[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Niels Pallesen Griis og Bodil Svendsdatter - Orning
Mand Niels Pallesen Griis

          Født: - Slettegaard I Hjortdal Sg., Vester Han Hrd.
           Dåb: 
           Død: Mellem 1546 og 1556 - Slettegaard I Hjortsdal, Vester Han Hrd.
        Begravet: 


           Far: Palle Andersen Griis
           Mor: 


        Ægteskab: - ????Kvinde Bodil Svendsdatter - Orning

          Født: - Eget, Skærum Sg. Horns Hrd. Hjørring Amt
           Dåb: 
           Død: - Slettegaard, Sad Enke Her 1556 - 1568
        Begravet: 


           Far: Svend Ottosen Oringe
           Mor: Ane Anne Mortensdatter Vognsen
Børn
1 K Anne Nielsdatter Griis

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1606
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Andersen Kjærulf


2 K Maren Nielsdatter ( Griis )

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Palle Nielsen Griis

          Født: - Slette Og Nørgaard, Vester Han Hrd.
           Dåb: 
           Død: - Slettegaard, Hjortdal, V. Han Hrd., Slotsfoged På Aalborghus.
        Begravet: - Nørre Kongerslev
    Ægtefælle/partner: Anne BrunNotater: Mand - Niels Pallesen Griis

Vendsysselske Årbøger år 1925, side 11.
de Gaarde, der blev afbrændt, var Klarupgaard, som da tilhørte Viborg Bispestol, men havdes i Forpagtning af Bagge Griis fra Slettegaard i Hanherred, og Bønderne havde som oven for nævnt ogsaa afbrændt hans egen Gaard Hjermeslevgaard. Bagge Griis, der ikke var hjemme, da hans Gaard blev brændt, besluttede at hævne sig og opsøgte Klemen i Aalborg, idet han foregav at ville slutte sig til hans Parti. Dette kunde være meget sandsynligt, da Bagge tilhørte Lavadelen hans Fader betegnes 1532 kun som ,,en Bonde i Han-herred", og Broderen Niels Griis synes at have staaet paa Bøndernes Side - men under Samtalen gjorde Bagge Forsøg paa at støde Klemen ned med sin Daggert. ,,Skípperen" bar dog stedse et Panser under Klædningen, saa Stødet forfejlede sin Virkning, og mærkeligt nok lykkedes det Bagge Griis at flygte og komme til Hest, men en af Forfølgerne, Skomager Peder Beske, slyngede en Tagsten i Hovedet paa ham, og kort efter fandtes han død i Hasseris Kjær; han havde forblødt sig.


Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm

http://www.polyjo.dk/navne_sogne/pc2fc3b5d.html
Notater
Niels Pallesen Griis til Slette [Hjortdal sogn, V.Han herred] ejede 1532 jordegods på Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen med broderen Anders i Roelsgård i tingsvidner af Hanherreds ting. 1541 deltog han med en del andre selvejere i skiftet efter Laurs Mørk i Saltumgård, og 1546 tiltaltes han sammen med sine brødre af Knud Bildt i Hovgård [V.Hassing sogn, Kær herred] for den arv, der tilkom dennes hustru Anne Bagge efter Griis'ernes morbroder Mads Bagge i Abildgård. Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til adelspartiet under Skipper Klementsfejden, thi 1545 fik både han og herredsfogeden Niels Lauridsen i Vust kongelig ordre til snarest - da de hverken var anført blandt adelsmænd eller bønder (dvs selvejere), der havde betalt halsløsning efter registrene - at "optinge" (dvs: akkordere) med halsløsningskommissærerne Peder Ebbesen Galt til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom. Vi har intet kendskab til forhandlingerne, men resultatet blev i hvert fald, at de begge beholdt deres ejendomme.
Niels Griis døde 1546-56, og han var gift med Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum sogn (Horns Herred), som 1556 anføres i en rostjenesteliste som ejer af Slette, og som sådan nævnes hun også i præsteindberetning 1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede 1 gård (Rævdal) og 1 hus i Gærum sogn, 1 bol i Tranum sogn, 1 gård og 1 hus i Ø.Hassing sogn, 1 bol i Karup sogn, 1 gård i Hørby og 2 bol og 10 huse i Hjortdal sogn. Bodil Orning levede 1576 i Rævdal i Gærum. (CK7-).

sJCN-: Niels Pallesen Griis ejede 1532 Jordegods paa Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen med Broderen Anders i Roelsgaard i Tingsvidner af Han Herreds Ting.
1541 deltog han med en Del andre Selvejere i Skiftet efter Lars Mørk i Saltumgaard, og 1546 tiltales han sammen med sine Brødre af Knud Bildt i Hovgaard for den Arv,
der tilkom dennes Hustru Anne Bagge efter Griisernes Morbror Mads Bagge i Ablidgaard. Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til Adelspartiet under Skipper Clementsfejden, thi 154 5fik baade han og Herredsfogeden Niels Lauridsen i Vust kongelig Ordre til snarest - da de hverken var anført blandt Adelsmænd eller Bønd(d.v.s. Selvejere), der hvade betalt Halsløsning efter Registrene - at "optinge" (akkordere) med Halsløsninsgkommisærerne Peder Ebbesen Galt til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom. Vi har intet Kendskab til Forhandlingerne, men Resultatet blev i hvert Fald, at de begge beholdt deres Ejendomme.
Bodil Svendsdatter Orning anføres 1556 i en Rostjenesteliste som Ejer af Slette, og som saadan nævnes hun ogsaa i Præste-indberetning 1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede en Gaard (Rævdal) og et Hus i Gærum Sogn, et Boel i Tranum Sogn, en Gaard og et Hus i Ø.Hassing Sogn, et Boel i Karup Sogn, en Gaard i Hørby og 2 Boel og 10 Huse i Hjortdal Sogn. (sJCN-)
DEAT: RIN MH:IF329
BIRT: RIN MH:IF4572


Notater: Kvinde - Bodil Svendsdatter - Orning

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201954/Klitgaard,%20C.%20Slettegaard%20i%20Vester%20Hanherred.pdf

http://www.kenworthy.dk/anerATK/gp90.htm


DEAT: RIN MH:IF2522
BIRT: RIN MH:IF4568


Notater: Ægteskab

MARR: RIN MH:FF449

Billede

Bagge Pallesen Gris og Mette Vognsen
Mand Bagge Pallesen Gris

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Palle Nielsen Griis
           Mor: Anne Brun


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Maren KragKvinde Mette Vognsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Morten Johansen Vognsen
           Mor: 
Børn

Notater: Mand - Bagge Pallesen Gris

http://da.wikipedia.org/wiki/Bagge_Pallesen_Griis
Fik 12 aug 1524 sit adelskab fornyet, og var 1528en af de adelsmænd der blev forskrevet til at følge kong Frederik 1 til udlandet. 1528 Skrev han sig til Hjermeslevgaard.
Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hjermeslevg%C3%A5rd
Hjermeslevgaard
Vognsen
I det 13. årh. ejede adelslægten Vognsen gården. Det var en rig slægt, med mange hovedgårde i Vendsyssel, blandt andre Fuglsig ved Hjørring. Den sidste Vognsen på gården var Morten Johansen Vognsen, der druknede i 1498 i sammen med sin svigerfar. M.J. havde tre døtre hvoraf en af dem blev gift adeligt og derved fik arveret til gården. Det var Mette Vognsen og hun ægtede i Bagge Pallesen Griis. Griis døde i 1534 i forsøget på at slå Skipper Clement ihjel. Mette Vognsen giftede sig derefter med Jens Thomesen Dan.DEAT: RIN MH:IF3546


Notater: Kvinde - Mette Vognsen

https://da.wikipedia.org/wiki/Hjermeslevg%C3%A5rd

Vognsen

I det 13. årh. ejede adelslægten Vognsen gården. Det var en rig slægt, med mange hovedgårde i Vendsyssel, blandt andre Fuglsig ved Hjørring. Den sidste Vognsen på gården var Morten Johansen Vognsen, der druknede i 1498 i sammen med sin svigerfar. M.J. havde tre døtre hvoraf en af dem blev gift adeligt og derved fik arveret til gården. Det var Mette Vognsen og hun ægtede i Bagge Pallesen Griis. Griis døde i 1534 i forsøget på at slå Skipper Clement ihjel. Mette Vognsen giftede sig derefter med Jens Thomesen Dan.
Billede

Tønne Palnesen Viffert og Kirsten Reventlow
Mand Tønne Palnesen Viffert

          Født: Omkr 1432 - I Aalborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Palne Jensen Viffert
           Mor: Lene Rønnow


        Ægteskab: Kvinde Kirsten Reventlow

          Født: Omkr 1432 - I Svendborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Tønne Viffert

          Født: Omkr 1472 - I Svendborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christine UlfstandNotater: Mand - Tønne Palnesen Viffert

BIRT: RIN MH:IF1226
DEAT: RIN MH:IF1646


Notater: Kvinde - Kirsten Reventlow

BIRT: RIN MH:IF1227
DEAT: RIN MH:IF1645

Billede

Ove Nielsen Panter
Mand Ove Nielsen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Ovesen Panter
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Niels Ovesen Panter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Johanne Til StenbrikkenNotater: Mand - Ove Nielsen Panter

DEAT: RIN MH:IF2536

Billede

Hans Rasmussen og Giertrud Pederdatter
Mand Hans Rasmussen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Maribo Falster Nørre Torkildstrup O12 nr.5.
Kvinde Giertrud Pederdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Maribo Falster Nørre Torkildstrup O12 nr.5.


Børn
1 K Anna Hansdatter

          Født: 1785 - Maribo Falster Nørre Torkildstrup 1783 - 1814 O 22 nr.12.
           Dåb: 24 Jul. 1785
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Christen Svendsen og Ane Pedersdatter
Mand Christen Svendsen

          Født: 1653 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1646 - 1739 O 37.
           Dåb: 9 Okt. 1653
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Svend Nielsen
           Mor: Margrethe Christensdatter


        Ægteskab: 9 Okt. 1681 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 123.Kvinde Ane Pedersdatter

          Født: - Hjørring Ingstrup
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Maren Christensdatter

          Født: 1683 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1646 - 1739 O 128.
           Dåb: 2 Jul. 1683
           Død: 
        Begravet: 2 M Svend Christensen

          Født: - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1646 - 1739 O 136.
           Dåb: 17 Feb. 1686
           Død: 1746 - Hjørring Ingstrup O 26 h.
        Begravet: 12 Aug. 1746
    Ægtefælle/partner: Maren Nielsdatter
         Ægtesk: 24 Mar. 1709 - Hjørring Ingstrup 1646 - 1739 O 191 h.Notater: Mand - Christen Svendsen

http://gerdalogy.dk/individual.php?pid=I1462&ged=Vendelbosl%C3%A6gter


BIRT: RIN MH:IF539
CHR: RIN MH:IF540
DEAT: RIN MH:IF2326


Notater: Kvinde - Ane Pedersdatter

http://gerdalogy.dk/individual.php?pid=I1462&ged=Vendelbosl%C3%A6gter


DEAT: RIN MH:IF2325
Billede

Niels Sørensen og Ane Magrethe Pedersdatter
Mand Niels Sørensen

          Født: 28 Jun. 1812 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 170.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Søren Nielsen
           Mor: Anne Andersdatter af præstegaard


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Ingstrup O 15 nr. 45 - et huus.
Kvinde Ane Magrethe Pedersdatter

          Født: 12 Jul. 1816 - Hjørring Børglum 1814 - 1851 O 56 nr. 20.
           Dåb: 12 Jul. 1816
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Sørensen
           Mor: Magrethe Pedersdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1850, Hjørring Ingstrup O 15 nr. 45 - et huus.


Børn
1 M Søren Nielsen

          Født: 25 Apr. 1846 - Hjørring Ingstrup 1840 - 1865 O 18 nr. 4.
           Dåb: 3 Maj 1846
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Jens Stephansen og Anna Pedersdatter
Mand Jens Stephansen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anna Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Stephan Jensen

          Født: 1730 - Hjøring Em 1718 - 1768 O 38 nr. 13.
           Dåb: - 12 P. Trinitatis
           Død: 1803 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 152 v.
        Begravet: 30 Mar. 1803 - 73 år.
    Ægtefælle/partner: Dorethe Pedersdatter
         Ægtesk: 16 Dec. 1762 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O 70 n v.Billede
Peder Nielsen Toft og Anne Pedersdatter
Mand Peder Nielsen Toft

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Anne Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Simon Pedersen Toft

          Født: 14 Jul. 1816 - Hjøring Lyngby 1814 - 1852 O 7 nr. 10.
           Dåb: 14 Jul. 1816
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Maren ChristiansdatterBillede
Hans Pedersen Saltum og Anne Pedersdatter
Mand Hans Pedersen Saltum

     Også kendt som: Kaldte sig Saltum
          Født: Ca. 1614 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 23 Sep. 1694 - Jelstrup præstegaard Vennebjerg Hjørring
        Begravet: 


           Far: Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf
           Mor: Inger Hansdatter Mørk


        Ægteskab: 1650 - Saltum

 Anden ægtefælle/partner: Anne Jacobsdatter VordingborgKvinde Anne Pedersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1668
        Begravet: 11 Aug. 1668


           Far: Peder Nielsen
           Mor: Karen Laursdatter Kjærulf
Børn

Notater: Mand - Hans Pedersen Saltum

iiPræst i Jelstrup Lyngby. - Efterkommere : navnet Jelstrup.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 371.

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 80.
Hans Pedersen (Kjærulf), f. o. 1620, d. 1694, Præst i Jelstrup-Lyngby, gift I Saltum 1650 med Anne Pedersdtr.. d. 1658, gift II med Anne Jakobsdatter af Jelstrup Præstegaard. Hr. Hans og hans Børn antog Navnet Saltum, men Efterkommerne af hans Søn Jakob - Præst i RerslevVindinge - fører Familienavnet Jelstrup.


Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 173.
23. September -- Hans Pedersen Saltum, født 0. 1614, død 23. September 1694, 80 Aar. Skifte i Bispearkivet IV, 39, (Søn af Herredsfoged i Hvetbo Herred Peder ,,Selgensen" Kjærulf i Saltumgaard, og Inger Hansdatter Mørk.2) Student Aalborg 1636, var 1646 og endnu 1676 pers. Kapellan i Saltum-Hune og boede paa en Selvejerbondegaard i Østrup. 1676 blev Hr. Hans kaldet til Medhjælper og Efterfølger for Hr. Tyge i Jelstrup. Sammen med sine Søskende ejede han Parter i Saltumgaard.3) Gift 1° med Anne Pedersdatter, begravet Saltum 11. August 1658, Datter af Selvejer Peder Nielsen i Østrup og Karen Laursdatter Kjærulf. Anne Pedersdatter, med hvem Hr. Hans vist havde et Barn, som døde 1663, var Enke, da han ægtede hende.
Gift 2° o. 1664 med Anne Jakobsdatter, født o. 1640, død efter 1707, Datter af Jakob Christensen Vordingborg, Præst i Rubjerg-Maarup, og Maren Olufsdatter, gift 2° med Eftermanden.


Kjærulfske studier side 364.
Hans Pedersen (Kjærulf), f. o. 1620, gik 1635 i Aalborg Skole, var 1646 personel Kapellan i Saltum-Hune og nævnes som saadan i Aarene 1652\emdash 1676. Han boede i den Tid paa en Gaard i Østrup, som han havde fæstet af Fru Ide Skeel til Asdal, men han ejede ligesom sine Søskende en Del af Saltumgaard. 1676 blev Hr. Hans, der fik Familienavnet Saltum, Kapellan hos Tyge Rasmussen i Jelstrup og Lyngby og fik Successionsbrev paa dette Kald efter Hr. Tyges Død, hvorefter han 1679 tiltraadte Embedet. Han døde 1694. Han blev gift I i Saltum 1650 med Anne Pedersdatter, begr. Saltum 11. Aug. 1668, der havde været gift før, og som vist var Datter af Peder Nielsen i Østrup og Karen Laursdatter, II Gang ægtede han Anne Jakobsdatter, steddatter af Præsten Peder Christensen i Rubjerg i Ægteskab med Maren Olufsdatter. Anne Jakobsdatter ægtede II Gang Ole Thomsen Wolsdorf, der havde været Kapellan hos hendes første Mand, og som blev dennes Efterfølger i Embedet.


https://www.myheritage.dk/research/collection-10109/wikitree?action=showRecord&itemId=55430344&indId=individual-136207671-2000366&s=136207671&rfr=mbs
BIRT: RIN MH:IF593
DEAT: RIN MH:IF594


Notater: Kvinde - Anne Pedersdatter

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 80.
Hans Pedersen (Kjærulf), f. o. 1620, d. 1694, Præst i Jelstrup-Lyngby, gift I Saltum 1650 med Anne Pedersdtr.. d. 1658, gift II med Anne Jakobsdatter af Jelstrup Præstegaard. Hr. Hans og hans Børn antog Navnet Saltum, men Efterkommerne af hans Søn Jakob - Præst i RerslevVindinge - fører Familienavnet Jelstrup.


Vendsysselske præstefamilier før 1700, side 173. Se manden.DEAT: RIN MH:IF597
BURI: RIN MH:IF598Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk