[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Jens Clausen og Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )
Mand Jens Clausen

          Født: 7 Jul. 1800 - Hjørring Tolstrup 1754 - 1807 O 69.
           Dåb: 13 Jul. 1800
           Død: 8 Jun. 1838 - Hjørring Børglum Tolstrup 1834 - 1852 O 152 Nr. 9.
        Begravet: 11 Jun. 1838


           Far: Klaus Jensen
           Mor: Kirsten Pedersdatter


        Ægteskab: 25 Dec. 1828 - Hjørring Tolstrup 1813 1833 O 112 nr. 10.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Tolstrup O 9 nr. 3.

• Konfirmation: 1816, Hjørring Tolstrup O 87 nr. 8.
Kvinde Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )

     Også kendt som: Maren Melsted
          Født: 1805 - Hjørring Børglum Stenum 1754 - 1807 O 142.
           Dåb: 13 Okt. 1805
           Død: 2 Apr. 1859 - Hjørring Børglum Tolstrup 1853 - 1863 O 209 Nr. 4.
        Dødsårsag: Hjørring Børglum Tolstrup 1853 - 1863 O. 210 nr. 4.
        Begravet: 10 Apr. 1859


           Far: Søren Albrechtsen
           Mor: Karen Svendsdatter Anden ægtefælle/partner: Peder Mortensen - 8 Feb. 1839 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O.114 nr, 3.

Begivenheder

• Konfirmation: 1820, Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 95 Nr. 4.

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 27 nr.42 en gaard.

• Folketælling: 1855, Hjørring Tolstrup O 35 nr. 59 en gaard.


Børn
1 M Søren Jensen

          Født: 19 Okt. 1827 - Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 27 Nr. 12.
           Dåb: 26 Dec. 1827
           Død: 
        Begravet: 2 M Claus Jensen

          Født: 19 Maj 1829 - Hjørring Børglum Tolstrup 1813 - 1833 O 32 Nr. 7.
           Dåb: 24 Maj 1829
           Død: 
        Begravet: 3 K Anne Malene Jensdatter

          Født: 21 Nov. 1831 - Hjørring Tolstrup 1813 - 1833 O 81 nr. 10.
           Dåb: 25 Nov. 1831
           Død: 1919 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1909 - 1925 O 254 Nr. 7.
        Begravet: 4 Aug. 1919
    Ægtefælle/partner: Thomas Christian Christensen Homand
         Ægtesk: 6 Maj 1856 - Hjørring Tise 1850 - 1860 O 63 Nr. 6.


4 K Kirstine Jensdatter

          Født: 9 Dec. 1833 - Hjørring Tolstrup 1813 - 1833 O 86 nr. 14.
           Dåb: 1 Jan. 1934
           Død: 
        Begravet: 5 M Christian Peter Jensen

          Født: 20 Mar. 1836 - Hjørring Børglum Tolstrup 1834 - 1852 O 8 Nr. 2.
           Dåb: 4 Apr. 1836
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Claus Jensen

          Født: 29 Jun. 1838 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 13 nr. 6.
           Dåb: 1 Jul. 1838
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Clausen

Lægdrulle; Hjørring 1800; Tillægsrulle H; O 46 nr. 233 F. Vester Melsted.
Lægdsrulle; 1803 O 111 gl. nr. 233 ny nr. 127.
Lægdsrulle; 1806 O 87 gl. nr. 127 ny nr. 97. 5 år.
Lægdsrulle; 1809 O 80 gl. nr. 97 ny nr 68.
Lægdsrulle; 1812 O 85 gl. nr. 68 ny nr. 61.
Lægdsrulle; 1815 92 gl. nr. 61 ny nr. 53.
Lægdsrulle; 1818 O 92 gl. nr. 53 ny nr. 46.
Lægdsrulle; 1821 O 98 gl. nr. 46 ny nr 41. 20 år 67" = 175 cm. -"-"- soldat 1822.

Skifte = side 233 opslag 117 øverst th.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93H-H9SS-9?i=259&wc=M5K2-HZX%3A333468101%2C333823201%2C333824001&cc=2015318

Hjermeslevgaard og Hammelmose godser, skpr
Book 1 1826-1841 film 41673
Mar 17, 1999

Død 38 år gårdejer Vester Melsted.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L93H-HRL2?i=117&wc=M5K2-HZX%3A333468101%2C333823201%2C333824001&cc=2015318

side 233 opslag 117 øverst th.
side 240 opslag 121 nederst tv.
side 265 opslag 133 nederst th.

Aar 1838 den 9 juni anmeldte møller Svend Sørensen af Hiermitbogaards mølle at gaardmand Jens Clausen af Vestermelsted er død igaard han efterlader sig 5 umyndige børn avlet i ægteskab med den efterladte enke men ingen voxselbørn ? ( særbørn ) gives enten efter den afdøde eller dennes enke -
Svend Sørensen.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93H-H9SJ-M?i=120&wc=M5K2-HZX%3A333468101%2C333823201%2C333824001&cc=2015318

side 240 nederst opslag 121.
Skiftet.

Opslag 117 9 juni 1838

Aar 1838 den 9de juni anmeldte Møller Svend Sørensen af Hiermelbogaards Mølle at gaardmand Jens Clausen af Vestermeelsted er død igaar __ Han efterlader sig 5 umyndige Børn avlet i Ægteskab med den efterlevende Enke, men ingen Særkuldbørn gives enten efter den Afdøde eller dennes Enke.


Opslag 121 3 august 1838

Aar 1838 den 3 august mødte den for Hiermelbogaard og Hammelmose Godser constituerede Skifteforvalter Mørup i gaarden Vestermelsted i Tolstrup sogn under Hiermelbogaards Gods for efter den sammesteds afdøde fæster Jens Clausen at holde en lovlig Registrering og Vurderingsforretning til vide paafølgende Skifte og Deling mellem Enken Arvingerne og Creditorene '96 det bemærkes at denne forretning indtil i dag er udsat formedelst en i Stervbogaarden hværserende epidemisk Sygdom, og derved foranlediget Spærring af Huset-- Arvingerne blive anmeldte at være ?_________? den afdøde Mand af Enken i Ægteskab avlede Børn nemlig:
1 søn Søren 10 aar gl.
1 do. Claus 8 aar gl.
1 do Peter Christian
1 do Jens Claus 5 uger gammel
1 datter Ane Malene og
1 do Kirstine
begge ugifte og alle sammen hjemme i Stervbogaarden. Flere arvinger erklærede samtlige Tilstædeværende at der efter den afdøde ikke gives, hvorfor de nu og i Tiden ville indestaae. Ved forretningenvar tilstæde Enken Maren Sørensdatter med antagen Laugværge for børnene deres Farfader Claus Jensen af Vestermelsted. Saa var og tilstæde 2de vitterligheds og vurderingsmænd nemlig sognefoged Christen Jensen af Østerhiermesbo og Gaardmand Peter Michelsen af Øster???meslev i hvis overværelse passerede som følger.

Her kommer opremsningen af bodelene.

Gæld i alt 343 rd. 3 mk. 13½ sk.
Enken med laugværge og Børnenes værge erklærede at samtlig foranførte anmeldte Fordringer forholde sig rigtige og Enken forbeholdt sig nærmere at angive hvad mere Gjæld der mueligen maatte befindes at hæfte paa boet og Ret til at erholde Begravelses Omkostninger
Skiftets videre Behandling blev udsat til nærmere Bestemmende Tid og det i dag perserede bekræftes med underskrifter.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93H-H9S8-8?i=132&wc=M5K2-HZX%3A333468101%2C333823201%2C333824001&cc=2015318

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93H-H9S8-8?i=132&wc=M5K2-HZX%3A333468101%2C333823201%2C333824001&cc=2015318>
Højre midt / nederst.


Opslag 133 den 12 dec. 1838

Aar 1838 den 12 Decbr. Blev paa Hiermeslevgaards skriverstue foretaget til endelig slutning Skiftet efter afgangne Fæstegaarrdmand Jens Clausen af Vester Melsted af den constituerede Skifteforvalter Mørup i Overværelse af Enken Maren Sørensdatter med Laugværge Møller Svend Sørensen af Hiermeslevgaards Mølle og 2de vitterligheds vidner sognefoged Christen Jensen og gaardmand Peder Mikkelsen begge af Øster ?______? Børnenes fødte Værge Aftægtsmand Claus Jensen af Meelsted var tillige mødt, men da denne formedelst alder og stilling antages ei at kunne overdrages Værgemaalet saa havde skifteretten hidkaldt og herved beskikker til at være værge for børnene, deres ældste Farbroder Selveierhuusmand Peder Clausen af Grindsted mark for hvem blev oplæst det under skiftet forhen passerede og som erklærede at han herimod aldeles intet vied at erindre, men samme i det hele saavidt ham bekjendt er rigtig og hvilket alt han derfor herved vedgaaes som rigtig.
Som indtægt for boet bliver at beregne den under Registreringsforretningen anførte vurderingssum

448 '96 4 '96 14

Boets Effeckter blev til Enken overleveret og dette Skifte hermed sluttet.

Mørup Maren Sørensdatter Svend Sørensen Peder Clausen Claus Jensen Christen Jensen
med ført pen
Peder Michelsen

Fra MH:
Jens Clausen
MyHeritage Family Slægtstræerstecher Web Site administreret af Anne stecher
7. juli 1800
Vester Mejlsted, Tolstrup Sogn, Børglum, Hjørring
8. juni 1838
Vester Mejlsted, Tolstrup Sogn, Børglum, Hjørring
Forældre
Claus Jensen, Kersten Jensen (born Pedersen)
Søskende
Thomas Christian Clausen, Jacob Clausen, <Privat> Clausen, <Privat> Clausdatter
Hustru
Maren Sørensdatter (Kaldet Maren Melsted )
Partner
<Privat> Clausen (born Pedersdatter)
Børn
Søren Jensen, Claus Jensen, Ane Magdalene Christensen (born Jensdatter), Kirstine Jensdatter og 3 more


DEAT: RIN MH:IF441


Notater: Kvinde - Maren Sørensdatter (kaldet Maren Melsted )

Maren Sørensdatter 13/10/1805 Datter af Søren Albertsen og Karen Svendsdatter Hjermitslev mølle. Faddere til børnene er :Lars Albertsen Christen Svendsen Niels Christensen (svoger gift med Else Katrine ) Valdemar Møller fra Hammelmose len Quaades hustru af Hammelmose mølle (Quaade Kristine Sofie f. Petersen dør 13 feb. 1833 46½ år omkom i snefog ) Quaade har også Gudumlund mølle 10 maj 1849 dør H. Chr. Quaade fæster af Hammelmose mølle 59 år .

Konfirmeret 1820 i Hjermitslevgaards mølle Hun er tidligere gift med Jens Clausen 26 aar, han dør 28/06/1838, hun er død før 1860.

Maren ( Melsted ) Sørensdatter hendes bedstemor er Maren Damsgaard hende som der er skrevet en del om i de fleste af postmester Klitgaard Kærulf studier, som er at finde på nettet.

Gift Tolstrup Børglum Hjørring O.113.

Skifte/ Scheel gods 1786 - 1822: 'Maren Sørensdatter = Peder Michelsen Bilde, inds, 13. Nov. 1805, ...'.'... død i mange år ...'.

Børglum Herredsfoged se billede.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175902#192605,32294843


BIRT: RIN MH:IF131
DEAT: RIN MH:IF132
BURI: RIN MH:IF133
Billede

Jocob Clausen og Karen Marie Mortensdatter
Mand Jocob Clausen

          Født: 14 Sep. 1809 - Hjørring Tolstrup 1808 - 1815 O 4 v n.
           Dåb: 24 Sep. 1809
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Claus Jensen
           Mor: Kirsten Pederdatter


        Ægteskab: 2 Apr. 1834 - Hjørring Tise 1833 - 1849 O 123 nr. 2.

Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 24 nr. 28 en gaard.
Kvinde Karen Marie Mortensdatter

          Født: 1809 - Hjørring Børglum Tise 1793 - 1820 O 229 Nr. 8.
           Dåb: 27 Mar. 1809
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Morten Sørensen
           Mor: Inger Marie Ovesdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1845, Hjørring Tolstrup O 24 nr. 28 en gaard.


Børn
1 K Inger Marie Jacobsdatter

          Født: 1 Dec. 1834 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 45 nr. 12.
           Dåb: 26 Dec. 1834
           Død: 
        Begravet: 2 K Kjesten Marie Jacobsdatter

          Født: 13 Sep. 1836 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 49 nr. 7.
           Dåb: 9 Okt. 1836
           Død: 
        Begravet: 3 K Anne Malene Jacobsdattter

          Født: 15 Jul. 1838 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 54 nr. 7.
           Dåb: 29 Jul. 1838
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Niels Mikkelsen


4 K Else Kristina Jacobsdatter

          Født: 24 Okt. 1841 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 61 nr. 12.
           Dåb: 26 Dec. 1841
           Død: 
        Begravet: 5 M Morten Christian Jacobsen

          Født: 30 Sep. 1843 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 25 nr. 12.
           Dåb: 16 Okt. 1843
           Død: 
        Begravet: 6 M Jens Christian Jacobsen

     Også kendt som: Jens Clausen
          Født: 6 Apr. 1846 - Hjørring Tolstrup 1834 - 1852 O 27 nr. 2.
           Dåb: 13 Apr. 1846
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Ane Catrine LarsenNotater: Kvinde - Karen Marie Mortensdatter

BIRT: RIN MH:IF516

Billede

Johannes Marius Mortensen og Marie Belona Clausen
Mand Johannes Marius Mortensen

          Født: 23 Jun. 1886 - Maribo Holeby
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Rasmus Mortensen
           Mor: Anna Rasmussen


        Ægteskab: 18 Maj 1913 - Maribo Fejø 1892 - 1914 O 157 nr. 6.Kvinde Marie Belona Clausen

          Født: 28 Jan. 1890 - Maribo Fuglse Femø 1883 - 1892 O 32 nr. 2.
           Dåb: 11 Apr. 1890
           Død: 6 Maj 1948 - Maribo Fejø 1940 - 1958 O 163 nr. 1.
        Begravet: 12 Maj 1948 - 58 år.


           Far: Ole Clausen
           Mor: Marie Christine Laurine Christiansen
Børn

Notater: Mand - Johannes Marius Mortensen

Tømmermand på Femø.


Notater: Kvinde - Marie Belona Clausen

Sypige på Femø.
Billede

Miquel Ferdinand Clausen og Marya Zawada
Mand Miquel Ferdinand Clausen

          Født: 13 Maj 1895 - Maribo Fuglse Femø 1892 - 1914 O 10 nr. 4.
           Dåb: 21 Jul. 1895
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ole Clausen
           Mor: Marie Christine Laurine Christiansen


        Ægteskab: 3 Dec. 1916 - Maribo Fejø 1915 - 1939 O 119 nr. 11.Kvinde Marya Zawada

          Født: 20 Jun. 1897
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Svend Rasmus Clausen

          Født: 15 Dec. 1922 - Maribo Fuglse Femø 1915 - 1939 O 18 nr. 8.
           Dåb: 5 Feb. 1923
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Kvinde - Marya Zawada

Tjenestepige på Femø.
Billede

Thomas Jensen og Mette Clememsdatter
Mand Thomas Jensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Slægtskab: - Parret blev ikke giftKvinde Mette Clememsdatter

          Født: 1752
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Christen Christensen

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjøring Hjermeslev O 3 matr. 12 de.


Børn
1 M Klemen Thomsen

          Født: 1781 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 115 ø, v.
           Dåb: 22 Apr. 1781
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Thomas Jensen

Udlagt barnefader af Østergaard i Nørre Wraa.
Billede

Jens Nielsen og Else Clemensdatter
Mand Jens Nielsen

          Født: 1768 - 1646 - 1832 Alstrup Hvetbo O. 136.
           Dåb: 24 Jun. 1768 - Sct. Hans dag.
           Død: 23 Nov. 1835 - Hjørring Hjermeslev 1815 - 1857 O155 h nr. 61.
        Begravet: 29 Nov. 1835 - 67 År.


           Far: Niels Pedersen
           Mor: Anne Jensdatter


        Ægteskab: 3 Maj 1793 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 458.

 Anden ægtefælle/partner: Dorthe Sørensdatter

Begivenheder

• Folketælling: 1787, Hjøring Alstrup O 28.

• Folketælling: 1801, Hjørring Alstrup O5 nr. 31.

• Folketælling: 1834, Hjøring V. Hjermeslev O 7 nr. 33 huus.
Kvinde Else Clemensdatter

          Født: Ca. 1753 - Se notater.
           Dåb: 
           Død: 1811 - 1646 - 1832 Hjørring Alstrup O. 173 h.
        Begravet: 22 Nov. 1811 - 58 år.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Alstrup O5 nr. 31.


Børn
1 K Else Marie Jensdatter

          Født: 1794 - 1646 - 1832 Alstrup Hvetbo O. 161.
           Dåb: 16 Feb. 1794
           Død: 26 Jun. 1883 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1854 - 1891 O 240 Nr. 1.
        Begravet: 3 Jul. 1883 - 89 År.
    Ægtefælle/partner: Christen Andersen Nørgaard
         Ægtesk: 6 Okt. 1816 - Hjørring Hvetbo Alstrup 1815 - 1858 O 102 Nr. 1.


2 M Niels Jensen

          Født: 15 Okt. 1797 - Hjørring Hvetbo Alstrup 1646 - 1832 O 164 Nederst v.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Jens Nielsen

1646 - 1832 Alstrup Hvetbo O. 269 Født.

1646 - 1815 Vester Hjermitslev O. 458. 02/04/1793 Troloves Jens Nielsen og Else Clementsdatter

Viet 03/05/1793, forlovere Lars Sundsted og Peder Villadsen.

Folketælling 1801 Hjørring Hvetbo Alstrup O 5 nr. 31, Jens Nielsen 43 år, Else Clementsdatter 46 år, Niels Jensen 4 år, Else Marie Jensdatter 8 år.

1815 - 1857 Vester Hjermitslev O. 174 nr. 61. 23/11/1835 dør Jens Nielsen enkemand indesidder snedker 67 aar gl.

BIRT: RIN MH:IF303
DEAT: RIN MH:IF304
BURI: RIN MH:IF305


Notater: Kvinde - Else Clemensdatter

Vendsysselske Årbøger, side 20, er muligvis datter af skipper Klement.
Det kan ikke passe Klement Andersen levede fra 13. november 1485, Vedsted, Aaby Sogn '96 9. september 1536, Viborg.

Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 155 øverst th. ???? 1754. Måske den mest sansynlige.
Hjørring Tise 1730 - 1761 O 106 v. nr. 11. 1754. ???
Hjørring Hune 1686 - 1786 O 119 26 august 1754 .???
Hjørring Hune 1686 - 1786 O 121 22 marts 1755. ???
Hjørrig Jetsmark 1709 1781 O 92 1 januar 1753 ???
Fra MH. 17 jan 1757 Furreby Hjørring amt
·
HELD OG LYKKE TIL ALLE !! ????
I år har oktober 5 søndage 5 mandage og 5 tirsdage. Dette sker en gang hvert 823 år. Dette kaldes pengeposer. Så kopier dette til din status og pengene vil ankomme indenfor 4 dage. Baseret på kinesisk Feng Shui. Den der ikke kopierer, vil være uden penge. Kopi inden for 11 minutter efter læsning. Kan ikke skade så jeg gjorde det ??
lad os se hvad der sker. lol..
Lad os give det et forsøg! ??????
Folketælling 1801 Hjørring Hvetbo Alstrup O 5 nr. 31, Jens Nielsen 43 år, Else Clementsdatter 46 år, Niels Jensen 4 år, Else Marie Jensdatter 8 år.

1646 - 1832 Alstrup Hvetbo O. 343. Else Clementsdatter ( f. 1753 ) 22 dec 1811 advent 1811 dør Else Clementsdatter 58 aar gl.

I Hjørring Hjermeslev 1646 - 1815 O 224 nederst tv. Christen Christensen og Mette Clemensdatter en søn Peder / moderen kan være en søster da efternavnet ikke er så kendt.

BIRT: RIN MH:IF306
DEAT: RIN MH:IF307
Billede

Peder Nielsen og Clementsdatter ¿ ¿
Mand Peder Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Clementsdatter ¿ ¿

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Clement Hansen Stage ¿ ¿
           Mor: 
Børn
1 M Jens Pedersen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Pedersen

          Født: Omkr 1500
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Clement Pedersen

          Født: Omkr 1500
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Peder Nielsen

DEAT: RIN MH:IF2678


Notater: Kvinde - Clementsdatter ¿ ¿

DEAT: RIN MH:IF2679

Billede

Carl Oluf Olsen og Astrid Clemmine Clemmensen
Mand Carl Oluf Olsen

          Født: 23 Dec. 1884 - Maribo Fuglse Rødby 1876 - 1891 O 59 nr. 40.
           Dåb: 2 Apr. 1885
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Ludvig Olsen
           Mor: Henriette Nielsine Olsen


        Ægteskab: 21 Feb. 1913 - Maribo Fuglse Tågerup 1899 - 1914 O 128 nr. 1.

Begivenheder

• Konfirmation: 9 Apr. 1899, Maribo Rødby 1892 - 1902 O 173 nr.3.

• Folketælling: 1930, Maribo Holeby O 86 nr. 53.
Kvinde Astrid Clemmine Clemmensen

          Født: 16 Maj 1890 - Maribo Fuglse Tågerup 1885 - 1891 O 25 nr. 9.
           Dåb: 20 Jul. 1890
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Peter Clemmensen
           Mor: Ane Kirstine Madsen


Begivenheder

• Konfirmation: 10 Apr. 1904, Maribo Fuglse Tågerup 1899 - 1914 O 96 nr. 4.

• Folketælling: 1930, Maribo Holeby O 86 nr. 53.


Børn
1 K Ellen Mary Olsen

          Født: 2 Jun. 1917 - Maribo Fuglse Holeby1913 - 1936 O 96 nr. 6
           Dåb: 15 Jul. 1917
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karl Evald Alstrøm
         Ægtesk: 4 Mar. 1943 - Borgeligt ægteforening i Rødby


2 K Carla Nanny Olsen

          Født: 12 Sep. 1919 - Maribo Holeby 1913 - 1936 O 105 nr. 8.
           Dåb: 2 Nov. 1919
           Død: 
        Begravet: 3 M Kjeld Egon Olsen

          Født: 18 Jan. 1923 - Maribo Holeby 1913 - 1936 O 36 nr.2.
           Dåb: 11 Mar. 1923
           Død: 
        Begravet: 4 K Tove Kaja Olsen

          Født: 17 Feb. 1925 - Maribo Holeby 1913 - 1936 O 124 nr. 1.
           Dåb: 3 Maj 1925
           Død: 
        Begravet: 5 M Knud Erik Olsen

          Født: 9 Maj 1926 - Maribo Holeby 1913 - 1936 O 51 nr. 8.
           Dåb: 11 Jul. 1926
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Jens Peter Clemmensen og Ane Kirstine Madsen
Mand Jens Peter Clemmensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ane Kirstine Madsen

          Født: 1866
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Carl Christian Clemmensen

          Født: 24 Dec. 1887 - Maribo Fuglse Tågerup 1885 - 1891 O 6 nr. 11.
           Dåb: 2 Apr. 1888
           Død: 
        Begravet: 2 K Astrid Clemmine Clemmensen

          Født: 16 Maj 1890 - Maribo Fuglse Tågerup 1885 - 1891 O 25 nr. 9.
           Dåb: 20 Jul. 1890
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Carl Oluf Olsen
         Ægtesk: 21 Feb. 1913 - Maribo Fuglse Tågerup 1899 - 1914 O 128 nr. 1.Billede
Knud Krogsgaard og Justa Clemmensen
Mand Knud Krogsgaard

          Født: 30 Jan. 1938 - Hjørring Hvetbo Hune 1926 - 1942 O 32 Nr. 1.
           Dåb: 5 Jun. 1938 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1933 - 1939 O 69 Nr.Nb.
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Christian Krogsgaard
           Mor: Anna Margit Thomsen


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Konfirmation: 16 Mar. 1952, Hjørring Hvetbo Jetsmark 1950 - 1957 O 176 Nr. 7.
Kvinde Justa Clemmensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Knud Krogsgaard

Fra Kaj Nielsen hennyogkaj@has.dk

Knud Krogsgaard, født 30 jan 1938 i Hune S. Hvetbo H. Hjørring Amt., døbt 5 jun 1938 i Jetsmark Kirke, Hvetbo H. Hjørring Amt., stilling: Murerarbejdsmand. Han blev gift med Justa Clemmensen, bopæl (familie) i Gl. Thistedvej 12 Vadum.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk