[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Vogn Pedersen og Ingerd Jespersdatter ( Vognsen )
Mand Vogn Pedersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen ( Vognsen )
           Mor: 


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Anna JensdatterKvinde Ingerd Jespersdatter ( Vognsen )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jesper Thordsen
           Mor: Else Friis
Børn
1 K Johanne Vognsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1605
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Hans Laursen Mørk


2 M Jesper Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Vogn Pedersen

Tingskriver i Hvetbo herred.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 76.

DEAT: RIN MH:IF2427

Skildringer fra det gamle Vendsyssel
Birgitte Meyer ·
15 t.
·
HÆSTRUPGAARD.
Hæstrupgaard blev i 1530 ejet af Vogn Pedersen, der tilhørte adelsslægten Vognsen.
Ved Vogn Pedersens død arvede sønnen Jesper Vognsen og datteren Johanne Vognsdatter gården.
Johanne Vognsdatter giftede sig imidlertid med den ikke-adelige: Hans Mørk og mistede derved sine adelige rettigheder. Hun måtte derfor overdrage sin andel af gården til broren, idet ikke-adelige ikke måtte eje privilegeret, (skattefrit) adelsgods. Først med enevældens indførelse i 1660 blev denne regel ophævet.
Jesper Vognsen overtog Johanne Vognsdatters andel i 1583 og blev dermed eneejer af Hæstrupgaard. Vognsens efterkommere ejede gården frem til 1682, hvor Wulf Unger fra herregården Villerup overtog gården.
I 1688 hørte der ikke noget bøndergods under gården, men såvel Wulf Unger og Poul Iversen, der købte gården i 1704, øgede fæstegodset. Dette gods var hovedsageligt placeret tæt på Hæstrupgaard i de tilliggende sogne, hvilket gjorde både administrationen af fæstegodset og bøndernes udøvelse af hoveri på hovedgården lettere. Flere af de nordjyske fæstebønder kunne typisk erstatte hoveriet med en pengeafgift, men dette var ikke tilfældet på Hæstrupgaard, hvor hovedparten af fæstebønderne var hoveripligtige.
Gårdens fæstegods blev yderligere forøget af både Laurs Thorsen og Erik Wilsbech, der begge ejede gården i sidste halvdel af 1700-tallet. I 1812 hørte der til gården 209 tdr. bøndergods - og Hæstrupgaard havde dermed nået de forjættede 200 tdr. hartkorn, der betød, at hovedgårdsjorden kunne opnå skattefrihed.
Efter at have opnået skattefrihed for hovedgårdsjorden, blev hovedparten af fæstegodset i tråd med tidens strømninger solgt til selveje mellem 1830 og 1849.
I 1906 købte Otto Christian Andersen gården af Niels Christian Nielsen. Otto Christian Andersen udstykkede gården, men kunne alligevel overdrage en hovedparcel af betydelig størrelse til sine to sønner Anders Andersen og Niels Møller Andersen i 1914. Anders Andersen købte sin broder ud og blev eneejer i 1917.
1424- ) Jens Persen
(1530-1561) Vogn Pedersen
(1566-1583) Jesper Vognsen og Johanne Vognsdatter
(1583-1610) Jesper Vognsen
(1610- ) Otte Bildt
(1625-1651) Daniel Bildt
(1626-1670) Jens Bildt
(1670-1682) Karen Jensdatter Høg, gift Bildt
(1682-1695) Wulf Unger
(1695- ) Vibeke Banner, gift Unger
( -1704) Fr.Chr. Giedde
(1704-1723) Poul Iversen
(1723-1734) Otte Poulsen
(1736-1738) Frederik Kiærskiold
(1738-1740) Inger Pop, gift Kiærskiold
(1740-1767) Laurs Thorsen
(1767-1769) Anne Christensdatter, gift Thorsen
(1769-1810) Erik Hansen Wilsbech
(1810-1812) Maren Biering
(1812-1813) Jens Bøggild og Michael Aagaard
(1813-1819) Michael Aagaard
(1819-1821) Thomas Bruun
(1821-1830) Peder Biering Wilsbech
(1830-1849) Nicolaj Toft Kabell
(1849-1856) Adolf Christoffer W. Kabell
(1856-1858) Hans Schou
(1858-1869) Peter Michael Stilling
(1869-1885) Christiane Louise Stilling f. Kirchhoff
(1885-1896) Axel Stilling og Peter Rasmus Krag
(1896-1906) Niels Chr. Nielsen
(1906-1914) Otto Chr. Andersen
(1914-1917) Anders Andersen og Niels Møller Andersen
(1917- ) Anders Andersen
(2011-20xx) Jens Kristian Risager og Børge Jensen
I år 2021 var gården ejet af Hæstrupgård ApS.
Hovedbygning
I 1682 bestod borggården af tre huse. En ny hovedbygning blev imidlertid opført i midten af 1700-tallet, og i dag er hovedbygningen et tofløjet anlæg.
Kernen i den endnu eksisterende hovedbygning blev opført af Laurs Thorsen i 1748. Thorsen lod opføre en hovedfløj og nordfløj i grundmur, mens han bevarede en stråtækt sydfløj fra det tidligere anlæg. Thorsens midterfløj eksisterer endnu, men både sydfløjen og nordfløjen er sidenhen revet ned.
Anlægget, der har én etage, er blevet ombygget ad flere omgange bl.a. i 1894, hvor den endnu eksisterende sydfløj blev opført, og igen i 1936.
Hovedbygningerne er i dag pudsede og belagt med tegltag. På hver ende af østfløjen, der bruges til beboelse, er der opført fremtrædende og gennemgående kamtakkede frontgavle.
Hovedbygningen er ikke fredet.
Hæstrupgaards gamle avlsanlæg brændte i 1934, hvorefter der blev opført et nyt anlæg. Avlsbygningerne består af to sammenbyggede længer, der er belagt med brunligt skifertag. Avlsgården er ikke fredet.
Kulturmiljø:
Der er anlagt have øst for hovedbygningen.
Til Hæstrupgaard hører også Hæstrup Møllebæk, der danner skellet til Vennebjerg herred.
Hæstrup Møllebæk er mindre et vandløb i Vendsyssel. Bækken løber fra Hæstrup (deraf navnet) til den gamle herregård Aastrup Hovedgaard tæt på Hjørring.
Ved Aastrup Hovedgaard danner Hæstrup Møllebæk voldgrav om gården inden åen kort efter løber ud i Liver Å, som har sit udløb i Nordsøen syd for Hirtshals.
https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/haestrupgaard
https://www.kroneborg.dk/278/hæstrupgaard
https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/villerup
https://da.wikipedia.org/wiki/Hæstrup_Møllebæk
Hæstrupgaard
DANSKEHERREGAARDE.DK
Hæstrupgaard
Hæstrupgaard Hæstrupgaard var en herregård allerede i 1400-tallet. I 1424 tilhørte Hæstrupgaard den ukendte væbner Jens Persen.


Notater: Kvinde - Ingerd Jespersdatter ( Vognsen )

Lever endnu i 1568.
Se Vensysselske Årbøger 1936 side 347 - 348.

DEAT: RIN MH:IF2492

Billede

Christen Jespersen og Else Svendsdatter
Mand Christen Jespersen

          Født: 1736 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 281 ø v.
           Dåb: Maj 1736
           Død: 13 Apr. 1810 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 165 ø v.
        Begravet: - 73 ½ År.


           Far: Jesper Olufsen
           Mor: Johanne Christensdatter


        Ægteskab: 2 Dec. 1763 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 73 v.

 Anden ægtefælle/partner: Birgitte Christensdatter Haugaard - 6 Jul. 1767 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 83 h.Kvinde Else Svendsdatter

          Født: 1718 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1646 - 1739 O 216 h.
           Dåb: 19 Dec. 1718
           Død: 1768 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 83 v.
        Begravet: 16 Sep. 1768 - 50 År.


           Far: Svend Christensen
           Mor: Maren Jensdatter Anden ægtefælle/partner: Kjeld Nielsen - 5 Dec. 1743 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 16 nederst h.


Børn

Notater: Kvinde - Else Svendsdatter

BIRT: RIN MH:IF456
DEAT: RIN MH:IF2922
Billede

Christen Jespersen og Mariane Ottesdatter
Mand Christen Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Mariane Ottesdatter

          Født: 2 Mar. 1819 - Hjørring V. Hjermeslev 1815 - 1857 O 50 nr. 21.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Otte Christensen
           Mor: Johanne Marie Jensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring V, Hjermeslev O 6 nr. 27 huus.


Børn
1 M Peder Christensen

          Født: 15 Apr. 1843 - Hjørring V. Hjermeslev 1815 - 1857 O 38 nr. 2.
           Dåb: 17 Apr. 1843
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Marie JohansenNotater: Mand - Christen Jespersen

Udlagt barnefader af Trudslev.


Notater: Kvinde - Mariane Ottesdatter

Ved Peders dåb - Fruentimmer.
Billede

Kristen Jespersen og Karooline Laugesen
Mand Kristen Jespersen

          Født: 29 Jul. 1876 - Sunds
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Poul Snestrup Jespersen
           Mor: Christine Christensen


        Ægteskab: 22 Mar. 1907 - Ringkjøbing Sinding 1892 - 1905 O 124 nr, 2.Kvinde Karooline Laugesen

          Født: 14 Feb. 1871 - Ringkøbing Hammerum Sinding 1867 - 1885 O 33 Nr. 3.
           Dåb: 19 Feb. 1971
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Lauge Jensen
           Mor: Ane Margrethe Nielsdatter
Børn

Billede
Laurs Jespersen og Karen Larsdatter
Mand Laurs Jespersen

          Født: 1779 - Hjørring Tranum 1742 - 1814 O 117 v.
           Dåb: 25 Apr. 1779
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jesper Laursen
           Mor: Kirsten Laursdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Ø. Brønderslev O 10 nr. 63 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Ø. Brønderslev O 14 nr. 87 et huus.

• Folketælling: 1850, Hjørring Ø. Brønderslev O 80 nr. 101 et huus.
Kvinde Karen Larsdatter

          Født: 1783 - Hjørring Ø. Brønderslev 1778 - 1824 O 16 h.
           Dåb: 3 Aug. 1783
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurs Pedersen
           Mor: Anne Nilsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Ø. Brønderslev O 10 nr. 63 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Ø. Brønderslev O 14 nr. 87 et huus.

• Folketælling: 1850, Hjørring Ø. Brønderslev O 80 nr. 101 et huus.


Børn
1 M Niels Christian Laursen

          Født: 1818
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Anne Laursdatter

          Født: 1 Dec. 1820 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 56 nr. 12.
           Dåb: 18 Mar. 1821
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Poul Sørensen


3 M Johan Henrich Laursen

          Født: 6 Feb. 1823 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 17 nr. 3.
           Dåb: 7 Feb. 1823
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Magrethe Njelsdatter
         Ægtesk: 12 Sep. 1854 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 108 nr. 2.Notater: Mand - Laurs Jespersen

Selviershusmand og bødker.
Billede

Mikkel Jespersen og Dorthea Mogensdatter
Mand Mikkel Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Dorthea Mogensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirsten Mikkelsdatter

          Født: 1793 - Hjørring Dronninglund
           Dåb: 15 Sep. 1793
           Død: 7 Dec. 1865 - Hjørring Droninglund
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels PoulsenBillede
Ole Jespersen og Anna Jørgensdatter
Mand Ole Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Jørgensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Johanne Olesdatter

          Født: 1767 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 80 n h.
           Dåb: 28 Jun. 1767
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels PedersenBillede
Ole Jespersen og Anne Jørgensdatter
Mand Ole Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Jørgensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Johanne Olesdatter

          Født: 26 Okt. 1760 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 63 h Nederst
           Dåb: 
           Død: 1813 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 174 v I Midten
        Begravet: 11 Apr. 1813 - 45år
    Ægtefælle/partner: Ulrich Helmichs
         Ægtesk: 5 Apr. 1803 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 297 Øverst Tv.
    Ægtefælle/partner: Niels Pedersen
         Ægtesk: 18 Dec. 1807 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 159 v Nederst


2 M Jesper Olesen

          Født: 1763 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 72 ø - v.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Søren Jespersen og Maren Larsdatter
Mand Søren Jespersen

          Født: 1805 - Hjøring Hjermeslev 1646 - 1815 O 240 næst ø-v.
           Dåb: 6 Mar. 1805
           Død: 9 Nov. 1873 - Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 221 nr. 4.
        Begravet: 19 Nov. 1873 - 67 År.


           Far: Jesper Olsen
           Mor: Maren Nielsdatter


        Ægteskab: 14 Aug. 1836 - Hjørring Saltum 1830 - 1843 O 115 nr. 8.

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjøring V. Hjermeslev O 15 - 64 en gaard.
Kvinde Maren Larsdatter

          Født: 1802 - Hjøring Saltum 1768 - 1810 O 127 ø-v.
           Dåb: 18 Jul. 1802
           Død: 23 Maj 1878 - Hjøring Hjermeslev 1854 - 1891 O 237 nr. 2.
        Begravet: 30 Maj 1878 - 77 År.


           Far: Lars Mortensen
           Mor: Johanne Pedersdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjøring V. Hjermeslev O 15 - 64 en gaard.


Børn
1 K Johanne Marie Sørensdatter

          Født: 16 Nov. 1827 - Hjøring Saltum 1813 - 1830 O 93 nr. 231.
           Dåb: 25 Nov. 1827
           Død: 
        Begravet: 2 K Maren Sørensdatter

          Født: 26 Okt. 1839 - Hjørring Hjermitslev 1815 - 1857 O 75 nr. 133.
           Dåb: 27 Okt. 1839
           Død: 8 Apr. 1875 - Hjørring Hjermeslev 1854 - 1891 O 236 nr. 2.
        Begravet: 16 Apr. 1875 - Død i barselsseng.
    Ægtefælle/partner: Christian Sørensen
         Ægtesk: 15 Nov. 1872 - Hjørring Hjermitslev 1854 - 1891 O 174 nr. 8.Notater: Kvinde - Maren Larsdatter

Født i Faarup.
Billede

Thomas Jespersen og Maren Stephansdatter
Mand Thomas Jespersen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 25 Okt. 1807 - Hjørring Bjergby 1805 - 1814 O 25Kvinde Maren Stephansdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jesper Thomsen

          Født: - Hjørring Bjergby
           Dåb: 1 Okt. 1809
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Mortensdatter
         Ægtesk: 9 Nov. 1838 - Hjørring Horne 1814 - 1847 O 141 nr 4.


2 M Christen Thomsen

          Født: 1 Nov. 1814 - Hjørring Bjrrgby 1814- 1843 O 5 nr. 4.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Karen Maria Thomasdatter

          Født: 29 Feb. 1816 - Hjørring Bjergby 1814 - 1847 O 43 nr. 3.
           Dåb: - Hjemmedøbt
           Død: - Død inden dåb.
        Begravet: 

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk