[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Jørgen Thomsen Kjær og Elisabeth Nørgaard
Mand Jørgen Thomsen Kjær

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Elisabeth Nørgaard

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Quer Marie Kjær

          Født: 11 Sep. 1825 - Aabenraa Bevtoft 1814 - 1831 O 38 nr 125.
           Dåb: 11 Sep. 1825
           Død: 
        Begravet: 2 K Anne Marie Kjær

          Født: 11 Mar. 1833 - Aabenraa Bevtoft 1832 - 1842 O 24 nr.18.
           Dåb: 29 Mar. 1833
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Mathias Sommerlund
         Ægtesk: 27 Okt. 1868 - Aabenraa Bevtoft 1857 - 1879 O 251 nr. 11.


3 K Kierstine Kjær

          Født: 15 Sep. 1835 - Aabenraa Bevtoft 1832 - 1842 O 29 nr. 48.
           Dåb: 28 Sep. 1835
           Død: 
        Begravet: 4 M Søren Jørgensen Kjær

          Født: 25 Apr. 1841 - Aabenraa Bevtoft 1832 - 1842 O 20 nr. 6.
           Dåb: 31 Maj 1841
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Anders Andersen Kjærulf og Else Laursdatter
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Andersdatter

          Født: Ca. 1597 - Krogen V. Brønderslev
           Dåb: 
           Død: Efter 1642 - Vester Brønderslev
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Andersen Kjærulf


2 K Johanne Andersdatter

          Født: Ca. 1610 - Krogen V. Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Andersen Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Vogn Bertelsen KjærulfBillede
Bertel Kjærulf og Karen Laursdatter
Mand Bertel Kjærulf

          Født: Omkr 1582
           Dåb: 
           Død: 1672
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Morten Pedersen - Kjærulf
           Mor: Bodil Hansdatter Mørk
Børn
1 M Niels Bertelsen

          Født: 11 Jul. 1634 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1732 - 1778 O 12.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Bertel Kjærulf

Kjærulfske studier side 151. Vendsysselske Årbøger, side 2 og 17 årgang 1925.
BIRT: RIN MH:IF983
DEAT: RIN MH:IF984


Notater: Kvinde - Karen Laursdatter

Kjærulfske studier side 151. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 92.
DEAT: RIN MH:IF3679

Billede

Peder Nielsen Kjærulf - Damsgaard og Else Madsdatter
Mand Peder Nielsen Kjærulf - Damsgaard

          Født: Omkr 1638
           Dåb: 
           Død: 11 Dec. 1715 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 131.
        Begravet: 11 Dec. 1715


           Far: Niels Baggersen - Kjærulf
           Mor: Johanne Pedersdatter Mørk


        Ægteskab: 27 Jun. 1686 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 283.

Begivenheder

• Beskæftigelse: Fæstegårdsmand.
Kvinde Else Madsdatter

          Født: Omkr 1660
           Dåb: 
           Død: 9 Feb. 1731 - Hjørring Dronninglund Hallund
        Begravet: 9 Feb. 1731


           Far: Mads Nielsen
           Mor: Karen Olufsdatter
Børn
1 M Niels Pedersen Kjærulf Laurs Pedersen - Damsgaard

          Født: 1687
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Jens Pedersen Kjærulf Pedersen - Damsgaard

          Født: 1688
           Dåb: 
           Død: 1752
        Begravet: 3 M Laurids Pedersen - Damsgaard

          Født: 1691
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Marie Jensdatter Kjærulf


4 M Christen Pedersen - Damsgaard

     Også kendt som: Damsgård / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf / Kjærulf
          Født: 1695 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 345.
           Dåb: 26 Dec. 1695
           Død: 1758 - Vester Hebbelstrup, Hallund, Hjørring
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Sørensdatter


5 K Johanne Pedersdatter Else Katrine Kjærulf Pedersdatter Damsgaard

          Født: 1699 - Damsgaard Ø., Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 3 Jul. 1763 - Røgelhede Østergård, Hellevad Sogn Hjørring Amt
        Begravet: - Hellevad, Hellevad Sogn, Hjørring Amt
    Ægtefælle/partner: Anders Thomsen


6 K Else Kathrine Kjærulf Damsgaard 36

          Født: 1700
           Dåb: 
           Død: 1772
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Nielsen Kjærulf - Damsgaard

f. i Damsgård i Ø. Brønderslev omk. 1638, begravet i Hallund 11/12/1715, 77 år gl. - Deres børn tog ligesom faderen navnet Damsgård efter gården de var i.

23/06/1707 Tiltales Peder og hustru for vold og utilbørligt forhold mod sognefoged Ove Hansen i Hallund.
Hallund sogn s.44.

Vendsysselske årbøger 1947 side 15.
af Jens Mørk brugte Gaard bortfæstedes efter ham til Peder Nielsen Kjærulf af Damsgaard i Ø. Brønderslev, f. o. 1638, begr. Hallund 11. Dec. 1715, Søn af Niels Baggesen Kjærulf og Johanne Pedersdatter Kjærulf i Damsgaard Han blev 27.Juni 1686 gift i Hallund med Else Madsd atter, f. o. 1660, begr. Hallund 9. Feb. 1731, Datter af Mads Nielsen i Gaarden V. Hebelstrup B og Karen Olutsdatter. 23. Juni 1707 tiltaltes Peder Kjærulf og Hustru for Vold og utilbørligt Forhold mod Sognefoged Ove Hansen i Hallund.
Peder Kjærulf havde følgende Børn, der ligesom Faderen antog Navnet Damsgaard efter Gaarden i Ø. Brønderslev: _
1. Niels Pedersen Damsgaard, f. 1687, var 1725 Fadder i Ø. Hebelstrup.
2. Jens Pedersen Damsgaard, f. 1688, død 1752 hos sin Broder Christen; ugift.
3. Laurids Pedersen Damsgaard, f. 1691, død 17.., boede indtil 1729 i Ø. Hebelstrup, gift 1715 med Anne Marie Jensdatter Kjærulf af Ø. Hebelstrup, f. 1695, død 17 . ., med hvem han havde 9 Børn, der tildels boede i København.
4. Christen Pedersen Damsgaard, f. 1695, se nedenfor.
5. Johanne Pedersdatter Damsgaard,f. 1699, død 17.., gift 1733 med Anders Thomsen af Hellevad. Else Katrine Damsgaard, ses ikke døbt i Hallund, var Fadder i Ø. Hebelstrup 1721.

Kjærulfske studier side 46.
Peder Nielsen Kjærulf, født o. 1638, nævnes 1642, antog Navnet Damsgaard og boede efter sit Ægteskab i V. Hæbbelstrup i Hallund Sogn, hvor han døde, begravet 11. Decbr. 1715, 77 Aar gammel. Blev 27 Juni 1686 gift i Hallund med Else Madsdatter af V. Hæbbelstrup, hvilken Gaard 1718 beboedes af Jørgen Jensen og Maren Laursdatter.

Hallund sogn
af C. Klitgaard med tilføjelser af P. Christensen
Her er nogle af siderne.
Jens Nielsen Mørk, Søn af Formanden, overtog Fæstet af V. Hebelstrup efter Faderens Død og blev 18. Jan. 1674 stævnet af Husbonden Holger Bille til Burholt for resterende Stedsmaalspenge (Indfæstningsafgift) 20 Rdl."). 1683 rejste han Tiltale mod Jens Olufsen i Hulhøj, der hørte til V. Hebelstrup, fordi denne en Dag havde pryglet Jens Mørks Hustru Ingeborg Rasmusdatter i deres egen Gaard, medens Jens Olufsens Hustru Maren Andersdatter havde holdt hende.
Ved Matriklen 1688 fik Jens Mørks Gaard Hk. 5-4-0-0, og til begge V. Hebelstrupgaardene laa følgende Agre Hee (Hede) Agrene, 13 Agre, der saaedes 2 Aar med Havre og derefter hvilede i 10 Aar; de var ringe Havrejord af rødt Sand; Stenagre, der saaedes med 1 Kærv Byg, 2 Rug og 1 Havre og derefter hvilede i 5 Aar; det var middelmaadigt Havrejord af rødt Sand; Foldbakken, 11 Agre, Besaaning og Bonitet som foregaaende, men de hvilede i 6 Aar; Tørvebakken, 10 Agre, god Blandsædjord, saaes to Aar med Havre og hvilede 9 Aar; Moseagre, 21 Agre, saaes 1 Byg, 2 Rug, 1 Havre hvilende 5 Aar; god Blandingsjord af sort Muld; Gjedhøjsagre, 27 Agre, saaes med 1 Byg, 2 Rug, 1 Havre, hvilede i 5 aar, er middelmaadig Blandsædjord af Sand, Grus og Muld; Blokkerne, 5 Agre, besaaedes og hvilede som de foregaaende, ringe Blandsædjord af Sand og Grus; Stieagrene, 15 Agre, Besaaning ligesom foregaaende, hvilede 6 Aar, dels god Blandsædjord af sort Muld og dels ringe Blandsædjord af Sand og Grus; Toftagrene, 20 Agre, saaes aarlig, god Bygjord af sort Muld og ringe Sand. Det dyrkede Areal var ca. 20 ha.
Til Jens Mørks Gaard hørte en lille Have paa 2 Agre, som brugtes aarlig.
Til Gaardene hørte fornødent Lyngtørvskær, >som er ganske sandig og ringe<. Hjultømmer købtes i Skovene i Hundslund Sogn, og Bygningstømmer købtes af Nordmændene ved Vesterstrand (o:Blokhus, Løkken). Af Engtaksationen ses, at Jens Mørks Gaard havde et Engskifte sønden for Gaardene, hvor der kunde avles 2 Læs og 15 Knipper Hø, og sønden for Ryaa - paa Kraghede '96 havde han et Engskifte til 2 Læs Hø samt endelig et Skifte ved Agerenderne, hvor der kunde avles 3 Knipper Hø. Til Gaardene var Græsning i Heden til 10 Høveder.
Jens Mørks Besætning angives 1682 til 1 Hest, 1 Ko, 1 Ungnød og 1 Svin; man skulde jo mene, at det var urigtigt, thi hvad skulde Gaardens Beboere leve af ? Men 1679 havde der været Misvækst, og Kreaturerne var døde.
Jens Mørks Død er ikke fundet, og maaske har han forladt V. Hebelstrup. Han var død før 1712.
Hans Børn med Ingeborg Rasmusdatter var følgende:
1. Rasmus Jensen Mørk, død ugift i Kbh. før 1712.
2. Maren Jensdatter Mørk, f. 1677, boede 1711 i Kbh. som Enke efter Bøssemager Valentin Bartholomæussen.
3. Niels Jensen Mørk, f. 1682, boede 1711 i Rosensgaarden i Kbh.
Den af Jens Mørk brugte Gaard bortfæstedes efter ham til Peder Nielsen Kjærulf af Damsgaard i Ø. Brønderslev, f. o. 1638 begr. Hallund 11 Dec 1715 Søn af Niels Baggesen Kjærulf og Johanne Pedersdatter Kjærulf i Damsgaard. Han blev 27. Juni 1686 gift i Halund med Else Madsdatter f. o. 1660 begr. Hallund 9 Feb. 1731, Datter af Mads Nielsen i Gaarden V., Hebelstrup B og Karen Olufsdatter. 23. Juni 1707 tiltaltes Peder Kjærulf og Hustru for Vold og utilbørligt Forhold mod Sognefoged Ove Hansen i Hallund By.
Peder Kjærulf havde følgende Børn, der ligesom Faderen antog Navnet Damsgaard efter Gaarden i Ø. Brønderslev;
1.Niels Pedersen Damsgaard, f. 1687, var 1725 Fadder i Ø. Hebelstrup.
2.Jens Pedersen Damsgaard, f. 1688, død 1752 hos sin Broder Christen; ugift.
3. Laurids Pedersen Damsgaard, f. 1691, død 17 . ., boede indtil 1729 i Ø. Hebelstrup, gift 1715 med Anne Marie Jensdatter Kjærulf af Ø. Hebelstrup, f. 1695, død 17 . ,, med hvem han havde 9 Børn, der tildels boede i København.
4 Christen Pedersen Damsgaard, f. 1695, se nedenfor.
5 Johanne Pedersdatter Damsgaard, f. 1699, død 17.., gift 1733 med Anders Thomsen af Hellevad.
6 Else Kathrine Damsgaard, ses ikke døbt i Hallund, var Fadder i Ø. Hebelstrup 1721.
Christen Pedersen Damsgaard eller Kjærulf, f. 1695, død efter 1758, overtog 1715 Fæstet af V. Hebelstrup A efter Faderen, og efter at han 11. Okt. 1714 var blevet idømt en Bøde paa 4 Rdl. for ærerørige Ord om Ladefogeden paa Burholt, sagt i Drukkenskab. Han blev gift med Karen Sørensdatter, f. o. 1701, d. 1733, og 20. Okt. 1734 med Karen Christensdatter.
De havde 4 Børn:
1. Peder Christensen Damsgaard, f. 1734, død 18 . ., boede 1758, 1782 og 1801 i V. Hebelstrup og var gift med Inger Nielsdatter, f. o. 1727, d. 1808, med hvem han havde 5 Børn:
a. Karen Pedersdtr., f. 1758, død som lille?
b. Karen Pedersdtr., f. 1760, gift 1779 med Rasmus Bodelsen af Hvilshøj.
c. Christen Pedersen, f. 1762.
d. Jens Pedersen, f. 1764, død 18. -, Fæster af V. Hebbelstrup.
e. Benedict, f. 1767. ,
2. Ide Margrethe Damsgaard, f. 1737, gift 1757 med Jens Nielsen af Linderup i Ø. Brønderslev.
3. Else Damsgaard, f. 1739, død 1805, gift 1767 med Thomas Svendsen i Vestergaard Hvilshøj, hvilken Gaard endnu er i Slægtens Eje.
4. Maren Damsgaard, f. 1741, død 18. ., gift 1769 i Hallund Kirke, men med kongelig Bevilling til Stuebryl1lup med Svend Bodelsen, f. 1740, der vist var Søn af Bodel Svendsen i Hvilshøj. Svend Bodelsen brugte efter sin Svigerfader V. Hebelstrup A sammen med sin Hustrus Broder Peder (se ovenfor), og han døde her 1793. Han havde 3 Børn: Christen f. 1770 1801 Ejer af V. Hebelstrup A, Karen, f. 1773, gift Møller Søren Albrechtsen i Hjermeslevgaard, og Bodel, f. 1783, d.
1794.
Efter ham blev hans Hustrus ovennævnte Brodersøn Jens Pedersen Damsgaard Fæster af Gaarden. Han var født her 1764 og døde 18.- Ses ikke død i Hallund. Blev gift 1793 med Dorte Thomasdatter, med hvem han havde Børnene Inger, f. 1793, Marie Anne, f. 1794, Thomas Christian, f. 1795, d. som Barn, og Ide Margrethe f. 1798.
1801 købte ovennævnte Christen Svendsen den halve Del af Gaarden, hvis Hk var i alt 5-4-0-0, af Henrik Winde til Burholt for 750 Rdl. Hans Moder Maren Christensdtr. Damsgaard havde haft den i Fæste efter sin Mand Svend Bodelsens Død 1793, og hun skulde nyde Aftægt hos Sønnen. Chr. Svendsen var en spinkel Mand og kun 60 Tommer høj, ( 1,57 cm. ) da han 1788 kom i Lægdsrullen. 1802 blev han i V. Brønderslev gift med Maren Pedersdtr. Grinsted. Han døde 1834, hun 18 . . Chr. Svendsen synes ikke at have været formuende, thi 1808 var han i Restance med kgl. Skatter og blev stævnet af Amtmanden.
De havde 10 Børn, af hvilke de 6 døde smaa, de øvrige blev Maren, f. 1805, gift med den efterfølgende Ejer af Gaarden; Else, f. 1807, blev gift med Mads Jensen i Hellum, og Gade, f. 1808, blev gift i Filholm i Tise S. Christen Svendsen gik paa Aftægt 1833 hos sin Datter Maren efter at hun 1833 var blevet gift med Carl Poulsen, f. i Aalborg 1805, d. 1878. Ses ikke død i Hallund.
Efter Traditionen var han Søn af en v. Deden og hans Stuepige, og han begyndte med at handle med Fjerkræ og Kreaturer og kom som Handelsmand til V. Hebelstrup, hvor han altsaa blev gift med Datteren. De havde 1 Søn Christen Poulsen Carlsen, f. 1836, der blev Lærer i Krummerup ved Fuglebjerg, og 2 Døtre.


BIRT: RIN MH:IF311
DEAT: RIN MH:IF312
BURI: RIN MH:IF313
OCCU: RIN MH:IF4507


Notater: Kvinde - Else Madsdatter

Se manden.


BIRT: RIN MH:IF314
DEAT: RIN MH:IF315
BURI: RIN MH:IF316


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF431

Billede

Jens Pedersen og Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard
Mand Jens Pedersen

          Født: Ca. 1673
           Dåb: 
           Død: 1743 - Begravet i Jerslev
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard 37

          Født: 1630
           Dåb: 
           Død: 1699
        Begravet: 


           Far: Niels Baggersen - Kjærulf
           Mor: Johanne Pedersdatter Mørk
Børn

Notater: Kvinde - Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm


BIRT: RIN MH:IF4488
DEAT: RIN MH:IF4489
Billede

Jon Kjørning
Mand Jon Kjørning

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1300
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirsten Kyening

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Aage Tordsen Thott


2 K Aase Jonsdatter Kjørning

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jacob Kjyrning

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jon Kjørning

DEAT: RIN MH:IF1180

Billede

Sofus Theodor Knudsen og Agnete Klausen
Mand Sofus Theodor Knudsen

          Født: 23 Jan. 1906
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1930, Odense Nr. Lyndelse O 38 matr. 21 a.
Kvinde Agnete Klausen

          Født: 3 Jul. 1911
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1930, Odense Nr. Lyndelse O 38 matr. 21 a.


Børn
1 K Erna Elise Knudsen

          Født: 24 Okt. 1930 - Odense Nr. Lyndelse 1913 - 1939 O 138 nr. 10.
           Dåb: 14 Dec. 1930
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Thorkild Jørgensen
         Ægtesk: 30 Apr. 1948 - Gislev sognefoged. O 15.Billede
Jacob Kloster og Sanne Kloster
Mand Jacob Kloster

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ole Kloster
           Mor: Solvej Damgaard Madsen


        Ægteskab: Kvinde Sanne Kloster

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Billede
Ole Kloster og Solvej Damgaard Madsen
Mand Ole Kloster

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Solvej Damgaard Madsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Mads Kristian Madsen
           Mor: Camilla Damgaard Laugesen
Børn
1 M Jacob Kloster

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Sanne Kloster


2 M Kristian Kloster

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Lauridsen og Anne Knudsdatter
Mand Christen Lauridsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Knudsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk