[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Thomas Olofsson og Katarina Margreta Astrøm
Mand Thomas Olofsson

          Født: 8 Mar. 1857 - Kløvsø Jamtland
           Dåb: 
           Død: 27 Apr. 1939
        Begravet: 


           Far: OLOF Thomasson
           Mor: Anna Larsdotter


        Ægteskab: Kvinde Katarina Margreta Astrøm

          Født: 2 Feb. 1862 - Berg Jamtland
           Dåb: 
           Død: 1 Mar. 1919
        Begravet: 


           Far: Jøns Astrøm Hansson
           Mor: Maria Kristina Johansdotter
Børn
1 K Britta Magareta Thomasson

          Født: 1899 - Berg Jamtland
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Bror August RoslundNotater: Mand - Thomas Olofsson

https://www.myheritage.dk/pedigree-tree-1566627712-1500001/karlsson?familyTreeID=1&kitId=0B4937F4-C309-459B-B586-CD22E0FF3F4A#:mff-


Notater: Kvinde - Katarina Margreta Astrøm

https://www.myheritage.dk/pedigree-tree-1566627712-1500001/karlsson?familyTreeID=1&kitId=0B4937F4-C309-459B-B586-CD22E0FF3F4A#:mff-

Billede

Tule Audesen
Mand Tule Audesen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Aude
           Mor: Juliane Tulesdatter


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Vogn Tulesen Spare

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Tule Audesen

DEAT: RIN MH:IF2221

Billede

Horst Gustav Edgar Aue og Inger Krog - Matzen
Mand Horst Gustav Edgar Aue

          Født: 15 Jan. 1915 - Altenburg Tyskland
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 6 Nov. 1939 - Borgelig Ægteskabs København nr. 5016 1939Kvinde Inger Krog - Matzen

          Født: 27 Feb. 1916 - Maribo Lolland Nørre Herredskirke 1892 - 1931 O 91 nr. 2.
           Dåb: 18 Jun. 1916
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Emil Krog Matzen
           Mor: Ella Hovmand
Børn
1 K Karin Krogh Aue

          Født: 14 Jul. 1940 - Maribo Lolland Nørre Herredskirke 1932 - 1948 O 52 nr.3.
           Dåb: 3 Apr. 1955 - København Sokkelund Skt. Petri
           Død: 
        Begravet: 2 K Ingrid Aue

     Også kendt som: Svensson
          Født: 22 Mar. 1944 - Maribo Lolland sønder Tilitse 1939 - 1946 O 66 nr. 5.
           Dåb: 22 Mar. 1959 - København Sokkelund Skt. Petri
           Død: - Hospice Hillerød
        Begravet: 14 Dec. 2008 - Frederiksborg Krogstrup
    Ægtefælle/partner: Bo Stuhr Svenson
         Ægtesk: 1967 - Borgeligt København
    Ægtefælle/partner: Leif Megyessi


3 K Ulla Elisabeth Aue

          Født: 9 Aug. 1945 - København Sankt Thomas 1941 - 1946 f O 234 nr. 122.
           Dåb: 22 Mar. 1959 - København Sokkelund Skt. Petri - Se Sankt Thomas.
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jan SobolNotater: Mand - Horst Gustav Edgar Aue

Cand. Jur.

Betænkning
over forslag til lov om indfødsrets meddelelse m. v.
(Afgivet af indfødsretsudvalget den . 13. april 1961).
Udvalget har i en række møder i folketingsårets 2. samling i samråd gennemgået
dels det af indenrigsministeren fremsatte
lovforslag om indfødsrets meddelelse m. v.,
dels et antal ansøgninger om indfødsret fra
personer, som enten ikke nåede at komme
med på lovforslaget inden dets fremsættelse,
eller hvis forhold måtte overvejes nærmere,
før der kunne tages stilling til spørgsmålet
om, hvorvidt de pågældende kunne anses
for egnede til optagelse.
Resultatet af forhandlingerne er blevet,
at udvalget kan tiltræde, at samtlige de på
lovforslaget optagne personer får indfødsret, dog har en enkelt af disse trukket sin
ansøgning tilbage, jfr. ændringsforslag nr. 2.
Desuden stiller indenrigsministeren sammen
med udvalget ændringsforslagene nr. 1 og 3
om optagelse af yderligere 115 personer på
lovforslaget. Hvis de nævnte ændringsforslag vedtages, vil herefter i alt 434 andragere ?162 mænd og 272 kvinder ? blive
optaget på loven, herunder 17 ægtepar.
Udvalget indstiller det foreliggende lovforslag med de stillede ændringsforslag til
vedtagelse. .

https://www

3) Horst Gustav Edgar Aue, fotograf, af
København, født i Tyskland.


.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L44/19602_L44_betaenkning.pdf


DEAT: RIN MH:IF2968
Billede

Bo Stuhr Svenson og Ingrid Aue
Mand Bo Stuhr Svenson

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 1967 - Borgeligt København

 Anden ægtefælle/partner: MorKvinde Ingrid Aue

     Også kendt som: Svensson
          Født: 22 Mar. 1944 - Maribo Lolland sønder Tilitse 1939 - 1946 O 66 nr. 5.
           Dåb: 22 Mar. 1959 - København Sokkelund Skt. Petri
           Død: - Hospice Hillerød
        Begravet: 14 Dec. 2008 - Frederiksborg Krogstrup


           Far: Horst Gustav Edgar Aue
           Mor: Inger Krog - Matzen Anden ægtefælle/partner: Leif Megyessi

Begivenheder

• Konfirmation: 27 Sep. 1959, København Sokkelund Skt. Petri 1925 - 1962 O 163 nr. 1.


Børn
1 K Synne Hansen

          Født: 24 Jun. 1968
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Ingrid Aue

Ingrid Megyessi (tidligere Svensson) 1944-2008
fre, 20/02/2009 - 08:42

http://gymnasieskolen.dk/ingrid-megyessi-tidligere-svensson-1944-2008
I efteråret 2000 blev Ingrid pludselig meget syg, og pessimister forudså med god grund, at hun ikke ville komme tilbage til skolen. Men Ingrid gjorde dem til skamme, og på trods af flere sygdomsforløb og meget barske behandlinger havde vi glæden af at have hende som kollega frem til sommeren 2005. Men i løbet af efteråret 2008 stod det klart, at vi ikke havde gode nyheder i vente.

Ingrid (dengang Svensson) har været en del af hf's historie og udvikling næsten lige fra starten. Hun blev ansat af rektor Ejvind Jensen i 1968. Ejvind Jensen, der var en af hfs fædre, ønskede så vidt muligt at ansætte unge lærere, i virkeligheden helst studerende, da der så ikke var fare for, at de ville komme med uvaner fra gymnasiet. Hf skulle være noget nyt! Ingrid blev en af hf-uddannelsens mest engagerede og loyale lærere.

Ingrid underviste i tysk, et fag, der ikke altid er blevet mødt med velvilje af eleverne. Men over for Ingrids entusiastiske undervisning faldt paraderne. Med Ejvind Jensens ord kunne hun eksaminere en sten til et 6-tal.

Tyskfaget på hf ville ikke være blevet det samme uden Ingrids indsats. I 1982 startede Ingrid sammen med et par andre tysklærere fra det 2-årige hf og VUC et hf-udvalg under Tysklærerforeningen. De kommende år satte de fokus på tysks rolle på hf og skabte en livlig debat om faget. De arrangerede møder, skrev indlæg og deltog engageret i diskussionen om udarbejdelsen af den (nu) forrige hf-reform. Det er næppe overdrevet at påstå, at Ingrid og resten af hf-udvalget var stærkt medvirkende til, at tysks stilling blev styrket på fællesfaget. Arbejdet i udvalget fortsatte, hvor en af Ingrids mærkesager var at kæmpe for, at hf'erne skulle læse gode og vedkommende tekster, og i arbejdet med sproget skulle der fokuseres på ordforråd, fluency og enkle regler i stedet for den evige snak om den svære tyske grammatik.

Efter hf-reformens start i 2005 har 2. fremmedsprog ikke været blandt de obligatoriske fag i hf's fagrække. Ingrids holdning var, at det var en katastrofe, at 2. fremmedsprog næsten ville forsvinde, uanset om det var tysk eller fransk. Eleverne vil komme til at mangle et studieredskab, kendskab til Europas historie - og >luft under vingerne, så de oplever noget helt andet, end de havde forventet<, citat fra 2005-årsskriftets afskedsartikel med Ingrid.

Det blev aldrig til noget med et bifag. Det var svært for Ingrid at fortsætte studierne, når hun i perioder skulle tage sig af næsten al tyskundervisning på skolen og i øvrigt ville deltage engageret i skolens mange aktiviteter. Længe før det var normalt for hf-elever at tage på studierejser, var en Berlinrejse en fast del af programmet på tysk tilvalg.

I 1989 blev Ingrid udnævnt til studievejleder, en funktion, hun varetog, til hun blev syg. Også her blev entusiasmen suppleret med en stædig ihærdighed. Det var først og fremmest gennemførelsesvejledningen, der interesserede Ingrid, at tage hver enkelt elev alvorligt og være med til at sikre, at eksamen kom i hus. Samtidig lå det Ingrid fjernt at nurse sine elever. De blev mødt med krav hos hende - og de søgte hende. Når alle stole i forrummet til studievejlederkontorerne af og til var optaget, var det oftest af Ingrids elever.

Første møde med eleverne var optagelsessamtalen, og mange med svage faglige forudsætninger, men en senere velgennemført hf-eksamen, kan takke Ingrid for det råd, hun gav dem: Tag et år på AVU først! Hendes personlige autoritet slog stærkt igennem, her som i andre forhold.

Ingrid havde ikke meget tilovers for skiftende uddannelsespolitiske idéer og pædagogiske tendenser. >Mig og klassen: det er kernen i mit arbejdsliv<.

Ingrid blev aldrig træt af FHF, eleverne og kollegerne - med hendes egne ord i artiklen i skolens årsskrift ved hendes afsked i 2005: >Jeg har aldrig været træt af FHF: Jeg har elever, som giver et ordentligt medspil, og har kolleger, som aldrig går af vejen for et godt grin<.

Det er sådan, vi husker hende, altid i spil med sine elever og os kolleger - og altid klar til et godt grin, også i vanskelige perioder.

På vegne af kollegerne på Frederiksberg HF Kursus
Bodil Smith og Lise Hansen

SE side 62. http://frberg-hf.dk/tekster/fhf_vinkler/fhf_vinkler_2005.pdf

http://www.findengrav.dk/


Om Danmarks Statstidende dødsoptegnelser

Ingrid Megyessi
Køn: Kvinde
Fødsel: 22. mar. 1944
Bopæl:
Dysagervej 4, 3600 Frederikssund, Denmark
Død: 14. dec. 2008
Edition: Statstidende-2019-087
Sag #: S03052019-183


BIRT: RIN MH:IF653
DEAT: RIN MH:IF2264
Billede

Leif Megyessi og Ingrid Aue
Mand Leif Megyessi

          Født: 4 Sep. 1952
           Dåb: 
           Død: 18 Feb. 2019 - Frederikssund
        Begravet: - Frederiksborg Krogstrup


           Far: Kurt luitpold Megyessi
           Mor: Margaretha Ingegaard Roslund


        Ægteskab: Kvinde Ingrid Aue

     Også kendt som: Svensson
          Født: 22 Mar. 1944 - Maribo Lolland sønder Tilitse 1939 - 1946 O 66 nr. 5.
           Dåb: 22 Mar. 1959 - København Sokkelund Skt. Petri
           Død: - Hospice Hillerød
        Begravet: 14 Dec. 2008 - Frederiksborg Krogstrup


           Far: Horst Gustav Edgar Aue
           Mor: Inger Krog - Matzen Anden ægtefælle/partner: Bo Stuhr Svenson - 1967 - Borgeligt København

Begivenheder

• Konfirmation: 27 Sep. 1959, København Sokkelund Skt. Petri 1925 - 1962 O 163 nr. 1.


Børn
1 M Emil Megyessi

     Også kendt som: Emil Krogsgård
          Født: 15 Jul. 1976
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Laila Alstrøm Krogsgård
         Ægtesk: 19 Maj 2001 - Roskilde Domkirke Skilt 2010Notater: Mand - Leif Megyessi

BIRT: RIN MH:IF652


Notater: Kvinde - Ingrid Aue

Ingrid Megyessi (tidligere Svensson) 1944-2008
fre, 20/02/2009 - 08:42

http://gymnasieskolen.dk/ingrid-megyessi-tidligere-svensson-1944-2008
I efteråret 2000 blev Ingrid pludselig meget syg, og pessimister forudså med god grund, at hun ikke ville komme tilbage til skolen. Men Ingrid gjorde dem til skamme, og på trods af flere sygdomsforløb og meget barske behandlinger havde vi glæden af at have hende som kollega frem til sommeren 2005. Men i løbet af efteråret 2008 stod det klart, at vi ikke havde gode nyheder i vente.

Ingrid (dengang Svensson) har været en del af hf's historie og udvikling næsten lige fra starten. Hun blev ansat af rektor Ejvind Jensen i 1968. Ejvind Jensen, der var en af hfs fædre, ønskede så vidt muligt at ansætte unge lærere, i virkeligheden helst studerende, da der så ikke var fare for, at de ville komme med uvaner fra gymnasiet. Hf skulle være noget nyt! Ingrid blev en af hf-uddannelsens mest engagerede og loyale lærere.

Ingrid underviste i tysk, et fag, der ikke altid er blevet mødt med velvilje af eleverne. Men over for Ingrids entusiastiske undervisning faldt paraderne. Med Ejvind Jensens ord kunne hun eksaminere en sten til et 6-tal.

Tyskfaget på hf ville ikke være blevet det samme uden Ingrids indsats. I 1982 startede Ingrid sammen med et par andre tysklærere fra det 2-årige hf og VUC et hf-udvalg under Tysklærerforeningen. De kommende år satte de fokus på tysks rolle på hf og skabte en livlig debat om faget. De arrangerede møder, skrev indlæg og deltog engageret i diskussionen om udarbejdelsen af den (nu) forrige hf-reform. Det er næppe overdrevet at påstå, at Ingrid og resten af hf-udvalget var stærkt medvirkende til, at tysks stilling blev styrket på fællesfaget. Arbejdet i udvalget fortsatte, hvor en af Ingrids mærkesager var at kæmpe for, at hf'erne skulle læse gode og vedkommende tekster, og i arbejdet med sproget skulle der fokuseres på ordforråd, fluency og enkle regler i stedet for den evige snak om den svære tyske grammatik.

Efter hf-reformens start i 2005 har 2. fremmedsprog ikke været blandt de obligatoriske fag i hf's fagrække. Ingrids holdning var, at det var en katastrofe, at 2. fremmedsprog næsten ville forsvinde, uanset om det var tysk eller fransk. Eleverne vil komme til at mangle et studieredskab, kendskab til Europas historie - og >luft under vingerne, så de oplever noget helt andet, end de havde forventet<, citat fra 2005-årsskriftets afskedsartikel med Ingrid.

Det blev aldrig til noget med et bifag. Det var svært for Ingrid at fortsætte studierne, når hun i perioder skulle tage sig af næsten al tyskundervisning på skolen og i øvrigt ville deltage engageret i skolens mange aktiviteter. Længe før det var normalt for hf-elever at tage på studierejser, var en Berlinrejse en fast del af programmet på tysk tilvalg.

I 1989 blev Ingrid udnævnt til studievejleder, en funktion, hun varetog, til hun blev syg. Også her blev entusiasmen suppleret med en stædig ihærdighed. Det var først og fremmest gennemførelsesvejledningen, der interesserede Ingrid, at tage hver enkelt elev alvorligt og være med til at sikre, at eksamen kom i hus. Samtidig lå det Ingrid fjernt at nurse sine elever. De blev mødt med krav hos hende - og de søgte hende. Når alle stole i forrummet til studievejlederkontorerne af og til var optaget, var det oftest af Ingrids elever.

Første møde med eleverne var optagelsessamtalen, og mange med svage faglige forudsætninger, men en senere velgennemført hf-eksamen, kan takke Ingrid for det råd, hun gav dem: Tag et år på AVU først! Hendes personlige autoritet slog stærkt igennem, her som i andre forhold.

Ingrid havde ikke meget tilovers for skiftende uddannelsespolitiske idéer og pædagogiske tendenser. >Mig og klassen: det er kernen i mit arbejdsliv<.

Ingrid blev aldrig træt af FHF, eleverne og kollegerne - med hendes egne ord i artiklen i skolens årsskrift ved hendes afsked i 2005: >Jeg har aldrig været træt af FHF: Jeg har elever, som giver et ordentligt medspil, og har kolleger, som aldrig går af vejen for et godt grin<.

Det er sådan, vi husker hende, altid i spil med sine elever og os kolleger - og altid klar til et godt grin, også i vanskelige perioder.

På vegne af kollegerne på Frederiksberg HF Kursus
Bodil Smith og Lise Hansen

SE side 62. http://frberg-hf.dk/tekster/fhf_vinkler/fhf_vinkler_2005.pdf

http://www.findengrav.dk/


Om Danmarks Statstidende dødsoptegnelser

Ingrid Megyessi
Køn: Kvinde
Fødsel: 22. mar. 1944
Bopæl:
Dysagervej 4, 3600 Frederikssund, Denmark
Død: 14. dec. 2008
Edition: Statstidende-2019-087
Sag #: S03052019-183


BIRT: RIN MH:IF653
DEAT: RIN MH:IF2264
Billede

Jan Sobol og Ulla Elisabeth Aue
Mand Jan Sobol

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Abraham Sobol
           Mor: Else Sobol


        Ægteskab: Kvinde Ulla Elisabeth Aue

          Født: 9 Aug. 1945 - København Sankt Thomas 1941 - 1946 f O 234 nr. 122.
           Dåb: 22 Mar. 1959 - København Sokkelund Skt. Petri - Se Sankt Thomas.
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Horst Gustav Edgar Aue
           Mor: Inger Krog - Matzen


Begivenheder

• Konfirmation: 27 Sep. 1959, København Sokkelund Skt. Petri 1925 - 1962 O 163 nr. 2.


Børn
1 K Nanna Aue Sobol

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Thomas Aue Sobol

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jacob Aue Sobol

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Ulla Elisabeth Aue

Navngivet af moderen 1 - 12 - 1946.

Hostrupshave 50 5`

Ved fødsen Adresse Nordre Strandvej 11 Rungsted kyst.
Billede

Njels Christensen og Marie Axelsdatter
Mand Njels Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marie Axelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Magrethe Njelsdatter

          Født: 14 Jun. 1821 - Hjørring Skæve 1814 - 1835 O 64 nr. 9.
           Dåb: 23 Jun. 1821
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johan Henrich Laursen
         Ægtesk: 12 Sep. 1854 - Hjørring Hallund 1844 - 1860 O 108 nr. 2.Billede
Søren Axelsen og Zidsel Marie Jensdatter
Mand Søren Axelsen

          Født: 1790
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 20 Okt. 1809 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 317.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Hvetbo Ingstrup O 6 Nr. 22.
Kvinde Zidsel Marie Jensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Kirstine Marie Axelsen

          Født: 13 Nov. 1809 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 321.
           Dåb: 1809
           Død: 
        Begravet: 2 M Axelsen

          Født: - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 327 / 328.
           Dåb: 10 Mar. 1811
           Død: 
        Begravet: 3 K Karen Marie Axelsen

          Født: 1813 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 340.
           Dåb: 28 Mar. 1813
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Zidsel Marie Jensdatter

Måske hende.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176551#193885,32496776
Billede

Aage Axelsen Thott
Mand Aage Axelsen Thott

          Født: Før 1240
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Axel Jensen Thott
           Mor: Thyre Spare


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Tord Aagesen Thott

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1301
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: BotildisNotater: Mand - Aage Axelsen Thott

BIRT: RIN MH:IF1156
DEAT: RIN MH:IF2216

Billede

Aage Aaholm og Karen Magrethe Bach
Mand Aage Aaholm

          Født: 8 Jun. 1915 - Hjøring Skæve 1914 - 1919 O 17 nr. 13.
           Dåb: 8 Aug. 1915
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Marinus Haagen Aaholm
           Mor: Magdalene Karlsen


        Ægteskab: 5 Nov. 1944 - Hjøring Skæve 1940 - 1945 O 144 nr. 15.Kvinde Karen Magrethe Bach

          Født: 5 Feb. 1921 - Hjøring Ø. Brønderslev 1914 - 1937 O 150 nr. 6.
           Dåb: 22 Maj 1921
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Martin Christian Madsen Bach
           Mor: Anna Kathrine Nielsen
Børn
1 M Mogens Åholm

          Født: 18 Maj 1946 - Hjøring Brønderslev 1944 - 1947 O 87 nr. 50.
           Dåb: 15 Sep. 1946
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Inga Krogsgaard
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk