[FuldtNavn]s anerChr. Krogsgård
Palle Andersen Griis
Mand Palle Andersen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Griis (1390-1477)
           Mor: Enke efter Morten Pedersen (      -      )


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Anders Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Pallesen Griis

          Født: - Slettegaard I Hjortdal Sg., Vester Han Hrd.
           Dåb: 
           Død: Mellem 1546 og 1556 - Slettegaard I Hjortsdal, Vester Han Hrd.
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Bodil Svendsdatter - Orning (      -      )
         Ægtesk: ????


3 M Christoffer Pallesen Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 M Laurs ¿ Pallesen Griis ¿

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Palle Andersen Griis

Slettegaard i Vester Hanherred AF C. KLITGAARD

http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf


DEAT: RIN MH:IF3542


Bertel Andersen Hørby og Karen Lauritsdatter Udsen
Mand Bertel Andersen Hørby

          Født: Omkr 1490
           Dåb: 
           Død: 1574
        Begravet: 


           Far: Anders Bertelsen Hørby (      -      )
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Karen Lauritsdatter Udsen

          Født: Omkr 1510
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Laurids Simoesen Udsen (      -      )
           Mor: Margrethe Pedersdatter Galskjøt (      -      )
Børn
1 K Karen Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Andersen Kjærulf (Omkr 1440-      )


2 K Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Andersen Kjærulf (      -      )


3 K Anne Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Bertel Andersen Hørby

Øster Halne.

BIRT: RIN MH:IF1136
DEAT: RIN MH:IF1137


Notater: Kvinde - Karen Lauritsdatter Udsen

BIRT: RIN MH:IF876
DEAT: RIN MH:IF1638


Anders Andersen Kjærulf og Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1420
           Dåb: 
           Død: Mellem 1454 og 1458
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Wulff (Mellem 1390/1400-Efter 1454)
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )

          Født: - Bleggrav Jetsmark Hvetbo
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Vogn Pedersen (Ca. 1606-Efter 1650)
           Mor: Anne Jensdatter (Ca. 1610-Efter 1649)
Børn
1 M Peder Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1445
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Anne Andersdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Clementsen Munk (Omkr 1450-      )


3 K Else Vognsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1459
        Begravet: 4 M Jens Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1450
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud Hansdatter Bonde ant. (      -      )Notater: Mand - Anders Andersen Kjærulf

Boede i 1448 i fogedgård Vadum sogn og var foged i Kjær herred.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 89 - 90.
Fogedgaard i Vadum, herredsfoged Kjær herred.

Se også http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm

Kjærulfske studier side 8.
Anders Andersen Kjærulf, boede i 1448 i Fogedgaard i
Vadum Sogn og var Foged i Kjær Herred.2 Han nævnes ogsaa
1450 og 14543, men var vist død eller afgaaet som Herredsfoged
før 1458, da Thord Nielsen baade dette Aar og 1460 næv-
nes som Herredsfoged i Kjær Herred.1 Om der af den Omstændighed,
at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte
ham som Foged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne
var myndige, skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at
Fogedembedet i nævnte Herred fra Middelalderen af og indtil
Slutningen af det 17. Aarh. synes at have været knyttet til Familien
Kjærulf med Undtagelse af den Tid, da nævnte Thord
Nielsen beklædte det. Navnet paa Anders Kjærulfs Hustru kendes
ikke; de synes at have haft mindst 3 Sønner, og er det
rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at Skipper Klements Moder var
en Kjærulf, kan hun ogsaa nærmest anbringes her. Vi faar da
følgende Børn:
1 I en Variant kaldes han en fredløs Bonde< .


http://nielsmartinussen.dk/nsl15092.htm

Anders var ejer af Fogedgård i VadumSogn efter sin far. Nævnt 1448, 1450 og 1454.
1485-1494 Herredsfoged, Kær Herred. død efter 1503. i Vester Brønderslev Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. "Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods". Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der Tirsdag næst efter efter St. Knuds og Kjelds dag blev udstedt Tingsvidne om, at der denne Dag af Hr. Niels Pedersen, Sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst et Skelbrev angaaende V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket Brev velb. Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 Sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulf Herredsfoged 1494, da der udstedtes Tingsvidne afKjær Herreds Ting om, at Birkelse i 4 Biskoppers Tid havde liggettil Børglum Bispestol upaatalt af Vidskølkloster. Dyrskjøtsig er, at han var gift med Else Wogensdatter, og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter", men forudende af Dyrskjøt anførte Børn menes, at der har væreten Søn Jens og en Søn Morten.


BIRT: RIN MH:IF524
DEAT: RIN MH:IF525


Notater: Kvinde - Gjertrud Vognsdatter ( Kjærulf )

BIRT: RIN MH:IF822
CHR: RIN MH:IF823
DEAT: RIN MH:IF1652


Anders Andersen Kjærulf og Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bertel Andersen Hørby (Omkr 1490-1574)
           Mor: Karen Lauritsdatter Udsen (Omkr 1510-      )
Børn
1 K Johanne Andersdatter Kjærulf

          Født: Omkr 1525
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Olufsen (      -      )


2 K Else Andersdatter Kjærulf af Holtet

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Mellem 1620 og 1631
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Søren Christensen Skriver (1533-1606)


3 M Bertel Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1528
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Gertrud Pedersdatter (      -      )Notater: Mand - Anders Andersen Kjærulf

Nævnes 1520 og siden ved skipper Klements oprør 1533, hvorved hans gods forbrudt.
Kjærulfske studier side 16 - 17 - 18.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91 - 92 - 93.

Fra Geni.

NavnAnders Andersen Andersen Kjærulf
KønMand
Fødsel1490
Vadum, Kær, Aalborg, Danmark
BeskæftigelseHerredsfoged i Kær herred, Herredsfoged
Død1577
Fogedgården Ø. Halne, Ø. Halne, Vadum, Kær, Aalborg, Danmark
Gravlagt Vadum kirkegaard, Vadum, Kær, Aalborg, Danmark
FarAnders Andersen Andersen Kjærulf (født Kjærulf), S161
MorElse Vognsdatter
HustruMarin Bertelsdatter Kjærulf (født Berthelsdatter), Af Vesterbæk
BørnBertel Andersen Kjærulf, d. ældre
Johanne Andersdatter Kjærulf
Else Andersdatter Andersdatter Kjærulf (født Kjaerulf), (Holtetlinien)
Maren Andersdatter Kjærulf
SøskendeJens Andersen Kjærulf (født Andersen Kjærulf)
Peder Andersen Kjærulf, Østbjerglinien
Morten Andersen Kjærulf
nn Andersdatter Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF968
DEAT: RIN MH:IF969


Notater: Kvinde - Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel

Kjærulfske studier side 18.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93. Søster til sin mands broder Peder.

Fra Geni.

NavnMarin Bertelsdatter Kjærulf (født Berthelsdatter), Af Vesterbæk
KønKvinde
KaldenavnHørby
Fødsel1505
VESTBÆK, DANMARK
DødEfter 1540
Vadum, Ålborg, Danmark
FarBertel Andersen Hørby, til Vesterris
MorKaren Lauridsdt. Udsen
ÆgtemandAnders Andersen Andersen Kjærulf
BørnBertel Andersen Kjærulf, d. ældre
Johanne Andersdatter Kjærulf
Else Andersdatter Andersdatter Kjærulf (født Kjaerulf), (Holtetlinien)
Maren Andersdatter Kjærulf
SøskendeKaren Bertelsdatter Bertelsdatter af Vesterris (født Hørby)
Laurits Bertelsen Hørby, til Vesterriis
Inger Bertelsdatter Hørby
Anne Bertelsdatter Bertelsdatter Hørby
Laurs Bertelsen Hørby, til Vesterris
Ingeborg Bertelsdatter Hørby
Maren Bertelsdatter HørbyDEAT: RIN MH:IF2485


Anders Andersen Kjærulf og Magrethe Jensdatter Mørk
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1605 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1578-Omkr 1641)
           Mor: Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard (Ca. 1585-Efter 1641)


        Ægteskab: Kvinde Magrethe Jensdatter Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn


Anders Andersen Kjærulf
Mand Anders Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1597 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1651 - Nørhalne Biersted Kær Ålborg
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1566-1631)
           Mor: Bodil Nielsdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Peder Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1620
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Pedersdatter Mørk (      -      )Notater: Mand - Anders Andersen Kjærulf

Kjærulfske studier side
395.
DEAT: RIN MH:IF2568


Bertel Andersen Kjærulf og Gertrud Pedersdatter
Mand Bertel Andersen Kjærulf

          Født: Omkr 1528
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Kjærulf (      -      )
           Mor: Marin ( Maren ) Bertelsdatter af Westerbech i Himmersyssel (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Gertrud Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Bertel Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93.

Fra Geni.

Bertel Andersen Kjærulf, d. ældre
Køn:Mand
Fødsel:1528
Fogedgaarden, Øster Halne, Vadum, Kær, Ålborg, Denmark
Beskæftigelse:Godsejer af flere godser, Godsejer
Ægteskab:Ægtefælle: Gertrud Pedersdatter Munk
1548
Aalborg, Danmark
Død:1565
Öster Aslund, Denmark
Far:Anders Andersen Andersen Kjærulf
Mor:Marin Bertelsdatter Kjærulf (født Berthelsdatter), Af Vesterbæk
Hustru:Gertrud Pedersdatter Munk
Børn:Anders Bertelsen Kjærulf
Anna Bertelsdatter Kjærulf
Bertel Bertelsen Kjærulff
Søskende:Johanne Andersdatter Kjærulf
Else Andersdatter Andersdatter Kjærulf (født Kjaerulf), (Holtetlinien)
Maren Andersdatter KjærulfBIRT: RIN MH:IF1000
DEAT: RIN MH:IF2606


Notater: Kvinde - Gertrud Pedersdatter

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 93.
DEAT: RIN MH:IF2607


Christen Andersen Kjærulf og Kirsten Bertelsdatter
Mand Christen Andersen Kjærulf

          Født: Ca. 1595 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: - Bremerholm København
        Begravet: 


           Far: Anders Sørensen Kjærulf (Ca. 1566-1631)
           Mor: Bodil Nielsdatter (      -      )


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Fysisk beskrivelse:
Kvinde Kirsten Bertelsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bertel (      -      )
           Mor: 
Børn
1 M Anders Christensen Kjærulf

          Født: Ca. 1621 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Gunver Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1623 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 K Else Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1625 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 4 K Johanne Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1627 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Maren Christensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1629 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Christensen Kjærulf

          Født: Ca. 1631 - Fogedgaard Ø. Halne Vadum Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Argrethe Nielsdatter (      -      )
    Ægtefælle/partner: Margrethe Frantsdatter (      -      )Notater: Mand - Christen Andersen Kjærulf

Kaldes unge Christen
DEAT: RIN MH:IF967
DSCR: RIN MH:IF1630


Jens Andersen Kjærulf og Anne Nielsdatter Griis
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: Mellem 1456 og 1459
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Jensen ( Kjærulf ) (      -1589)
           Mor: N. N. Pedersdatter (      -      )


        Ægteskab: Kvinde Anne Nielsdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1606
        Begravet: 


           Far: Niels Pallesen Griis (      -Mellem 1546/1556)
           Mor: Bodil Svendsdatter - Orning (      -      )
Børn
1 M Anders Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1641 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Benedikte Porsdatter Børialsen (      -      )
         Ægtesk: Ca. 1604


2 M Vogn Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ane Jensdatter (      -      )


3 K Dorte Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1620
        Begravet: 4 M Morten Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Omkr 1607
        Begravet: 5 M Svend Nielsen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Bagge Jensen - Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 29 Okt. 1634 - ??dømt Fredløs
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf (      -1688)
         Ægtesk: Asendrup, Vrensted Sogn


7 M Peder Jensen - Kjærulf

          Født: Ca. 1585 - Kornumgaaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: 1659
        Begravet: 28 Sep. 1659
    Ægtefælle/partner: Marin Pedersdatter (Ca. 1592-      )Notater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselsk årbog 1949 side 119.
Øster Halne. Her var 1562 følgende Ledingsgaarde:
1. Jens Kjærulf, 2 Skill. 3 Pend. Leding, Gaarden (Matr. Nr. 4) synes genkøbt efter Fejden og
kaldes senere Ø. Halne Møllegaard. 1600 stod den for 3 Skill. Leding og brugtes af Bagge Jensen (Kjærulf) og Morten Jensen (Kjærulf) og 1605 af de samme, men da var Ledíngen forhøjet til
4 Skill. 1622 var Brugerne Morten Jensen Nør og Knud Laursen, Leding 4 Skill., 1646 Morten
Kjærulf, Selvejer, 1650 Niels Mortensen og Ove Laursen, Leding 4 Skill, 1662 de samme, men da
var Herlighedsafgiften pantsat til Arvingerne efter Mogens Høg til Buderupholm, og ligeledes 1664, da Gaarden havde samme Brugere og fik Hk. 8-5-0-0.


Google - Jens Andersen Kjærulf
Jens Andersen Kjærulf, Søn af ovennævnte Anders Jensen Kjærulf, kaldes ogsaa Adelsmand af Dyrskjøt 1. Han blev o.1575 Herredsfoged i Jerslev Herred og beklædte denne Stillingindtil o. 1600. Han nævnes 1568 som Ejer af Kornumgaard, som han selv iboede, samt 2 Huse i V. Brønderslev Sogn2. 1580 købte han af Kronen den Søsterlod i Kornumgaard, som Peder Munk havde købt af Peder Mørk i Musted, men som atter af Peder Munk var solgt til Kronen, fordi Peder Munk, der 1576 havde købt Kronens Ret i Kornumgaard (Herlighedsafgiften),
1580 havde maattet lade denne Handel gaa tilbage, da der var klaget over, at han ikke ydede Bonden den Støtte, han som Forsvarer var pligtig til. Om disse ret vidtløftige transaktioner kan henvises til Kronens Skøder 9/5 1576
og 22/4 1580 samt Kancelliets Brevbøger 12/4, 14/5 og 26/11 1580, 23/5, 24/5 1589 1/5 1597, og ligeledes kan henvises til Kancelliets Brb. 13/11 1581, hvor omtales en af Jens Kjærulf afsagt urigtig dom, som Kongen befrier ham for Følgerne af. Videre haves der i samme Kilde 14/1 1586 Efterretning om en Trolovelses sag, som vedrører Familien. Anders Pallisen, der 1587 var Byskriver i Aalborg (d. 1602) og var gift med Anne Pedersdatter Kjærulf, Datter af Peder Andersen Kjærulf i Ø. Halne og Karen Bertelsdatter, se Side 30, havde. 1585 klaget til Kongen over, at han paa lovformelig maade var bleven trolovet med en Pige, men Jens Kjærulfi Kornumgaard havde nedlagt Protest derimod, da han mente, at Pigen havde lovet ham at ægte hans Søn. Anders Pallisen bestred Gyldigheden af en saadan tidligere Trolovelse, der var sket i Ølsmaal og Drukkenskab og uden Nærværelse af den, pigen skulde troloves med, ja, overhovedet uden Iagttagelse af de sædvanlige Regler. Pigen nægtede ogsaa Rigtigheden deraf, men Jens Kjærulf stod paa sit, og Sagen kom for Tamperretten i Aalborg; men Afgørelsen var imidlertid bleven udsat. Lænsmanden i Aalborg fik nu Ordre til at tage 3 andre Adelsmænd til sig og i Forening med Tamperretsmedlemmerne undersøge og dømme i Sagen. Resultatet kendes ikke, men der er næppe tvivl om, at Anders Pallisen fik Ret, og at den Pige, Sagen drejede sig om, var hans senere Hustru Anne Pedersdatter Kjærulf, der morsomt nok efter Anders Pallisens Død ægtede Jens Kjærulfs Søn Bagge, maaske hendes tidligere forsmaaede Bejler. Jens Kjærulf var gift med Anne Nielsdatter Griis af den adelige Slægt fra Slette og vist Datter af den Niels Griis (gift med Bodil Svendsdatter Orning), der 1505 sammen med Faderen Palle Griis boede i Ø. Mellerup i Jerslev Sogn1, og som 1545 tiltaltes for sin Halsløsning efter Klementsfejden2; Dyrskjøt siger: >Fru Anne Griis af Slette, Niels Grises Datter, Bagge Kierulffs Søste 3, men har jo øjensynlig skrevet Kierulff i Stedet for Griis, og Niels Griis havde netop en Søn Bagge, vist opkaldt efter Niels Griis' Broder Bagge, hvilken sidste boede i Kornumgaards Nabolag, nemlig i Hjermeslevgaard, og blev bekendt i Historien for sit Forsøg paa at dræbe Skipper Klement, et Forsøg, der jo kostede ham selv Livet. Jens Kjærulf og Hustru gav to Alterstager af Messing til V. Brønderslev Kirke; de findes der endnu, og foruden følgende Inskription:
DISE . LIVSE . STAGER . GAFIENS . KERVLF . I KVORNVM . OC HANNE . GRIS . TIL . WESTER . BRØNDERSLØF. KIERKE .
1596 . bærer de to Skjolde '97 uden Hjelme '97 og i det ene Skjold en til højre gaaende Hanulv med udrakt Tunge, i det andet en springende Vildbasse.

Det vides ikke, hvor naar Jens Kjærulf og Anne Griis døde; jeg har truffet ham som Udsteder af et Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting 1597 angaaende Hørbylund 5, og Dyrskjøt nævner først 1602 hans Eftermand i Fogedembedet. Baade han efter dem. De skal have haft ialt 9 Børn, siger Dyrskjøt; af disse kender jeg dog kun 6 eller maaske 7. Kjærulfske Studier side 37 - 38 - 39.. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 50. Skulle have haft 9 børn.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p6347c9bc.html

Se på Kornumgård.

https://www.geni.com/people/Jens-Andersen-Kj%C3%A6rulf/6000000003645839786
Kilde: Carl Klitgaards Kjærulfske studier, Kornumlinien, s.33

Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet >stort

gods I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner<1.

Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie,

at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, >af Edelstand<; han

bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der

var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred

(Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en

noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end

Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri

Mand med adelig Kvinde for at være >af Edelstand<. En Jens

Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til

Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl.2,

men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen

Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte

Peder Hansens Søster.

Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: >Hans Hustrus

Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris

Gods frij<, nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales,

bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V.

Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru

var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og

som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg),

der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470

nævnes som boende i Kornumgaard3. Peder Dyrskjøt siger

ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter

Betegnelsen >bonde< maa antages at have været Selvejerbonde,

og der er saaledes god Samkla ng mellem Dyrskjøts Udsagn, at

Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at

hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard.

Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid,

og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser

ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods

\emdash at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.

Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange

Børn, >mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter

<1, men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter,

nemlig:

Børn: Anders Jensen Kjærulf (1500 - 1569)

Vogn Jensen Kjærulf (1500 - )
Hans Jensen Kjærulf (1500 - )
NN Jensdatter Kjærulf (1500 - )
profil biller fra Dyrskjøts optegnelser

Father: Jens Andersen Kjærulf b: in Fogedgård, Vadum Sogn Mother: Hansdatter b: in Kornumgård, Vester Brønderslev Sogn

Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij", nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg), der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen "bonde" maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samklang mellem Dyrskjøts Udsagn, at Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard. Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.

Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, "mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter", men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter

Kornumgård

Kornumgård var et gods i Vester Brønderslev Sogn, der nu er udstykket.

[redigér] Ejere

1446 ca. Anders Laursen (Bonde) 1506 ca. Hans Andersen Bonde Peder Hansen 1550 ca. Anders Jensen Kjærulf Jens Andersen Kjærulf 1632 Peder Thomsen Galskyt 1688 Helmik Pedersen Galskyt
http://slektsforskning.com/login/person/anetre5/tekst/Jens%20Andersen%20Kjaerulf.asp

BIRT: RIN MH:IF327
DEAT: RIN MH:IF2521


Notater: Kvinde - Anne Nielsdatter Griis

Kjærulfske Studier side 38.
Kjærulf og Hustru gav to Alterstager af Messing til V. Brønderslev Kirke; de findes der endnu, og foruden følgende Inskription: DISE . LIVSE . STAGER . GAF IENS . KERVLF . I KVORNVM . OCH ANNE . GRIS . TIL . WESTER . BRØNDERSLØF. KIERKE . 1596 . bærer de to Skjolde '97 uden Hjelme - og i det ene Skjold en til højre gaaende Hanulv med udrakt Tunge, i det andet en springende Vildbasse.
Det vides ikke, hvornaar Jens Kjærulf og Anne Griis døde; jeg har truffet ham som Udsteder af et Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting 1597 angaaende Hørbylund, og Dyrskjøt nævner først 1602 hans Eftermand i Fogedembedet. Baade han og Hustru var døde 1606, da der 18. Novbr. afholdtes Skifte efter dem. De skal have haft ialt 9 Børn, siger Dyrskjøt; af disse kender jeg dog kun 6 eller maaske 7.


Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 50.

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

Se på Kornumgård.

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p81e83ad8.html
Notater
Anne Nielsdatter Griis, død før 1606, gift med herredsfoged Jens Andersen Kjærulf i Kornumgård, V.Brønderslev sogn, død 1606. Der blev afholdt skifte efter Jens Andersen Kjærulf og hustru Anne Griis den 18.11.1606. Ægteparret, der antagelig er begravet i Brønderslev kirke, gav 1596 de svære alterstager, der endnu findes i kirken, og som bærer begges våbenskjolde med henholdsvis en ulv og en vildbasse. Kirkens øverste stolestader skal ligeledes forhen have båret deres våbener.
Anne Griis var af den adelige slægt Griis af Slette i Han Herred. Hendes broder Bagge Griis på Hjermeslevgaard blev bekendt for sit drabsforsøg på skipper Klement i 1534. (CK6-, CK7-)

DEAT: RIN MH:IF328


Jens Andersen Kjærulf og Gertrud Hansdatter
Mand Jens Andersen Kjærulf

          Født: 1459 - Fogedgaarden Vadum Sogn
           Dåb: 
           Død: Omkr 1532 - Vadum Sogn, 73 Aar
        Begravet: - Vadum Kirke
        Ægteskab: Kvinde Gertrud Hansdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Bertel Jensen ( kjærulf )

          Født: 1480
           Dåb: 
           Død: Omkr 1565
        Begravet: 2 M Søren Jensen ( kjærulf )

          Født: Efter 1500
           Dåb: 
           Død: Efter 1568 - 68 År
        Begravet: 3 M Anders Jensen Skriver Kjærulf

          Født: - Lendum Mark, Nørre Halne
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589 - Foged Gaarden, Hals Sogn
        Begravet: - 1589 I Gulvet I Hals Kirke
    Ægtefælle/partner: Anna Andersdatter Kjærulf (Efter 1530-1625)


4 M Simon Jensen ( kjærulf )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Andersen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 90 - 91, stamfader til slægten Kjærulf fra Kornumgård.
Fogedgaard i Vadum død i Kornumgaard Vester Brønderslev.

Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Titel: selvejerbonde Født 1459 fogedgård Vadum sogn Død 1532 Vadum sogn Død 73 år gammel Begravet 1532 Vadum kirke Forældre Ikke angivet Ægtefælle/livspartner(e) Gertrud Hansdatter (1470 - ) Børn Anders Jensen Kjærulf ( - 1589 Jens Andersen Kjærulf nævnes ikke af Dyrskjøt, men er maaske den Jens Kjærulf, der 1519 tilligemed sin Hustru blev optaget i Guds Legems Lav i Aalborg4. Er maaske ogsaa den Jens Kjærulf, der 1532 boede i Halne og da var Rebsmand til Lendum Mark i Vendsyssel sammen med elleve andreMænd, der vist alle var Selvejere og en enkelt (Munk Elbek i Grarup) endda af Adel, skønt han nævnes efter en Selvejerbonde. Derimod er det næppe ham, der nævnes i Ø. Halne i det 16. Aarh.s sidste Halvdel. Maaske hed hans Hustru Gjertrud ......... og jeg antager, at de havde efternævnte Børn, men det er som sagt kun Gisning, da disse Personer intet Slægtsnavn fører.
BIRT: RIN MH:IF802
DEAT: RIN MH:IF803
BURI: RIN MH:IF4962


Notater: Kvinde - Gertrud Hansdatter

Kjærulfske studier side 10.

Gertrud Hansdatter (1470 - ) Titel: husmoder Født 1470 Sted ukendt Forældre Ikke angivet Ægtefælle/livspartner(e) Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Børn Anders Jensen Kjærulf ( - 1589).
DEAT: RIN MH:IF3494
BIRT: RIN MH:IF4961


Notater: Ægteskab (Gertrud Hansdatter):

MARR: RIN MH:FF482Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Jun. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk