[FuldtNavn]s anerChr. Krogsgård
Jens Andersen Kjærulf og Gertrud Hansdatter Bonde ant.
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf (Omkr 1420-Mellem 1454/1458)
           Mor: Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf ) (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Gertrud Hansdatter Bonde ant.

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Andersen (      -      )
           Mor: 
Børn
1 M Anders Jensen ( Kjærulf )

     Også kendt som: Anders Skriver
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: N. N. Pedersdatter (      -      )


2 M Vogn Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Hans Jensen Kjærulf

          Født: 1528
           Dåb: 
           Død: Omkr 1568
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud Munksdatter (      -      )


4 K NN Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Nn (      -      )Notater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91.


Kjærulfske studier side 9 - 33 - 34.
KORNUMGAARDLINIEN.
Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner<.
Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie, at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, Edelstand<; han bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri Mand med adelig Kvinde for at være Edelstand<. En Jens Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl.2, men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte Peder Hansens Søster. Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij<, nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg),der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen < maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samkla ng mellem Dyrskjøts Udsagn, at 1 Universitetsbibl. Additam. 117, in fol., S. 3. 2 Erslev og Mollerup, Fr. I.s Registr., S 442. Kerudt maa antages at være Fejlskrift eller Fejllæsning for Kieruell ell. l.3 Ældste d. Arkivregistr. III. 14 og 88, Ny kgl. Saml. 4o. 746, Nyt hist. Tidsskr. V 241.
Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard. Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden. Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, jeg finder Icke fliere neffnet den 2 Sønner 1 Doter <1, men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter,
nemlig:
1 Der kan her gøres opmærksom paa - hvad der ogsaa er omtalt I Indledningen til Kjærulfernes Historie -, at Dyrskjøt havde en Del af sin Viden om de ældste Kjærulf'er fra Optegnelser af Bertel Kjærulf i Aslund, f. o. 1582, d. 1672.


Fra Geni.

NavnJens Andersen Kjærulf (født Andersen Kjærulf)
KønMand
FødselCirka 1476
Fogedgaard, Vadum, Kjær Herred, Aalborg Amt
BeskæftigelseHalne
DødEfter 1532
Vadum, Kjær Herred, Aalborg Amt
Gravlagt Aalborg, Denmark
FarAnders Andersen Andersen Kjærulf (født Kjærulf), S161
MorElse Vognsdatter
HustruGjertrud Hansdatter Bonde ant.
BørnAnders Jensen Jensen Kjærulff (født Kjærulf)
Anders Jensen Jens Kjærulf (født Kjærulff)
Bertel Jensen Kjærulf
Søren Jensen Kjærulf
Simon Jensen Kjærulf
Hans Jensen Kjærulf
Vogn Jensen Kjærulf
Nn Jensdatter Kjærulf
Bagge Jensen Kjærulf
SøskendeAnders Andersen Andersen Kjærulf
Peder Andersen Kjærulf, Østbjerglinien
Morten Andersen Kjærulf
nn Andersdatter Kjærulf


https://da.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%A6rulf

Kjærulf, også i form af Kjærulff, Kierulff, Kierulf, Kjerulf, Kiærulff, Kiærulf, Kærulf og Kjaerulf er en gammel dansk slægt, som har bredt sig til Sverige, Norge, USA, Filippinerne og andre lande. Slægten kan føres tilbage til den danske middelalder (1430-1440) og ifølge Carl Klitgaards meget omfattende slægtsoptegnelse (se nedenfor) kan slægten inddeles i 15 linjer.

Navnet er stavet på flere måder og er sammensat af Kjær (Kier, Kjer Kiær Kjaer), som refererer til Kær Herred, og Ulf, som er den gammeldanske betegnelse for ulv.

Slægten har talt en lang række præster, og har har ejet mange landejendomme. Den berømte danske oprørsleder Skipper Clement (1484-1536) var på moders side af slægten Kjærulf.


BIRT: RIN MH:IF898
DEAT: RIN MH:IF2508


Notater: Kvinde - Gertrud Hansdatter Bonde ant.

Fra Geni.

NavnGjertrud Hansdatter Bonde ant.
KønKvinde
Fødsel1480
DødEfter 1525
Vadum, Kjær Herred, Aalborg Amt
FarHans Andersen Bonde
MorNN Ukendt
ÆgtemandJens Andersen Kjærulf (født Andersen Kjærulf)
BørnAnders Jensen Jens Kjærulf (født Kjærulff)
Bertel Jensen Kjærulf
Søren Jensen Kjærulf
Simon Jensen Kjærulf
Hans Jensen Kjærulf
Vogn Jensen Kjærulf
Nn Jensdatter Kjærulf
Bagge Jensen Kjærulf
DEAT: RIN MH:IF2509


Lars Andersen Kjærulf
Mand Lars Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1610 - Knæpholt Vadum kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1662 - Gjøl Hvet bo Hjørring
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1566-1631)
           Mor: Bodil Nielsdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1640
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Laursen Kjærulf

          Født: 1642
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1644
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Bodil Laursdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1650
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Christensen Kold (      -      )


5 M Thomas Laursen Kjærulf

          Født: Ca. 1653
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jellesdatter (      -      )Notater: Mand - Lars Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side 398.
DEAT: RIN MH:IF2612


Niels Andersen Kjærulf og Gyde Laursdatter
Mand Niels Andersen Kjærulf

          Født: 10 Aug. 1592 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Jan. 1660 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1566-1631)
           Mor: Bodil Nielsdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Gyde Laursdatter

          Født: Ca. 1595 - Krogen V. Brønderslev
           Dåb: 
           Død: Ca. 1681 - Klokkerholm Hellevad Dronninglund
        Begravet: 


           Far: Laurids Jensen (      -      )
           Mor: Johanne Andersdatter (      -      )
Børn
1 M Lars Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1615 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Sophie Henningsdatter Walstorp (Ca. 1610-      )
    Ægtefælle/partner: Vibeke Hansdatter (      -      )


2 K Maren Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1617 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Bendtsen (      -      )


3 M Søren Nielsen Kjærulf

          Født: Aug. 1619 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Christensdatter (      -      )


4 K Anne Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1621 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Andersen Tornby (      -      )
    Ægtefælle/partner: Christian Knudsen Worm (      -      )


5 M Anders Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1623 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Andersdatter (      -      )


6 K Johanne Nielsdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1625
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Jensen (      -      )


7 M Anders Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1628 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Sørensdatter (      -      )Notater: Mand - Niels Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side 411.
DEAT: RIN MH:IF2564


Niels Andersen Kjærulf og Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
Mand Niels Andersen Kjærulf

          Født: 10 Aug. 1592 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Jan. 1660 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1566-1631)
           Mor: Bodil Nielsdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Anne Sophie Henningsdatter Walstorp

          Født: Ca. 1610 - Rækkestad Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henning Walstorp (      -      )
           Mor: Bodil Galde (      -      ) Anden ægtefælle/partner: Oluf Pedersen (Ca. 1600-1644)

 Anden ægtefælle/partner: Lars Nielsen Kjærulf (Ca. 1615-      )


Børn

Notater: Mand - Niels Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side 411.
DEAT: RIN MH:IF2564


Peder Andersen Kjærulf og Pedersdatter Mørk
Mand Peder Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1620
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf (Ca. 1597-Efter 1651)
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Pedersdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn


Peder Andersen Kjærulf og Karen Bertelsdatter
Mand Peder Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1440
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bertel Andersen Hørby (Omkr 1490-1574)
           Mor: Karen Lauritsdatter Udsen (Omkr 1510-      )
Børn
1 M Bertel Pedersen Kjærulf

          Født: Omkr 1455
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Else Pedersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Mogensen (      -Efter 1620)
    Ægtefælle/partner: Jørgen Jørgensen Kjærulf (Før 1551-      )


3 K Anna Pedersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Morten Pedersen Kjærulf

          Født: Mellem 1560 og 1565
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91. Havde 5 børn.
BIRT: RIN MH:IF999
DEAT: RIN MH:IF1637


Notater: Kvinde - Karen Bertelsdatter

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91.


DEAT: RIN MH:IF1636


Peder Andersen Kjærulf
Mand Peder Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1445
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf (Omkr 1420-Mellem 1454/1458)
           Mor: Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf ) (      -      )


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Andreas Pedersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Bertel Pedersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Anna Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Anders Pedersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Andersen Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF1138
DEAT: RIN MH:IF2505


Christen Andersen Møller og Marie Catrine Jensdatter
Mand Christen Andersen Møller

          Født: 1792
           Dåb: 
           Død: 1867
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Catrine Jensdatter

          Født: 1799
           Dåb: 
           Død: 1890
        Begravet: 


Børn
1 K Inger Marie Christensdatter Møller

          Født: 1829
           Dåb: 
           Død: 1918
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Andreas Peter Edvard Qvist (1826-1896)Notater: Mand - Christen Andersen Møller

Fra Henrik Krogsgaard s Geni træ.


Notater: Kvinde - Marie Catrine Jensdatter

Fra Henrik Krogsgaard s Geni træ.


Niels Andersen Nørgaard og Maren Pedersdatter
Mand Niels Andersen Nørgaard

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Christensen (      -      )
           Mor: Doritha Andersdatter (      -      )


        Ægteskab: 20 Jan. 1785 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 435. Trl. 28 Dec 1784.Kvinde Maren Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Nielsen

          Født: 29 Maj 1785 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 435.
           Dåb: - Trinit.
           Død: 
        Begravet: 2 K Dorthe Nielsdatter Nørgaard

          Født: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 438.
           Dåb: 15 Jun. 1786 - Festo Afrienfirnis = Kr. Himmelfartsdag
           Død: 
        Begravet: 3 K Maren Nielsdatter Nørgaard

          Født: 1787 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 440.
           Dåb: 12 Aug. 1787
           Død: 29 Nov. 1789 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 444.
        Begravet: - Dom Trinitatis = 1 Søndag Efter Trinitatis 2 År Gl.4 K Kiersten Nielsdatter Nørgaard

          Født: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 443.
           Dåb: 20 Dec. 1789 - 4 Advent
           Død: 
        Begravet: 5 K Maren Nielsdatter Nørgaard

          Født: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 447.
           Dåb: 17 Jan. 1790
           Død: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 462.
        Begravet: 20 Jul. 17946 M Anders Nielsen Nørgaard

          Født: 1792 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 455.
           Dåb: 9 Apr. 1792
           Død: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 461.
        Begravet: 6 Jul. 17947 M Peder Nielsen Nørgaard

          Født: 17 Jan. 1796 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 466.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 8 M Jens Nielsen Nørgaard

          Født: 11 Mar. 1797 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 468.
           Dåb: 
           Død: 19 Nov. 1848 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1815 - 1857 O 178 Nr. 3.
        Begravet: 28 Nov. 1848 - 51 3/4 År. Gigt Og Drukkenskab.
    Ægtefælle/partner: Kirsten Christensdatter (1803-      )
         Ægtesk: 20 Dec. 1822 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 120 Nr. 10.


9 K Karen Nielsdatter Nørgaard

          Født: 10 Feb. 1799 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 473.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Søren Andersen Nørgaard og Ane Marie Kristensen
Mand Søren Andersen Nørgaard

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke gift
       Ægt.status: Parret blev ikke giftKvinde Ane Marie Kristensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ane Petrine Andersen

          Født: 30 Mar. 1887 - Hjørring Vrensted 1887 - 1892 O 21 nr. 9.
           Dåb: 29 Maj 1887
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Alfred Christensen (1885-      )Notater: Mand - Søren Andersen Nørgaard

Udlagt. Enkemand og gaardmand af Brøslev, Ingstrup.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk