[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Ove Mørk og Mette Mortensdatter Vognsen
Mand Ove Mørk

     Også kendt som: Andersen Mørk
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1582
        Begravet: 


           Far: Anders Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Johanne OlufsdatterKvinde Mette Mortensdatter Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Bagge Nielsen Gris

 Anden ægtefælle/partner: Jens Thomsen


Børn

Notater: Mand - Ove Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 343.

Herredsfoged ( 1556-1581 ) i Børglum herred
boede 1557 Vestergård Gunderup, Vrejlev sogn, Hjørring.

DEAT: RIN MH:IF995


Notater: Kvinde - Mette Mortensdatter Vognsen

Slægten Nutiden og Valdemar Sejr Slægtsforskning og Danmarkshistorie af Anton Blåbjerg " udg. 2000 isbn 87-90331.
55.11 Mette mortensdatter ( Vognsen af Stenshede ) f. ( 1495 - 1510 ) d. efter 1586 - 87, arving til halvdelen af Hjermeslevgaard. Gift 1 g. før 1528 med Bagge Pallesen Griis, f. før 1500,d. ca. 1535 dræbt på flugt efter drabsforsæg på Skipper Clement, der havde afbrændt Hjermeslevgaard og Klarupgaard 1534; nævnt fra 1524, Lensmand på Klarupgaard syd for Aalborg. Mette blev gift 2. g. med JensThomsen ( Dan ) d. ( 1582 - 1587 ) nævnt 1568 på Hjermeslevgaard.
Billede

Jens Thomsen og Ingeborg Mortensen
Mand Jens Thomsen

          Født: 26 Mar. 1895 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 11 nr. 4.
           Dåb: 8 Okt. 1895
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Thomsen
           Mor: Karen Marie Larsen


        Ægteskab: 20 Okt. 1925 - Hjørring Horns Frederikshavn 1923 - 1927 O 112 nr. 30.

Begivenheder

• Folketælling: 1901, Hjøring Sejlstrup O 160.

• Folketælling: 1940, Hjøring Sejlstrup O 32.
Kvinde Ingeborg Mortensen

          Født: 16 Jul. 1900 - Hjørring Børglum Jerslev 1892 - 1900 O 175 nr. 30.
           Dåb: 21 Okt. 1900
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kristen Martin Mortensen
           Mor: Julie Marie Kristensen


Begivenheder

• Folketælling: 1911, Hjørring Børglum Jerslev O 249 nr. 4.

• Folketælling: 1940, Hjøring Sejlstrup O 32.

Begivenheder for par

• Trolovet: 3 Okt. 1925, Lyst i Jerslev kirke 3 - 10 - 1925.


Børn
1 K Edith Thomsen

          Født: 11 Mar. 1928 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 154 nr. 2.
           Dåb: 27 Maj 1928
           Død: 
        Begravet: 2 M Christian Møller Thomsen

          Født: 25 Mar. 1929 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 76nr. 2.
           Dåb: 2 Jun. 1929
           Død: 
        Begravet: 3 M Jørgen Thomsen

          Født: 21 Sep. 1933 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1931 - 1971 O 8 nr. 7. side 4.
           Dåb: 21 Nov. 1933
           Død: 20 Jan. 2001 - Hjørring Børglum Sejlstrup
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marie Kragelund Skadborg
         Ægtesk: 12 Jun. 1965Notater: Mand - Jens Thomsen

Lægdsrulle; Udskr. kreds 5; 1913; L; Tilgangsrulle 467 - 580; O 210 nr. 11. 1917 § 13 - 1918 § 13 - 1921 Udygtighedspas § hævet til § 43.

§ 13.
Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han i Henhold til § 11 Nr. 1 6 er pligtig at fremstille sig, straffes med
Bøder fra 10 til 200 Rd. Han kan ikke paa en senere Session benytte den ved
denne Lovs § 14 hjemlede Ret til at faae Udsættelse.
Udebliver han anden Gang eller oftere uden lovligt Forfald fra Sessionen,
straffes han med Fængsel. Dog kan ogsaa i dette Tilfælde under formildende
Omstændigheder Bøder fra 20 til 200 Rd. ikjendes, navnlig naar det af den
Paagjældendes Legemsbeskaffenhed klart fremgaaer, at han er uskikket til al
Krigstjeneste, eller han ved en forud for Dommens Afsigelse gaaende
Sessionsbehandling er bleven funden utjenstdygtig. Naar Nogen trende Gange
uden lovligt Forfald er udebleven fra Sessionen, bliver der at lægge Beslag paa
den Formue, som han maatte besidde eller erhverve her i Riget, indtil han
kommer tilstede, eller hans Formue paa Grund af hans Død eller ifølge de i F. 11
September 1839 foreskrevne Regler tilfalder, hans Arvinger, og han kan derhos,
naar han træffes og af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax, efter, sin
Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.
Den, som i Krigstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han er pligtig at fremstille sig, straffes med Fængsel. Han kan, saafremt
han af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax efter sin Brugbarhed
afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet. Værnepligtige, der ikke
efterkomme den dem i Henhold til § 11 Nr. 7 givne Tilsigelse til Møde for
Sessionen, straffes med Bøder fra 2 til 20 Rd. Vedtegninger om Behandling efter
denne Paragraph bortfalde, naar lovligt Forfald senere godtgjøres for Sessionen
eller, for søfarende Værnepligtige Vedkommende, for Udskrivnings-chefen.

Om denne er rigtig ved jeg ikke.
§ 43.
Den, som ved Vold eller Trusel søger
at formaa en foresat eller overordnet til at
foretage eller undlade en Tjenestehandling eller at hindre ham under en saadan, eller
som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 6 Aar.
Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som ved Vold eller Tr
usel søger at hindre
en anden Krigsmand fra at udføre en ham af foresatte given Befaling i
Tjenesteanliggende, eller som medvirker hertil.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.


Notater: Kvinde - Ingeborg Mortensen

DEAT: RIN MH:IF2194

Billede

Lars Mortensen og Johanne Pedersdatter
Mand Lars Mortensen

          Født: 1770
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Saltum O 19 Westrupgaard.
Kvinde Johanne Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Larsdatter

          Født: 1802 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 127 ø-v.
           Dåb: 18 Jul. 1802
           Død: 23 Maj 1878 - Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 237 nr. 2.
        Begravet: 30 Maj 1878 - 77 År.
    Ægtefælle/partner: Søren Jespersen
         Ægtesk: 14 Aug. 1836 - Hjørring Saltum 1830 - 1843 O 115 nr. 8.


2 K Karen Larsdatter

          Født: 1804 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 130 n.h.
           Dåb: 26 Apr. 1804
           Død: 
        Begravet: 3 K Annne Larsdstter

          Født: 1806 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 138 ø-h.
           Dåb: 5 Okt. 1806
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Christian Larsen

          Født: 1808 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 144 n-v.
           Dåb: 20 Jun. 1808
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Mads Peter Mortensen og Maren Kirstine Nielsen
Mand Mads Peter Mortensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Maren Kirstine Nielsen

          Født: 17 Aug. 1853 - Hjørring Saltum 1851 - 1866 O 61 nr. 14.
           Dåb: 23 Okt. 1853
           Død: 3 Feb. 1924 - Hjørring Saltum
        Begravet: 9 Feb. 1924


           Far: Niels Christian Andersen
           Mor: Megdel Marie Jensdatter      Anden partner: Peder Nielsen

 Anden ægtefælle/partner: Jens Christian Pedersen - 23 Nov. 1877 - Hjørring Saltum

Begivenheder

• Konfirmation: 6 Okt. 1867, Hjørring Saltum O 113 nr. 9.

• Folketælling: 1901, Hjørring Saltum O 875.


Børn
1 K Magdel Marie Mortensen

          Født: 5 Feb. 1876
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Mads Peter Mortensen

http://www.gittes.eu/Aner%20PDF/Morfar/51.pdf

Barn med fraskilt mand Mads Peter Mortensen i Sigsgaard i Jetsmark. Han vedkender
sig:
2. Magdel Marie Mortensen 5. februar 1876


Notater: Kvinde - Maren Kirstine Nielsen

http://gittes.eu/Aner%20PDF/Morfar/12.pdf

Maren Kirstine Nielsen boede omkring sit giftermål i 1877 hjemme hos sine forældre.
Jens Christian Pedersen tjente på Saltum Præstegaard.
I forbindelse med folketællingen 1880 betegnes Jens Christian Pedersen som inderste og
"daglejer i agerbruget". Han og Maren Kirstine Nielsen bor i Kvorup by i Jetsmark
Sogn med deres 2 børn Magdel Marie Mortensen og Jens Christian Pedersen.
Ved folketællingen i 1890 bor Jens Kristian Pedersen med sin kone Maren Kirstine
Nielsen i Saltum Kær sammen med børnene Jens Kristian, Niels Kristian, Peder
Kristian, Maren Katrine, Maren Kirstine og Jens. Parret og alle børnene omtales som
fattiglemmer.
Billede

Niels Christian Sørensen og Maren Mortensen
Mand Niels Christian Sørensen

          Født: 19 Aug. 1880 - Hjørring Hjermitslev 1815 - 1857 O 48 nr. 6.
           Dåb: 17 Okt. 1880
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christian Sørensen
           Mor: Ane Magrete Sørensen


        Ægteskab: 27 Mar. 1908 - Hjørring Saltum 1903 - 1915 O 184 nr. 3.Kvinde Maren Mortensen

          Født: 26 Jul. 1884 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 80 nr. 20.
           Dåb: 26 Dec. 1884
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Mortensen
           Mor: Magrethe Eriksen
Børn
1 K Margethe Krogsgaard

          Født: 12 Jan. 1909 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 142 nr. 1.
           Dåb: 28 Mar. 1909
           Død: 
        Begravet: 2 K Valborg Krogsgaard

          Født: 30 Aug. 1910 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 151 nr. 18.
           Dåb: 30 Okt. 1910
           Død: 
        Begravet: 3 M Christen Arnold Krogsgaard

          Født: 13 Feb. 1914 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 54 nr. 4.
           Dåb: 13 Apr. 1914
           Død: 
        Begravet: 4 M Niels Hartmann Krogsgaard

          Født: 19 Feb. 1923 - Hjørring Vennebjerg 1921 - 1940 O 6 nr. 1.
           Dåb: 27 Apr. 1923
           Død: 
        Begravet: 5 M Svend Erik Krogsgaard

          Født: 25 Aug. 1925 - Hjørring Vennebjerg 1921 - 1940 O 11 nr. 7.
           Dåb: 22 Nov. 1925
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Niels Christian Sørensen

http://www.krogsgaard.name/pafg30.htm#1023
Billede

Ankjær Thomsen og Margrethe Mortensen
Mand Ankjær Thomsen

          Født: 13 Apr. 1899 - Hjørrong Dronninglund Dronninglund 1892 - 1900 O 109 nr. 17.
           Dåb: 24 Sep. 1899
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anton Thomsen
           Mor: Sine Nielsen


        Ægteskab: 29 Jan. 1936 - Hjørring Børglum Jerslev 1936 - 1945 O 216 nr. 2.Kvinde Margrethe Mortensen

          Født: 7 Jul. 1907 - Hjørring Børglum Jerslev 1907 - 1913 O 83 nr. 23.
           Dåb: 24 Nov. 1907
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kristen Martin Mortensen
           Mor: Julie Marie Kristensen


Begivenheder

• Folketælling: 1911, Hjørring Børglum Jerslev O 249 nr. 4.


Børn

Billede
Mogens Mortensen
Mand Mogens Mortensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Niels Mogensen

     Også kendt som: Andersdatter Kjærulf
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1620
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Andersen
    Ægtefælle/partner: Else Pedersdatter KjærulfNotater: Mand - Mogens Mortensen

DEAT: RIN MH:IF2466

Billede

Peder Mortensen og Magrete Sophie Svendsen
Mand Peder Mortensen

          Født: 10 Nov. 1813 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 239 Nr. 7.
           Dåb: 26 Nov. 1813
           Død: 9 Mar. 1872 - Hjørring Børglum Tolstrup 1864 - 1881 O 250 Nr. 1.
        Begravet: 17 Mar. 1872 - 58 år.


           Far: Morten Sørensen
           Mor: Inger Marie Ovesdatter


        Ægteskab: 14 Okt. 1860 - Hjøring Sejlstrup 1860 - 1877 O 100 nr. 3.

 Anden ægtefælle/partner: Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted ) - 8 Feb. 1839 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O.114 nr, 3.

Begivenheder

• Konfirmation: 13 Apr. 1828, Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 99 Nr. 1.

• Folketælling: 1834, Hjørring Tise O 4.

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 27 nr.42 en gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Tolstrup O 40 V. Meilsted.
Kvinde Magrete Sophie Svendsen

          Født: 26 Sep. 1826 - Hjøring Sejlstrup 1814 - 1840 O 34 nr. 8.
           Dåb: 27 Sep. 1826
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Svend Jacobsen
           Mor: Maren Christine Redtz


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjøring Sejlstrup O 7 nr. 34 en gaard.

• Folketælling: 1840, Hjøring Sejlstrup O 4 nr. 9 en gaard.

• Konfirmation: 1840, Hjøring Sejlstrup 1814 - 1840 O 61 nr. 1.

• Folketælling: 1845, Hjøring Sejlstrup O 14 nr. 59 en gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Tolstrup O 40 V. Meilsted.


Børn
1 M Svend Pedersen

          Født: 5 Mar. 1863 - Hjøring Tolstrup 1853 - 1863 O 47 nr. 12.
           Dåb: 25 Apr. 1863
           Død: 
        Begravet: 2 M Martinus Pedersen

          Født: 26 Aug. 1864 - Hjøring Tolstrup 1864 - 1881 O 4 nr. 13.
           Dåb: 16 Okt. 1864
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Mortensen

½10/11/1813 Peder Mortensen søn af Morten Sørensen og Inger Ovesdatter døbt 26/11 fadd. Kirsten Mortensdatter Alstrup, jomfru Willadsen, jomfru Willumsen, Peder Andersen, Chr. Sørensen, Thomas Ovesen.

Lægdsrulle Hjørring; 1818; D; Hovedrulle; 46; - 83; O 86 Gammel nr. 171 ny nr. 139 Manne år.
Lægdsrulle; 1821 G; O 90 Gammel nr. 139 ny nr. 109 - 7 år.
Lægdsrulle; 1824 K; O 98; Gammel nr. 109 ny nr. 94 - 10 år.
Lægdsrulle; 1827; B; O 101 Gammel nr. 94 ny nr. 84 - 13 år.
Lægdsrulle; 1830; E; O 102 Gammel nr. 84 ny nr. 69 - 16 år.
Lægdsrulle; 1833; H; O 104 Gammel nr. 69 ny nr. 45 - 19 år. 66 ¼" 173 cm. ( Bagyndt ?) 1834 - 1835 GMS (= Gammel mands søn) (bagyst ?) W 1836.
Lægdsrulle; 1836; L; O 106 Gammel nr. 45 ny nr. 40 - 22 år. 66 ¼" 1836 GMS.
Lægdsrulle; 1839 O; O 105 Gammel nr. 40 ny nr. 26 - 25 år. Frilad gårdmand ( benist ?) ( ?? ) Er den 8 - 2 -1839 ægtevietviet til gårdenke Maren sørensdatter af W. Meilsted Tolstrup sogn og mens han der tilkendes for at han kommet ud af sin stilling som GMD, ( mig der tur Behends førte lægd ?) 30/40. Anm. S 1840, 3 jrk ¾ givt.

Tolstrup Børglum Hjørring O.113. 08/02/1839 Vies i Tolstrup kirke Peder Mortensen 25 aar ungk. fra Stavad fæster af V. Melsted og Maren Sørensdatter 33 aar ( Maren Melsted ) enkekone i Melsted forl. Svend Sørensen Møller, Frants Nielsen, gdm. i Stavad Thise sogn.

Folketælling 1860 Ø. Hjermitslev i Tolstrup V. Melsted en gaard Peder Mortensen 47 år enkemand f. i Thise, børn Morten Peder Pedersen 12 år, Karen Pedersdatter 16 år desuden 3 tjenestefolk.

Ved vielsen 1860 = Enkemand Peder Mortensen af Vester Meilsted Tolstrup sogn.


BIRT: RIN MH:IF129
CHR: RIN MH:IF130
DEAT: RIN MH:IF2307
Billede

Peder Mortensen og Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )
Mand Peder Mortensen

          Født: 10 Nov. 1813 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 239 Nr. 7.
           Dåb: 26 Nov. 1813
           Død: 9 Mar. 1872 - Hjørring Børglum Tolstrup 1864 - 1881 O 250 Nr. 1.
        Begravet: 17 Mar. 1872 - 58 år.


           Far: Morten Sørensen
           Mor: Inger Marie Ovesdatter


        Ægteskab: 8 Feb. 1839 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O.114 nr, 3.

 Anden ægtefælle/partner: Magrete Sophie Svendsen - 14 Okt. 1860 - Hjøring Sejlstrup 1860 - 1877 O 100 nr. 3.

Begivenheder

• Konfirmation: 13 Apr. 1828, Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 99 Nr. 1.

• Folketælling: 1834, Hjørring Tise O 4.

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 27 nr.42 en gaard.

• Folketælling: 1870, Hjøring Tolstrup O 40 V. Meilsted.
Kvinde Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )

     Også kendt som: Maren Melsted
          Født: 1805 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 142.
           Dåb: 13 Okt. 1805
           Død: 2 Apr. 1859 - Hjørring Børglum Tolstrup 1853 - 1863 O 209 Nr. 4.
        Dødsårsag: Hjørring Børglum Tolstrup 1853 - 1863 O. 210 nr. 4.
        Begravet: 10 Apr. 1859


           Far: Søren Albrechtsen
           Mor: Karen Svendsdatter Anden ægtefælle/partner: Jens Clausen - 25 Dec. 1828 - Hjørring Tolstrup 1813 1833 O 112 nr. 10.

Begivenheder

• Konfirmation: 1820, Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 95 Nr. 4.

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 27 nr.42 en gaard.


Børn
1 K Inger Marie Pedersdatter

          Født: 10 Apr. 1841 - Hjørring Børglum Tolstrup 1834 - 1852 O 61 Nr. 6.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Mette Kristine Pedersdatter

          Født: 9 Apr. 1842 - Hjørring Børglum Tolstrup 1934 - 1852 O 62 Nr. 7.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Frantz Christopher Bylov Obel
         Ægtesk: 9 Okt. 1866 - Hjøring Tolstrup 1864 - 1881 O 172 nr. 5.


3 K Karin Pedersdatter

          Født: 29 Dec. 1844 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 68 nr. 9.
           Dåb: 12 Jan. 1845
           Død: 
        Begravet: 4 M Morten Peter Pedersen

          Født: 26 Aug. 1848 - 1834 - 1852 Tolstrup Børglum Hjørring O.31 Nr. 5.
           Dåb: 29 Okt. 1848
           Død: 26 Nov. 1916 - Hjørring Børglum Vrå 1905 - 1918 O 341 Nr. 17.
        Begravet: 1 Dec. 1916 - kl. 11, 00 se Vensyssels tidende
    Ægtefælle/partner: Else Marie Nielsen
         Ægtesk: 15 Feb. 1878 - 1854 - 1891 Vester Hjermitslev O.178 Nr. 2.Notater: Mand - Peder Mortensen

½10/11/1813 Peder Mortensen søn af Morten Sørensen og Inger Ovesdatter døbt 26/11 fadd. Kirsten Mortensdatter Alstrup, jomfru Willadsen, jomfru Willumsen, Peder Andersen, Chr. Sørensen, Thomas Ovesen.

Lægdsrulle Hjørring; 1818; D; Hovedrulle; 46; - 83; O 86 Gammel nr. 171 ny nr. 139 Manne år.
Lægdsrulle; 1821 G; O 90 Gammel nr. 139 ny nr. 109 - 7 år.
Lægdsrulle; 1824 K; O 98; Gammel nr. 109 ny nr. 94 - 10 år.
Lægdsrulle; 1827; B; O 101 Gammel nr. 94 ny nr. 84 - 13 år.
Lægdsrulle; 1830; E; O 102 Gammel nr. 84 ny nr. 69 - 16 år.
Lægdsrulle; 1833; H; O 104 Gammel nr. 69 ny nr. 45 - 19 år. 66 ¼" 173 cm. ( Bagyndt ?) 1834 - 1835 GMS (= Gammel mands søn) (bagyst ?) W 1836.
Lægdsrulle; 1836; L; O 106 Gammel nr. 45 ny nr. 40 - 22 år. 66 ¼" 1836 GMS.
Lægdsrulle; 1839 O; O 105 Gammel nr. 40 ny nr. 26 - 25 år. Frilad gårdmand ( benist ?) ( ?? ) Er den 8 - 2 -1839 ægtevietviet til gårdenke Maren sørensdatter af W. Meilsted Tolstrup sogn og mens han der tilkendes for at han kommet ud af sin stilling som GMD, ( mig der tur Behends førte lægd ?) 30/40. Anm. S 1840, 3 jrk ¾ givt.

Tolstrup Børglum Hjørring O.113. 08/02/1839 Vies i Tolstrup kirke Peder Mortensen 25 aar ungk. fra Stavad fæster af V. Melsted og Maren Sørensdatter 33 aar ( Maren Melsted ) enkekone i Melsted forl. Svend Sørensen Møller, Frants Nielsen, gdm. i Stavad Thise sogn.

Folketælling 1860 Ø. Hjermitslev i Tolstrup V. Melsted en gaard Peder Mortensen 47 år enkemand f. i Thise, børn Morten Peder Pedersen 12 år, Karen Pedersdatter 16 år desuden 3 tjenestefolk.

Ved vielsen 1860 = Enkemand Peder Mortensen af Vester Meilsted Tolstrup sogn.


BIRT: RIN MH:IF129
CHR: RIN MH:IF130
DEAT: RIN MH:IF2307


Notater: Kvinde - Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )

Maren Sørensdatter 13/10/1805 Datter af Søren Albertsen og Karen Svendsdatter Hjermitslev mølle. Faddere til børnene er :Lars Albertsen Christen Svendsen Niels Christensen (svoger gift med Else Katrine ) Valdemar Møller fra Hammelmose len Quaades hustru af Hammelmose mølle (Quaade Kristine Sofie f. Petersen dør 13 feb. 1833 46½ år omkom i snefog ) Quaade har også Gudumlund mølle 10 maj 1849 dør H. Chr. Quaade fæster af Hammelmose mølle 59 år .

Konfirmeret 1820 i Hjermitslevgaards mølle Hun er tidligere gift med Jens Clausen 26 aar, han dør 28/06/1838, hun er død før 1860.

Maren ( Melsted ) Sørensdatter hendes bedstemor er Maren Damsgaard hende som der er skrevet en del om i de fleste af postmester Klitgaard Kærulf studier, som er at finde på nettet.

Gift Tolstrup Børglum Hjørring O.113.

Skifte/ Scheel gods 1786 - 1822: 'Maren Sørensdatter = Peder Michelsen Bilde, inds, 13. Nov. 1805, ...'.'... død i mange år ...'.

Børglum Herredsfoged se billede.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175902#192605,32294843


BIRT: RIN MH:IF131
DEAT: RIN MH:IF132
BURI: RIN MH:IF133
Billede

Rasmus Mortensen og Anna Rasmussen
Mand Rasmus Mortensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Rasmussen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Johannes Marius Mortensen

          Født: 23 Jun. 1886 - Maribo Holeby
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marie Belona Clausen
         Ægtesk: 18 Maj 1913 - Maribo Fejø 1892 - 1914 O 157 nr. 6.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk