[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Aage Aaholm og Karen Magrethe Bach
Mand Aage Aaholm

          Født: 8 Jun. 1915 - Hjøring Skæve 1914 - 1919 O 17 nr. 13.
           Dåb: 8 Aug. 1915
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Marinus Haagen Aaholm
           Mor: Magdalene Karlsen


        Ægteskab: 5 Nov. 1944 - Hjøring Skæve 1940 - 1945 O 144 nr. 15.Kvinde Karen Magrethe Bach

          Født: 5 Feb. 1921 - Hjøring Ø. Brønderslev 1914 - 1937 O 150 nr. 6.
           Dåb: 22 Maj 1921
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Martin ChristianMadsen Bach
           Mor: Anna Kathrine Nielsen
Børn
1 M Mogens Åholm

          Født: 18 Maj 1946 - Hjøring Brønderslev 1944 - 1947 O 87 nr. 50.
           Dåb: 15 Sep. 1946
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Inga KrogsgaardBillede
Martin ChristianMadsen Bach og Anna Kathrine Nielsen
Mand Martin ChristianMadsen Bach

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Kathrine Nielsen

          Født: 1897
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Karen Magrethe Bach

          Født: 5 Feb. 1921 - Hjøring Ø. Brønderslev 1914 - 1937 O 150 nr. 6.
           Dåb: 22 Maj 1921
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Aage Aaholm
         Ægtesk: 5 Nov. 1944 - Hjøring Skæve 1940 - 1945 O 144 nr. 15.Notater: Kvinde - Anna Kathrine Nielsen

Ved Karens vielse står der nu afdøde. Kongerslev.
Billede

Peder Bagge
Mand Peder Bagge

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1486 - I Ribe
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Pedersen Bagge

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1512
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Sidsel PedersdatterNotater: Mand - Peder Bagge

DEAT: RIN MH:IF1233

Billede

Niels Baggersen - Kjærulf og Johanne Pedersdatter Mørk
Mand Niels Baggersen - Kjærulf

          Født: 1592 - Øster Brønderslev Sogn, Kornumgaard
           Dåb: 
           Død: Aug. 1672 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 305.
        Begravet: 8 Aug. 1672


           Far: Bagge Jensen - Kjærulf
           Mor: Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Ukendt 18 - Kornumgaard, V. Brønderslev

Begivenheder

• Beskæftigelse: gårdmand.
Kvinde Johanne Pedersdatter Mørk

          Født: Omkr 1610
           Dåb: 
           Død: 1688 - Hjørring Børglum Ø.Brønderslev 1666 - 1731 O 322.
        Begravet: 6 Jun. 1688 - Ø. Brønderslev


           Far: Peder Jensen Mørk
           Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf
Børn
1 K Dorte Jensdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1620
        Begravet: 2 M Bagge Nielsen Nielsen Kjærulf

          Født: Omkr 1625
           Dåb: 
           Død: Omkr 1698 - I Norge
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Dorte Mathiesdatter


3 K Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard 19

          Født: 1630
           Dåb: 
           Død: 1699
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Pedersen


4 M Jens Nielsen Nielsen Kjærulf

          Født: Omkr 1635
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard 20

          Født: 1637
           Dåb: 
           Død: 1705
        Begravet: 6 M Peder Nielsen Kjærulf - Damsgaard

          Født: Omkr 1638
           Dåb: 
           Død: 11 Dec. 1715 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 131.
        Begravet: 11 Dec. 1715
    Ægtefælle/partner: Else Madsdatter
         Ægtesk: 27 Jun. 1686 - Hjørring Dronninglund Hallund 1666 - 1731 O 283.


7 M Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard 21

          Født: 1652 - ( 1638 ) ? Hebbelstrup - Hallund
           Dåb: 
           Død: 1733
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Else MadsdatterNotater: Mand - Niels Baggersen - Kjærulf

Bor 1632 i Kornumgård, senere Ugilt, derfra til Damsgård. Se Hallund sogn side 44. - Får 6-7 børn.

Kjærulfske Studier side 44.
Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet I Brønderslev 8. Aug. 1672, 79 Aar gammel3. Han boede som foran omtalt 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 16274, men flyttede vist kort efter og boede 1639 - 1642 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin Død. 25/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg5. Han var gift med Johanne Pedersdatter, der var Datter af Peder Jensen (Mørk?) i Røgelhede
i Hellevad Sogn og Gjertrud Sørensdatter Kjærulf (af Holtet linien ) Hun var født o. 1610, og blev begravet i Ø. Brønderslev 6. Juni 1688, 78 Aar gammel.
De synes at have haft 6 - 7 Børn.

Vendsysselske årbog 1931 Skoleholderne side 76.
I 1634 var her en Skolemester Niels Hansen, der antagelig var kommet hertil fra Em 1626. Han havde 1616 opholdt sig paa Stougaard, antagelig Herregaarden i Tørring Sogn vest for Horsens, og dernæst havde han opholdt sig paa Rosenholm, hvorfra han 1618 fik Afskedspas af Holger Rosenkrantz.
Saa tjente han Kaptajn Abraham Bierring paa Kongsgaard ved Ebeltoft i 11/2 Aar og havde Afskedspas derfra 30. Decbr. 1620; endvidere havde han Afskedspas fra velb. Hans Skade paa Rolsegaard i samme Egn, dateret 25. Maj 1624 og fra Sognepræsten i Knebel Hr. Albret Jensen 23. Maj 1625 samt Vidnesbyrd af Sognemændene i Em Sogn, hvor han havde opholdt sig nogen Tid, dateret Emb 9. Okt. 1626. Antagelig har han været Skriver paa de forskellige Herregaarde, og han synes at have været en ret bemidlet Mand, hvad der just ikke var almindeligt for Skoleholdernes Vedkommende; af en Registrering I hans Bo ses han saaledes at have haft følgende Gældsbreve: Gert Bryske til Margaard og Vedø 34 Daler, Christen Jensen i Thise 6 1/2 Dlr., Thomas Christensen i Sulsted 14 Mark, Niels Nielsen i V. Brønderslev 5 ½ Dlr., Thomas Nielsen i Klæstrup 8 Sldlr. og 3 Skp. Byg og Christen Sørensen i V. Brønderslev 5 Sldlr. I Boet var ogsaa 2 Sølvskeer, og endvidere havde han en Del Stude udstationeret i Omegnen, saaledes 1 i Lørslev i Ugilt Sogn, 1 I Svennum i Jerslev Sogn, 1 i Thise Sogn, 1 i Nørgaard i Vrensted S., 1 i Kalsensgaard i Jetsmark Sogn og 1 Kvie hos Hans Skræder i V. Brønderslev.
Niels Hansen, der tillige var Foged over Jørgen Grubbes Gods her i Egnen, hørte altsaa næppe til den Kategori af Skoleholdere, der var Murer om Sommeren og Skolemester om Vinteren; men trods de tilsyneladende gode økonomiske Kaar, hvorunder han og hans Hustru Maren Thomasdatter levede, ramte Ulykken dem dog ved et Tilfælde, thi >naar Uheld være skal o. s. v.<<, som Fader Holberg siger.
St. Steffensdag 1634 kom en Karl Peder Jensen, som tjente hos Herredsfoged Peder Selgensen (Kjærulfs) Enke Inger Hansdatter Mørk i Saltumgaard ind til Maren Mortensdatter, der holdt Krohus i V. Brønderslev, og noget efter kom Skolemester Niels Hansen derind og fik sig en Kande Øl. Sandsynligvis blev det ikke ved den ene Kande, og da Peder Jensen spurgte Skolemesteren, om de skulde brydes, tog denne ham, satte ham ovenfor sig ved Bordet, skænkede for ham i et Stob og bad ham drikke med sig, i modsat Fald skulde han slide Kanden itu paa ham. Peder Jensen vilde ikke lade sig lumpe af Skolemesteren, og saa røg de sammen paa Gulvet og fik hinanden i Haaret; men pludselig faldt Karlen om uden at nogen havde set, at Skolemesteren havde gjort ham nogen Skade. Skolemesterens Hustru kom nu til, og da hun løste den døde Karls Klæder op, saa man, at han havde faaet et Knivstik i Bugen, og der blev saa taget Syn over Liget, og paa første Retsdag derefter blev der paa Jerslev Herreds Ting, hvor Lars Dyrskøt i Aagaard i Ørum som Fuldmægtig for Fru Birthe Lindenov til Bangsbo forfulgte Sagen, opkrævet Sandemænd til ved Landstinget 17. Febr. at sværge deres Tov over Skolemesteren, som var blevet sat i Fængsel paa Hjermeslevgaard. Niels Hansen tilstod sin Forbrydelse baade for Præsten, der besøgte ham, og paa Tinget, og Sandemændene kendte ham skyldig, saa Udsigterne til at bjerge Livet var ikke gode. Men han gjorde dog Forsøg derpaa. Hans Hustru gik op til Thorsmark, hvor Ridefogeden til Hjermeslevgaard Christen Hansen boede, og hun gav denne indflydelsesrige Mands Hustru Anne Jensdatter et Sølvstob, for at hun skulde faa sin Mand til at hjælpe Skolemesteren til sin Fred igen End-videre lod Skolemesteren sig 3. juledag syne af 4 ansete Mænd - Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, Christen Jensen i Burholt, Jens Nielsen og Oluf Sørensen i V. Brønderslev -for at de skulde se den Skade, som han foregav, at salig Peder Jensen havde gjort ham i Slagsmaalet, og da saa de, at der blandt andet var revet en Lok af hans Haar, og at han havde 2 Saar paa venstre Haand Og endelig tog Skolemesteren Stokkenævn af 24 Dannemænd tillige med de Mænd, som den Dag Tinget søgte, om hvorledes han havde skikket sig >i By og uden By, til Kirke, til Ting, til Stævne, i Forsamling og uden, og hvorledes han havde omgaaedes dem< i den Tid, han havde været hos dem. Og da svarede først Stokkenævningerne af V. Brønderslev og senere de andre, at saa meget Niels Hansen havde været i deres Omgængelse . . _ >havde han forholdt sig imod dennem som en ærlig, trofast Dannemand sømmer og burde at gøre og forholdt sig mod dennem uden oprør, Parlement, Klammeri eller Trætte, troligen og vel . . . . . før end nu en kort Tid siden den ulykkelige Tilfald, som omvundet er, sig haver paa St. Steffensdag (disver) tildragen imellem ham og en Dreng af Saltum<. Paa Tinget 8.Jan. fremkom endvidere Christen Pedersen i Hobro og tilbød paa Niels Hansens Vegne Sølv, Penge, Bod og Bedring for Manddrabet.
17. Februar svor Sandemændene fra Jerslev Herred altsaa deres Tov over Niels Hansen paa Viborg Landsting, og 19. Febr. faldt Dommen i Henhold hertil paa Jerslev Herredsting, hvor Herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf tog 8 Meddomsmænd til sig (Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard, Lars Dyrskjøt i Aagaard, Niels Madsen i Musted, Niels Nielsen paa Nejst, Lars Moustsen i Hjermeslev,~ Søren Sørensen i Pajhede, Chr. Nielsen i Vrensted og Jesper Christensen i Østergaard), og de dømte Niels Hansen til at straffes paa sin Hals.
Før Domfældelsen skete, gav Skolemesteren til Kende paa Tinget, at han skyldte Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard 7 Daler i Rest paa en Hest samt Niels Brask i Aalborg Betaling for 1/2 Tønde Byg og 2 Slettemark. Endvidere fremstod, før Dommen blev afsagt, Jens Madsen i Binderup paa sin Husbond Jørgen Gubbes Vegne og spurgte Skolemesteren, om han ikke havde oppebaaret mere af Jørgen Grubbes Tjenere, end hans Regnskab viste, samt om han skyldte den gode Mands Fogeder eller Fuldmægtige mere, end Opskriften viste, i saa Fald skulde han bekende det, nu da den visse Død var ham saa nær. Skolemesteren bekendte da, at han havde et Par Klædesbukser med 3 Lag Snore paa og saa gode som 8 Daler samt en kort Laas liggende hos Christen Pedersen i Hobro, men den Sadel paa den sorte Hest, som var anholdet, var Lars Nielsens i V. Brønderslev - han havde forsøgt at flygte efter Drabet.
Da Skolemesteren var en bemidlet Mand, blev der nedlagt Paastand om, at der forlods af hans Bo skulde udredes Omkostningerne ved hans Domfældelse ved Herredstinget, Sandemandstovet i Viborg og til Skarpretteren for hans Henrettelse; men Jens Madsen I Binderup, der skulde varetage Jørgen Grubbes Interesse i Niels Hansens Boslod, protesterede imod at Skarpretteren fik mere betaling, end han skulde have i Følge den mellem ham og Herredsmændene sluttede Kontrakt, og denne Paastand godkendte Dommeren.
Skolemesteren blev saa halshugget, og Jørgen Grubbe fik den Del af Fællesboet, der tilkom ham, deriblandt 1 Lovbog vurderet til 10 Mark; I Slutningen af April holdtes der Skifte efter ham. Imidlertid havde Christen Sørensen i Krogen stævnet hans Enke for hendes Anpart af Niels Hansens Gæld til ham for 1 Hørlagen, barket Læder til et Par Sko og 2 Dages Møgagen. Forøvrigt sørgede Enken Maren Thomas datter ikke længe; Henrettelsen fandt Sted sidst i Marts Maaned, og før 25. Juni samme Aar`var hun gift med Niels Mortensen i V. Brønderslev, der I December gjorde Krav paa Tilbagelevering af det Sølvstob, som Maren havde givet Chr. Hansens Hustru i Thorsmark paa Betingelse af, at hun skaffede hendes Mand sin Fred igen.
Hans Eftermand i Skoleholdet blev antagelig Lars Sørensen, Søn af Søren Nielsen i Sterup i Jerslev Sogn, der var Skoleholder i V. Brønderslev 1640, og som sidstnævnte Aar blev gift med Karen Andersdatter, Datter af Anders Ludvigsen i V. Brønderslev, med hvem han ikke var beslægtet nærmere end i 4. Led.Vendsysselske årbøger 1931 side 78.

Død 1672 i Damsgaard, Øster Brønderslev sogn Hjørring amt. Begravet . 8 aug 1672 i Øster Brønderslev kirkegaard Hjørring amt.


Kilde: http:/ Niels Baggesen Kjærulf
Mødrene herkomst formodet. Niels Baggesen Kjærulf var født o. 1592 og blev begravet i Ø.Brønderslev 8.Aug. 1672, 79 Aar gammel. Han boede 1632 i Kornumgaard, hvor han ogsaa nævnes 1627, men flyttede vist kort efter og boede 1639-1646 i Spangerhede i Ugilt Sogn, hvorefter han kom til Damsgaard i Ø.Brønderslev, og der boede han til sin Død. 22/5 1649 anføres han som Arving efter sin Fasters Datter, Bodil Sørensdatter i Aalborg. Selvom Niels Baggesen Kjærulfs far Bagge Jensen Kjærulf var den officielle besidder af Kornumgård og bruger af den ene halvdel af gården, var det dog nok sønnen Niels Baggesen Kjærulf der drev den i 1620erne og senere. Om ham hører vi, at hans bror Vogn Kjærulfs to sønner Jens og Thomas, der tjente på Kornumgård, 1627 havde været med Niels Baggesen Kjærulf hos Jens Andersens i Vadumtorp, hvor Niels Baggesen Kjærulf havde købt en fuxhoppe, om hvilken der senere blev proces, idet Jørgen Kruse til Hjermeslevgård vistnok havde købt den af Niels Baggesen, men ikke havde fået den leveret, velsagtens som følge af fjendens indfald; men på Aalborg byting 1630 havde Niels baggesen tilbudt Jens Andersen betaling for den. Om Niels Baggesen Kjærulf skal her iøvrigt anføres, at han i tiden 1632-35 flyttede til Spangerhede i Ugilt sogn, som ejedes af Christoffer Kaas til Overklit, og her overfaldt han 1635 Kaas' ridefoged, Christen Pedersen, der kom for at pante ham, og han truede med at skyde ham, men sagen ordnedes dog i mindelighed. Niels Baggesen Kjærulf havde i mødrene arv fået 200 sletdaler, der var betalt til hans farfar, Jens Andersen Kjærulf på Kornumgård, og efter dennes død stod de hos faderen Bagge Jensen Kjærulf, der næppe vedblev at være solvent, hvorfor Niels vel heller ikke var det. 1642 flyttede han til Damsgaard i Ø. Brønderslev, og her boede han til sin død 1672. Han var gift med Johanne Pedersdatter Kjærulf, datter af hans farbror Peder Jensen Kjærulf på Kornumgård. (Et sådant ægteskab forekommer usandsynligt på grund af slægtskabet (søskendebørn ), men synes ikke desmindre at være faktisk, iflg Jerslev herreds tingbog 17 Sep 1663). Hun var født o.1610 og døde i Ø.Brønderslev 1688. De havde 6-7 børn, der dels boede i Damsgård og Hebelstrup og dels i Norge.

Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø- Brønderslev. Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.

HAN BOEDE I 1632 I KORNUMGAARD 1639-42 i Spangerhede i Ugilt sogn 1642- boede han i Damsgaard i Øster Brønderslev Sogn. De var gift i 1656. Se side 44 i Kjørulfske studier.
DE SYNES AT HAVE HAFT 6-7 BØRN

Niels Baggesen Kjærulf, det vides ikke hvor han blev født i 1592, men som omtalt under faderen, Bagge Jensen Kjærulf, boede han 1632 på Kornumgaard, Vendsyssel, der nævnes han også 1627. Han flyttede kort tid efter 1632 og boede 1639- 1642 i Spangerhede, Ugilt sogn, hvorefter han kom til Damgaard, i Ø. Brønderslev, og der boede han til sin død. Niels Baggesen Kjærulf havde følgende børn sammen med Johanne Pedersdatter: Bagge Nielsen Kjærulf, død ca. 1698-Stilling Sorenskriver. Gift med Dorte Mathisdatter. Jens Nielsen Kjærulf, født ca. 1630. Stilling Premierløjtnant Peder Nielsen Kjærulf, født ca. 1638- Død 1715 i V. Hebbelstrup, Hallund Sogn begravet 11 Dec. 1715 i Hallund Sogn. Gift med Else Madsdatter. Maren Nielsdatter Kjærulf. Død 1699 Jerslev Sogn- Begravet 7. Juli i Jerslev Sogn, Hjørring Amt. Peder Nielsen Kjærulf født ca. 1652- Død 1722 Hvor ?? Oluf Nielsen Kjærulf. ??

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p27c3ef3c.html

http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kierulf/forfaedre.htm

BIRT: RIN MH:IF319
DEAT: RIN MH:IF320
BURI: RIN MH:IF321OCCU: RIN MH:IF6865


Notater: Kvinde - Johanne Pedersdatter Mørk

Kjærulfske studier side 44 - 359. Se manden.

Begravet i Ø.Brønderslev 6.Juni 1688 Johanne Pedersdatter af Damsgaard her i byen, 78 år.
Johanne Pedersdatter Kjærulf og Niels Baggesen Kjærulfs fædre var brødre; Johanne og Niels har altså været søskendebørn, en ægteskabsforbindelse der nok var sjælden, men ikke umulig.

Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggesen Kjærulf i Kornumgaard, f. o.1592 d. 1672, begr. 08-aug-1672, Ø. Brønderslev. Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i Spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.


BIRT: RIN MH:IF322
DEAT: RIN MH:IF1656
BURI: RIN MH:IF4506


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF439

Billede

Jacob Madsen Veile og Karen Baggesdatter
Mand Jacob Madsen Veile

          Født: 23 Jul. 1538
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Baggesdatter

          Født: Ca. 1549
           Dåb: 
           Død: 14 Maj 1615 - I Ribe
        Begravet: 


           Far: Bagge Jensen
           Mor: Sidsel Pedersdatter
Børn
1 K Margrethe Jacobsdatter Veile

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Thomas Christoffersen Galschyt
         Ægtesk: 22 Jun. 1586Notater: Mand - Jacob Madsen Veile

Se.
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Jacob_Madsen_Vejle

BIRT: RIN MH:IF1229
DEAT: RIN MH:IF2458


Notater: Kvinde - Karen Baggesdatter

BIRT: RIN MH:IF1230
DEAT: RIN MH:IF1231

Billede

Poul Christensen og Petronella Baggesdatter
Mand Poul Christensen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Petronella Baggesdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Christine Poulsen

          Født: 14 Okt. 1863 - Hjørring Saltum 1862 - 1871 O 52 nr. 20.
           Dåb: 8 Nov. 1863
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Christian Sørensen Christensen
         Ægtesk: 20 Mar. 1885 - Hjørring Sal1um 1883 - 1891 O 166 nr. 2.Billede
Laurids Nielsen Munk og Birgitte Baggesdatter Griis
Mand Laurids Nielsen Munk

          Født: 14 Apr. 1634
           Dåb: 
           Død: 30 Jan. 1677
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Birgitte Baggesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Palle Nielsen Griis
           Mor: Anne Brun
Børn

Notater: Mand - Laurids Nielsen Munk

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
BIRT: RIN MH:IF1168
DEAT: RIN MH:IF1169


Notater: Kvinde - Birgitte Baggesdatter Griis

DEAT: RIN MH:IF3504

Billede

Jørgen Pors ( Børialsen ) og Else Baggesdatter Griis
Mand Jørgen Pors ( Børialsen )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Baggesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Bagge Pallesen Gris
           Mor: Maren Krag
Børn

Notater: Mand - Jørgen Pors ( Børialsen )

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
DEAT: RIN MH:IF3548


Notater: Kvinde - Else Baggesdatter Griis

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
DEAT: RIN MH:IF3549

Billede

Poul Fredbjerggaard og Ide Baggesdatter Griis
Mand Poul Fredbjerggaard

          Født: Omkr 1613
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Ide Baggesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 28 Feb. 1659
        Begravet: 


           Far: Bagge Pallesen Gris
           Mor: Maren Krag Anden ægtefælle/partner: Vil Orning


Børn

Notater: Mand - Poul Fredbjerggaard

BIRT: RIN MH:IF1163
DEAT: RIN MH:IF3582


Notater: Kvinde - Ide Baggesdatter Griis

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
Ugift 1635 døde før 28 feb 1659.
DEAT: RIN MH:IF1162

Billede

Vil Orning og Ide Baggesdatter Griis
Mand Vil Orning

          Født: 1616
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 Jul. 1694
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Else Ovesdatter LunovKvinde Ide Baggesdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 28 Feb. 1659
        Begravet: 


           Far: Bagge Pallesen Gris
           Mor: Maren Krag Anden ægtefælle/partner: Poul Fredbjerggaard


Børn

Notater: Mand - Vil Orning

BIRT: RIN MH:IF1164
BURI: RIN MH:IF1165


Notater: Kvinde - Ide Baggesdatter Griis

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
Ugift 1635 døde før 28 feb 1659.
DEAT: RIN MH:IF1162Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk