[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Mourids Lauridsen og Johanne Nielsdatter
Mand Mourids Lauridsen

     Også kendt som: Larsen
          Født: 1748
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 16 Aug. 1785 - Hjørring Børglum 1720 - 1804 O 110 ø v.

 Anden ægtefælle/partner: Anna Andersdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Børglum O 3 matr. ah.
Kvinde Johanne Nielsdatter

          Født: 1761
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Børglum O 3 matr. ah.


Børn
1 K Anne Mouridsdatter

          Født: 1787
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Mette Mouridsdatter

          Født: 1789
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Niels Mouridssen

          Født: 1791
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Jørgen Mouridsen

          Født: 1795 - Hjøring Børglum 1720 - 1804 O 120 h n.
           Dåb: 5 Apr. 1795
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Nielsdatter


5 M Niels Peter Mouridsen

          Født: 1798
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 K Ide Marie Mouridsdatter

          Født: 1800
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Albrecth Sørensen og Anne Lauritsdatter
Mand Albrecth Sørensen

          Født: Omkr 1729 - Stenum / Tise
           Dåb: 
           Død: 1788 - Hjøring  Stenum 1754 - 1807 O 135 v.
        Begravet: 
        Ægteskab: 26 Mar. 1752 - Hjørring Tolstrup 1754 - 1807 O 106 ø- th.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjørring Tolstrup / Stenum O 16 nr. 28.
Kvinde Anne Lauritsdatter

          Født: 6 Apr. 1733 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 141 Nederst.
           Dåb: 
           Død: 1784 - Hjørring Stenum 1754 - 1807 O 134 h.
        Begravet: 10 Feb. 1784 - 51 År 3 Mdr.


           Far: Laurits Pedersen
           Mor: Karen Andersdatter
Børn
1 M Laurids Albrecthsen

          Født: 26 Mar. 1755 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 203 Øverst.
           Dåb: 
           Død: 17 Maj 1830 - Hjørring Børglum Stenum 1814 - 1857 O 125.
        Begravet: 28 Maj 1830 - 75 År.
    Ægtefælle/partner: Anne Larsdatter


2 K Karen Albrechtsdatter

          Født: 30 Jul. 1759 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 209 Nr. 2.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Anne Albrecthsdatter

          Født: 30 Jul. 1759 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 209 Øverst.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Laursen Back


4 M Søren Albrechtsen

          Født: 1762 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 216 Nederst.
           Dåb: 14 Nov. 1762
           Død: 17 Okt. 1815 - Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 128 Nr. 7.
        Begravet: 24 Okt. 1815
    Ægtefælle/partner: Karen Svendsdatter
         Ægtesk: 14 Aug. 1797 - Hjørring Dronninglund Hallund 1778 - 1824 O 267.


5 K Kiersten Albrecthsdatter

          Født: 24 Aug. 1766 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 224 Nederst.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Niels Albrecthsen

          Født: 5 Jun. 1770 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 232 Øverst.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 K Else Albrecthsdatter

          Født: 20 Aug. 1771 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 232
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Christensen


8 K Maren Albrecthsdatter

          Født: 10 Maj 1775 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 235.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Albrecth Sørensen

• Noter. Albrecht Sørensen var fæstegårdmand i Stenum under Hjermitslevgaard Gods, men nærmere oplysninger kan ikke fremskaffes, idet godsets arkivalier først er bevaret fra omkring år 1800. I øvrigt er det heller ikke muligt at fastslå, hvor han er født, og hvem han er søn af. Det har således ikke været muligt at verificere hans fødsel og dåb i Stenum Sogn, og ved trolovelsen siges han at være fra Manne, men her synes ikke at have boet personer, der med rimelighed kan være forældre til ham. Han er da snarere født i Thise by, men sognets kirkebog er her først bevaret fra 1730. Den mest sandsynlige mulighed er, at han var søn af den Søren Sørensen i Thise, der blev begravet den 20. marts 1763, 78 år gammel, og dennes hustru Mette Albrechtsdatter, som begravedes den 29. november 1767, 84 år gammel, men dette lader sig ikke påvise på grund af den manglende kirkebog.
Albrecht Sørensen og Anne Lauritsdatter havde i deres ægteskab, foruden sønnen Lars - født 1755, endvidere børnene Anne - født 1759 og Karen - (som var tvilling til Anne), Søren - født 1762, Kirsten - født 1766, Niels - født 1769, Else - født 1771, og Maren - født 1775. Om Else ved vi, at hun blev gift ca. 1800 med Niels Christensen i Holte, Tolstrup Sogn, og i dette ægteskab fødtes bl. a. sønnen Albrecht Nielsen, der senere blev gift med Inger Marie Christensdatter fra Vedsted

https://doczz.net/doc/7086645/eftersl%C3%A6gt-anders-thomsen

I "VorEgnsHistorie"1982kanlæsesfølgende:"OmGundersMøllevedviatejereni1860hedAlbrechtSørensen.Hanvarda59åroghanhustru,derhedKarenJensdatter,var52år.Dervar5karleog3piger.Detvarenretstorogbetydeliggård,hvisjordergikomtrenttilBrønderslev.Derharværetstoraktivitetmedmøllensomvigtigsteaktiv.Enlangtsenereomforandringafstuehuset,dererfra1857,afsløredeatderharværetgårdmejeripåstedet.Vedåensreguleringi1870hvorvandmøllenblevnedlagt,opførtemanformodentligenhollændermøllepåbakkenoverforogkaldtedenNørreMølle.DennæsteejervikendererAnthonAlbrechtsen.HanvarsønafAlbertLarsen,Højskolegården.Hanshustru,KirstenKatrinefødtAndersdatter1827,datterafAndersJensen Vanggaard og Zidsel Larsdatter, Vanggaard i Stenum. De ejede samtidig Vibsiggaard.KirstenKatrinedøde1887iGundersMølle,menAnthonAlbrechtsendødepåVibsiggaardi1915."AlbrechtSørensendødei1877iGundersMølle,hvoreftersønnen,SørenAlbrechtsentogover.HanvargiftmeddatterenfraVrejlevMøllegaard,OlineMartineHansen,oghavdearbejdetder.Handøde allerede i 1879, 49 år gammel.Dengang var stuehuset meget langt. Dets beliggenhed, tæt påde sumpede arealer, hvor man, ivandmøllenstid,stemteåenop,forårsagedeantagelig,atøstreendebegyndteatsynke,hvorformanafkortedehuset.I1885erforpagterenafGundersMøllePederChristensenf.iStoreGlinvad,Dronninglund1843oghanskoneJohannef.iVesterBrønderslev1858.DeerpåMølleni1887,menflytterefterfølgende,og jeg har ikke kunnet finde finde, hvem der forpagter møllen frem til 1900.Vedfolketællingeni1901erAntonAlbrechtesen,Vibsigejerafmatr.2b,somerselvemøllen,medensThomasChristianNielsenoghanskone,AnnaOlesen,somer24årerejerafgården,sommatr.nr.2.I 1900 er forpagteren igen Peder Christensen der i mellemtiden har boet i Serritslev, BrønderslevogJerslev.I 1909 overtog Peder Christensen, Han er født på Lille Kraghede i Ørum Sogn og hans kone,Christine Pallesine er født på ny Aasholm i Ugilt sogn. Deres datter, Kristine, blev gift medHagbart Albertsen, Stenum Mark. Ved Kristine og Hagbarts giftermål, bliver gården ikirkebogennævnte som "NørreMølle".I1931overtogMargretheogErikSmidt-Nielsen"NørreMølle".MargretheSmidt-Nielsenvarfødt 1904, datter af Chr. Johansen. Erik Smidt-Nielsen var født 1903, søn af Morten M. Nielsen.Handødealleredei1948,hvorefterMargretheSmidt-Nielsendrevgårdentil1959,hvorhendessønog svigerdatter Marion og Karl Smidt-Nielsen overtog den. De havde da solgt deres ejendom påGrishøjgårdsmark. MarionSmidt-NielsenerdatterafDortheaogAdolfVestergård,forhenStenum.Margrethe Smidt-Nielsen flyttede, da hun havde solgt sin gård, til Brønderslev. Her døde huniseptember1984.Follketælling Tolstrup1845:JensPoulsen,63,Gift,Møller,Født:VesterBrønderslevsognHjørringamtJohanne Therkilsdatter, 62, Gift, Hans kone. Født: ØsterBrønderslev sognNiels Christensen, 35, Ugift, Deres tjenestefolk alle af Hjørring amt, Født: JerslevsognAnders Nielsen, 22, Ugift, Deres tjenestefolk, Tolstrup sognPeder Christensen, 20, Ugift, Deres tjenestefolk, Vester Brønderslev sognNiels Christian Christensen, 24, Ugift, Deres tjenestefolk, Født: HørbyesognElse Pedersdatter, 25, Ugift, Deres tjenestefolk, Født: Vraae sognKjerstine Marie Jensdatter, 27, Ugift, Deres tjenestefolk, Født: Vester BrønderslevsognKjersten Nielsdatter, 24, Ugift, Deres tjenestefolk, Født: Do sognChristen Jensen, 31, Ugift, Deres tjenestefolk, Født: Do sognGaarestrup, Sct. Olai Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring

Smart Match med Kjeldsen Web Site styret af Maiken Kjeldsen fra Danmark Danmark

Albrecht Sørensen
FødselMellem 1728 og 1730 - Stenum, Hjørring, Denmark
Død30. dec. 1787 - Stenum, Stenum, Børglum, Hjørring, Danmark

ForældreSøren Sørensen og Mette Sørensen (born Albrechtsdatter)

HustruAnne Sørensen (born Lauritsdatter)

BørnLaurids, Anne, Anne, Karen, Søren Møller, Kirsten, Elsa, Niels og Maren


DEAT: RIN MH:IF2635


Notater: Kvinde - Anne Lauritsdatter

01/02/1784 dør Albrecht Sørensens hustru Anne Lauritsdatter 51 aar og 3 maaneder gl.

DEAT: RIN MH:IF293
Billede

Mads Refning Lauritsen og Inger Madsdatter
Mand Mads Refning Lauritsen

          Født: 10 Apr. 1831 - Ringkøbing Tvis 1815 - 1833 O 11 nr. 3.
           Dåb: 24 Apr. 1831
           Død: 11 Jun. 1917 - Ringkøbing Flynder 1907 - 1922 O 161 nr. 4.
        Begravet: 16 Jun. 1917 - 76 År.


           Far: Laurids Andersen
           Mor: Johanne Madsdatter


        Ægteskab: 18 Nov. 1860 - Ringkøbing Idum 1854 - 1891 O 109 nr. 4.

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Ringkjøbing Tvis O 8 Tingager huus.

• Konfirmation: 19 Apr. 1846, Ringkøbing Tvis 1845 - 1874 O 113 nr.1.

• Folketælling: 1870, Ringkøbing Flynder O 35 nr. 46.

• Folketælling: 1880, Ringkøbing Flynder O 19 nr. 7 hus Krogsgaard - 24.

• Folketælling: 1890, Ringkøbing Flynder O 12 nr. 16 - 71.
Kvinde Inger Madsdatter

          Født: 4 Mar. 1834 - Ringkøbing Idum 1828 - 1843 O 13 nr. 4, .
           Dåb: 20 Jun. 1834
           Død: 25 Aug. 1917 - Ringkøbing Flynder 1907 - 1922 O 179 nr. 1.
        Begravet: 30 Aug. 1917 - 83 År.


           Far: Mads Jensen
           Mor: Ane Christensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1845, Ringkjøbing Idum O 9 Kjeldal 1 gaard.

• Folketælling: 1870, Ringkøbing Flynder O 35 nr. 47.

• Folketælling: 1880, Ringkøbing Flynder O 19 nr. 7 hus Krogsgaard - 25.

• Folketælling: 1890, Ringkøbing Flynder O 12 nr. 16 - 72.


Børn
1 K Ane Johanne Kirstine Madsen

          Født: 28 Sep. 1861 - Ringkøbing Flynder 1851 - 1874 O 41 nr. 7.
           Dåb: 24 Okt. 1861
           Død: 
        Begravet: 2 M Mads Madsen

          Født: 31 Dec. 1863 - Ringkøbing Flynder 1851 - 1874 O 16 nr. 10.
           Dåb: 14 Feb. 1864
           Død: 18 Mar. 1945 - Bøvlingbjerg ingen sider i Bøvling KB.
        Begravet: 23 Mar. 1945 - Ringkøbing Flynder 1922 - 1947 O 233 nr. nb. 81 år.
    Ægtefælle/partner: Dorthe Kathrine Hansen
         Ægtesk: 23 Okt. 1897 - Ringkøbing Skodborg Flynder 1892 - 1906 O 128 Nr. 3.


3 M Jens Laurits Madsen

          Født: 1867
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Ane Madsen

          Født: 1868 - Ringkøbing Flynder 1851 - 1874 O 51 nr. 6.
           Dåb: 13 Sep. 1868
           Død: 
        Begravet: 5 K Kirstine Madsen

          Født: 1872
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 K Anne Magrethe Madsen

          Født: 1874
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Abraham Lauritsøn og Maren Sørensdatter
Mand Abraham Lauritsøn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Sørensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Laurs Abrahamsen

          Født: 1708 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 122 ø v.
           Dåb: 2 Sep. 1708
           Død: 
        Begravet: 2 M Laurids Abrahamsen

          Født: 1710 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 122 h.
           Dåb: 9 Mar. 1710
           Død: 
        Begravet: 3 M Christen Abrahamsen

          Født: 1711 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 123 ø h.
           Dåb: 15 Nov. 1711
           Død: 
        Begravet: 4 K Kirsten Abrahamsdatter

          Født: 1713 - .Hjøring Stenum 1690 - 1754 O 124 n v.
           Dåb: 3 Nov. 1713
           Død: 1761 - Hjøring Tolstrup 1754 - 1807 O 77 v.
        Begravet: 3 Feb. 1761 - 44 År.
    Ægtefælle/partner: Christen Nielsen


5 M Jens Abrahamsen

          Født: 1717 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 126 h.
           Dåb: 11 Jul. 1717
           Død: 
        Begravet: 6 M Søren Abrahamsen

          Født: 1720 - Hjørring Stenum 1690 - 1754 O 128 h.
           Dåb: 10 Apr. 1720
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Anders Lauritzen
Mand Anders Lauritzen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Andersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Thomas ChristianBillede
Carl Johannes Lauritzen og Maren Pedersen
Mand Carl Johannes Lauritzen

          Født: 13 Sep. 1897 - København St. Jacobs 1895 - 1901 f O 128 nr. 223.
           Dåb: 15 Mar. 1898
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Peder Lauritzen
           Mor: Mariane Nielsen


        Ægteskab: 27 Jul. 1921 - Hjørring Vrå 1919 - 1933 O 314 nr. 7.Kvinde Maren Pedersen

          Født: 20 Apr. 1896 - Hjørring Seritslev 1892 - 1899 O 64 nr. 7.
           Dåb: 14 Jun. 1896
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Christen Pedersen
           Mor: Christine Frantsen


Begivenheder

• Folketælling: 1906, Hjørring Vrå O 132.


Børn
1 M Jørgen Bendt Lauritzen

          Født: 6 Jul. 1923 - København Ballerup 1918 - 1940 f O 32 nr. 16.
           Dåb: 26 Aug. 1923
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Jens Peder Lauritzen og Mariane Nielsen
Mand Jens Peder Lauritzen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Mariane Nielsen

          Født: 1862
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Carl Johannes Lauritzen

          Født: 13 Sep. 1897 - København St. Jacobs 1895 - 1901 f O 128 nr. 223.
           Dåb: 15 Mar. 1898
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Pedersen
         Ægtesk: 27 Jul. 1921 - Hjørring Vrå 1919 - 1933 O 314 nr. 7.Billede
Poul Sørensen og Anne Laursdatter
Mand Poul Sørensen

          Født: 19 Aug. 1923 - Hjørring Sindal 1814 - 1841 O 23 nr. 75.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Søren Christensen
           Mor: Johanne Jensdatter


        Ægteskab: Kvinde Anne Laursdatter

          Født: 1 Dec. 1820 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 56 nr. 12.
           Dåb: 18 Mar. 1821
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurs Jespersen
           Mor: Karen Larsdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1834, Hjørring Ø. Brønderslev O 10 nr. 63 et huus.

• Folketælling: 1845, Hjørring Ø. Brønderslev O 14 nr. 87 et huus.


Børn
1 K Caroline Amalie Poulsen

          Født: 27 Okt. 1852 - Hjørring Sankt Catarina 1850 1853 O 50 nr. 32.
           Dåb: 26 Dec. 1852
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Lars Christian LarsenBillede
Hans Laursen Mørk og Bodil Laursdatter
Mand Hans Laursen Mørk

          Født: Omkr 1530
           Dåb: 
           Død: 1593
        Begravet: 


           Far: Lars " Hansen " Mørk
           Mor: Karen Pedersdatter Munk


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Johanne VognsdatterKvinde Bodil Laursdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1565
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: N. N. Andersdatter Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter af Musted


2 K Anne Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Svend Jensen


3 K Maren Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1621
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Hansen


4 K Kirsten Hansdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Pedersen


5 M Lars ( Ovesen ) Hansen Mørk

          Født: Før 1565
           Dåb: 
           Død: Før 1601
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Inger Andersdatter


6 M Lars Hansen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Hans Laursen Mørk

Herredsfoged i Hvetbo herred. Ejede / havde - Saltumgård. Fæster - som sin far af Vildmoseengen, som 1569 blev forlenet til adm. Peder Munk. Ejede vist også Bundgård i Nr. Saltum. - Forbrudt sit gods i Clementsfejden, indløste det i 1543. Afgifter til kronen årligt : 2 skilling "grot leding ", 2 tdr. byg, 1 lam, 1gås, 2 høns, 1 svin, 8 hestes gæsteri.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 347 - 348 - 349. Døde ca. 1593. Trætte mellem 6 børn af 1. ægteskab med Bodil, og 3 af andet med Johanne, idet børnene af første ægteskab stillede større krav end Mørks enke og børnene af andet ægteskab vilde efterkomme.
og 1938 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f. 15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset ( = stuehuset ), og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.
1938 side 76 / 77.
Mørk og Johanne Vognsdatter skødede 1583 paa Børglum Herreds Ting >med Kniv og Muld<< til hendes Broder Jesper Vognsen og hans Arvinger al den Arvelod, som hun kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader, og alt andet hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes; endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder, nemlig Volnes Gaardsted, 3 ½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Efter Hans Mørks Død flyttede Johanne Vognsdatter til sine Døtre i Vadum, hvor, hun døde, og der opstod da langvarige Processer mellem Hans Mørks to Kuld Børn angaaende Skifter efter Hans Mørk og Hustruer, og disse Processer, der blev ført baade for Herredsting og Landsting, endte først 1625 efter at Kongen havde udmeldt Adelsmænd, som allerede 24. januar 1624 i Viborg afsagde Kendelse i Stridighederne. I første Ægteskab havde Hans Mørk 6 Børn, i andet 3;


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 - 76.
Vendsysselske årbøger 1915, fra heksenes tid side 32 - 35.

'' 1944 side 180 og 211.
Hallund sogn s. 88.

Hans Laursen Mørk


Birthday: ca. 1530
• Died 1593

Father: Lars Ovesen Mørk

• Married 1 to Bodil Laursdatter


BØRN:
• Lars Hansen Mørk born bef. 1558
Gift med Inger Andersdatter, boede i gården Musted i Jerslev sogn. Deltog 1584 i arvehyldingen.1594 boede han i den store gård Hellumlund i Hellum sogn. Han var vist død inden 1601.

• Lars "Ovesen" HansenMørk born ca. 1559
f. før 1565 og døde o. 1626. Boede 1594 i Vester Mellerup i Jerslev sogn. Var gift med KarenPedersdatter Munk, som antagelig var af lavadelig afstamning og sansynligvissøster til ridefogeden på Gettrup Christen Pedersen Munk ogOluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn, som var gift med 2 søstrePorsdatter Børialsen fra Kastrup.

• Peder Hansen Mørk born bef. 1559
Nævnes i Musted i Jerslev sogn i 1570erne , men det synes som om han kun har brugt en del af gården i 1573, da hans bror Lars allerede da var kommet dertil. Han ejede en søsterlod i Kornumgård i Vester Brønderslev sogn, hvilken han måformodes at have fået med sin første kone, en datter af Anders Jensen Kjærulf i Kornumgård. Hans anden kone var muligvis Anne Pedersdatter af Musted.

• Anne Hansdatter Mørk born bef. 1559
Var født 15.., og døde efter 1625. Hun var gift med Svend Jensen i Stavad i Tise sogn, der levede 1594, men var død1606. En storbonde, hvis bror Poul Jensen ogsåca. 1580 og 1601 boede i Stavad og vargift med Anne Jørgensdatter Weile, datter af præsten Jørgen Jensen Weile i Ingstrup ogKaren Lauridsdatter.

• Maren HansdatterMørk born bef. 1559
Nævnes 1615, men var død før 1621.Var gift med Jens Hansen i Jonstrup i Saltum.

• Kirsten Hansdatter Mørk born ca. 1559

• Bodil Laursdatterdied ca. 1560

• Married 2 to JohanneVognsdatter, ca. 1561

• Vogn Hansen Mørch born ca. 1565
Var født o. 1565 og blev herredsfoged i Hvetbo herred efter faderens død o. 1593. Han boede i Saltumgård sammen med sin mor Johanne Vognsdatter, men hun flyttede senere til sine døtre i Vadum, hvor hun døde 1605. Vogn Hansen døde ugift i forsommeren 1606.

• Bodil HansdatterMørk born ca. 1570
Født o. 1570 og døde i 1640erne i Vadum sogn. Hun var gift første gang med Morten Pedersen Kjærulf, som var herredsfoged i Kjær herred og boede i Øster Halne. Gift anden gang med tingskriver Lars Pedersen, der 1631 også blev herredsfoged i Kjær herred til sin død i 1639.

• Inger Hansdatter Mørk born ca. 1570 f. o. 1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, søn af Søren Christensen, skriver i Kjær herred 1568 og o. 1578 herredsfoged samme sted og Else Andersdatter Kjærulf (se ane nr. 650og 651). Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup, men flyttede vist samme årtil Vadumtorp i Vadum sogn, men flytte efter hans svoger Vogn Hansen Mørks død i 1606 til Saltumgaard og blev da herredsfoged i Hvetbo herred.Med sin kone fik han * Saltumgaard, og fra sin mor havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V. Hassing sogn.


------------------------------------------------
Selvejerbonde og Herredsfoged i Hvetbo herred

Hans Laursen Mørk ejede den store gård Saltumgaard efter faderen Lars Mørk, og var ligeledes fæster af Vildmose engen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelmose fik den i fæste.

Hans Mørk havde antagelig Saltumgaard på Klemensfejdens tid, og den blev 1534 forbrudt til kronen, men lørdag efter fastelavns søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev, dateret i Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi kongens minde for den gård i S. Saltum, har kongen bevilget, at han og hans arvinger må nyde,bruge og beholde den med al den tilliggende imod, at han og hans arvinger årlig svarer kongen og kronen sådan landgilde, tynge og afgift, som før nu sidst forleden fejde begyndtes, og naturligvis skulle hanog hans arvinger være kongen og hans arvinger og efterfølgende konger hulde og tro.

I Hans Mørks tid stod Saltumgaard for en afgift til kronen, der ejede herligheden af gården, for 2 skill. grot leding (= 18 skilling dansk eller henimod 2 tdr. byg), 2 tdr. byg,1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin og 8 hestes gæsteri, men da han blev herredsfoged, blev han fritaget for denne afgift og ligeledes af en gård i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans brorsøn Lars Mørk beboede i 1562, og som Hans Mørk vel har ejet.

I 1545 blev Hans Mørk sammen med sin bror Anders Mørk i Vestrupgaard og Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for kongens retterting af sognemændene i V. Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde "fordelt" dem til tynge med urette.

Om Hans Mørk var herredsfoged på dette tidspunkt vides ikke, men han beklædte embedet i 1552 og indtil sin død omkring 1593.

WWW.http://nielsmartinussen.dk
På Børglum herreds ting 9. april 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans 2.hustru Johanne Vognsdatter "med kniv og muld" til hendes bror Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den arvelod, som Johanne kunne tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig fader Vogn Pedersen, og alt hendes fædrende gods,hvor det kunne findes. Endvidere også det jordegods, som hun havdearvet efter sin mor Inger Jespersdatter, nemlig Volnæs gaardsted, 3*gård i Understed sogn og den halve Kvissel skov. Hvad salget af Hæstrupgaard angår, var det måske tvunget, da en adelig kvinde, der ægtede en ufri mand, ikke kunne besiddefrit jordegods uden slægtens samtykke, og forholdet mellem Johanne og hendes bror Jesper Vognsen synes på den tid ikke at have været det bedste, for Jesper førte proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørken gård i Nørre Vraa i Vraa sogn, og den havde han i brug i lang tid, men kort før påske 1583 brændte gårdens rålingshus ( rålinghus = stuehuset ), og så "fraveg" Hans Mørk gården, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøstholden. Da Hans Mørk henskød sig til sit værneting, Hvetbo Herred, kendes sagens nærmere omstændigheder ikke, da tingbogen herfra ikke er bevaret.

Efter Hans Mørks død opstod der uenighed mellem hans arvinger om delingen af boet. Børnene af første ægteskab stillede større krav, end Hans Mørks enke og børnene af andet ægteskab ville efterkomme. Sagen blev forelagtkongen, der 8. nov. 1594 sendte missive til lensmanden på Aalborghus Ove Lunge om, at da der var trætte mellem Hans Mørks arvinger om arv og skifte i bondegods og om det løsøre og rørlige gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulle Ove Lunge på tinge lade opkræve samfrænder eller nogle uvildige dannemænd og på kongens vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulle indstævne alle arvingerne for sig og siden forlige dem i mindelighed eller dømme dem imellem om alle de tvistigheder, der findes eller her efter kunne opstå mellem dem om nævnte arveskifte, og derefter skullede give deres afgørelse .

Hvorledes afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange år efter blussede striden op påny.

-
BIRT: RIN MH:IF585
DEAT: RIN MH:IF586


Notater: Kvinde - Bodil Laursdatter

Se Vensysselske Årbøger 1946 side 350 - 366.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 75 / 76.
Laursen Mørk blev Foged efter Faderen og fik Besiddelsen af Saltumgaard, ligesom han efterfulgte Faderen som Fæster af Vildmoseengen, indtil den 1569 blev forlenet til Admiral Peder Munk. Som Herredsfoged havde han Saltumgaard. som han ejede, fri for Skyld til Kongen og desuden en Gaard i Nørresaltum skyldfri (vel Bundgaard). I Klemensfejden blev hans Jordegods forbrudt til Kronen, men 1543 genløste han det med al dets Tilliggende mod aarlig at svare samme Afgift til Kronen som før Fejden, nemlig 2 Skill. grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri. 1545 blev han og Anders Mørk i Vestrup samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjermeslev og Alstrup, der mente, at de var blevet forurettet af dem. Han døde ca. 1593, antagelig í høj Alder.
Var gift I med Bodil Laursdatter og II med Johanne Vognsdatter, f.15.., død i Vadum ca. 1605, Datter af ærl. og velb. Vogn Pedersen til Hæstrupgaard (Vognsen med væbnet Arm) og Inger Jespersdatter (Vognsen med 3 Blaamandshoveder, Datter af Jesper Tordsen til Hørbylund og Mette Viffert). Forholdet mellem Hans Mørk og Svogeren Jesper Vognsen til Hæstrupgaard synes ikke at have været bedst; de førte 1583 Proces med hinanden i Anledning af, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Børglum Herred, hvilken han havde i Brug i lang Tid, men kort før Paaske 1583 brændte Raalingshuset, og Hans Mørk >fraveg< da Gaarden, som vel blev brugt af en af hans Sønner, og herover følte Jesper Vognsen sig brøstholden. Hans Mørk henskød sig under sit Værneting (Hvetbo Herred), og Sagens nærmere Omstændigheder kendes ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.

Hallund sogn s. 88.DEAT: RIN MH:IF587

Billede

Anders Laursen og Dorthe Laursdatter
Mand Anders Laursen

          Født: 1692 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 47.
           Dåb: 1 Maj 1692
           Død: 1743 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 227.
        Begravet: 16 Apr. 1743 - I Bonken 51 år, mindre end 14 dage.


           Far: Laurs Andersen
           Mor: Maren Nielsdatter


        Ægteskab: 12 Okt. 1727 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 11 v.Kvinde Dorthe Laursdatter

          Født: 1707 - Hjørring Jetsmark 1646 - 1740 O 88 h.
           Dåb: 4 Sep. 1707
           Død: 1752 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 323 n h.
        Begravet: 29 Dec. 1752 - 45 År 3 M.


           Far: Laurs Pedersen
           Mor: Kirsten Michelsdatter Anden ægtefælle/partner: Laurids Jørgensen - 3 Jan. 1744 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 16 n v.


Børn
1 M Laurids Andersen

          Født: 1728 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 105 n h.
           Dåb: 26 Sep. 1728
           Død: 
        Begravet: 2 M Peder Andersen

          Født: 1730 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 109 h.
           Dåb: 5 Nov. 1730
           Død: 
        Begravet: 3 K Maren Andersdatter

          Født: 1733 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 114 n h.
           Dåb: 25 Jan. 1733
           Død: 
        Begravet: 4 M Mikkel Andersen

          Født: 1735 - Hjørring Ingstrup 1686 -1771 O 118 h.
           Dåb: 16 Mar. 1735
           Død: 1777 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 103 v.
        Begravet: 12 Feb. 1777 - Over 40 år gammel.
    Ægtefælle/partner: Margrethe Kielsdatter
         Ægtesk: 12 Sep. 1769 - Hjøring Børglum 1720 - 1804 O 88 v.


5 K Anne Andersdatter

          Født: 1737 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 122 h.
           Dåb: 28 Jul. 1737
           Død: 
        Begravet: 6 M Niels Andersen

          Født: 1740 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 127 v ø.
           Dåb: 3 Apr. 1740
           Død: 
        Begravet: 7 M Peder Andersen

          Født: 1743 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 131 h ø.
           Dåb: 10 Mar. 1743
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Jensdatter
         Ægtesk: 28 Jan. 1781 - Hjørring Tise 1762 -1792 O 156 n v.Notater: Mand - Anders Laursen

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1


Notater: Kvinde - Dorthe Laursdatter

http://anegrene.dk/webtrees/family.php?famid=F4505&ged=tree1
Billede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

17. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.

19. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

20. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

21. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard.

22. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Maren Jørgensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Aagaard Web Site
Slægtstræ: Aagaard 3604104-Kindo

23. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Mads Jørgensen.

24. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Kirsten Jørgensen.

25. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Christen Jørgensen.

26. Jesna Thomsen, Thomsen, Birgitte Christensen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Thomsen
Slægtstræ: Diana_aktuell

27. Jesna Thomsen, Thomsen, Anna Sorensen.

28. Jesna Thomsen, Thomsen, [Privat].

29. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

30. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Julie Desideriussen Jakobsen Web Site
Slægtstræ: Julie Desideriussen Jakobsen

31. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

32. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Rasmine Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

33. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen.

34. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

35. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter.

36. Tor-Eric Mastø, Mastø Web Site, Vogn Baggesen Kjærulf. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Mastø Web Site
Slægtstræ: export-BloodTree

37. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Else Katrine Pedersdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

38. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Nov. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk