 6 eller maaske 7. Kjærulfske Studier side 37 - 38 - 39.. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 50. Skulle have haft 9 børn.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p6347c9bc.html

Se på Kornumgård.

https://www.geni.com/people/Jens-Andersen-Kj%C3%A6rulf/6000000003645839786
Kilde: Carl Klitgaards Kjærulfske studier, Kornumlinien, s.33

Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet >stort

gods I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner<1.

Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie,

at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, >af Edelstand<; han

bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der

var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred

(Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en

noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end

Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri

Mand med adelig Kvinde for at være >af Edelstand<. En Jens

Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til

Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl.2,

men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen

Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte

Peder Hansens Søster.

Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: >Hans Hustrus

Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris

Gods frij<, nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales,

bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V.

Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru

var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og

som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg),

der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470

nævnes som boende i Kornumgaard3. Peder Dyrskjøt siger

ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter

Betegnelsen >bonde< maa antages at have været Selvejerbonde,

og der er saaledes god Samkla ng mellem Dyrskjøts Udsagn, at

Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at

hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard.

Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid,

og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser

ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods

\emdash at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.

Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange

Børn, >mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter

<1, men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter,

nemlig:

Børn: Anders Jensen Kjærulf (1500 - 1569)

Vogn Jensen Kjærulf (1500 - )
Hans Jensen Kjærulf (1500 - )
NN Jensdatter Kjærulf (1500 - )
profil biller fra Dyrskjøts optegnelser

Father: Jens Andersen Kjærulf b: in Fogedgård, Vadum Sogn Mother: Hansdatter b: in Kornumgård, Vester Brønderslev Sogn

Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij", nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg), der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen "bonde" maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samklang mellem Dyrskjøts Udsagn, at Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard. Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.

Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, "mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter", men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter

Kornumgård

Kornumgård var et gods i Vester Brønderslev Sogn, der nu er udstykket.

[redigér] Ejere

1446 ca. Anders Laursen (Bonde) 1506 ca. Hans Andersen Bonde Peder Hansen 1550 ca. Anders Jensen Kjærulf Jens Andersen Kjærulf 1632 Peder Thomsen Galskyt 1688 Helmik Pedersen Galskyt
http://slektsforskning.com/login/person/anetre5/tekst/Jens%20Andersen%20Kjaerulf.asp

BIRT: RIN MH:IF327
DEAT: RIN MH:IF2521


Notater: Kvinde - Anne Nielsdatter Griis

Kjærulfske Studier side 38.
Kjærulf og Hustru gav to Alterstager af Messing til V. Brønderslev Kirke; de findes der endnu, og foruden følgende Inskription: DISE . LIVSE . STAGER . GAF IENS . KERVLF . I KVORNVM . OCH ANNE . GRIS . TIL . WESTER . BRØNDERSLØF. KIERKE . 1596 . bærer de to Skjolde '97 uden Hjelme - og i det ene Skjold en til højre gaaende Hanulv med udrakt Tunge, i det andet en springende Vildbasse.
Det vides ikke, hvornaar Jens Kjærulf og Anne Griis døde; jeg har truffet ham som Udsteder af et Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting 1597 angaaende Hørbylund, og Dyrskjøt nævner først 1602 hans Eftermand i Fogedembedet. Baade han og Hustru var døde 1606, da der 18. Novbr. afholdtes Skifte efter dem. De skal have haft ialt 9 Børn, siger Dyrskjøt; af disse kender jeg dog kun 6 eller maaske 7.


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 50.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

Se på Kornumgård.

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p81e83ad8.html
Notater
Anne Nielsdatter Griis, død før 1606, gift med herredsfoged Jens Andersen Kjærulf i Kornumgård, V.Brønderslev sogn, død 1606. Der blev afholdt skifte efter Jens Andersen Kjærulf og hustru Anne Griis den 18.11.1606. Ægteparret, der antagelig er begravet i Brønderslev kirke, gav 1596 de svære alterstager, der endnu findes i kirken, og som bærer begges våbenskjolde med henholdsvis en ulv og en vildbasse. Kirkens øverste stolestader skal ligeledes forhen have båret deres våbener.
Anne Griis var af den adelige slægt Griis af Slette i Han Herred. Hendes broder Bagge Griis på Hjermeslevgaard blev bekendt for sit drabsforsøg på skipper Klement i 1534. (CK6-, CK7-)

DEAT: RIN MH:IF328
Billede

Jens Andersen Kjærulf og Gertrud Hansdatter
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: 1459 - Fogedgaarden Vadum Sogn
           Dåb: 
           Død: Omkr 1532 - Vadum Sogn, 73 Aar
        Begravet: - Vadum Kirke
        Ægteskab: Kvinde Gertrud Hansdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Bertel Jensen ( kjærulf )

          Født: 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1565
        Begravet: 2 M Søren Jensen ( kjærulf )

          Født: Efter 1500
           Dåb: 
           Død: Efter 1568 - 68 År
        Begravet: 3 M Anders Jensen Skriver Kjærulf

          Født: - Lendum Mark, Nørre Halne
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589 - Foged Gaarden, Hals Sogn
        Begravet: - 1589 I Gulvet I Hals Kirke
    Ægtefælle/partner: Anna Andersdatter Kjærulf


4 M Simon Jensen ( kjærulf )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 90 - 91, stamfader til slægten Kjærulf fra Kornumgård.
Fogedgaard i Vadum død i Kornumgaard Vester Brønderslev.

Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Titel: selvejerbonde Født 1459 fogedgård Vadum sogn Død 1532 Vadum sogn Død 73 år gammel Begravet 1532 Vadum kirke Forældre Ikke angivet Ægtefælle/livspartner(e) Gertrud Hansdatter (1470 - ) Børn Anders Jensen Kjærulf ( - 1589 Jens Andersen Kjærulf nævnes ikke af Dyrskjøt, men er maaske den Jens Kjærulf, der 1519 tilligemed sin Hustru blev optaget i Guds Legems Lav i Aalborg4. Er maaske ogsaa den Jens Kjærulf, der 1532 boede i Halne og da var Rebsmand til Lendum Mark i Vendsyssel sammen med elleve andreMænd, der vist alle var Selvejere og en enkelt (Munk Elbek i Grarup) endda af Adel, skønt han nævnes efter en Selvejerbonde. Derimod er det næppe ham, der nævnes i Ø. Halne i det 16. Aarh.s sidste Halvdel. Maaske hed hans Hustru Gjertrud ......... og jeg antager, at de havde efternævnte Børn, men det er som sagt kun Gisning, da disse Personer intet Slægtsnavn fører.
BIRT: RIN MH:IF802
DEAT: RIN MH:IF803
BURI: RIN MH:IF4962


Notater: Kvinde - Gertrud Hansdatter

Kjærulfske studier side 10.

Gertrud Hansdatter (1470 - ) Titel: husmoder Født 1470 Sted ukendt Forældre Ikke angivet Ægtefælle/livspartner(e) Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Børn Anders Jensen Kjærulf ( - 1589).
DEAT: RIN MH:IF3494
BIRT: RIN MH:IF4961


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF482

Billede

Lars Andersen Kjærulf
Mand Lars Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1610 - Knæpholt Vadum kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1662 - Gjøl Hvet bo Hjørring
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Bodil Nielsdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1640
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Laursen Kjærulf

          Født: 1642
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1644
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Bodil Laursdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1650
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Christensen Kold


5 M Thomas Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1653
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren JellesdatterNotater: Mand - Lars Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side 398.
DEAT: RIN MH:IF2612

Billede

Niels Andersen Kjærulf og Gyde Laursdatter
Mand Niels Andersen Kjærulf

          Født: 10 Aug. 1592 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Jan. 1660 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf
           Mor: Bodil Nielsdatter


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anne Sophie Henningsdatter WalstorpKvinde Gyde Laursdatter

          Født: Ca. 1595 - Krogen V. Brønderslev
           Dåb: 
           Død: Ca. 1681 - Klokkerholm Hellevad Dronninglund
        Begravet: 


           Far: Laurids Jensen
           Mor: Johanne Andersdatter
Børn
1 M Lars Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1615 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
    Ægtefælle/partner: Vibeke Hansdatter


2 K Maren Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1617 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Bendtsen


3 M Søren Nielsen Kjærulf

          Født: Aug. 1619 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Christensdatter


4 K Anne Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1621 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Andersen Tornby
    Ægtefælle/partner: Christian Knudsen Worm


5 M Anders Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1623 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Andersdatter


6 K Johanne Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1625
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Jensen


7 M Anders Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1628 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne SørensdatterNotater: Mand - Niels Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side 411.
DEAT: RIN MH:IF2564Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk