[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Hermann Orthmann og Ane Marie Winter
Mand Hermann Orthmann

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Ane Marie Winter

          Født: 1814
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Søren Hermann Orthman

          Født: 16 Maj 1856 - Ålborg Fleskum Vor Frue 1855 - 1866 O 25 Nr. 34.
           Dåb: 19 Okt. 1856
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Cathrine Elisabeth Frederiksen
         Ægtesk: 26 Jul. 1877 - Ålborg Kær Hals 1876 - 1883 O 120 Nr. 8.Notater: Mand - Hermann Orthmann

Udlagt barnefader til Søren.


Notater: Kvinde - Ane Marie Winter

Ved Sørens dåb enkefru Larsen.
Billede

Jens Christian Ottesen og Maren Kirstine Sørensen
Mand Jens Christian Ottesen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Maren Kirstine Sørensen

          Født: 1870
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Kristen Marinus Ottesen

          Født: 27 Nov. 1898 - Ålborg Sulsted 1892 - 1899 O 45 nr. 18,
           Dåb: 25 Jan. 1899
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Agnes Marie KristiansenNotater: Mand - Jens Christian Ottesen

Enkemand.
Billede

Peder Thomsen Galschyt og Marine Ottosdatter Stambe
Mand Peder Thomsen Galschyt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1495
        Begravet: 


           Far: Thomas Nielsen Galskjøt
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Marine Ottosdatter Stambe

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Otto Stampe
           Mor: Inger Tønnesdatter Viffert
Børn
1 K Margrethe Pedersdatter Galskjøt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Laurids Simoesen Udsen


2 M Thomas Pedersen Galskjøt

          Født: Før 1460
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Henriksdatter StensenNotater: Mand - Peder Thomsen Galschyt

DEAT: RIN MH:IF1267


Notater: Kvinde - Marine Ottosdatter Stambe

DEAT: RIN MH:IF1641

Billede

Svend Ottosen Oringe og Ane Anne Mortensdatter Vognsen
Mand Svend Ottosen Oringe

          Født: - Eget
           Dåb: 
           Død: - Vosnæsgaard
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Anne Mortensdatter Vognsen

          Født: Omkr 1510 - Hjermitslevgaard, Børglum Hrd.
           Dåb: 
           Død: 23 Apr. 1578 - Tolstrup Sg.
        Begravet: - Tolstrup Kirke


           Far: Morten Johansen Vognsen
           Mor: Dorthe Lunov
Børn
1 K Bodil Svendsdatter - Orning

          Født: - Eget, Skærum Sg. Horns Hrd. Hjørring Amt
           Dåb: 
           Død: - Slettegaard, Sad Enke Her 1556 - 1568
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Pallesen Griis
         Ægtesk: ????


2 M Morten Svendson Orning 42

          Født: - Til Eget Og Vosnæsgaard
           Dåb: 
           Død: 15 Feb. 1574 - Vosnæsgaard, Lensmand På Koldinghus
        Begravet: 
Notater: Mand - Svend Ottosen Oringe

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm


DEAT: RIN MH:IF2523
BIRT: RIN MH:IF4569


Notater: Kvinde - Ane Anne Mortensdatter Vognsen

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm


https://doczz.net/doc/7086645/eftersl%C3%A6gt-anders-thomsen

Vognsen,Hjermitslevgaard.PåkoretsnordremurerderenligstenoverjomfruAnneMortensdatterVognsen,Hjermitslevgaard,død1578,fremstilletihelfigurogitidensmodedragt,svarendetildennorsk/danskepræstekjole,dengangognu.Prædikestolenerfra1612,udskåretogmedhimmel.Dererkrucifiksfra1539.Underkorset er der gravkapel, og der er ligsten over forpagter på Hjermitslevgaard, Chr. ChristensenSolholt, død1681.Epitafier blandt andet over præsterne Jens Pedersen Hosbond, død 1680, Niels Iversen, død1726ogtohustruer,samtJensLarsenJessen,død1771.TilligeoverforpagterpåHjermitslevgaard,Peder Thomsen Kierulf, død 1711, og hustru.PastorJensLarsenJessenvarstifteraflegatertiluddelingafbiblertilpastoratetshusmænd,ogtilunderholdforskoleholdereniStenum.Itårnethængerenklokkeudeninskription,formentligfra1400-tallet,samtenandenfra1962,skænketafErikTolstrupogElseMarcussen-Schack,Åbenrå.Denneklokkeharinskriptionen:Thisyngeviikormedengle:FredpåjordGudFadernatogdag,ioshar velbehag. (Ds376)I 1935 fik kirken et skib (orlogsfregat, 50 cm.) bygget og skænket af Ottenius Jensen,ØsterBrønderslev.Kirken fik i 1982 nyestole.Orglet blev udbygget med en stemme og flyttet til sydmuren, hvor krucifikset før hang i.Dettehænger nu påtårnets vestmur, og der er opstillet stole i tårnet.Dennyealtertavlefra1984,eretmaleriafSvendEngelund.Motiveter:Dentabteoggenfundnesøn.Kirken har indtil 1921 været under Birkelse gods. I 1939 nævnes Tolstrup kirke som nyrestaurereti kirkelig håndbog, det var den vel blevet efter det nye tårn var kommet på.Kirkenbestårafromanskkorogskibmedsengotiskvåbenhusvednordsidenogunderdelenafetsikkert og gotisk tårn, hvorpå der i 1937 er opført et nyt. De romanske dele er bygget afgranitkvadre,derpåsydsidenhvilerpåensokkel,påkoretmedhuletskråkant,påskibetmedprofil,beståendeaftrerundstave.Koretharoprindeligthaftapsis,ogmureneerividudstrækningomsat,bl.a.1862.Overnorddørensidderderettympanonmedindhuggetkors,mensettilsvarendemedreliefkors fra den helt udslettede syddør (mandsindgangen) står på kirkegården vest for tårnet.I2005erendelafnordmurundervindueromsatpågrundafudskridning,østgavlogsydsideafkoromfuget, tårnet sandblæst og kalket.Veddenmindreomsætningafkvadreinordsidenafkorogskib2005mentemurerogarkitektatkunnekonstatere,atindermurikorvaroprindelig,(enmegetkarakteristiskmådeatsættemindremarkstenlidtpåskråsammenmedmørtel),ogindermuriskibhavdetegnpåreparationer,derkunnevære flere århundredegamle.Indvendig har skibet bjælkeloft, koret sengotisk, ottedelt hvælv.Derharikoretværetvindueiøstgavl,derpåudvendigsideertilmuretmedgranitkvadre,såledesatdetikkeses,menindvendigervindueåbningtydeligmarkeretigranitkvadre.Koretharigotisktid fået hvælving i stedet for træloft.Våbenhuset er af kvadre og munkesten på profileret sokkel; gavlens overdel med blændinger ogkamtakker er af temmelig ny dato. Det sengotiske tårn blev, vistnok omkring 1770, nedbrudt tilskibetshøjde,ogkirkenvarkulletindtil1937,daderpådengamleunderdelrejstesetnyttårnmedglatte gavle i øst-vest. Underrummets hvælving genopførtes ligeledes.Altertavleneretmalerifraslutningenaf1800-tallet,Gethsemane.NogleløsesengotiskefigurerfraetiøvrigtforsvundetalterskabernuiNationalmuseet.KalkenergivetafOveSkeelogSophieHedvig Rantzau, de svære balusterformede malmstager af Jens Thommesen Dan og MetteMortensdatter Vognsen, Hjermeslevgård. Den enkle romanske granitfront på rund fod står vestligt iskibet. Prædikestolen er et ganske godt snedkerarbejde i renæssance fra 1612 med samtidighimmel.Et sengotisk krucifiks, hvis nederste evangelistfelt er fornyet 1639, istandsættes 1940 ved EjnarV. Jensen. Den skriftløse klokke er fra sengotisk tid, omkring 1450-1500 (Uldall. 132,AarbVends.1937.12).UnderkoreterderenlukketgravhvælvingforHjermeslevgårdsejere.Ikoretfigurstenoverjomfru Anne Mortensdatter Vognsen, samt over forpagter på Hjermeslevgård, ChristenChristenDEAT: RIN MH:IF2524
BIRT: RIN MH:IF4570
BURI: RIN MH:IF4571


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF448

Billede

Søren Overgaard og Karen Pedersdatter
Mand Søren Overgaard

          Født: 1768
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 25 Feb. 1797 - Thisted Kåstrup 1745 - 1807 O 104 h.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Thisted Hillerslev O 22 - 24 fam.
Kvinde Karen Pedersdatter

          Født: 1779 - Thisted Hillerslev 1745 - 1807 O 162 nr.1.
           Dåb: 23 Jan. 1779
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Christensen
           Mor: Else Nielsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1801, Thisted Hillerslev O 22 - 24 fam.


Børn
1 K Dorthe Sørensdatter

          Født: 30 Mar. 1797 - Thisted Kåstrup 1745 - 1807 O 223 h.
           Dåb: 19 Maj 1797
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Sørensen

          Født: 11 Okt. 1798 - Thisted Kåstrup 1745 - 1807 O 226 v.
           Dåb: 18 Nov. 1798
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Sørensen

          Født: 1802 - Thisted Kåstrup 1745 - 1807 O 231 v.
           Dåb: 10 Apr. 1802
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Christian Sørensen

          Født: 1805 - Thisted Kåstrup 1745 - 1807 O 233 h.
           Dåb: 24 Mar. 1805 - Midfaste søndag
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Christensdatter
         Ægtesk: 5 Sep. 1834 - Thisted Kåstrup 1814 - 1863 O 68 nr. 1.


5 M Peder Christian Sørensen

          Født: 18 Apr. 1811 - Thisted Kåstrup 1808 - 1814 O 11 h.
           Dåb: 7 Jul. 1811
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Søren Overgaard

Alle børn er døbt i Kaastrup men folketællingen er de i Hillested.

Nok en bror død 1821 - Thisted Hillerslev 1814 - 1832 O 143 h nederst. 62 ½ år.
Billede

Morten Sørensen og Inger Marie Ovesdatter
Mand Morten Sørensen

          Født: 23 Apr. 1775 - Hjørring Børglum Tise 1762 - 1792 O 104 Nr. 13.
           Dåb: 5 Jun. 1775
           Død: 8 Apr. 1843 - Hjørring Børglum Tise 1833 - 1849 O 165 Nr. 4.
        Begravet: 17 Apr. 1843 - 68 År.


           Far: Søren Jensen  Hjulmand
           Mor: Karen Heilesdatter


        Ægteskab: 12 Jun. 1808 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 295 Nr. 2. Nederst.

 Anden ægtefælle/partner: Ane Larsdatter - 23 Nov. 1831 - Hjørring Tise 1815 - 1832 O 124 nr. 4.

 Anden ægtefælle/partner: Ane Christensdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjørring Tise O 20 Manne bye nr. 23. Øverst.

• Folketælling: 1834, Hjørring Tise O 4.
Kvinde Inger Marie Ovesdatter

          Født: 20 Jun. 1776 - Hjørring Børglum Tise 1761 - 1792 O 105 h Nr. 12.
           Dåb: 3 Aug. 1776
           Død: 15 Apr. 1831 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 162 Nr. 5.
        Begravet: 24 Apr. 1831 - 55 År.


           Far: Ove Larsen Møller
           Mor: Inger Jensdatter Anden ægtefælle/partner: Peder Nielsen - 22 Jun. 1798 - Hjørring Tise 1793 - 1820 O 150 nr. 2.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Saltum O 16 20" fam.

• Folketælling: 1801, Hjørring Tise O 3 nr. 1 - Stavad.


Børn
1 K Karen Marie Mortensdatter

          Født: 1809 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 229 Nr. 8.
           Dåb: 27 Mar. 1809
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jocob Clausen
         Ægtesk: 2 Apr. 1834 - Hjørring Tise 1833 - 1849 O 123 nr. 2.


2 K Ane Kirstine Mortensdatter

          Født: 7 Apr. 1810 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 233.
           Dåb: 7 Apr. 1810
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Frantz Nielsen
         Ægtesk: 29 Nov. 1839 - Hjøring Tise 1833 - 1849 O 122 nr. 5.


3 M Peder Mortensen

          Født: 10 Nov. 1813 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 239 Nr. 7.
           Dåb: 26 Nov. 1813
           Død: 9 Mar. 1872 - Hjørring Børglum Tolstrup 1864 - 1881 O 250 Nr. 1.
        Begravet: 17 Mar. 1872 - 58 år.
    Ægtefælle/partner: Magrete Sophie Svendsen
         Ægtesk: 14 Okt. 1860 - Hjøring Sejlstrup 1860 - 1877 O 100 nr. 3.
    Ægtefælle/partner: Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )
         Ægtesk: 8 Feb. 1839 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O.114 nr, 3.


4 K Maren Mortensdatter

          Født: 27 Feb. 1816 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 51 Nr. 1.
           Dåb: 15 Apr. 1816
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Hendrik Leonhart Larsen
         Ægtesk: 15 Jun. 1838 - Hjørring Tise 1833 - 1849 O 127 nr. 1.


5 M Ove Mortensen

          Født: 1 Feb. 1818 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 8 Nr. 2.
           Dåb: 2 Feb. 1818
           Død: 6 Apr. 1818 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 179 Nr. 1.
        Begravet: - 9 Uger Og 2 Dage.6 M Søren Mortensen

          Født: 25 Sep. 1819 - Hjørring Børglum Tise 1815 - 1832 O 11 Nr. 11.
           Dåb: 30 Okt. 1819
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Morten Sørensen

23/04/1775 Morten Sørensen søn af Søren Jensen og Karen Heilesdatter af Manna fadd. Anne Jensdatter, Maren Larsdatter, Anders Jensen, Lars Jensen, Jens Heilesen død 5/6.

Lægdsrulle; Hjørring; 1798; F; Hovedrulle; 45; ; - Hjørring; 1798; F Hovedrulle; 78; ; O 87 Gammel nr. 112 ny nr. 92 22 år 67 ¼" = 176 cm. 1797 Ld Dragon F. L. Dragon 4 Ese 52_

12/06/1808 meldte sig til ægteskab unkarl Morten Sørensen Ladefoged på Hammelmose og gårdfæster Stavad - og enken Inge Marie Ovesdatter - i Stavad - i overværelse af grdm. Peder Andersen Stavad og Peder Andersen Grønborg som forlovere viet 01 jul 1808.


Familysearch.org
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Hammelmose gods
Skifteprotokoller 1826-1851
Image of 59 b og 185 b
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L93H-HTN7?i=184&cc=2015318

Død 08/04/1843.
10/04/1843. Skifte efter Morten Sørensen død Stavad Thise sogn. Arvinger af første ægteskab Karen Marie Mortensdatter ~ gdrm Jakob Clausen Ø. Hjermitslev - Ane Kristine ~ Frank Nielsen Stavad -Peder Mortensen gdrm.Vester Melsted - Maren ~ g. Henrik Larsen Stavad - Søren , hjemme Sterngården. 2. ægteskab Lars 10½ år hjemme :- Christen 7 år - Jens Christian 5 år - De 2 sidste i ægteskab med den efterlevende enke.

D.10 apr. 1843. Skifte. Efterladenskaber : I dagligstuen -; 1. fyrretræsbord med fod -1 bænk - 1 stueur - kakkelovn - 2 gl. stel - 3 mælkehylder - 1 folbænk - 6 mælkesætter.
I sovekammeret -; 1 rødstribet olmerduns overdyne - 1 do. underdyne - 1 par blålæreds lagner - 1 pude med blåstribet betræk - 1 hvid og blå pude - 1 jernbilægger kakkelovn - 1 sort og grå olmerdugs overdyne - 1 rød og hvid do. underdyne - 1 par clargarns lagner - 1 sort og hvid pude med betræk - 1 hvid uden betræk - 1 omkong omkring sengen - 1 fyrrebord på krydsfod - 1 gl stel.
I et sidekammer - ; 1 sort og hvid olmerdugs overdyne - 1 do underdyne - 1 par blårgarns lagner - 2 puder med betræk - 1 hvid vadmels overdyne - 1 blå og hvid undervår - 1 par blårgarns lagner - 1 hvid rødstribet pude.
I køkkenet - ; 3 jerngryder - 1 gl skab - 1 vandstrip - 4 talerkner - 1 jernrist - 2 jernpander - 1 kjedelske - 1 ildklemme - 1 gl. tang - 1 gl. skovl.
I brygge (rset) - 1 gl. kar - 4 stripper - 1 kobberkeddel (grue) - 1 jerngryde i grue - 3 ankre - I storstuen - 1 klædeskab grønmalet, hvori forefindes - 4 blågarns lagener - 2 hørgarnsskjorter - 1 par skindboxer og en skindtrøje og en vest - 3 par strømper - 1 grå vadmelskjole og en sort do. - et par skind knæboxer blåtavlet vest - 1 grå vadmels kjole - 1 grøn nattrøje - et par støvler - 1 gl. skab med noget gl. jernragelse - 1 gl. dragkiste - 1 blåmalet bord.
I østerstuen -; 1 gl. klædeskab - 1 blå og hvid overdyne - 1 rød og hvid under do. - 1 par blågarnslagner - 2 puder den ene med betræk.
I saltkammeret -; 1 gl. saltskammel - 1 lille bord - 1 dejentrug - 1 dusin mælkesætter - 1 flødebøtte.
I sidekammeret -; 2 sæt fjerdinger - 1 lille saltkar.
I gangkammeret -; 1 øltønde 1 otting.
På loftet -; 1 loftstige - 1 ------hække - 3 høledrager - 7 river - 1 grynbøtte - 1 løb - 3 rakke - 1 garnvindel - 1 sælde - 8 sække - 3 solde - 1 kornskæppe - 1 hakke - ---?--- 2 garnvinder - 1 strentetræ - 1 gl. skål - 1 halm løb - 2 gl fjælle - 1 dynge byg omtrentlig 20 tdr. - 1 dynge rug omtrentlig 5 ? 50 tdr. - 1 dynge havre 10 tdr. gården og udhusene.
I kohuset -; 1 gråbroget ko - 1 gråhjelmet do. - 6 år - 1 sort do. 4år - 1 grå do. 5 år - 2 sortbroget 4 år - 1 sorthjelmet do. 4 år - 1 sort do. 5 år - 2 grå 1 års quier - 1 sort og 1 grå 1 års stud - 2 sorthjelmet 14 års køer - 2 sorte 2 års quier 2 sorte 2 års do.
I stuehuset -; 1 gråhjelmet 3 års stud - 3 sortbrogede do. - 1 grå do. - 2 gråbrogede do. - 1 hvid med sort hoved.
I hestestalden -; 1 sort 12 års hoppe - 1 hest 16 år - 1 hest 20 år - 1 brunblisset hest 8 år - 1 brunblisset hoppe 15 år - 1 sort do. 10 års hoppe - 1 mørkbrun 8 års følhoppe - 1 sort do 14 år - 4 sæt hestetøj. I laden 1 hakkelsekiste med kniv - 2 plejler - 1 fork 1 stige - 1 beslagen vogn med tilbehør - 2 hvide og 1 grønstribet hestedækner - 1 møgskovl - 1 jerngreb - 1 gl. trækvogn - 1 beslagen vogn med afsæt - 1 gl. beslagen vogn - 1 plov - 2 jerntendet harver - 1 kane - 1 huggebuk - 2 hjulbører - 1 møgbør - 3 høleer - 3 spader - 1 sædeløb - 3 jerngrebe - 1 tjærekar - 1 hverlsten med jerndrev ( = slibesten ) - 4 hvide får med 4 hvide lam - 1 soe.
I karlekammeret -; 1 blå og hvid overdyne - 1 par blågarns lagner - 1 sort hvid undervår - 1 pude med betræk - 1 hvid pude uden betræk - 1 rød og hvid underdyne - 1 par blågarnslagner - 1 pude med betræk.
Videre blev der ikke fundet enken og den tilstedeværende laugværdige blev pålagt at være ansvarlige for det beskrevne.
Månedsdagen efter skiftet dør Inge Marie Sørensen født Ovesdatter.

Hjermeslevgaard og Hammelmose godser, skpr
Book 1 1826-1841 film 41673
Mar 17, 1999


BIRT: RIN MH:IF209
CHR: RIN MH:IF210
DEAT: RIN MH:IF211


Notater: Kvinde - Inger Marie Ovesdatter

20/06/1776 Inger Marie Ovesdatter datter af Ove Larsen og Inger Jensdatter fadd. Dorthe Jensdatter, Maren Nielsdatter, Jens Pedersen, Peder Andersen, Chr. Nielsen .

03/08/1776 Døbt

1831 dør Inger Marie Ovesdatter maanedsdagen efter skiftet, Børglum kloster skifteprotokol gift 1 gang Peder Nielsen.

Skifte Familysearch.org Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Hammelmose gods
Opslag 59 b side 185 b

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-893H-HBS4?cc=2015318

<https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-893H-HBS4?mode=g&cc=2015318>
= Inger Marie O vesdatter

Aar 1831 den 15 maj form. er 30 dagen efter gaardmand Morten
Sørensens afgangne kone Inger Marie Ovesdatter i Stavad i Thise sognet
under Hammelmose gods, mødte i sterv-boet paa den competente
stiftforvalters vegne forvalter Lind fra Hjermitslevgaard, for at
afholte en lovlig da registrerings og vurderings og forretning over samt
lige boets eiendele, til videre paa følgends skifte, og deeling, imellem
enkemanden benævnte Morten Sørensen, og hans afdøde kones
efterladte livsarvinger som blev angivet at være : efter første
ægteskab med afdøde Peder Nielsen a; en søn Niels Pedersen 29 aar gl.
.gaardmand i Westerhiermitslev, b; en datter Else Pedersdatter
givt med gaardmand Christen Laurisen i Alstrup og c; en ditto
Inger Pederdatter ugivt og hjemme i stervboet, efter 2et
ægteskab med enkemanden Morten Sørensen a- en søn Peder
Mortensen 18 aar, b- en Søren Mortensen 11 aar, c- en datter
Karen Marie Mortensdatter 22 aar d- en datter Ane Kirstine Mortens
datter 20 aar, og e; Maren Mortensdatter 16 aar, hvilke samtlige umyndige
arvinger er hjemme i stervboet hos faderen - enkemanden
ny side 112
var tilfreds saavel paa egen vegne som født værge for sine umyndige børn, man herforuden var tilstede som tilsynsværge moderbroderen gaardmand Lauri Ovesen i Grønborg S ; 2; umyndige arvinger vare tillige tilstede og samtlige erklærede paa opfordring at ikke flere
arvinger er efter den afdøde hvorfor de nu og i tiden vilde inde
staae. - I overværelse af alle forbenævnte blev derfor i boen
forefunden og forretningen fremmet saaledes. -
I dagligstuen
1 fuhr bord paa foed,,,,,,,, 1 u hyt
1 do førsodt ….............. 1p.
1 jern bilæger kakkelovn.. 10-.-
1 viseværk i fouteral 3-.-
1 to lispund Bismar 1-.- (det er et pund tegn)
4 mælkefylder 2p.
6 mælkebøtter 2 ,

I sove kammeret

1 jernbilægger kakkelovn 6-.-
1 gl. søe skrin 1-.
1 foldbænk 2-.
1 bord paa foed 1-.
1 stoel .8.
1 skab .3.

paa et indpanellet sengested

1 sort og hvid Stribet overdyne 1-.-
2 blaargarns lagner - 4 -
1 hoved pude med betræk -3-
1 ditto -1-
1 pudesvaar -1-

i spisekammeret

1 anker og 1 gærkar -1-

i pigekammeret

1 olmerdugs overdyne -1-
2 blaargarns lagner -3-
2 hovedpuder den ene med
betræk -4-
1 pudevaar -4-
1 olmerdugs overdyne -3-
2 blaar garns lagen -3-
2 hoved puder -1-
1 underdyne 1-8

i storstuen

1 gl. bord -1-
2 do stole -1-
zet 31 rd 1 p
1 Speil -2-
1 grønmalet føhrkiste med
laas og nøgel 3-
deri intet uden enkemandens
gangklæder
1 gl blaaemahlet dragkiste 3-
deri
1 sort damaskes kjole 3-
1 grøn damasker kaabe 2-
1 grønta?lvet kjole ?? 2-
1 sort kaabe 4p
1 rødstribet skiørt 2-
1 sort og hvid hverkens kiole 5-
1 grøn ditto 1-
1 fiolet ditto 4-
1 gl stribet ditto 3-
6 blaargarns særker 2-
1 hvid tørklæd 4-
3 forklæder 4-
1 grøn klæde 1-
2 silke livklæder 4-
2 huer og 4 skiægsæts 2-
1 hvid fuhr dragkiste tilhørende
Inger Pedersdatter og derfor
forbigaaet med vurdering
1 ditto skab ligeledes tilhørende Søren
Peder Mortensen
1 fouteral til hætter 2-
1 hvid fuhr dragkiste tilhørende datteren
Karen Marie Mortensdatter og
forbigaaes altsaa med vurdering
1 brunmahlet skab 1-1-
4 messing lysestage 1-2
2 spølkummer -8
2 fade 2-
6 gl. ?? 1-
iat. 56-2,-8

I østerstuen
1 gl ege kiste 4-
1 sadel 2-
1 væv med tilbehør 3--
1 gl klæd skab 1--
1 gl bord 8.
2 sengesteder 3-
omhæng herfor

paa et sengesteder

1 overdyne 3 -
1 par hørgarns lagner 2-
2 hovedpuder den ene med betræk 1-
1 underdyne 1-

paa et ditto

1 overdyne 1-2
1 par b aargarns lagner 4-
2 hovedpuder 3-
1 undervaar 5-

i østerkjælderen

1gl øltønde 2-
1 gl salthou 1-
1 gl spand --8
1 gl ege tønde 2-

i det norder kammer

1 gl kiærne 1
6 mælksætter 2-
1 fjirding -4
1 gl kar 1-

paa loftet

1 osthække 2-
1 deitrug 3-
4 sold 3-
2 sælde 2-
1 timse 1-
8 høefokh 1-2
6 høeleer med draug 4-

I kiøkkenet og bryggerset

1 bosekar 2-
2 stripper 1-
1 gl kandebord 1-
1 bord og vaskebænk 1-
1 jern gryde og 1 ildklemme 3-8
1 kaaberkjeddel i grue 12-
1 jerngryde i do 1-
1 ege hase 1-
1 gl fuhrkar 3-
1 spand og 1 strippe 1-
lid 98 '96 1 '96 4.

i gaarden og udhuusene

2 hakkelsekister 2-
1 slæde 1-
4 spader 1-
4 jerngrebe 1-2
2 trægrebe 1-
4 forker 2-
8 river 4.
1 hv?vskovl og 1 hestkære 1-
2 plaits 2-
1 slibesten 1-
1 stige 3-
1 sort koe 10-
1broget do 11-
1 hvidt do 10-
4 2 aars stude 40-

herforuden foefindes

9 bæster 1 beslagen vogne
3 træevogne 2 plouge
2 harver og h????? til
8 bæster 6 kjør 1, 3 aars
qvie 4 aars stud 2
ditto 4 kalve 12 faaer
2 stud og født og

men da disse dels end
ikke er tilstrækkelig til at
erstatte hvad fæster ifølge
sit fæstebrev med vedhæftet
synsforretning har modtaget
af herskabet blive de her for
bigaaet med vurdering som
boet aldeles uvedkommende.

mere var ikke at forefinde
og paa skifteforvalteren til
spørgsel erklærend ? Boets? Vedkommende
at ikke mere
er at beregne desuden til
indtægt hverken her eller andet steds ligesom og at
være fornøiet med den paa de beskrevne deele satte
vurdering som var eensstemmende med disses sande værdi

summen vurdering 178 rd 0 '96 4
gift I.gang navn ukendt ? men børn en søn Niels Pedersen 29 år gl. grdm i Vester Hjermitslev datter Else Pedersdatter ~ med grm. Chr.Laursen Alstrup datter Inger Pedersdatter ugift og hjemme i Sterup.

Hjermeslevgaard og Hammelmose godser, skpr
Book 1 1826-1841 film 41673
Mar 17, 1999


Fra MH.
Inger Marie Ovesdatter
Fødsel 1776 - Hammelmose, Tise, Børglum, Hjørring, Denmark
Død 15. april 1831 - Tise, Børglum, Hjørring, Denmark
Forældre Ove Larsen Møller, Inger Jensdatter
Ægtefæller Peder Nielsen, Morten Sørensen
Børn Niels Pedersen, Niels Pedersen Stavad, Else Laursen (født Pedersdatter), Inger Larsen (født Pedersen), Karen Marie Clausen (født Mortensdatter), Ane Kirstine Nielsen (født Mortensdatter), Peder Mortensen, og navne på 3 mere børn
Søskende Kiesten Ovesen, Maren Ovesen, Lars Ovesen, Jens Ovesen, Inger Ovesdatter, Thomas Ovesen, Søren Ovesen, og navne på 3 mere søskende

BIRT: RIN MH:IF212
CHR: RIN MH:IF213
DEAT: RIN MH:IF214
Billede

Lars Ovesen og Johanne Pedersdatter
Mand Lars Ovesen

          Født: - Hjørring Børglum Tise 1762 - 1792 O 217 Nr. 3.
           Dåb: 9 Maj 1784
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ove Larsen Møller
           Mor: Inger Jensdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Tise O 4 - nr. 3. Grønborg en gaard.
Kvinde Johanne Pedersdatter

          Født: 1787-1793 - Ft 1834 Står der 41 - 47 ??
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Tise O 4 - nr. 3. Grønborg en gaard.


Børn
1 M Ove Larsen Grønborg

          Født: 7 Jan. 1815 - Hjørring Tise 1815 - 1832 O 3 nr. 2.
           Dåb: 8 Jan. 1815
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Jensdatter


2 K Inger Marie Larsdatter

          Født: 1818 - Hjørring Tise
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Peter Larsen

          Født: 14 Apr. 1822 - Hjørring Tise 1815 - 1832 O 15 nr. 5.
           Dåb: 15 Apr. 1822
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Larsen

          Født: 6 Jul. 1825 - Hjørring Tise 1815 - 1832 O 26 nr. 8.
           Dåb: 6 Jul. 1825
           Død: 
        Begravet: 5 K Maren Kjerstine Larsdatter

          Født: 25 Nov. 1828 - Hjørring Tise 1815 - 1832 O 76 nr. 17.
           Dåb: 28 Dec. 1828
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Lars Ovesen

Mulighed ??
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WZ-Y2KY?i=41&wc=M52J-DPD%3A333468101%2C333941401%2C333942101&cc=2015318
Billede

Lunge Ovesen Panter og Ingfred Pedersdatter
Mand Lunge Ovesen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ingfred Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peter Jensen Gallen
           Mor: Rigisi af Glostten
Børn
1 M Niels Ovesen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Lunge Ovesen Panter

DEAT: RIN MH:IF2538


Notater: Kvinde - Ingfred Pedersdatter

DEAT: RIN MH:IF2539

Billede

Niels Ovesen Panter og Johanne Til Stenbrikken
Mand Niels Ovesen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ove Nielsen Panter
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Johanne Til Stenbrikken

     Også kendt som: Ovesen Panter
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Birgitte Jepsdatter LungeNotater: Mand - Niels Ovesen Panter

DEAT: RIN MH:IF2535


Notater: Kvinde - Johanne Til Stenbrikken

DEAT: RIN MH:IF2534

Billede

Niels Ovesen Panter
Mand Niels Ovesen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Lunge Ovesen Panter
           Mor: Ingfred Pedersdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Ove Nielsen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Niels Ovesen Panter

DEAT: RIN MH:IF2537Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk