[FuldtNavn]s anerChr. Krogsgård
Søren Christian Heilesen og Ane Birgitte Pedersdatter
Mand Søren Christian Heilesen

          Født: 14 Apr. 1826 - Hjørring Ø. Brønderslev 1819 - 1834 O 26 nr. 7.
           Dåb: 14 Apr. 1826
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Hejle Sørensen (1785-      )
           Mor: Else Olesdatter (1789-      )


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjørring Ø. Brønderslev O 8 en gaard.
Kvinde Ane Birgitte Pedersdatter

          Født: 1831
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Heile Sørensen

     Også kendt som: Heile Heilesen
          Født: 30 Jun. 1856 - Hjørring Ø. Brønderslev 1846 - 1860 O 51 nr. 8.
           Dåb: 26 Okt. 1856
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Martine Christine Margrethe Christensen (1867-      )
         Ægtesk: 2 Dec. 1887 - Ålborg Sulsted 1878 - 1890 O 207 nr. 7.
Peder Jacobsen og Gertrud Heinesdatter
Mand Peder Jacobsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Gertrud Heinesdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Magrethe Christensdatter

          Født: 1799 - Hjørring Saltum 1768 - 1810 O 120 h.
           Dåb: 13 Okt. 1799 - 13 Efter Trinitatis.
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christen Pedersen (1789-      )
Jens Hellassøn / Hellessøn og Johanne Poulsdatter
Mand Jens Hellassøn / Hellessøn

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Johanne Poulsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Anne Jensdatter

          Født: 1701 - Hjøring Serritslev 1701 - 1717 O 88 h nr.14.
           Dåb: 1701
           Død: 1770 - Hjøring Serritslev 1765 - 1814 O 99.
        Begravet: 14 Okt. 1770 - 69 År.
    Ægtefælle/partner: Hejle Pedersen (1700-1763)
         Ægtesk: 13 Jan. 1739 - Hjørring Vrå O 11 n. v.Notater: Mand - Jens Hellassøn / Hellessøn

Det er ikke til at læse om det er det ene eller det andet.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122384#161370,27110621

Han hedder enten Hellassøn (det er norsk) eller Hellessøn ( Helle var et drengenavn førhen)Stener Moy og Kirsten Sofie Kristoffersen Hellum
Mand Stener Moy

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Kirsten Sofie Kristoffersen Hellum

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Rita Inge Johanne Moi

          Født: 30 Okt. 1930 - Norge Oslo Uldum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Herluf Johan Hansen (1921-      )
         Ægtesk: 12 Jan. 1952 - København Frederiksberg komune giftefoged
Ulrich Helmichs og Johanne Olesdatter
Mand Ulrich Helmichs

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 14 Sep. 1807 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 308.
        Begravet: - 61 År.
        Ægteskab: 5 Apr. 1803 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 297 Øverst Tv.Kvinde Johanne Olesdatter

          Født: 26 Okt. 1760 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 63 h Nederst
           Dåb: 
           Død: 1813 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 174 v I Midten
        Begravet: 11 Apr. 1813 - 45år


           Far: Ole Jespersen (      -      )
           Mor: Anne Jørgensdatter (      -      ) Anden ægtefælle/partner: Niels Pedersen (1773-1837) - 18 Dec. 1807 - Hjørring Ingstrup 1740 - 1813 O 159 v Nederst


Børn
1 M Jens Olesen

          Født: 4 Mar. 1804 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 299.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Johanne Olesdatter

BIRT: RIN MH:IF444
DEAT: RIN MH:IF445


Notater: Ægteskab (Niels Pedersen):

Hun er enke ved bryllupet.


Ulrich Helmichs og Maren Nielsdatter
Mand Ulrich Helmichs

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 14 Sep. 1807 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 308.
        Begravet: - 61 År.
        Ægteskab: Kvinde Maren Nielsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 28 Jun. 1802 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 295.
        Begravet: - 60 År.


Børn


Frederik Hendriksen og Ann Jørgensdatter
Mand Frederik Hendriksen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ann Jørgensdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Hans Frederiksen

          Født: 15 Okt. 1840 - Maribo Lolland Sønder Stokkemarke 1834 - 1845 O 25 Nr. 25.
           Dåb: 20 Dec. 1840
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Catrine Christine Rasmusdatter (1844-      )
         Ægtesk: 21 Aug. 1868 - Maribo Musse Hunseby 1849 - 1891 O 191 Nr. 4.
Oluf Pedersen og Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
Mand Oluf Pedersen

          Født: Ca. 1600
           Dåb: 
           Død: 1644 - Røgelhede Hellevad
        Begravet: 


           Far: Peder Jensen Mørk (Omkr 1560-Før 1620)
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf (Ca. 1565-Efter 1640)


        Ægteskab: Kvinde Anne Sophie Henningsdatter Walstorp

          Født: Ca. 1610 - Rækkestad Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henning Walstorp (      -      )
           Mor: Bodil Galde (      -      ) Anden ægtefælle/partner: Niels Andersen Kjærulf (1592-1660)

 Anden ægtefælle/partner: Lars Nielsen Kjærulf (Ca. 1615-      )


Børn
1 M Christen Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1637 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Sten Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1639 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Sophie Olufsdatter

          Født: Ca. 1641 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Axel Olufsen Mørk

          Født: Ca. 1643 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Oluf Pedersen

I Røgelhede, 1627 fr., delefoged og herredsskriver i Jerslev herred 1643. Kjærulfske studier side 359.

Vendsysselske årbøger 1925 side 180 - 181.

Herredsskriver i 1627 da han med sine folk en nat hvor nogle officerer og 100 mand fra den kejserlige hær, ( der 5 Oktober nåede Ålborg ) og med heste prøvede at komme til Nr. Sundby, men Anders Sørensen fra knæpholdt i Vadum og vistnok også Lars Dyrskyt fra Ågård i Ørum sogn var der ingen af rytterne undkom ( = undslap ).

Vendsysselske årbøger 1942 side 134 og 160.

Vendsysselske årbog 1942 " fra kejserkrigens tid "
Fra side 132 \endash 201 omtales den.
Her er et uddrag af 6 sider 158 \endash 164.

Ganske vist havde Bønderne i December 1627 faaet Ordre til af aflevere deres Vaaben, men ved et Eftersyn i April 1628 kom der dog mange skjulte Vaaben for Dage, og der var vel ingen Tvivl om, at endnu mange var skjult i Skove, Moser og deslige Steder. Allerede i November 1627 havde Smeden paa Hjermeslevgaard søgt at skaffe sig Oplysning om Størrelsen af den kejserlige Styrke og havde overfor en tysk Soldat ladet sig forlyde med, at de Kejserlige ikke kom saa let ud af Landet, som de var kommet herind, og en Bonde havde i Fortrolighed sagt, at Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard var i Søen med Folk og Skibe, og at han havde sendt Bønderne Bud om, at de skulde forholde sig rolige indtil Foraaret (1628), saa skulde de faa Bud fra ham.
I Vrejlev overraskede Ritmester Eltz ved samme Tid en bevæbnet Bondeskare, og 3 af Hovedmændene samt en Del hos dem fundne Breve blev sendt til Hatzfeldt; i Vennebjerg havde en Mand uddelt Krudt til de andre Bønder og kom derfor i Forhør
hos Ritmester Schierstedt, som 3. December>1627 skrev til Hatzfeldt: >Den rødskæggede er den letfærdigste Skælm, der lever; han er ogsaa den rette Anstifter, efter hvad mine Folk siger<.
Efterhaanden som Fjendens Ophold føltes mere og mere trykkende heroppe, og Soldaternes Udplyndringer og Skændselsgerninger tiltog, voksede naturligvis Bøndernes Lyst til at blive skilt ved dem, og der synes at have været planlagt en Rejsning i juni 1628, men de Kejserlige fik Nys herom og fik den forpurret.
Oberstvagtmester Koethv. Wanscheid skrev 14. Juni 1628 til Hatzfeldt, at han havde fanget en Skoleholder fra Holm (maaske V. Torup Sogn, maaske Hirsholm) og af ham faaet udpresset, at en dansk Spion havde været i Vendsyssel for at faa Bønderne til at holde sig rede til Rejsning ved Pinsetid (11.-12. Juni), og saaledes advaret lod Koeth 2. juni en Del af Midtvendsyssels fremragende Mænd fængsle og >eksaminere< pinligt. Koeth nævner Fogeden paa Hundslund (0: Dronninglund), Svend Pedersen, og Koeth fik ud af dem, at naar de danske Tropper gjorde Landgang, skulde Beboerne falde de Kejserlige i Ryggen eller myrde dem i Husene. Koeth foreslog at lade disse Bønder nedhugge eller sende ud af Landet, men det ønskede Hatzfeldt ikke. I sin Selvbiografil) fortæller Lars Dyrskjøt, at han med flere blev fængslet 2. Juni 1628 af de Kejserlige som mistænkt for at ville gøre Anfald paa
Hals Skanse. Fangerne blev ført til Sæby, >hvor jeg (0: Dyrskjøt) i elendigt Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange ynkelig og uskyldig blev mishandlet og maatte sligt udstaa indtil 29. August (altsaa ca. 3 Maaneder), saa hjalp Gud- og ingen andre Venner, at jeg kom løs<.
Af Jerslev Herreds Tingbog ses, at foruden Fogeden paa Hundslund og Lars Dyrskjøt blev fra Jerslev Herred arresteret Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, hans Svoger Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, Christen Nielsen
i Holmgaard i Hellum, Jens Tøgersen i Kalum, Ridefoged til Aalborghus Pou1 Andersen Børialsen i Hebelstrup og Jens Andersen i Lem i Hellevad. Fæsteren af Sønder Ravnstrup i Ørum Sogn Jørgen Rasmussen, der var en noget mislig mPerson, havde for at fri sig selv for en skammelig Død fortalt de kejserlige Tropper, at en Del Folk havde lagt Raad op om at slaa dem ihjel, naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem satte 3 hvide Flag, og Jørgen havde endvidere fortalt, at Kongen havde sendt 700 Musketter, som var blevet gravet ned i Kister i en Høj tillige med andre Vaaben, og nogle halve Tønder Krudt var blevet hentet i Kokkeskov? ved Sundby og henlagt paa Sundby Kirkeloft. For sine løgnagtige Beskyldninger dømtes
Jørgen i Kongens Naade og Unaade, og han slap formodentlig ret billigt, thi 1638 boede han endnu i Gaarden, da hans Hus og alt Indbo brændte. Af Akterne i denne Sag ses, at Fangerne betalte ca. 10 til 20 Daler for at komme ud af Arresten i Profoshuset i Sæby, hvor en Del af dem var blevet underkastet Tortur.
Forøvrigt var Jørgen Rasmussen ikke det eneste >sorte Faar<; en Jens Hansen i Aagaard i Ørum var ogsaa Forræder (se senere).
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ernæringsforholdene for Mennesker og Dyr vanskeligere heroppe, hvor den fjendtlige Besættelse naturligvis havde gjort stort Afbræk i Landbruget til Trods for Hatzfeldts energiske Forsøg paa at holde det oppe, og da Fæstningen Krempe 15. Nov. 1628 maatte overgive sig til de Kejserlige, og en Del af Belejringshæren derefter kom op i Jylland for at indkvarteres her - i Vendsyssel og Ty 1 Rytterkompagni og 5 Fodfolkkompagnier - maatte de Troppestyrker, der var der i Forvejen, trækkes mere sammen for at give Plads, hvad der jo forværrede Forholdene. Da her begyndte at blive Fodermangel, maatte Hestebestanden indskrænkes, hvad der mishagede Tropperne; tre Ryttere, der hidtil havde haft Foder til to Heste hver, fik nu kun Foder til én, og de bad Hatzfeldt om Afsked, da Reduktionen nedsatte dem i deres Kammeraters Øjne. Fra Børglum Kloster meldtes i Efteraaret 1628, at Høhøsten havde været daarlig, og man regnede med, at der, naar man kom til Kyndelmisse (2. Feb.) eller højst til Fastelavn, vilde være Hungersnød. Fra Bangsbo sendte Oberstvagtmester Dehn Bud til forskellige Steder efter Havre, da han intet havde, og en Fændrik i Sæby sendte ligeledes Bud til Mors efter nogle Tønder Havre.
Nytaarsaften 1628 sammenkaldte Oberstløjtnant Montoya sine Kaptajner til Møde paa Sæbygaard, og Nytaarsdag blev der affattet en af 5 af dem underskrevet Besværing, der blev forebragt Hatzfeldt,og da denne ikke vilde og vel heller ikke kunde imødekomme de fremsatte Krav, gik Klagen videre til Hærledelsen, der i Marts 1629 sendte en Kommissær Martini herop for at omordne Indkvarteringsforholdene. Af Undersøgelsen fremgik, at Hatzfeldt havde sørget rigeligt for sig selv, sin Broder HermannHatzfeldt,dersom Ritmesterbl. a. havde
Aggersborggaard, og sin Fætter Mettecoven, som med sit Rytterkompagni laa i Ty, medens andre Officerer led Mangel- endog paa det tørre Brød, skrev
en Løjtnant.
Det var mægtige Fordringer, der stilledes til Befolkningen; medens Hertug Frantz Albrecht laa paa Voergaard, modtog han 700 Daler om Ugen, og efter,
at han var rejst, vedblev han at gøre Fordring paadette Beløb, og i November 1628 skrev han til Hatzfeldt og klagede over, at han, siden han var rejst,
ikke havde modtaget 2000 Daler i Sølv og Penge, hvilket han ikke kunde forstaa. >Jeg kan nok lide<, skrev han, >at mine Folk faar noget, men at de skal
have det hele og jeg intet, det er der ingen Mening i <. Vi har foran (Side 146) omtalt Oberstløjtnants Hatzfeldts Indkomster her oppe; i samme Tid oppebar hans Broder Hermann Hatzfeldt af 3 Sogne mere end 1000 Daler og 950 Tdr. Korn og af et enkelt
Sogn 42 Stkr. Kvæg. Bønderne i Klim og Tømmerby Sogne i Han Herred leverede i 5 Uger 650 Tdr. Byg og Havre til ham. Efter Kontributionslisternes Udvisende sank Pengeydelserne fra 30 Daler om Ugen til 10 og 5, saa fulgte Leverancer af Sølv-
tøj, og fra September 1628 hørte Leverancerne helt op. Hertug Frantz Albrecht var meget imod de Sendinger, som fra Vendsyssel skulde afsendes til Haderslev, og allerede i Maj 1628 skrev han fra Voergaard til Hatzfeldt: >Nu har den Djævel (0: Felttøjmester Conti) igen sendt mig et Oksebrev. Hvis jeg intet lader ham faa, frygter jeg for, at han, siden han beder saa indstændigt, skal sætte Ondt for mig hos Hr. Generalen (oz Wallenstein), saa jeg for den Sags Skyld kom i Unaade. Jeg har derfor befalet hvert Kompagni at levere 6 Stykker (Okser) i Sundby, gid Djævelen hente det Bæst, den Proviantmester.
Da Hertugen kom hjem til Tyskland, blev han mere modig, og skrev i Efteraaret,1628 fra Kolberg: >Hvis Artillerigeneralen igen forlanger Korn, Kvæg eller noget som helst andet, saa lad ham i hvert Fald intet faa fra Vendsyssel. Jeg beklager, at jeg har ladet et eneste Korn eller et Stykke Kvæg gaa bort derfra; thi naar vi ikke selv har mere, vil hverken Hr. Torqvato eller nogen anden give os en Bid Brød<. Hatzfeldt turde dog ikke følge disse Raad, men svarede: >Naar i hans fyrstelige Naades, Hr. Generalens Navn bliver forlangt, maa vi sende, hvad vi har, om vi saa kun beholder til at leve af i 8 Dage <. Det eneste, Hatzfeldt kunde gøre, var at trække Tiden ud, og en Sending af 300 Øksne, som blev rekvireret i Juni 1628 til Lejren ved Krempe, var endnu ikke afsendt i November, saa Conti Gang paa Gang mindede derom. Wallenstein anlagde ogsaa et Provianthus ved Itzehoe foruden det i Haderslev, og til Itzehoe maatte hver Bonde i Vendsyssel levere 1 Td. Rug og 1/2 Td. Byg, og de Bønder, som ikke havde Indkvartering, skulde desuden levere 1/2 Td. Havre hver, og 8-10 Bønder skulde tilsammen levere 1 Okse. En anden Gang blev der til Lejren ved Krempe udskrevet i Vendsyssel 250 Svin og 2500 Pund Smør, og desuden skulde der Slag i Slag leveres Artilleriheste og Vogne.
I Januar 1629 skrev Hatzfeldt til Hertugen, at nu var det umuligt at presse flere Penge ud af Befolkningen i Ty, og heller ikke i Vendsyssel kunde Kvartermesteren med alle sine Træheste og hvad andre Instrumenter, han ellers brugte dertil,faa mindste Sølv, Penge eller Korn af Bønderne, hvis man ikke ganske vilde flaa Huden af dem. Et Forsøg paa at opdrive lidt af den Slags Ydelser hos Præsterne havde ogsaa været forgæves.
Tilsidst klagede Ritmestrene ved >de gamle Ryttere: til Hatzfeldt over, at de ikke længer kunde faa Underhold til sig selv og deres Folk; bortset fra Kød og Brød maatte alle Fornødenheder betales 3-4, ja undertiden 10 dobbelt. Det var jo Varer, som skulde hentes fra Tyskland, og Købmændene herfra vilde ikke have Kobberpenge og tog de faa Sølvpenge til kun halv Værdi. Marketenterne og andre turde heller ikke rejse omkring for at skaffe Varer, thi de blev overfaldet af Bander og berøvet deres Varer.
En saadan Jammerklage er dateret Birkelse 3. Jan. 1629, og netop i de samme Dage forsøgte Overkommandoen at give >Skatteskruerne endnu en Omdrejning, idet der fra 1. januar 1629 indførtes en Omsætningsafgift (Akcise) over hele Jylland. I alle
Købstæder og Landsbyer blev der paalagt Afgift af Indførsel af Brændevin, Vin, Øl, Klæde og Uld og Udførs el af Korn, Kvæg, Fjerkræ, Smør, Ost, Æg, Salt, Sild, Hør, Huder og Gavntræ samt Salg af Tobak, Sæbe, Kryderier og andet, og for Overtrædelser var der fastsat strenge Straffe og Beslaglæggelse af Varerne, men Akcisen,.der varede i 5 Maaneder til Fjendens Bortrejse indbragte sikkert ikke meget, thi der var ikke flere Penge i Omsætningen.
Under disse fortvivlede Forhold forsøgte Hatzfeldt efter bedste Evne at opretholde Disciplinen blandt Tropperne. Engang maatte han suspendere sin Broder Hermann fra Ritmesterchargen, fordi han havde udfordret Hauptmann Stroh til Duel, og kort før Troppernes Afrejse forefaldt der i Ty en alvorlig Sag, idet nogle Officerer havde begaaet Uredelighed med Hensyn til Byttet fra en Stranding.
Fra Børglum Kloster berettes om en Duel, der fandt Sted mellem to menige Ryttere, som >uden nogen given Aarsag og uden ringeste Ord< gik ud af Gaarden, sadlede deres Heste og red løs paa hinanden med løftede Pistoler; de gav Ild, og den ene Soldat sank død til Jorden. En opsætsig fremmed Soldat, som Hatzfeldt vilde lade sætte i Taarnet paa Vrejlev Kloster, forlangte, saafremt han var skyldig i noget, at faa sin Sag paadømt ved sit eget Regiment.

DEAT: RIN MH:IF2696


Lars Nielsen Kjærulf og Anne Sophie Henningsdatter Walstorp
Mand Lars Nielsen Kjærulf

          Født: Ca. 1615 - Kærsgaard Hellevad Dronninglund
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Andersen Kjærulf (1592-1660)
           Mor: Gyde Laursdatter (Ca. 1595-Ca. 1681)


        Ægteskab: Kvinde Anne Sophie Henningsdatter Walstorp

          Født: Ca. 1610 - Rækkestad Norge
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Henning Walstorp (      -      )
           Mor: Bodil Galde (      -      ) Anden ægtefælle/partner: Oluf Pedersen (Ca. 1600-1644)

 Anden ægtefælle/partner: Niels Andersen Kjærulf (1592-1660)


Børn


Elias Larsen Oder og Maren Christiane Henrichsdatter
Mand Elias Larsen Oder

          Født: 1749
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 14 Mar. 1776 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 249 h.

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Maribo Maribo Købstad Mellemgade fra torvet O 16 nr.6.
Kvinde Maren Christiane Henrichsdatter

          Født: 1739
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Maribo Maribo Købstad Mellemgade fra torvet O 16 nr.6.


Børn
1 K Anne Cicilia Eliasdatter

          Født: 1779 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 102 h.
           Dåb: 1 Apr. 1779 - Codem Die = Skærtorsdag.
           Død: 3 Jul. 1849 - Maribo Hunseby 1834 - 1849 O 150 nr. 4.
        Begravet: 6 Jul. 1849 - 71 år. Alderdom ( Knutenborg )
    Ægtefælle/partner: Anders Rasmussen Due (1779-1833)
         Ægtesk: 16 Feb. 1810 - Maribo dom 1800 - 1814 O 44 side 308


2 K Kirsten Eliasdatter

          Født: 1 Maj 1781 - Maribo Maribo 1700 - 1814 O 105.
           Dåb: - Hjemmedøbt
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Elias Larsen Oder

Skrædder.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Jun. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk