[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Christen Christensen og Mette Nielsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 1810 - Hjøring Dronninglund Torslev 1748 - 1817 O 93.
           Dåb: 18 Mar. 1810
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Chresten Nielsen
           Mor: Anne Mariestensdatter


        Ægteskab: 1835 - Hjøring Em 1814 - 1854 O 93 nr. 1.Kvinde Mette Nielsdatter

          Født: 1780 - Hjørring Børglum Serridslev 1765 - 1814 O 153 nr. 12.
           Dåb: 10 Sep. 1780 - 16 Trinitatis
           Død: 25 Maj 1854 - Hjørring Børglum Emb 1814 - 1864 O 206 Nr.1.
        Dødsårsag: Emb Børglum Hjørring 1814 - 1864 O.206 nr. 1. 75 1//2 år.
        Begravet: 5 Jun. 1854 - 75 ½ År. Død af alderdoms svaghed.


           Far: Anders Thomsen
           Mor: Kirsten Nielsdatter Anden ægtefælle/partner: Abraham Christensen - 15 Jul. 1808 - Hjøring Børglum Børglum 1805 - 1814 O 9. nederst.

Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Børglum Em O 5 14, et hus nr.2.

• Folketælling: 1845, Hjørring Børglum Em O 10 Nr. 24.


Børn

Notater: Mand - Christen Christensen

Uægte.


Notater: Kvinde - Mette Nielsdatter

Ved fødslen stå der at moderen var i Underaare ? ( Underårevej er ca. 1 km. nordøst for Serritslev )


http://www.toveogflemming.dk/flemming/per01097.htm#0

Noter : Hjoerring, Børglum, Stenum, Steenum, , 30, FT-1787, C3249
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Søren Christensen 47 Gift mand bonde og gaardbeboer
Kiersten Abrahamsdatter !! 58 Gift hands kone
Ane Christensdatter 37 Ugift børn af 1. ægteskab
Else Christensdatter 35 Ugift børn af 1. ægteskab
Christen Olesen 32 Ugift tjenestefolk
Peder Sørensen 60 Ugift tjenestefolk
Peder Nielsen 8 Ugift tjenestefolk


Skifteprotokol for "Eskjær Gods"
I Mosbjerg sogn
1772 - 1806
14.06.1788 Kirstine Abrahamsdatter i Stenum Fol. 64b
1. ægteskab med Chresten ?
2. ægteskab Søren Chrestensen

Arvinger: Enken Børn af 1. ægteskab Anne Christensdatter, 37 år Else Christensdatter, 34 år Abraham Christensen, 40 år, snedker bor på stedet Nirls Christensen, 31 år, i Gl. Mølle i aalborg
Maren Christensdatter, g.m. Christen Nielsen i Vrensted på Nibstrup Gods

Skifte Kiersten Abrahamsdatter Ane 245

Kilde: Skifteprotokol Eskær Gods G4-1 3/7 F 64B

Anno 1788 Den 14 Juni mødte paa Velædle og Velbyrdige Hr. Cancellie Raad Broerholts Veigne Jens Christensen fra Heeden for at Holde Forseglings forretning i Sterfboen efter Søren Christensens Afdøde Hustru Kirstine Abrahamsdatter i Stenum paa Eskier Gods, Hvis Dødsfald nyligen war anmeldt Skifteforwalteren. Ved Forretningen var overværende Enkemanden Søren Christensen Samt en Pige Anne Christensdatter og én Nafnlig Else Christensdatter. Begge Arvinger efter Deres Afdøde Moder og Der hos 2de. Witterlighedsmænd Nafnlig Jens Simonsen Eskier Gods og Peder Olesen af Hjermidslev Gaards Gods, Begge af Stenum Bye.
Og blev udi Sterfboen befunden følgende:

I Dagligstuen

1 gl. Fyr Bord med aaben Foed og Skuffer
2de. Fyr Borde, 1 Ild Pande
5 St Hylde Fiele
3 St Senge med Fiele for
I Den 1.st. Én Rødstribet Olmerdugsdyn, 2 Pude og 1 gl. Over Waar 2de. Blaagarns Lagner

I Den anden Seng
2de. Gl. Dyne Waar
1 gl. Hoved Pude
2de. Gl Blaagarnslagner

1 gl. Mangel Fiel
1 gl. Bibel
10 Stch. Gl Milke Bøtter
1 Hammel Bræt og 1 Lidet Bærkar, 2de. Øll Kouste, 2de. Bærkar og 1 Sætte
1 Jern Bilægger Kakelovn med Jern Fødde og Ramme oven paa
1 gl. Stoel med en gl. Pude

I Stoer Stuen

1 gl. Fyhe Bord med aaben foed
2de. Fyr Benche, 1 Fleøe Bøtte
1 gl. Steen Kruus med Tin Laag
2de. Gl Treefade og 2de. Glaskar
2de. Gl Hylder og 4de. Særke
1 Kiste som har wæret den Salige Kones , og er tilladt en Datter Else Hwor udi er den afdødes klæder under forseigling.
1 gl. Træe Stoel
1 Bænke - kniw med fuure
1 gl. Glas LygteI Buur Gangen

Et gl. Ege Skab

I den Væstre Stue
2de. Gl. Føre Sengesteder
Derudi
1 rød og grau hvid Sstribet Owerdyne
1 Bolster Underdyne
1 Olmerdugs Hovedpude
2de. Hørgarnslagner
dernæst
1 Olmerdugs Dyne og 1 Bolster ditto
1 Howedpude og 1 par Blaagarnslagner

I et Lidet Kammer
1 Kand Bænk, 1 Deger Trug med Stoel, 1 Gl. Salthang
1 gl. Solde og 4de. Stand Solde
1 gl. Eege Øll Tønde, 1 Korn Stripper
1 gl. Stern Stræn
1 gl. Ege grauu Tønde 1 Stoel med Halm Sæde 1 Haandqwærn

I et andet Kammer
1 gl. Sild Fierding, 1 liden halw grau Tønde, 2de. Ege halwtønder
5 sth liden Dunke, 1 lille Bærkar
1 gl. Øll Trakt, 1 gl. Fyr Bord med aaben Foed, 1 gl. løb
1 Bøge Kurw og 1 Smør Bøtte

Paa Loftet
8de gl. Kornsætte
2 td. Rug
2de. Løbe
1 gl. Fyr Kiste med Laas paa Nøggel
2de Høe Leer med Drag
2de. Hiuul Rokke
2 Gaarn Winder

I Kiøkkenet
2de. Gl. Jerngryder, den ene ubrugelig
1 Ild klemme 1 Jern Pande
1 Rist, 2de. Gl. Fyr Stripper
2 Fade og 1 Drøffte Trug
1 Liden KuubeI Bryggerset
1 gl. Kiedel i Grue
1 gl. Staal Gryde i Gruue
2 Storre Kar og 1 Lidet ditto
1 gl. Mæske Kar og 1 Swiine Trug

I Wogn Huuset
1 Beslagen Wogn med Fiel Sætt
1 gl. Ditto 1 Træe Wogn og 1 gl. ditto, samt Hække , Reebe og Læsste
Træe til 2de. Wogne og Møj fiel til 3de. Ditto
2de. Plouge med Hammel , Deæk, og Redskab til 4er Bæster til Hver Ploug
2de Harwer
8te RS Bæster
5 Kiøer
2 qwier. 1 3 Aars Stud
2 Ditto 2 Aaringer
3 Spæde Kalwe
6 Stcher Faar med Lam
1 Wæder, 1 Soe med 5 Griise

I Laden
2de Skier Kiister med Kniwe
2de. Kre = Forker og 6 Riiwer
2de. Plejler, 4de. Greeber med Jern Skoe, og 4de. Spaader med Skæfte Samt 1 Lang Stiige

I Herberget
2de gl. Dyne Waar
2de. Ditto Puder, 2de. Gl. Lagener
1 Hwirwel Steen med Jern Axel
1 Rødstribet Olmerdugs Owerdyn, og 2de. Howed Puder samt 2de Blaagarnslagner

Som nu ikke mere war at Anteigne, blew Dernæst Enke Mandes tilspurgt, Om der war mere som Kunne komme Sterfboen Tilgode, Hvorpaa han Swarede Nej. At han ikke widste mere Denne Gang.
Hworfor han Lowede Samme Skulde Bliwe i forwarring, indtil 30te Dagen , Som er den 9 Juli Næstkommende
Dermed blew denne Forretning Sluttet og Tilendebragt, Sterfboe Stedet et Supra

Paa Velædle og Velbyrdige Hr. Cancellie Raad Broerholts Veigne Underskriwer
Jens Christensen

Underskriver Enke Manden
Søren Christensen

Som Witterligheds Mændene Underskriver
Jens Simonsen Peder Olufsen

Fremlagt og Læst wed Skiftets Aabning paa 30te Dagen den 9 Juli 1788 udi Sterfboen udi Stenum.
Testerer Paa Den Høj Respective Skifteforwalters Weigne Som Constitueret Fuldmægtig
J. Østrup

Anno 1788 Onsdagen den 9 juli, Som 30te Dag efter at Søren Christensens Hustru Kirstine Abrahamsdatter i Stenum Sogn og Bye paa Eskier Gods wed Døden war afgangen. Indfandt Sig paa Skifte Forwalterens Høj og Welbyrgige Hr. Cancellie Raad Broerholt til Eskier Hans Weigne, og efter Derom Giorte Begiering Jens Østrup af Hiøring, for at vurdere det i Sterfboen Befundende , Som Forhen Strax efter Dødsfaldets Anmeldelse er Registreret til widere paafølgende lowlig Skifte og Deling imellem Enke Manden Søren Christensen paa den ene og Hans Stif Børn , der er En Søn Abraham Christensen omtrent 40 Aar gl., Som har et Wærelse her i Gaarden imellem han øwer Sin Snedker Proffesion.
En Do. Niels Christensen 31 Aar Gammel for nærwærende Tied Tienende i Gammel Mølle i Aalborg. En Datter Maren Christensdatter i Ægteskab med Christen Nielsen i Wrensted paa Nipstrup Gods. Én Ditto nawnl. Anne Christensdatter 37 Aar Gammel, og Endelig en Datter Nawnl. Else Christensdatter 34 Aar Gammel, Hwilke 2de. Sidste ere ugifte og Begge Hiemme i Sterfboen paa Den Anden side.

Wed forretningen var Nærværende Enke Manden Søren Christensen paa Egne Wegne, Af Arwingerne war tilstæde Abraham Christensen, de 2de Umyndige Pigers Næst fød Wærge er Jens Nielsen Boende i Stadsheede i Uggilth Sogn, men da han ikke war tilstæde, blev for det første for I Dag ansatte Som Wærge bemeldte 2de Piiger Morbroderen Søren Abrahamsen af Steenum Bye, Hiermitzlev Gaards Gods, Som wed Forretningen war Nærwærende. Ligesaa War Tilstede 2de Mænd Nawnl. Peder Olufsen og Jens Hansen, Begge af Steenum, Den første af Hjermitzlev Gaards og den Anden af Aaes Gods. Og endelig war nærwærende Jens Simonsen af Steenum af Eskier Gods, Som wed den af 14 Juni Sidst Passerede Registrerings Forretning hawde Wæret tilstæde. Hworefter Saaledes blew forrettet som Følger.

Først blew fremlagt Samme Skifteforretningen tilført den i Sterfboen holdte Registreringsforretning der lyder Saaledes. No. 1 ---- Førend widere Passerede befandtes det at Stif Sønnen Abraham Christensen, Skifte Retten og Mændenes uvidende hawde begiwet sig bort.
Men endelig efter adskillige Beedning og Budskikning indfandt han sig endelig igien, ligesaa Som og Tilstede den Afdødes Swiger Søn Christen Nielsen af Wrensted Som under Skiftet nu Declarerede At han paa Sin Hustru Maren ChristensdatterWeigne ikke Hawdw noget at FordreArw i denne Sterfboe i nogen Maade, eller under Hwad Mere det kunde wære, Men erklærede. Saa snart det blew forlangt willig at meddeele Afkalds Qwittering, og Saaledes frafaldt alle Sine Arwe Prætentioner i Sterfboen.

Enkemanden Gaw Tilkeinde At Hans Stif Søn Niels Christensen Som Tiener i Aalborg, Hawde wed Begrawelseet after den Afdøde eller wed en Anden Samtale Hawde giwet Ham Liige Forsikring og lowede han wed næste Samling eller naar forlanges at anskaffe bemeldte Niels Christensens Afkalds Qwittering.

De 2de. Umyndige Døttres Morbroder Saawel Som Deres ældste Broder Abraham Christensen tilligemed deres Svoger Christen Nielsen fremkom, og for Skifte Retten erklærede At i Betragtning af Sterfboens ringe Omstændigheder war det dem fuldkommen bekient at intet wed Skiftets Slutning Kunde bliwe Arw til de umyndige og ugifte Døttre. Men i Betragtning af at De Hawde i nogle Aar, uden Løn i Almindelighed at nyde, forrettet deet wed Stedet faldende Arbejde, formodede De at Enke Manden Wiiste en Slags Erkeindtlighed mod Dem.

Enke Manden erklærede At endskiønt Hans Omstændigheder ikkuns war maadelige, wille han dog paa Hans Recpective Hosbonde S.S. Kr Cancellie Raads Broerholts Forwentede Approbation tilstaar og til liige Lowlig Deling imellem hans 2de. Stifsdøttre Anne og Else Christensdatter owerlade og giwer Dem 2de qwier som ere med kalwe, den ene hwid og den anden sort heilmed .
Item en liden Koober Keidel til Anne og den Salig Afdødes Kiste til Else, Samt til Liige Deling imellem Dem begge ald den Salig Kones eftterladte Gang Klæder af linned og iialt, saaledes Som det nu Forefindes , Saawel som noget Ulden Linned Garn til Heilp enten til Senge eller Gang Klæder for Dem.

Og Endelig erklærede Enke Manden at i fald Døttrene Skulle indkomme i Ægteskab, Han ikke findes uwillig til at Heilpe Dem noget til Bryllups Kost i fald Hans Omstændigheder wil bliwe Saaledes at han uden Sit Stoere Tab og Liien Kunne udrede denne heilp, Skal denne Sidste Erklæring ikke Heller Stricte forbinde Ham, da han wil hawe dette om Bryllups Kost forstaaet som et Friwilligt Løfte, Der og for en Deel skal Depencere af Hans Stif Børns Forhold imod Ham for Eftertiiden, da naar de Bliwer føjelige wil Han og wiise Føjelighed.

Begge Stif Døttrene den Ene 37 og den anden 34 Aar Gammel erklærede at wære fornøjet. Ligeledes erklærede Deres Morbroder Deres Broder og Swoger at wære wel fornøjet med denne Enke Mandens Erklæring. Ligesom de og Declarerede At Naar Enke Manden tilfredsstiller Skifte Forwalteren og Sine øwrige Creditorer, hawer de intet i nogen Maade widere under Skiftet Som Arwinger at Errindre

Skifte Rættens Commiterede wille tage det Fremkomne ad. Referendum og under Refucation af enhver lowlig Rætt nedsadte forretningens widere fremme til i Dag 3 Uger Som er til den 30te Juli Førstkommende.

Saaledes Passeret bekræfter med wore Hænders Underskrift Datum Et Supra

Søren Christensen Paa Skifte Forwalteren HøjWeled. Hr Cancellie Raad Broerholts Weigne
J. Østrup
LS
Paa Min Hustru Maren Christensdatters Weigne
Underskriwer, Paa egne Weigne Christen Nielsen

Paa De umyndiges Weigne
Abraham Christensen Søren Abrahamsen

Til Witterlighed som Owerwærende
Peder Olufsen Jens Hansen

Ligeledes Som Nærwærende Underskriver
Jens SimonsenÆgteskabBørn
- Christen Nielsen 1747 - Abraham Christensen
1751 - Maren Christensdatter
1751 - Anne Christensdatter
Okt 1752 - Else Christensdatter
Jan 1755 - Karen Nielsdatter
Jan 1757 - Niels Christensen
- Søren Christensen -
DEAT: RIN MH:IF281
BURI: RIN MH:IF282
Billede

Christen Christensen og Birgitte Nielsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 1716 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 211 h.
           Dåb: 2 Aug. 1716 - 8 Trinitatis
           Død: 1797 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 145.
        Begravet: 1 Jun. 1797 - 81 År.


           Far: Christen Christensen
           Mor: Maren Larsdatter


        Ægteskab: 14 Jun. 1743 - Hjørring Ingstrup

 Anden ægtefælle/partner: Kirsten Poulsdatter - 21 Okt. 1750 - Hjørring IngstrupKvinde Birgitte Nielsdatter

          Født: 1716 - Hjørring Jetsmark 1646 - 1740 O 104 nr. 4.
           Dåb: 30 Sep. 1716
           Død: 1750 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 36 nederst v.
        Begravet: 12 Jan. 1750


           Far: Niels Pedersen
           Mor: Maren Jensdatter
Børn
1 K Pernille Christensdatter

          Født: 1744 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 20 nederst h.
           Dåb: 5 Aug. 1744
           Død: 
        Begravet: 2 K Karen Christensdatter

          Født: 17 Okt. 1746 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 27.
           Dåb: 1 Nov. 1746
           Død: 13 Apr. 1828 - Hjørring Ingstrup 1814 - 1840 O 193 nr. 94.
        Begravet: 20 Apr. 1828 - 81 ½ År.
    Ægtefælle/partner: Svend Kjeldsen


3 K Else Christensdatter

          Født: 15 Sep. 1749 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 34 nederst h.
           Dåb: 21 Sep. 1749
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Christensen og Kirsten Poulsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 1716 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 211 h.
           Dåb: 2 Aug. 1716 - 8 Trinitatis
           Død: 1797 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 145.
        Begravet: 1 Jun. 1797 - 81 År.


           Far: Christen Christensen
           Mor: Maren Larsdatter


        Ægteskab: 21 Okt. 1750 - Hjørring Ingstrup

 Anden ægtefælle/partner: Birgitte Nielsdatter - 14 Jun. 1743 - Hjørring IngstrupKvinde Kirsten Poulsdatter

          Født: 1728 - Hjørring Alstrup 1646 - 1832 O 93 v / h.
           Dåb: 7 Nov. 1728 - 24 P:
           Død: Feb. 1793 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 137.
        Begravet: 26 Feb. 1793 - 64 År.


           Far: Poul Christensen
           Mor: Johanne Jensdatter
Børn

Billede
Christen Christensen og Ane Pedersen
Mand Christen Christensen

          Født: 1 Sep. 1830 - Hjørring Saltum 1830 - 1843 O 5 nr. 11.
           Dåb: 19 Sep. 1830
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Pedersen
           Mor: Magrethe Christensdatter


        Ægteskab: 1 Dec. 1865 - Hjørring Saltum 1862 - 1879 O 127 nr. 8.

Begivenheder

• Folketælling: 1840, Hjørring Saltum O 7 nr. 43 en gaard.
Kvinde Ane Pedersen

          Født: 23 Sep. 1845 - Hjørring Saltum 1842 - 1851 O 43.
           Dåb: 26 Okt. 1845
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Christensen
           Mor: Maren Larsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Saltum O 23 nr. 13 et hus.nr. 72.


Børn
1 M Christian Peter Christensen

          Født: 27 Mar. 1866 - Hjørring Saltum 1862 - 1879 O 20 nr. 11.
           Dåb: 27 Mar. 1866
           Død: 
        Begravet: 2 K Grethe Christensen

          Født: 10 Apr. 1869 - Hjørring Saltum 1862 - 1879 O 73 nr. 9.
           Dåb: 16 Maj 1869
           Død: 
        Begravet: 3 M Søren Peder Christensen

          Født: 5 Apr. 1871 - Hjørring Saltum 1862 - 1879 O 41 nr. 7.
           Dåb: 20 Maj 1871
           Død: 
        Begravet: 4 M Martin Christensen

          Født: 3 Feb. 1874 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 17 nr. 3.
           Dåb: 29 Mar. 1874
           Død: 
        Begravet: 5 M Chresten Nielsen Christensen

          Født: 24 Sep. 1875 - Hjørring Hvetbo Saltum 1872 - 1882 O 26 Nr. 18.
           Dåb: 26 Dec. 1875
           Død: 25 Feb. 1943 - Hjørring Sankt Catharina 1942 - 1948 O 35 Nr. 30.
        Begravet: 2 Mar. 1943 - Hjørring Hvetbo Saltum 1941 - 1950 O 192 Nr. 0.
    Ægtefælle/partner: Maren Christensen ( Krogsgaard )
         Ægtesk: 28 Maj 1920 - Hjørring Hvetbo Saltum 1916 - 1927 O 185 Nr. 4.


6 M Niels Christensen

          Født: 8 Jul. 1878 - Hjørring Saltum 1872 - 1882 O 44 nr. 18.
           Dåb: 15 Sep. 1878 - 13 Advent Hjemme.
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Christen Christensen

husmand - Snedker.
Billede

Christen Christensen og Mette Marie Nielsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mette Marie Nielsdatter

          Født: 1853
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Lars Christensen

          Født: 28 Jan. 1881 - Ålborg Fleskum Budolfi landsogn 1879 - 1891 O 11 nr. 1.
           Dåb: 5 Jun. 1881
           Død: 
        Begravet: 2 K Anna Lovise Christensen

          Født: 8 Sep. 1883 - Ålborg Fleskum Bodolfi Landsogn 1879 - 1891 O 76 nr. 19.
           Dåb: 26 Dec. 1883
           Død: 
        Begravet: 3 M Frederik Julius Christensen

          Født: 7 Apr. 1885 - Ålborg Fleskum Budolfi landsogn 1879 - 1891 O 32 nr. 7.
           Dåb: 25 Okt. 1885
           Død: 
        Begravet: 4 K Martha Christensen

          Født: 2 Jul. 1887 - Ålborg Fleskum Budolfi landsogn 1879 - 1891 O 91 nr. 9.
           Dåb: 8 Jan. 1888
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marinus Gregersen
         Ægtesk: 3 Jan. 1908 - Ålborg Hornum Veggerby 1903 - 1919 O 178 nr. 1


5 M Christen Christensen

          Født: 3 Jul. 1889 - Ålborg Fleskum Budolfi landsogn 1879 - 1891 O 46 nr. 13.
           Dåb: 29 Dec. 1889
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Christensen og Karen Nielsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Søren Christensen

          Født: 14 Feb. 1819 - Hjøring Hjermeslev 1815 - 1857 O 6 nr. 20.
           Dåb: 14 Feb. 1819
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jacobsdatter
         Ægtesk: 26 Dec. 1849 - Hjøring Hjermeslev 1815 - 1857 O 131 nr. 1.Billede
Christen Christensen og Maren Larsdatter
Mand Christen Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Larsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Christen Christensen

          Født: 1716 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 211 h.
           Dåb: 2 Aug. 1716 - 8 Trinitatis
           Død: 1797 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 145.
        Begravet: 1 Jun. 1797 - 81 År.
    Ægtefælle/partner: Birgitte Nielsdatter
         Ægtesk: 14 Jun. 1743 - Hjørring Ingstrup
    Ægtefælle/partner: Kirsten Poulsdatter
         Ægtesk: 21 Okt. 1750 - Hjørring IngstrupBillede
Christen Christensen og Ane Kathrine Nielsen
Mand Christen Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Ane Kathrine Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Christensen

          Født: 3 Dec. 1877 - Viborg Sønderlyng Hammershøj 1855 - 1891 O 55 Nr. 9.
           Dåb: 25 Dec. 1877
           Død: 16 Sep. 1935 - Randers Nørhald Fårup 1932 - 1944 O 181 Nr. 3.
        Begravet: 23 Sep. 1935
    Ægtefælle/partner: Byrge Christensen
         Ægtesk: 13 Mar. 1902 - Randers Nørhald Fårup 1892 - 1906 O 86 Nr. 2.Billede
Christian Christensen og Dorthea Mette Rise Amalie Mørk
Mand Christian Christensen

          Født: 24 Jul. 1843 - Hjøring Saltum 1842 - 1851 O 6 nr.18.
           Dåb: 9 Jul. 1843
           Død: 15 Dec. 1912 - Hjøring Bjergby 1905 - 1923 O 195 nr. o.
        Begravet: 21 Dec. 1912 - Hjørring Mygdal kirke.


           Far: Christen Willadsen
           Mor: Birthe Nielsdatter


        Ægteskab: 27 Mar. 1869 - Hjørring Saltum 1862 - 1871 O 138 nr. 6.

Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Saltum O 16 - 13 Fam16 nr. 106 en gaard.

• Folketælling: 1860, Hjøring Saltum O 5 en gaard.
Kvinde Dorthea Mette Rise Amalie Mørk

          Født: 5 Dec. 1849 - Hjøring Serridslev 1839 - 1850 O 56 nr. 12.
           Dåb: 25 Dec. 1849
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Mørk
           Mor: Mette Marie Petersdatter
Børn

Notater: Mand - Christian Christensen

Dato ved dåb skulle nok være 9 august.

Hjøring Saltum afgangslisten 20 år. O 193 5 maj rejst fra Søren Pedersen i Østrup til Sundby.
Billede

Christian Anton Christensen og Kristine Elisabeth Nielsen
Mand Christian Anton Christensen

          Født: 16 Dec. 1874 - Præstø Hellested 1854 - 1882 O 31 nr. 8.
           Dåb: 10 Feb. 1875
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jakob Christensen
           Mor: Lovise Anton


        Ægteskab: 30 Maj 1903 - Sorø Ringsted Teestrup 1892 - 1918 O 228 Nr. 4.

Begivenheder

• Folketælling: 1880, Præstø Hellested O 85 nr. 10 1 hus.

• Folketælling: 1911, Sorø Ringsted Haslev O 93.

• Folketælling: 1916, Sorø Terslev O 72 matr. 4 rl.
Kvinde Kristine Elisabeth Nielsen

          Født: 9 Maj 1882 - Sorø Ringsted Teestrup 1851 -1891 O 67 Nr. 5.
           Dåb: 9 Jul. 1882
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Peder Nielsen
           Mor: Ane Sofie Nielsen


Begivenheder

• Folketælling: 1890, Sorø Ringsted Teestrup O 10.

• Folketælling: 1916, Sorø Terslev O 72 matr. 4 rl.


Børn
1 K Birtha Sofie Christensen

          Født: 9 Mar. 1904 - Sorø Ringsted Haslev 1900 - 1905 O 91 Nr. 9.
           Dåb: 12 Maj 1904
           Død: 6 Jul. 2003 - Mørkhøj Gladsakse
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Erik Sylvan
    Ægtefælle/partner: Niels Martin Johansen


2 M Hermann Anton Christensen

          Født: 8 Jan. 1906 - Sorø Ringsted Haslev 1906 - 1913 O 2 Nr.1.
           Dåb: 12 Apr. 1906
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Otto Christensen

          Født: 17 Nov. 1907 - Sorø Ringsted Haslev 1906 - 1913 O 14 Nr. 35.
           Dåb: 18 Nov. 1907
           Død: 
        Begravet: 4 K Inger Margrethe Christensen

          Født: 29 Jan. 1910 - Sorø Ringsted Haslev 1906 - 1913 O 102 Nr. 2.
           Dåb: 22 Apr. 1910
           Død: 
        Begravet: 5 K Agnes Magda Christensen

          Født: 5 Jun. 1912 - Sorø Ringsted Haslev 1906 - 1913 O 126 Nr. 19.
           Dåb: 4 Aug. 1912
           Død: 27 Nov. 1912 - Sorø Ringsted Haslev 1906 - 1913 O 306 Nr. 14.
        Begravet: 1 Dec. 19126 K Ellen Christensen

          Født: 2 Aug. 1914 - Se  Fo. Sorø Ringsted Teeslev 1921 O 75.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 M Henning Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk