[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Laust Pedersen og Maren Mortensdatter
Mand Laust Pedersen

          Født: 1749
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Ringkjøbing Avlum O 11 - 5`familie.

• Folketælling: 1801, Ringkjøbing Avlum 14 - 5`familie.
Kvinde Maren Mortensdatter

          Født: 1751
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Ringkjøbing Avlum O 11 - 5`familie.

• Folketælling: 1801, Ringkjøbing Avlum 14 - 5`familie.


Børn
1 K Kirsten Marie Laustsdatter

          Født: 1785 - Ringkjøbing Avlum O 104.
           Dåb: 4 Dec. 1785
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Andersen


2 M Morten Laustsen

          Født: 1796
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Poulsen og Mette Mortensdatter
Mand Christen Poulsen

          Født: 1667 - Hjøring Ingstrup 1646 - 1739 O 82 v - midt.
           Dåb: 22 Apr. 1667
           Død: 1745 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 23 h - n.
        Begravet: 21 Maj 1745 - 71 År Og 6 Dage.


           Far: Povel Christensen
           Mor: Gjertrud Madsdatter


        Ægteskab: Kvinde Mette Mortensdatter

          Født: 1682 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 125 ø-v.
           Dåb: 3 Sep. 1682
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Morten Sørensen
           Mor: Maren Olufsdatter
Børn
1 K Kirsten Christensdatter

          Født: 1721 - Hjøring Ingstrup 1646 - 1739 O 224 ø v.
           Dåb: 
           Død: 1759 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 60 v.
        Begravet: 1759
    Ægtefælle/partner: Peder Christensen
         Ægtesk: 15 Apr. 1751 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 38.Billede
Bagge Nielsen Gris og Mette Mortensdatter Vognsen
Mand Bagge Nielsen Gris

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1534
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Mortensdatter Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Jens Thomsen

 Anden ægtefælle/partner: Ove Mørk


Børn

Notater: Mand - Bagge Nielsen Gris

Vendsysselske årbøger 1946 side 343.
Levede 23 maj 1573, bode maaske i Nr. Sundby o 1608.
Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
DEAT: RIN MH:IF1015


Notater: Kvinde - Mette Mortensdatter Vognsen

Slægten Nutiden og Valdemar Sejr Slægtsforskning og Danmarkshistorie af Anton Blåbjerg " udg. 2000 isbn 87-90331.
55.11 Mette mortensdatter ( Vognsen af Stenshede ) f. ( 1495 - 1510 ) d. efter 1586 - 87, arving til halvdelen af Hjermeslevgaard. Gift 1 g. før 1528 med Bagge Pallesen Griis, f. før 1500,d. ca. 1535 dræbt på flugt efter drabsforsæg på Skipper Clement, der havde afbrændt Hjermeslevgaard og Klarupgaard 1534; nævnt fra 1524, Lensmand på Klarupgaard syd for Aalborg. Mette blev gift 2. g. med JensThomsen ( Dan ) d. ( 1582 - 1587 ) nævnt 1568 på Hjermeslevgaard.
Billede

Jens Thomsen og Mette Mortensdatter Vognsen
Mand Jens Thomsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Mortensdatter Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Bagge Nielsen Gris

 Anden ægtefælle/partner: Ove Mørk


Børn

Notater: Mand - Jens Thomsen

Vendsysselske årbøger 1946 side 343.


Notater: Kvinde - Mette Mortensdatter Vognsen

Slægten Nutiden og Valdemar Sejr Slægtsforskning og Danmarkshistorie af Anton Blåbjerg " udg. 2000 isbn 87-90331.
55.11 Mette mortensdatter ( Vognsen af Stenshede ) f. ( 1495 - 1510 ) d. efter 1586 - 87, arving til halvdelen af Hjermeslevgaard. Gift 1 g. før 1528 med Bagge Pallesen Griis, f. før 1500,d. ca. 1535 dræbt på flugt efter drabsforsæg på Skipper Clement, der havde afbrændt Hjermeslevgaard og Klarupgaard 1534; nævnt fra 1524, Lensmand på Klarupgaard syd for Aalborg. Mette blev gift 2. g. med JensThomsen ( Dan ) d. ( 1582 - 1587 ) nævnt 1568 på Hjermeslevgaard.
Billede

Ove Mørk og Mette Mortensdatter Vognsen
Mand Ove Mørk

     Også kendt som: Andersen Mørk
          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1582
        Begravet: 


           Far: Anders Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Johanne OlufsdatterKvinde Mette Mortensdatter Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Bagge Nielsen Gris

 Anden ægtefælle/partner: Jens Thomsen


Børn

Notater: Mand - Ove Mørk

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 343.

Herredsfoged ( 1556-1581 ) i Børglum herred
boede 1557 Vestergård Gunderup, Vrejlev sogn, Hjørring.

DEAT: RIN MH:IF995


Notater: Kvinde - Mette Mortensdatter Vognsen

Slægten Nutiden og Valdemar Sejr Slægtsforskning og Danmarkshistorie af Anton Blåbjerg " udg. 2000 isbn 87-90331.
55.11 Mette mortensdatter ( Vognsen af Stenshede ) f. ( 1495 - 1510 ) d. efter 1586 - 87, arving til halvdelen af Hjermeslevgaard. Gift 1 g. før 1528 med Bagge Pallesen Griis, f. før 1500,d. ca. 1535 dræbt på flugt efter drabsforsæg på Skipper Clement, der havde afbrændt Hjermeslevgaard og Klarupgaard 1534; nævnt fra 1524, Lensmand på Klarupgaard syd for Aalborg. Mette blev gift 2. g. med JensThomsen ( Dan ) d. ( 1582 - 1587 ) nævnt 1568 på Hjermeslevgaard.
Billede

Jens Thomsen og Ingeborg Mortensen
Mand Jens Thomsen

          Født: 26 Mar. 1895 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 11 nr. 4.
           Dåb: 8 Okt. 1895
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Thomsen
           Mor: 


        Ægteskab: 20 Okt. 1925 - Hjørring Horns Frederikshavn 1923 - 1927 O 112 nr. 30.

Begivenheder

• Folketælling: 1901, Hjøring Sejlstrup O 160.

• Folketælling: 1940, Hjøring Sejlstrup O 32.
Kvinde Ingeborg Mortensen

          Født: 16 Jul. 1900 - Hjørring Børglum Jerslev 1892 - 1900 O 175 nr. 30.
           Dåb: 21 Okt. 1900
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kristen Martin Mortensen
           Mor: Julie Marie Kristensen


Begivenheder

• Folketælling: 1911, Hjørring Børglum Jerslev O 249 nr. 4.

• Folketælling: 1940, Hjøring Sejlstrup O 32.

Begivenheder for par

• Trolovet: 3 Okt. 1925, Lyst i Jerslev kirke 3 - 10 - 1925.


Børn
1 K Edith Thomsen

          Født: 11 Mar. 1928 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 154 nr. 2.
           Dåb: 27 Maj 1928
           Død: 
        Begravet: 2 M Christian Møller Thomsen

          Født: 25 Mar. 1929 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 76nr. 2.
           Dåb: 2 Jun. 1929
           Død: 
        Begravet: 3 M Jørgen Thomsen

          Født: 21 Sep. 1933 - Hjørring Børglum Sejlstrup 1931 - 1971 O 8 nr. 7. side 4.
           Dåb: 21 Nov. 1933
           Død: 20 Jan. 2001 - Hjørring Børglum Sejlstrup
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marie Kragelund Skadborg
         Ægtesk: 12 Jun. 1965Notater: Mand - Jens Thomsen

Lægdsrulle; Udskr. kreds 5; 1913; L; Tilgangsrulle 467 - 580; O 210 nr. 11. 1917 § 13 - 1918 § 13 - 1921 Udygtighedspas § hævet til § 43.

§ 13.
Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han i Henhold til § 11 Nr. 1 6 er pligtig at fremstille sig, straffes med
Bøder fra 10 til 200 Rd. Han kan ikke paa en senere Session benytte den ved
denne Lovs § 14 hjemlede Ret til at faae Udsættelse.
Udebliver han anden Gang eller oftere uden lovligt Forfald fra Sessionen,
straffes han med Fængsel. Dog kan ogsaa i dette Tilfælde under formildende
Omstændigheder Bøder fra 20 til 200 Rd. ikjendes, navnlig naar det af den
Paagjældendes Legemsbeskaffenhed klart fremgaaer, at han er uskikket til al
Krigstjeneste, eller han ved en forud for Dommens Afsigelse gaaende
Sessionsbehandling er bleven funden utjenstdygtig. Naar Nogen trende Gange
uden lovligt Forfald er udebleven fra Sessionen, bliver der at lægge Beslag paa
den Formue, som han maatte besidde eller erhverve her i Riget, indtil han
kommer tilstede, eller hans Formue paa Grund af hans Død eller ifølge de i F. 11
September 1839 foreskrevne Regler tilfalder, hans Arvinger, og han kan derhos,
naar han træffes og af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax, efter, sin
Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.
Den, som i Krigstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han er pligtig at fremstille sig, straffes med Fængsel. Han kan, saafremt
han af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax efter sin Brugbarhed
afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet. Værnepligtige, der ikke
efterkomme den dem i Henhold til § 11 Nr. 7 givne Tilsigelse til Møde for
Sessionen, straffes med Bøder fra 2 til 20 Rd. Vedtegninger om Behandling efter
denne Paragraph bortfalde, naar lovligt Forfald senere godtgjøres for Sessionen
eller, for søfarende Værnepligtige Vedkommende, for Udskrivnings-chefen.

Om denne er rigtig ved jeg ikke.
§ 43.
Den, som ved Vold eller Trusel søger
at formaa en foresat eller overordnet til at
foretage eller undlade en Tjenestehandling eller at hindre ham under en saadan, eller
som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 6 Aar.
Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som ved Vold eller Tr
usel søger at hindre
en anden Krigsmand fra at udføre en ham af foresatte given Befaling i
Tjenesteanliggende, eller som medvirker hertil.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.


Notater: Kvinde - Ingeborg Mortensen

DEAT: RIN MH:IF2194

Billede

Andreas Sørensen og Johanne Mortensen
Mand Andreas Sørensen

          Født: 4 Okt. 1879 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 51 nr. 21.
           Dåb: 23 Nov. 1879
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Marthinus Sørensen
           Mor: Johanne Catrine Laursen


        Ægteskab: 31 Maj 1907

Begivenheder

• Folketælling: 1880, Hjøring Saltum O 70 nr. 6 en gaard.

• Folketælling: 1890, Hjørring Saltum O 12 nr. 13 1 gaard.
Kvinde Johanne Mortensen

          Født: 1889
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Ane Magrethe Sørensen

          Født: 22 Jun. 1907 - Hjørring Salltum 1903 - 1915 O 93 nr. 15.
           Dåb: 4 Dec. 1907
           Død: 1974
        Begravet: 2 M Axel Ejnar Sørensen

          Født: 5 Jul. 1915 - Hjørring Salltum 1903 - 1915 O 69 nr. 14.
           Dåb: 28 Nov. 1915
           Død: 20 Mar. 1987
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ingrid Marie Andreasen


3 M Jørgen Sørensen

          Født: 18 Nov. 1917 - Hjørring Salltum
           Dåb: 
           Død: 12 Maj 1973
        Begravet: 
Billede
Lars Mortensen og Johanne Pedersdatter
Mand Lars Mortensen

          Født: 1770
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Saltum O 19 Westrupgaard.
Kvinde Johanne Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Larsdatter

          Født: 1802 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 127 ø-v.
           Dåb: 18 Jul. 1802
           Død: 23 Maj 1878 - Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 237 nr. 2.
        Begravet: 30 Maj 1878 - 77 År.
    Ægtefælle/partner: Søren Jespersen
         Ægtesk: 14 Aug. 1836 - Hjørring Saltum 1830 - 1843 O 115 nr. 8.


2 K Karen Larsdatter

          Født: 1804 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 130 n.h.
           Dåb: 26 Apr. 1804
           Død: 
        Begravet: 3 K Annne Larsdatter

          Født: 1806 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 138 ø-h.
           Dåb: 5 Okt. 1806
           Død: 
        Begravet: 4 M Peder Christian Larsen

          Født: 1808 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 144 n-v.
           Dåb: 20 Jun. 1808
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Mads Peter Mortensen og Maren Kirstine Nielsen
Mand Mads Peter Mortensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Maren Kirstine Nielsen

          Født: 17 Aug. 1853 - Hjørring Saltum 1851 - 1866 O 61 nr. 14.
           Dåb: 23 Okt. 1853
           Død: 3 Feb. 1924 - Hjørring Saltum
        Begravet: 9 Feb. 1924


           Far: Niels Christian Andersen
           Mor: Megdel Marie Jensdatter      Anden partner: Peder Nielsen

 Anden ægtefælle/partner: Jens Christian Pedersen - 23 Nov. 1877 - Hjørring Saltum

Begivenheder

• Konfirmation: 6 Okt. 1867, Hjørring Saltum O 113 nr. 9.

• Folketælling: 1901, Hjørring Saltum O 875.


Børn
1 K Magdel Marie Mortensen

          Født: 5 Feb. 1876
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Mads Peter Mortensen

http://www.gittes.eu/Aner%20PDF/Morfar/51.pdf

Barn med fraskilt mand Mads Peter Mortensen i Sigsgaard i Jetsmark. Han vedkender
sig:
2. Magdel Marie Mortensen 5. februar 1876


Notater: Kvinde - Maren Kirstine Nielsen

http://gittes.eu/Aner%20PDF/Morfar/12.pdf

Maren Kirstine Nielsen boede omkring sit giftermål i 1877 hjemme hos sine forældre.
Jens Christian Pedersen tjente på Saltum Præstegaard.
I forbindelse med folketællingen 1880 betegnes Jens Christian Pedersen som inderste og
"daglejer i agerbruget". Han og Maren Kirstine Nielsen bor i Kvorup by i Jetsmark
Sogn med deres 2 børn Magdel Marie Mortensen og Jens Christian Pedersen.
Ved folketællingen i 1890 bor Jens Kristian Pedersen med sin kone Maren Kirstine
Nielsen i Saltum Kær sammen med børnene Jens Kristian, Niels Kristian, Peder
Kristian, Maren Katrine, Maren Kirstine og Jens. Parret og alle børnene omtales som
fattiglemmer.
Billede

Niels Christian Sørensen og Maren Mortensen
Mand Niels Christian Sørensen

          Født: 19 Aug. 1880 - Hjørring Hjermitslev 1815 - 1857 O 48 nr. 6.
           Dåb: 17 Okt. 1880
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christian Sørensen
           Mor: Ane Magrete Sørensen


        Ægteskab: 27 Mar. 1908 - Hjørring Saltum 1903 - 1915 O 184 nr. 3.Kvinde Maren Mortensen

          Født: 26 Jul. 1884 - Hjørring Saltum 1882 - 1891 O 80 nr. 20.
           Dåb: 26 Dec. 1884
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Mortensen
           Mor: Magrethe Eriksen
Børn
1 K Margethe Krogsgaard

          Født: 12 Jan. 1909 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 142 nr. 1.
           Dåb: 28 Mar. 1909
           Død: 
        Begravet: 2 K Valborg Krogsgaard

          Født: 30 Aug. 1910 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 151 nr. 18.
           Dåb: 30 Okt. 1910
           Død: 
        Begravet: 3 M Christen Arnold Krogsgaard

          Født: 13 Feb. 1914 - Hjørring Vrensted 1905 - 1926 O 54 nr. 4.
           Dåb: 13 Apr. 1914
           Død: 
        Begravet: 4 M Niels Hartmann Krogsgaard

          Født: 19 Feb. 1923 - Hjørring Vennebjerg 1921 - 1940 O 6 nr. 1.
           Dåb: 27 Apr. 1923
           Død: 
        Begravet: 5 M Svend Erik Krogsgaard

          Født: 25 Aug. 1925 - Hjørring Vennebjerg 1921 - 1940 O 11 nr. 7.
           Dåb: 22 Nov. 1925
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Niels Christian Sørensen

http://www.krogsgaard.name/pafg30.htm#1023Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk