[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Thøger Jensen og Maren Nielsdatter
Mand Thøger Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Maren Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Thøgersdatter

          Født: 7 Feb. 1822 - Hjørring Jetsmark 1815 - 1830 O 53 nr. 5.
           Dåb: 8 Feb. 1822
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels AndersenBillede
Valdemar Jensen og Christa Sofie Mikkelsen
Mand Valdemar Jensen

          Født: 16 Feb. 1894 - Hjørring Børglum Tårs 1892 - 1897 O 28 nr. 14.
           Dåb: 26 Dec. 1894
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Kristen Kristian Jensen
           Mor: Jensine Christensen


        Ægteskab: 20 Okt. 1929 - Hjørring Vennebjerg Vidstrup 1914 - 1936 O 114 nr. 4.

Begivenheder

• Folketælling: 1901, Hjørring Tårs 2/2 O 355.

• Konfirmation: 12 Apr. 1908, Hjørring Børglum Tårs 1904 - 1917 O 19 nr. 18.

• Folketælling: 1940, Hjørring Elling O 178.
Kvinde Christa Sofie Mikkelsen

     Også kendt som: Eltved
          Født: 11 Jun. 1904 - Hjørring Vennebjerg Vidstrup 1892 - 1913 O 51 nr. 2.
           Dåb: 17 Jul. 1904
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Mikkel Kristen Mikkelsen
           Mor: Kirsten Maria Andersen


Begivenheder

• Folketælling: 1906, Hjørring Vennebjerg Vidstrup O 12 nr. 11.

• Folketælling: 1940, Hjørring Elling O 178.


Børn
1 M Jørgen Eltved Jensen

          Født: 20 Jul. 1931 - Hjørring Horns Elling 1931 - 1937 O 10 nr. 28.
           Dåb: 9 Aug. 1931
           Død: 31 Jul. 2010
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Margit Elise Thomsen
         Ægtesk: 6 Jun. 1954 - Hjørring Børglum Brønderslev Købstad 1948 - 1956 O 233 nr. 15.


2 M Valdemar Eltved Jensen

          Født: 4 Feb. 1935 - Hjørring Horns Elling 1931 - 1937 O 39 nr. 7.
           Dåb: 3 Mar. 1935
           Død: 
        Begravet: 3 M Tage Eltved Jensen

          Født: 4 Feb. 1935 - Hjørring Elling 1931 - 1937 O 39 nr. 5.
           Dåb: 3 Mar. 1935
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Valdemar Jensen

Lægdsrulle; Udskr. kreds 5; 1912; K; Tilgangsrulle 467 - 581 ; O 322 nr. 3. afd. 3003 mødt 24 / 05 - 1917 - 1917 / a 811.


Notater: Kvinde - Christa Sofie Mikkelsen

Døbt Mikkelsen.
Slægtsnavn Eltved iflg. kgl. Res. 8 / 3 1905.
Billede

Villy Andreas Jensen og Elida Magdalene Olesen
Mand Villy Andreas Jensen

          Født: 13 Nov. 1898
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 19 Maj 1922 - Bagsbo strandkirkeKvinde Elida Magdalene Olesen

          Født: 20 Okt. 1901
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Leif Hou Jensen

     Også kendt som: Leif Hou
          Født: 2 Mar. 1935 - Hjørring Frederikshavn 1935 - 1940 f. O 6 nr. 15.
           Dåb: 21 Apr. 1935
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Birte Krogsgaard
         Ægtesk: 2 Mar. 1957 - Hjørring Tolstrup 1948 - 1958 O 182 nr. 2.Notater: Mand - Villy Andreas Jensen

Bundgarnsfisker.
Billede

Vilum Jensen og Anna Sørensdatter
Mand Vilum Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 16 Jun. 1734 - Ålborg Åby 1724 - 1815 O 8 h.Kvinde Anna Sørensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Villumsen

          Født: 1735 - Ålborg Åby 1724 - 1815 O 77 h.
           Dåb: 21 Aug. 1735 - 11 p Trini.
           Død: 
        Begravet: 2 M Søren Villumsen

          Født: 1738 - Ålborg Aaby 1724 - 1815 O 80 h.
           Dåb: 27 Apr. 1738 - Domia Jubilate = 3 søndag efter påske
           Død: - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 210 n h.
        Begravet: 21 Feb. 1782 - 42 År Gl.
    Ægtefælle/partner: Johanne Jensdatter
         Ægtesk: 15 Maj 1770 - Hjørring Hvetbo Vester Hjermitslev 1646 - 1815 O 385.
    Ægtefælle/partner: Else Jensdatter
         Ægtesk: 20 Okt. 1779 - Hjørring Hvetbo Vester Hjermitslev 1646 - 1815 O 410.


3 K Kirsten Villumsdatter

          Født: 1745 - Ålborg Åby 1724 - 1815 O92 h.
           Dåb: 16 Maj 1745 - Domin Cantate
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Anders Jensen ( Kjærulf ) og N. N. Pedersdatter
Mand Anders Jensen ( Kjærulf )

     Også kendt som: Anders Skriver
          Født: 
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589
        Begravet: 


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Gertrud Hansdatter Bonde ant.


        Ægteskab: Kvinde N. N. Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K NN Andersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Thomsen


2 K NN Andersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Mørk


3 K Anne Andersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 4 M Jens Andersen Kjærulf

          Født: Mellem 1456 og 1459
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anne Nielsdatter GriisNotater: Mand - Anders Jensen ( Kjærulf )

Foged i Hals, se Kornumgård linien.

Skipper klement fejden 1534.

Kjærulfske studier side 11 - 34.
Anders Jensen Kjærulf, Søn af ovennævnte Jens Andersen
Kjærulf, ejede ved Midten af det 16. Aarh. i hvert Fald en Del
af Kornumgaard og boede der/4. Han nævnes (af Dyrskjøt),.øø
1534, boede en Tid i Børglum Bispestols Gaard, Kjølskegaard,
Hallund Sogn og var i Aarene omkring 1540 Foged i Jerslev
Herred5. Da han ikke. nævnes som Selvejer i Præsteindberetningen
af 1568, var han formodentlig død for denne Tid; hans
Eftermand som Foged, Peder Jensen i Kjølskegaard, nævnes
1554/6. Hans Hustrus Navn kendes ikke og Antallet af hans
Børn heller ikke, men han synes i hvert Fald at have haft 1
Søn, Jens Andersen Kjærulf, og 3 Døtre, at hvilke Døtrene omtales
først, da vi hurtigst er færdige med dem.
1/ Der kan her gøres opmærksom paa - hvad der ogsaa er omtalt i
Indledningen til Kjærulfernes Historie -, at Dyrskjøt havde en Del af sin
Viden om de ældste Kjærulf'er fra Optegnelser af Bertel Kjær- ulf i Aslund, f.
o. 1582, d. 1672.
4 Kjær H. Tingbog 7/3 1631. Jydske Tegnelser III. 125 f., Kancelliets Brb. 14/5
1580
5 Ny kgl. Saml. 4o. 746.
6 a. St. og Ny kgl. Saml. in fol. 558.

Vendsysselske årbog 1947 side 17 / 18
GAARDEN B.
Anders Jensen Kjærulfi Kornumgaard var Søn af Jens Andersen Kjærulf i Kornumgaard, som vist var gift med en Datter af Hans Andersen Eg eller Bonde, Ejer af Kornumgaard 15063) Anders Jensen Kjærulf boede en Tid i Børglum Bispestols Gaard Kølskegaard og var omkring 1540 Herredsfoged i Jerslev Herred, men var vist død før 1568, da han ikke nævnes som Selvejer i Præsteindberetningen. Han var sandsynligvis gift med en Datter af Peder Jensen i Burholt og Anne Nielsdatter Mørk og arvede med hende Gaarden B. i V. Hebelstrup. Af Anders Kjærulfs Børn kendes 4, hvorom nærmere i >Kjærulfske Studien S. 35 f.<
Den Halvdel af V. Hebelstrup, som han ejede, og som han antagelig havde faaet med sin Hustru, blev som andet Selvejer-Bøndergods forbrudt i Klemen-Fejden 1534, men han købte Gaarden tilbage af Kronen og fik 1543 et saalydende Kongebrev:
>Vi Christian, med Guds Naade o. s. v. gør alle vitterligt, at efter di denne Brewiser Anders Kierul i Kornum haver nu ladet handle med Os om en halv hans Bondegaard og Gods i Vester Hebelstrup, som Niels Andersen nu paaboer, liggendes i Hallund Sogn i Jerslev Herred udi Vort Land Nørrejylland og haver derfor været udi Vort Minde, da haver Vi af Vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette Vort aabne Brev under og tillader, at forskrevne Anders Kierul og hans Arvinger maa og skulle have, nyde, bruge og beholde forskrevne halve hans Bondegaard Vester Hebelstrup med dens rette Ejendom og Tilliggelse saa fri og for saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som deraf gjordes og gaves, førend nu sidst forleden Fejde her i Riget begyndtes; dog saa, at han og hans Arvinger skal være Os og Vore Efterkommere, Konger udi Danmark, huld og tro og aarligen til gode Rede af forskrevne halve Bondegaard og Gods gøre og give til Os og Kronen saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som plejer og bør at gøres og gives før Fejden begyndtes.
Thi forbyder Vi alle o.s. v.
Givet udi Vor Købstad Aalborg. Mandagen næst efter Sct. Laurentii Dag (oz 10. Aug.) Aar 1543.
_ Under Vort Signet<.
1543 beboedes denne Gaard altsaa af en Niels Andersen, der muligt har været en Søn af Anders Kjærulf; men 1579 beboedes den af en Thomas Jensen, der endnu 1606 anføres i V. Hebelstrup Han tiltaltes 1612 af Lars Wilsen i den anden V. Hebelstrup Gaard for resterende Tiende for 1606 og 1607; se under Gaarden A. Thomas Jensen havde 3. Feb. l6l6 Proces for Landstinget m. Peder Hansen Raff i Gerndrup angaaende en Kontrakt og et Forligelsesmaal, som Præsten Laurids Lauridsen m. fl. havde været med til at tilvejebringe. Der var tidligere af Predbjørn Gyldenstjerne forhvervet Landstingsdom i denne Strid, der drejede sig om et økonomisk Mellemværende. Ved Landstinget var der 23. Sept. 1615 afsagt to uendelige Domme, og Striden, det drejede sig om en Ko og en halv Tønde Smør, gik helt tilbage til 1595. Thomas Jensen havde da faaet Betaling for Koen og. Smørret, men havde endnu 1615 ikke foretaget Leveringen. Han dømtes til at betale. Paa Landstinget op traadte Thomas Jensens Søn Jens Thomsen for Faderen.
Gaardens Historie efter Anders Kjærulfs Død o.1550 er uvis, men antagelig er Gaarden gaaet i Arv til hans Døtre, af hvilken én var gift med Anders Thomsen (Vognsen i Kongensgaard i V. Brønderslev, en anden med Peder Hansen Mørk i Musted, og Anne Andersdatter, død 1625, gift med Anders Skriver, død 1589, begr. i Hals Kirke. Boede i Hals Fogedgaard og var Fader til Raadmand i Aalborg Jens Andersen Hals (død 1627), Ridefoged til Aastrup Anders Kjærulf Andersen i V. Brønderslev, (d. før 1613), Anne Andersdatter, gift med Jens Andersen Juel, d. o. 1614, boede i Hals Fogedgaard, og Johanne
Andersdatter, boede 1630 og 1636 i Sæby som Enke efter Laurids Jensen i Krogen i V. Brøndersl.

Fra Geni.

Navn Anders Jensen Jens Kjærulf (født Kjærulff)
Køn Mand
Fødsel 1487
Hjørring
Død Før 1568
Kornungaard ant., Brønderslev
Far Jens Andersen Kjærulf (født Andersen Kjærulf)
Mor Gjertrud Hansdatter Bonde ant.
Hustru Kirsten Pedersdatter Mørk
Børn Jens Andersen Kjærulf, i Kornumgaard, V. Brønderslev
Anne Andersdatter Andersdatter Kjærulf (født Kjærulf)
N.N. Andersdatter Kjærulf, i Kornumgåd
Søskende Bertel Jensen Kjærulf
Søren Jensen Kjærulf
Simon Jensen Kjærulf
Hans Jensen Kjærulf
Vogn Jensen Kjærulf
Nn Jensdatter Kjærulf
Bagge Jensen Kjærulf
DEAT: RIN MH:IF907
Billede

Mathias Jensen (bødker ) og Karen Vallentinsdatter
Mand Mathias Jensen (bødker )

          Født: 1697 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 54 Ø. H.
           Dåb: 5 Dec. 1697
           Død: 1752 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 232.
        Begravet: 11 Feb. 1752 - 53 År 11 Mdr. 5 Dage.


           Far: Søren Christensøn
           Mor: Anne Jensdatter


        Ægteskab: 25 Okt. 1724 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 10.Kvinde Karen Vallentinsdatter

          Født: 30 Apr. 1699 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 56.
           Dåb: 1699
           Død: 1773 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 156.
        Begravet: 21 Apr. 1773 - 74 År Mindre 15 Dage.


           Far: Vallentin Vallentinsen de Fulda
           Mor: Inger Laursdatter - Kjærulf
Børn
1 M Peder Mathiasen

          Født: 1725 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 188. Nederst.
           Dåb: 4 Feb. 1725
           Død: - Hjørring Børglum Vrensted 1793 - 1820
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren Nielsdatter
         Ægtesk: 17 Dec. 1779 - Hjørring Børglum Vrensted 1762 -1792 O 118 Trol.22 Okt.


2 K Anne Cathrine Mathiasdatter

          Født: 1726 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 198.
           Dåb: 8 Dec. 1726
           Død: 
        Begravet: 3 K Inger Mathiasdatter

          Født: 1728 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 205. Nederst.
           Dåb: 29 Sep. 1728
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Christiansen
         Ægtesk: 19 Maj 1778 - Hjørring Saltum 1768 - 1810 O 30 h.


4 K Karen Mathiasdatter

          Født: 1730 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 212.
           Dåb: 27 Aug. 1730 - 12 Trini.
           Død: 25 Jun. 1741 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 435 Nederst
        Begravet: - 11 År 3 Måneder.5 M Vallentin Mathiasen Bødker

          Født: 8 Jun. 1732 - Hjørring Hvetbo Saltum 1886 - 1771 O 220 .
           Dåb: 
           Død: 1807 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 171
        Begravet: 5 Mar. 1807 - 74 År.
    Ægtefælle/partner: Anne Pedersdatter
         Ægtesk: 23 Nov. 1793 - Hjørring Hvetbo Saltum 1768 - 1810 O 58 / 34 Trol. 21 Sep
    Ægtefælle/partner: Kirsten Justdatter


6 M Christen Mathiasen

          Født: 1734 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 229.
           Dåb: 22 Aug. 1734 - 9 Trini.
           Død: 
        Begravet: 7 K Birthe Mathiasdatter

          Født: 1736 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 234.
           Dåb: 26 Feb. 1736
           Død: 
        Begravet: 8 M Just Mathiasen

          Født: 27 Okt. 1737 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 239.
           Dåb: 
           Død: 1742 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 438.
        Begravet: 21 Nov. 17429 M Jens Mathiassen

          Født: 1740 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 248.
           Dåb: 3 Jul. 1740 - 3 Trini.
           Død: 1 Mar. 1741 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 435
        Begravet: - 7 Måneder.10 K Maren Elisabeth Mathiasdatter

          Født: 7 Apr. 1743 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 257.
           Dåb: 
           Død: 1 Maj 1744 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 441.
        Begravet: - 1 År 3 Uger.
Notater: Mand - Mathias Jensen (bødker )

BIRT: RIN MH:IF462
BURI: RIN MH:IF463
DEAT: RIN MH:IF4400


Notater: Kvinde - Karen Vallentinsdatter

CHR: RIN MH:IF465
BIRT: RIN MH:IF464
BIRT: CAUS Hjørrring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O. 106
DEAT: RIN MH:IF466
BURI: RIN MH:IF467


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF416

Billede

Hans Christian Valdemar Jensen - Bloch og Inger Marie Jørgensen
Mand Hans Christian Valdemar Jensen - Bloch

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 2 Okt. 1885Kvinde Inger Marie Jørgensen

          Født: 1866
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Peter Jensen - Bloch

          Født: 30 Aug. 1889 - København St. Mattheus 1888 - 1889 O 360 nr. 882.
           Dåb: 20 Okt. 1889
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Marie Jørgensen
         Ægtesk: 4 Jul. 1911 - København Apostelkirken 1901 - 1914 O 189 nr. 38.Notater: Mand - Hans Christian Valdemar Jensen - Bloch

Jensen Bloch Kgl. Bevill. 14/11/1911.
Billede

Hans Peter Jensen - Bloch og Karen Marie Jørgensen
Mand Hans Peter Jensen - Bloch

          Født: 30 Aug. 1889 - København St. Mattheus 1888 - 1889 O 360 nr. 882.
           Dåb: 20 Okt. 1889
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Christian Valdemar Jensen - Bloch
           Mor: Inger Marie Jørgensen


        Ægteskab: 4 Jul. 1911 - København Apostelkirken 1901 - 1914 O 189 nr. 38.

Begivenheder

• Folketælling: 1940, København Glostrup Avedøre Gl. Kongevej O 147.
Kvinde Karen Marie Jørgensen

          Født: 12 Aug. 1890 - København Glostrup 1884 - 1892 O 59 nr. 15.
           Dåb: 5 Okt. 1890 - 18 sønd. eft. Trtinitatis
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hans Jørgensen
           Mor: Christiane Marie Nielsen


Begivenheder

• Folketælling: 1916, Frederiksborg Strø Ølsted O 51 1 A.

• Folketælling: 1916, Frederiksborg Ølsted O 51 nr. 2.

• Folketælling: 1921, København Herstedøster O 7 nr 9.

• Folketælling: 1940, København Glostrup Avedøre Gl. Kongevej O 147.


Børn
1 M Poul Jørgen Jensen Bloch

          Født: 9 Okt. 1911 - København Brøndbyøster 1909 - 1921 O 9 nr. 10.
           Dåb: 1 Jan. 1912
           Død: 
        Begravet: 2 K Mary Edith Jensen Bloch

          Født: 8 Mar. 1913 - Frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O. 50 Nr. 3.
           Dåb: 15 Jun. 1913
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Holger Møller Johansen
         Ægtesk: 9 Jan. 1932 - København Smørum Rødovre 1910 - 1936 O. 86 Nr. 2.


3 K Petra Maria Jensen Bloch

          Født: 19 Sep. 1916 - Frederiksborg Strø Ølsted 1905 - 1917 O. 59 Nr. 8.
           Dåb: 22 Okt. 1916
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Hans Peter Jensen - Bloch

Jensen Bloch Kgl. Bevill. 14/11/1911.
Født - Abel Katrinesgade 14¹.

Med på billede af Eli Lis Møller Johansens Konfirmation.


Notater: Kvinde - Karen Marie Jørgensen

Med på billede af Eli Lis Møller Johansens Konfirmation.BIRT: RIN MH:IF1359
DEAT: RIN MH:IF2973
Billede

Bagge Jensen - Kjærulf og Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf
Mand Bagge Jensen - Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 29 Okt. 1634 - ??dømt Fredløs
        Begravet: 


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Anne Nielsdatter Griis


        Ægteskab: - Asendrup, Vrensted Sogn

Begivenheder

• Beskæftigelse: 1608 overtog ved dom halvdelen af Kornumgaard efter sin bror Morten.
Kvinde Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1688 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 168.
        Begravet: 6 Jun. 1688


           Far: Peder Jensen Kjærulf
           Mor: 
Børn
1 M Niels Baggesen - Kjærulf

          Født: 1592 - Øster Brønderslev Sogn, Kornumgaard
           Dåb: 
           Død: Aug. 1672 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 305.
        Begravet: 8 Aug. 1672
    Ægtefælle/partner: Johanne Pedersdatter Mørk
    Ægtefælle/partner: Ukendt 18
         Ægtesk: Kornumgaard, V. Brønderslev


2 M Hans Baggesen Kjærulf

          Født: Omkr 1600
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Vogn Baggesen Kjærulf 35

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Bagge Jensen - Kjærulf

Google - Bagge Jensen Kjærulf
Bagge Jensen Kjærulf - Kornumgård. Vendsysselske Præstefamilier, side 177 var 1609 kapelan hos Hr. Christen, og var 1617 i slagsmål med Bagge Jensen Kjærulf i Kornumgård, der kom til at betale 16 daler i bøde. - 1632 Er han vist på en slags aftægt hos sønnen men en dag blev han rasende over et afslag fra sønnen på et eller andet, en pige siger til ham at han skal gå ind til sig selv og i seng, - han har vel været fuld, - han griber en kniv og dræber hende. Så rejser han bort, vel til slægtninge i Norge. Man ser ham ikke mere. Blev dømt fredløs.
Ved blot at 1634 er han død. Kjærulfske studier side 42 - 43 - 44.

Se på Kornumgård.

Bagge Jensen Kjærulf Vies Anne Pedersdatter Kjærulf HVEM er denne Anne Pedersdatter Kjærulf. Der er rigtig mange bud derpå og hvilken der er rigtig ??????? fra Kjærulfske studier og lidt historie om Kornumgaard:

3. marts 1606 fik Bagge Jensen Kjærulf, fik ved sin bror Morten Jensen Kjærulfs Død Besiddelsen af den halve Kornumgaard i Henhold til Lensmandens og samfrænders Dom (Herredagsdom 21 /1635). Da den, der gjorde ham Besiddelsen stridig, var hans Broder Vogn, har de maaske været Tvillinger. Det er antagelig ham, der skulde have været gift med den under hans Fader omtalte Pige Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Anders Pallisen. Bagge ægtede da en anden, maaske Datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup (Vrensted Sogn), der ogsaa var af Selvejerstand, og med hende havde han en Søn, Niels Baggesen. 1614 var Bagge Kjærulf Værge for V. Brønderslev Kirke, og da han Aaret efter fratraadte denne Stilling, skyldte han Kirken 48 Daler (Kirkens Regnskab). 1617 -18 Bagge er maaske den Bagge Jensen, der i Aalbh. Jordebog staar for en Gaard i Ø. Halne i Vadum Sogn (Sammen med en Morten Jensen); han kan have boet her, før han fik Kornumgaard og være ved bleven at staa som Bruger af Gaarden i Vadum, som han kan have ladet bestyre ved sin Søn eller andre. 1617 -18 nævnes hans kommende hustru Anne Pedersdatter Kjærulf som boende i en Gaard i Ø. Halne i Vadum i Jordebogen. 1617'9720 var Bagge Jensen indblandet i en noget delikat Sag, idet Selvejer Jens Poulsen i Mølgaard var mistænkt forat have bedrevet blodskam med sin Broderdatter Kirsten Nielsdatter af Søndergaard i Aasendrup, for hvem Bagge var Værge, og Bagge blev da beskyldt for at have forsøgt at købe et vidne til at tilbagekalde sit udsagn (Landst. Dombog A 1620, fol. 439) efter sin første hustrus Død ægtede Bagge Jensen Kjærulf Anne Pedersdatter Kjærulf, der 1602 var bleven Enke efter Anders Pallisen.Hun boede da i Rævsgaard i Ø. Halne i Vadum. o. 1620 synes brylluppet at have fundet Sted. 1621 blev Bagge Kjærulf stævnet for Anders Pallisens gæld til Aalborg Hospital (Landst. Dombog A 1621, fol. 333 og 348 og 1623, fol. 43.) 1621 maatte han pantsætte sin part i Kornumgaard, der var 1/5 af Gaarden og Gods, til handelsmand og raadmand Johan Ertmann i Aalborg for 400 Rdl, som 1613 fik Ertmann Indførsel i Pantet. Da denne døde, kom den bekendte Aalborg-købmand Jens Bang i Besiddelse af nævnte gaardspart, som det ikke senere lykkedes Bagge at indfri (Om disse Forhold se nærmere Kornumgaards Hist. i Jydske Saml. 4 R I. Bd) 1623 levede hans hustru endnu 1632 (Jerslev H. Tgb. 9/8 1632). Ægteskabet med hende var barnløst. 1630 nævnes han som kreditor i sin fætter, raadmand i Aalborg, Jens Andersen Hals' Bo. Den 13. maj (Søndag) 1632 kom han ind til sin søn Niels Baggesen, der da var bruger af en del af Kornumgaard, medens Bagge vist paa hin tid var paa et slags aftægt. Maaske har han været beruset (Jerslev H. Tgb. 7/6 1632), og da sønnen ikke vilde efterkomme hans forlangendeom at gaa med sig, blev han nok opirret. Niels Baggesens tjenestepige, Sofie Mortensdatter, sagde da til den gamle, at han hellere skulde gaa hjem i seng og lade Niels være i fred, men herover blev Bagge saa rasende, at han vendte sig mod pigen og jog sin kniv i hendes hals, saa hun døde deraf. Bagges stilling var herefter saa ugunstig, at han fandt det klogest at flygte inden sagen blev forfulgt; det vides ikke, hvor han drog hen, men han kom næppe mere tilbage, maaske er han flygtet til slægtninge i Norge eller i de skaanske provinser. Kort tid derefter blev han ved Herredsting og Landsting svoret fredløs, og sønnen, hans hustru og deres to piger kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret manddraberen i at undvige. Bagges hustru fulgte ham ikke i landflygtigheden; 15. juni 1732 nævnes hans hustru Anne Pedersdatter Kjærulf under sagen mod manden, idet hun bl. a. paa Aalborg Byting ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum, der var gift med hendes datter af 1. ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Kjærulfs og hendes Bo var taget under Registrering af Lensmanden, fragik hun Arv og Gæld efter sin fredløse mand, men hun forekommer iøvrigt ikke senere Jerslev H. Tgb. 24/5, 21/6, 12/7, 9/8 23/8 1632). Bagge levede ikke længe efter. 18. december 1634 vidstes det, at han var død (Dom af Jerslev H. 18/12 1634, citeret i Herredagsdom 21/11 1635), og han efterlod sig kun en søn, Niels Baggesen. Han synes i det hele at have haft økonomiske vanskeligheder, og det lader til, at baade han og hans søskende var ret uformuende. Peder Gatskyt, der var gift med Kirsten Kjærulf overtog Kornumgaard, men han var bestemt ikke nogen fredelig mand, idet han konstant lå i strid mellem bymændende i Brønderslev hyrdelav. Begravet i Ø.Brønderslev 6.Juni 1688 Johanne Pedersdatter af Damsgaard her i byen, 78 år (KB-). Johanne Pedersdatter Kjærulfs og Niels Baggesen Kjærulfs fædre var brødre; Johanne og Niels har altså været søskendebørn,

Bagge Jensen Kjærulf er vist den søn af Jens Kjærulf som allerede nævnes 1585, og han var derfor ingen ung mand, da han overtog Kornumgaard. Byskriver Anders Pallisen i Aalborg klagede 1585 til Kongen over, at han i overværelse af sognepræsten, sin og pigens slægt og venner var blevet trolovet med en pige, alt i overensstemmelse med forordningen om ægteskabshandel; men Jens Kjærulf i Kornumgaard have hos nogle af pigens søskende og andre erhvervet breve og viden om, at hun i hendes søsters hus havde lovet Jens Kjærulf at ægte hans søn [Bagge], og derfor ville Jens Kjærulf nu forhindre Anders Pallisens ægteskab med pigen, selvom pigen nægtede at have givet ham et sådant løfte. Anders Pallisen mente, at selvom Jens Kjærulfs angivende var rigtigt, kunne dog det af ham påberåbte løfte, der er sket "i ølsmål og drukkenskab" og uden nærværelse af den, som pigen skulle troloves med, og ligeledes uden nærværelse af pigens ældste broder og lavværge og sognepræsten, ikke være så lovligt, at det kunne forhindre Anders Pallisens trolovelse med hende. Sagen havde været for Tamperretten i Aalborg (Ægteskabsretten) og var blevet opsat til næste Tamperdag (dvs i 3 måneder) formedelst nogle modstridende vidnesbyrd, men Anders Pallisen mente, at dommerne nok af disse vidnesbyrd kunne mærke, hvilken trolovelse der var lovlig eller ej, og han bad derfor kongen om at give lensmanden på Aalborghus, Ove Lunge til Odden, ordre til uden ophold at hjælpe sig, Anders Pallisen, til rette uden vidtløftig rettergang. Kongen gav derefter 14. januar 1586 Ove Lunge ordre til, at når sagen på ny skulle for Tamperretten, skulle han tage 3 andre adelsmænd til sig og i forening med dem og retsmedlemmerne afsige dom om hvilken trolovelse der skulle stå ved magt. Dommen kendes ikke; men Anders Pallisen fik medhold, thi den pige det drejede sig om, var utvivlsomt Anne Pedersdatter Kjærulf, datter af Peder Andersen Kjærulf i Ø.Halne i Vadum og Karen Bertelsdatter, og hun ægtede Anders Pallisen, der døde 1602. Bagge Kjærulf ægtede så en anden, vist en datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup i Vrensted sogn, og med hende havde han sønnerne Hans, der var død eller bortrejst før 23. august 1632, og Niels, født o. 1592, død i Damsgaard i Ø. Brønderslev 1672, der også en tid boede i Kornumgaard. Men efter sin første hustrus død før 1606, ægtede bagge Kjærulf den ovennævnte Anders Pallisens enke Anne Pedersdatter Kjærulf, der endnu levede 1632, og med hvem han ikke havde børn. Selvom Bagge Kjærulf var den officielle besidder af Kornumgaard og bruger af den ene halvdel af gården, var det dog nok hans søn Nielsder drev den i 1620erne og senere. Det tog omsider en uheldig ende med den gamle Bagge Kjærulf. Søndag aften den 13. maj 1632 kom han ind til sin søn Niels Baggesen på Kornumgård og ville have ham med sig. Han var antagelig noget beruset, idet der gik rygter om drik og "perlament" (slagsmål) den dag, og da sønnen ikke var villig til at gå med, sagde sønnens tjenestepige Sofie Mortensdatter til den gamle, at han hellere skulle gå i seng og lade Niels Baggesen være i fred. Herover blev Bagge så rasende, at han vendte sig mod pigen og jog sin kniv i venstre side af hendes hals, hvorpå hun straks døde. Da det jo var drab af en værgeløs kvinde, som ikke havde gjort nogen ufred, kunne Bagge være sikker på at komme til at miste livet for denne bedrift, selvom han sbroder var herredsfoged og boede i gård med ham, og han flygtede derfor, forinden sagen blev rejst, antagelig hjulpet bort af slægt og venner. Det vides ikke, hvor han flygtede hen, men han har antagelig søgt tilflugt på Agdesiden i Norge eller i halland hos slægtninge der. Såvel lensdmanden som den dræbte piges farbroder og eftermålsmand, Mogens Andersen i Holte i Serreslev sogn, tog straks fat på sagens forfølgning ved herredsting og landsting, og der blev optaget forhør over de fire personer, der havde overværet drabet, nemlig Niels Baggesen og hustru og to tjenestepiger. Ved sandemandstov blev Bagge svoret fredløs, og de fire vidner kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret ham i at flygte. Endvidere blev Bagges hovedlod (dvs ejendom) forbrudt til kongen. Bagges hustru blev en tid boende på Kornumgaard, og da boet blev registreret, fragik hun arv og gæld og flyttede vist til sin datter Anne Andersdatter Pallisen, der var gift med Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum. Bagge kom ikke tilbage til Kornumgaard, og i december 1634 vidste man, at han var død. Hans bror Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard købte i 1632 den forbrudte (konfiskerede) halvpart af Bagge Kjærulfs bo for 46 rigsdaler af lensmanden.

Efter Jens Andersen Kjærulfs død ca. 1606, arvede først Anders Jensen Kjærulf hans ældste søn. Han døde et år efter.Derefter arvede den næstældste søn, Morten Jensen Kjærulf gården, han døde også efter et år. Så arvede den næste søn, Bagge Jensen Kjærulf, som er vores ane, besiddelsen af halvparten af Kornumgaard i henhold til Lensmandens og samfrænders dom af 3. Marts 1608. Da den der gjorde ham besiddelsen stridig, var hans broder Vogn, har de måske været tvillinger. Bagge Jensen Kjærulf, nu kaldet Bagge Jensen, er måske den Bagge Jensen, der i Ålborghus Jordebog 1617-18 står som ejer af en gård i Ø. Halne i Vadum sogn; han kan have boet der før han fik Kornumgaard, og været vedblevet med med at stå som bruger af gården i Vadum, som han kan have ladet bestyre af sin søn eller andre. Det er antagelig ham, der skulle have været gift med den, under hans fader omtalte pige, Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Pallisen. Bagge Jensen ægtede da en anden, måske datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Assendrup Vrensted sogn, der også var af selvejerstand. Med hende fik han en søn, Niels Baggesen Kjærulf . Efter hendes død ægtede han Anne Pedersdatter Kjærulf der var blevet enke efter Anders Pallisen. Brylluppet ser ud til at være engang omkring 1620, fordi Bagge Jensen da blev stævnet for Anders Pallisens gæld til Ålborg Hospital. Sådan går der mange år, og der er tilsyneladende ingen børn i dette ægteskab. Det næste vi læser om Bagge Jensen er mere alvorligt. Det sker Søndag den 13 Maj 1632.Da kom han ind til sin søn Niels Baggesen Kjærulf, der da var bruger af en del af Kornumgaard, medens Bagge Jensen vist var på en slags aftægt. Måske har han været beruset, og da sønnen ikke ville efterkomme hans forlangende om at gå med sig, blev han ophidset. Niels Baggesens tjenestepige, Sofie Mortensdatter, sagde da til den gamle, at han hellere skulle gå hjem i seng og lade Niels være i fred, men herover blev Bagge så rasende, at han vendte sig mod pigen, og jog sin kniv i hendes hals,så hun døde deraf. Bagges stilling var nu helt umuligt, og han fandt det klogest at flygte inden sagen blev forfulgt, det vides ikke hvortil han flygtede, men han vendte ikke tilbage til Kornumgaard. Kort tid derefter blev han ved Landsting og Herredsting svoret fredløs, og sønnen, hans kone og to tjenestepiger kom til at bøde for det, fordi de ikke havde forhindret morderen i at undvige. Bagge Jensens hustru fulgte ham ikke i Landflygtigheden; hun nævnes under sagen mod manden, idet hun bl. a. 25 Juni 1632 på Ålborg Byting, ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum sogn der var gift med hendes datter af 1. ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Jensen og hendes bo var taget under registrering af Lensmanden, fragik hun arv og gæld efter sin fredløse mand. Bagge Jensen levede ikke længe derefter, det vides 18 December 1634, at han var død, og at han kun efterlod sig een søn, nemlig vores ane, Niels Baggesen Kjærulf.

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p27c3ef3c.html


DEAT: RIN MH:IF325
BIRT: RIN MH:IF4503
OCCU: RIN MH:IF6866


Notater: Kvinde - Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf

Død 1688 i Damsgaard i Øster Brønderslev, begravet 6 juni 1688 i Øster Brønderslev kirkegaard Hjørring amt.


DEAT: RIN MH:IF572
BIRT: RIN MH:IF4504


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF438

Billede

Peder Jensen - Kjærulf og Marin Pedersdatter
Mand Peder Jensen - Kjærulf

          Født: Ca. 1585 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1659
        Begravet: 28 Sep. 1659


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Anne Nielsdatter Griis


        Ægteskab: Kvinde Marin Pedersdatter

          Født: Ca. 1592
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf
Børn
1 K Johanne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1610 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1711
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Claus Jørgensen
    Ægtefælle/partner: Severin Olufssøn Sode


2 M Peder Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1612 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Jens Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1614 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Johanne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1616 - Nibstrup Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 M Niels Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1618 - Kornumgaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Christen Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1620 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 7 K Anne Pedersdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1622 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Jensen - Kjærulf

Kjærulfs studier side 48 - 49. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 53. Vendsysselske årbøger 1931 side 79. Og 1915 side 34. Herredsfoged i 1627 da han med sine folk en nat hvor nogle officerer og 100 mand fra den kejserlige hær, ( der 5 Oktober nåede Ålborg ) og med heste prøvede at komme til Nr. Sundby, men Anders Sørensen fra knæpholdt i Vadum og vistnok også Lars Dyrskyt fra Ågård i Ørum sogn var der ingen af rytterne undkom ( = undslap ).

Vendsysselske årbøger 1942 side 134 og 160.

Vendsysselske årbog 1942 " fra kejserkrigens tid "
Fra side 132 '96 201 omtales den.
Her er et uddrag af 6 sider 158 '96 164.

Ganske vist havde Bønderne i December 1627 faaet Ordre til af aflevere deres Vaaben, men ved et Eftersyn i April 1628 kom der dog mange skjulte Vaaben for Dage, og der var vel ingen Tvivl om, at endnu mange var skjult i Skove, Moser og deslige Steder. Allerede i November 1627 havde Smeden paa Hjermeslevgaard søgt at skaffe sig Oplysning om Størrelsen af den kejserlige Styrke og havde overfor en tysk Soldat ladet sig forlyde med, at de Kejserlige ikke kom saa let ud af Landet, som de var kommet herind, og en Bonde havde i Fortrolighed sagt, at Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard var i Søen med Folk og Skibe, og at han havde sendt Bønderne Bud om, at de skulde forholde sig rolige indtil Foraaret (1628), saa skulde de faa Bud fra ham.
I Vrejlev overraskede Ritmester Eltz ved samme Tid en bevæbnet Bondeskare, og 3 af Hovedmændene samt en Del hos dem fundne Breve blev sendt til Hatzfeldt; i Vennebjerg havde en Mand uddelt Krudt til de andre Bønder og kom derfor i Forhør
hos Ritmester Schierstedt, som 3. December>1627 skrev til Hatzfeldt: >Den rødskæggede er den letfærdigste Skælm, der lever; han er ogsaa den rette Anstifter, efter hvad mine Folk siger<.
Efterhaanden som Fjendens Ophold føltes mere og mere trykkende heroppe, og Soldaternes Udplyndringer og Skændselsgerninger tiltog, voksede naturligvis Bøndernes Lyst til at blive skilt ved dem, og der synes at have været planlagt en Rejsning i juni 1628, men de Kejserlige fik Nys herom og fik den forpurret.
Oberstvagtmester Koethv. Wanscheid skrev 14. Juni 1628 til Hatzfeldt, at han havde fanget en Skoleholder fra Holm (maaske V. Torup Sogn, maaske Hirsholm) og af ham faaet udpresset, at en dansk Spion havde været i Vendsyssel for at faa Bønderne til at holde sig rede til Rejsning ved Pinsetid (11.-12. Juni), og saaledes advaret lod Koeth 2. juni en Del af Midtvendsyssels fremragende Mænd fængsle og >eksaminere< pinligt. Koeth nævner Fogeden paa Hundslund (0: Dronninglund), Svend Pedersen, og Koeth fik ud af dem, at naar de danske Tropper gjorde Landgang, skulde Beboerne falde de Kejserlige i Ryggen eller myrde dem i Husene. Koeth foreslog at lade disse Bønder nedhugge eller sende ud af Landet, men det ønskede Hatzfeldt ikke. I sin Selvbiografil) fortæller Lars Dyrskjøt, at han med flere blev fængslet 2. Juni 1628 af de Kejserlige som mistænkt for at ville gøre Anfald paa
Hals Skanse. Fangerne blev ført til Sæby, >hvor jeg (0: Dyrskjøt) i elendigt Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet og maatte sligt udstaa indtil 29. August (altsaa ca. 3 Maaneder), saa hjalp Gud- og ingen andre Venner, at jeg kom løs<.
Af Jerslev Herreds Tingbog ses, at foruden Fogeden paa Hundslund og Lars Dyrskjøt blev fra Jerslev Herred arresteret Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, hans Svoger Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, Christen Nielsen
i Holmgaard i Hellum, Jens Tøgersen i Kalum, Ridefoged til Aalborghus Pou1 Andersen Børialsen i Hebelstrup og Jens Andersen i Lem i Hellevad. Fæsteren af Sønder Ravnstrup i Ørum Sogn Jørgen Rasmussen, der var en noget mislig mPerson, havde for at fri sig selv for en skammelig Død fortalt de kejserlige Tropper, at en Del Folk havde lagt Raad op om at slaa dem ihjel, naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem satte 3 hvide Flag, og Jørgen havde endvidere fortalt, at Kongen havde sendt 700 Musketter, som var blevet gravet ned i Kister i en Høj tillige med andre Vaaben, og nogle halve Tønder Krudt var blevet hentet i Kokkeskov? ved Sundby og henlagt paa Sundby Kirkeloft. For sine løgnagtige Beskyldninger dømtes
Jørgen i Kongens Naade og Unaade, og han slap formodentlig ret billigt, thi 1638 boede han endnu i Gaarden, da hans Hus og alt Indbo brændte. Af Akterne i denne Sag ses, at Fangerne betalte ca. 10 til 20 Daler for at komme ud af Arresten i Profoshuset i Sæby, hvor en Del af dem var blevet underkastet Tortur.
Forøvrigt var Jørgen Rasmussen ikke det eneste >sorte Faar<; en Jens Hansen i Aagaard i Ørum var ogsaa Forræder (se senere).
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ernæringsforholdene for Mennesker og Dyr vanskeligere heroppe, hvor den fjendtlige Besættelse naturligvis havde gjort stort Afbræk i Landbruget til Trods for Hatzfeldts energiske Forsøg paa at holde det oppe, og da Fæstningen Krempe 15. Nov. 1628 maatte overgive sig til de Kejserlige, og en Del af Belejringshæren derefter kom op i Jylland for at indkvarteres her - i Vendsyssel og Ty 1 Rytterkompagni og 5 Fodfolkkompagnier - maatte de Troppestyrker, der var der i Forvejen, trækkes mere sammen for at give Plads, hvad der jo forværrede Forholdene. Da her begyndte at blive Fodermangel, maatte Hestebestanden indskrænkes, hvad der mishagede Tropperne; tre Ryttere, der hidtil havde haft Foder til to Heste hver, fik nu kun Foder til én, og de bad Hatzfeldt om Afsked, da Reduktionen nedsatte dem i deres Kammeraters Øjne. Fra Børglum Kloster meldtes i Efteraaret 1628, at Høhøsten havde været daarlig, og man regnede med, at der, naar man kom til Kyndelmisse (2. Feb.) eller højst til Fastelavn, vilde være Hungersnød. Fra Bangsbo sendte Oberstvagtmester Dehn Bud til forskellige Steder efter Havre, da han intet havde, og en Fændrik i Sæby sendte ligeledes Bud til Mors efter nogle Tønder Havre.
Nytaarsaften 1628 sammenkaldte Oberstløjtnant Montoya sine Kaptajner til Møde paa Sæbygaard, og Nytaarsdag blev der affattet en af 5 af dem underskrevet Besværing, der blev forebragt Hatzfeldt,og da denne ikke vilde og vel heller ikke kunde imødekomme de fremsatte Krav, gik Klagen videre til Hærledelsen, der i Marts 1629 sendte en Kommissær Martini herop for at omordne Indkvarteringsforholdene. Af Undersøgelsen fremgik, at Hatzfeldt havde sørget rigeligt for sig selv, sin Broder HermannHatzfeldt,dersom Ritmesterbl. a. havde
Aggersborggaard, og sin Fætter Mettecoven, som med sit Rytterkompagni laa i Ty, medens andre Officerer led Mangel- endog paa det tørre Brød, skrev
en Løjtnant.
Det var mægtige Fordringer, der stilledes til Befolkningen; medens Hertug Frantz Albrecht laa paa Voergaard, modtog han 700 Daler om Ugen, og efter,
at han var rejst, vedblev han at gøre Fordring paadette Beløb, og i November 1628 skrev han til Hatzfeldt og klagede over, at han, siden han var rejst,
ikke havde modtaget 2000 Daler i Sølv og Penge, hvilket han ikke kunde forstaa. >Jeg kan nok lide<, skrev han, >at mine Folk faar noget, men at de skal
have det hele og jeg intet, det er der ingen Mening i <. Vi har foran (Side 146) omtalt Oberstløjtnants Hatzfeldts Indkomster her oppe; i samme Tid oppebar hans Broder Hermann Hatzfeldt af 3 Sogne mere end 1000 Daler og 950 Tdr. Korn og af et enkelt
Sogn 42 Stkr. Kvæg. Bønderne i Klim og Tømmerby Sogne i Han Herred leverede i 5 Uger 650 Tdr. Byg og Havre til ham. Efter Kontributionslisternes Udvisende sank Pengeydelserne fra 30 Daler om Ugen til 10 og 5, saa fulgte Leverancer af Sølv-
tøj, og fra September 1628 hørte Leverancerne helt op. Hertug Frantz Albrecht var meget imod de Sendinger, som fra Vendsyssel skulde afsendes til Haderslev, og allerede i Maj 1628 skrev han fra Voergaard til Hatzfeldt: >Nu har den Djævel (0: Felttøjmester Conti) igen sendt mig et Oksebrev. Hvis jeg intet lader ham faa, frygter jeg for, at han, siden han beder saa indstændigt, skal sætte Ondt for mig hos Hr. Generalen (oz Wallenstein), saa jeg for den Sags Skyld kom i Unaade. Jeg har derfor befalet hvert Kompagni at levere 6 Stykker (Okser) i Sundby, gid Djævelen hente det Bæst, den Proviantmester.
Da Hertugen kom hjem til Tyskland, blev han mere modig, og skrev i Efteraaret,1628 fra Kolberg: >Hvis Artillerigeneralen igen forlanger Korn, Kvæg eller noget som helst andet, saa lad ham i hvert Fald intet faa fra Vendsyssel. Jeg beklager, at jeg har ladet et eneste Korn eller et Stykke Kvæg gaa bort derfra; thi naar vi ikke selv har mere, vil hverken Hr. Torqvato eller nogen anden give os en Bid Brød<. Hatzfeldt turde dog ikke følge disse Raad, men svarede: >Naar i hans fyrstelige Naades, Hr. Generalens Navn bliver forlangt, maa vi sende, hvad vi har, om vi saa kun beholder til at leve af i 8 Dage <. Det eneste, Hatzfeldt kunde gøre, var at trække Tiden ud, og en Sending af 300 Øksne, som blev rekvireret i Juni 1628 til Lejren ved Krempe, var endnu ikke afsendt i November, saa Conti Gang paa Gang mindede derom. Wallenstein anlagde ogsaa et Provianthus ved Itzehoe foruden det i Haderslev, og til Itzehoe maatte hver Bonde i Vendsyssel levere 1 Td. Rug og 1/2 Td. Byg, og de Bønder, som ikke havde Indkvartering, skulde desuden levere 1/2 Td. Havre hver, og 8-10 Bønder skulde tilsammen levere 1 Okse. En anden Gang blev der til Lejren ved Krempe udskrevet i Vendsyssel 250 Svin og 2500 Pund Smør, og desuden skulde der Slag i Slag leveres Artilleriheste og Vogne.
I Januar 1629 skrev Hatzfeldt til Hertugen, at nu var det umuligt at presse flere Penge ud af Befolkningen i Ty, og heller ikke i Vendsyssel kunde Kvartermesteren med alle sine Træheste og hvad andre Instrumenter, han ellers brugte dertil,faa mindste Sølv, Penge eller Korn af Bønderne, hvis man ikke ganske vilde flaa Huden af dem. Et Forsøg paa at opdrive lidt af den Slags Ydelser hos Præsterne havde ogsaa været forgæves.
Tilsidst klagede Ritmestrene ved >de gamle Ryttere: til Hatzfeldt over, at de ikke længer kunde faa Underhold til sig selv og deres Folk; bortset fra Kød og Brød maatte alle Fornødenheder betales 3-4, ja undertiden 10 dobbelt. Det var jo Varer, som skulde hentes fra Tyskland, og Købmændene herfra vilde ikke have Kobberpenge og tog de faa Sølvpenge til kun halv Værdi. Marketenterne og andre turde heller ikke rejse omkring for at skaffe Varer, thi de blev overfaldet af Bander og berøvet deres Varer.
En saadan Jammerklage er dateret Birkelse 3. Jan. 1629, og netop i de samme Dage forsøgte Overkommandoen at give >Skatteskruerne endnu en Omdrejning, idet der fra 1. januar 1629 indførtes en Omsætningsafgift (Akcise) over hele Jylland. I alle
Købstæder og Landsbyer blev der paalagt Afgift af Indførsel af Brændevin, Vin, Øl, Klæde og Uld og Udførs el af Korn, Kvæg, Fjerkræ, Smør, Ost, Æg, Salt, Sild, Hør, Huder og Gavntræ samt Salg af Tobak, Sæbe, Kryderier og andet, og for Overtrædelser var der fastsat strenge Straffe og Beslaglæggelse af Varerne, men Akcisen,.der varede i 5 Maaneder til Fjendens Bortrejse indbragte sikkert ikke meget, thi der var ikke flere Penge i Omsætningen.
Under disse fortvivlede Forhold forsøgte Hatzfeldt efter bedste Evne at opretholde Disciplinen blandt Tropperne. Engang maatte han suspendere sin Broder Hermann fra Ritmesterchargen, fordi han havde udfordret Hauptmann Stroh til Duel, og kort før Troppernes Afrejse forefaldt der i Ty en alvorlig Sag, idet nogle Officerer havde begaaet Uredelighed med Hensyn til Byttet fra en Stranding.
Fra Børglum Kloster berettes om en Duel, der fandt Sted mellem to menige Ryttere, som >uden nogen given Aarsag og uden ringeste Ord< gik ud af Gaarden, sadlede deres Heste og red løs paa hinanden med løftede Pistoler; de gav Ild, og den ene Soldat sank død til Jorden. En opsætsig fremmed Soldat, som Hatzfeldt vilde lade sætte i Taarnet paa Vrejlev Kloster, forlangte, saafremt han var skyldig i noget, at faa sin Sag paadømt ved sit eget Regiment.

BIRT: RIN MH:IF574
DEAT: RIN MH:IF575
BURI: RIN MH:IF576


Notater: Kvinde - Marin Pedersdatter

Kjærulfske studier side 49 - 359.
BIRT: RIN MH:IF573
DEAT: RIN MH:IF1633Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk