[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Anders Jensen Kjærulf og Benedikte Porsdatter Børialsen
Mand Anders Jensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Ca. 1641 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
        Begravet: 


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Anne Nielsdatter Griis


        Ægteskab: Ca. 1604Kvinde Benedikte Porsdatter Børialsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 

 Anden ægtefælle/partner: Oluf Pedersen Munk


Børn
1 M Anders Andersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 K Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard

          Født: Ca. 1585 - Kornumgaard Vester Brønderslev
           Dåb: 
           Død: Efter 1641 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Anders Sørensen KjærulfNotater: Mand - Anders Jensen Kjærulf

Anders Jensen Kjærulf var død før 18. Novbr. 1606, da der
skiftedes efter Forældrene. Havde haft Besiddelsen af Kornumgaard,
maaske inden Faderens Død. Han var gift med
Benedikte Porsdatter, Datter af Adelsmanden Pors Nielsen
Børialsen i Kastrup i Rinds Herred, og havde med hende to
Børn, der 1606 fik udlagt det halve af Kornumgaard og et
Afbyggersted som Arv efter Bedsteforældrene. Da Anders
Kjærulfs Moder, Anne Griis, vel har haft Gods i Hanherred
som Arvepart fra Slette2, er det muligt, at Anders Kjærulf
tidligere har boet der. Vi træffer i hvert Fald i Jordebogen
for Aalborghus Læn 1617'9718 en Anders Kjærulf nævnet som
forhenværende Bruger af et da af Sandflugt ødelagt Bol i Borup
i Kollerup Sogn, altsaa tæt ved Slette. Omhandlede
Bol havde været brugt af 3 Familier og havde saaledes næppe
været helt ringe, men der oplyses intet om, hvornaar det
var blevet ødelagt, og i det hele gælder det jo for Jordebøgerne,
at en Mand godt kan figurere i dem, længe efter at
han er død.
Denne Anders Kjærulf er maaske identisk med den Anders
Kierull i Katterup, som o. 1593 blev ihjelslaaet i Sundby
af Clemen Ranesen i Vraa. 25. Juni 1593 fik Lænsmanden
paa Aalborghus, Ove Lunge, Oprejsningsbrev til paany at
forfølge denne Drabssag, der formedelst Forfald var bleven
fortiet3. Noget Katterup findes ikke og er antagelig Fejlskrift
for Kollerup.
Ægteparet havde kun 2 Børn:
1. Anders Andersen Kjærulf, død ung og ugift.
2. Anne Andersdatter Kjærulf, der blev gift med Anders Sørensen
Kjærulf, se H o l t e t l i n i e n .
Efter Anders Kjærulfs Død ægtede hans Enke Oluf Munk,
der 1610'1723 var Fæster af det halve af Gaarden Attrup i
Hammer Sogn. Han døde o. 1624, og Benedikte Porsdatter,
der endnu levede 1643, blev boende i Attrup, de sidste Aar
hos sin Datter og Svigersøn.

Kjærulfs studier side 33 - 35 - 39.

Vensysselske årbøger 1947 side 17.


DEAT: RIN MH:IF975


Notater: Kvinde - Benedikte Porsdatter Børialsen

Kjærulfske studierside 39.

Født omkring 1567 47 , Kastrup, Testrup, Rinds, Viborg

Ægteskabfør 1585 (Alder 18) Anders Jensen Kjærulf - [Vis familie (F6534)]

Ægteskabomkring 1606 (Alder 39) Oluf Pedersen Munk - [Vis familie (F6532)]

Dødefter 1643 (Alder 76) Attrup, , Hammer, Kær, Aalborg

DEAT: RIN MH:IF2260
Billede

Hans Jensen Kjærulf og Gertrud Munksdatter
Mand Hans Jensen Kjærulf

          Født: 1528
           Dåb: 
           Død: Omkr 1568
        Begravet: 


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: nn Hansdatter


        Ægteskab: Kvinde Gertrud Munksdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn

Notater: Mand - Hans Jensen Kjærulf

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 91 - 92 -93.


BIRT: RIN MH:IF1001
DEAT: RIN MH:IF1002


Notater: Kvinde - Gertrud Munksdatter

Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 92.
DEAT: RIN MH:IF2512

Billede

Peder Jensen Kjærulf
Mand Peder Jensen Kjærulf

          Født: 1585
           Dåb: 
           Død: 1655
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 K Johanne Marie Pedersdatter Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1688 - Hjørring Børglum Ø. Brønderslev 1666 - 1731 O 168.
        Begravet: 6 Jun. 1688
    Ægtefælle/partner: Bagge Jensen - Kjærulf
         Ægtesk: Asendrup, Vrensted SognNotater: Mand - Peder Jensen Kjærulf

Død 1655 i Sterup Nørgaard Jerslev sogn, Hjørring amt.


BIRT: RIN MH:IF889
DEAT: RIN MH:IF890
Billede

Niels Jensen Manstrup og Else Pallesdatter Griis
Mand Niels Jensen Manstrup

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Else Pallesdatter Griis

          Født: Omkr 1660
           Dåb: 
           Død: Mar. 1703
        Begravet: 


           Far: Palle Baggesen Griis
           Mor: Bodil Lauridsdatter Maaneskjold
Børn

Notater: Mand - Niels Jensen Manstrup

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
DEAT: RIN MH:IF3512


Notater: Kvinde - Else Pallesdatter Griis

Se Slettegaard i Vester Hanherred af C. klitgaard.
BIRT: RIN MH:IF1183
DEAT: RIN MH:IF1184

Billede

Niels Jensen Mørk og Karen Nielsdatter Mørk
Mand Niels Jensen Mørk

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Karen Nielsdatter Mørk

          Født: Ca. 1616 - Musted Jerslev Børglum
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Niels Madsen Mørk
           Mor: Maren Andersdatter Kjærulf
Børn

Billede
Peder Jensen Mørk og Gertrud Sørensdatter Kjærulf
Mand Peder Jensen Mørk

          Født: Omkr 1560
           Dåb: 
           Død: Før 1620
        Begravet: 


           Far: Jens Pedersen Mørk
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Gertrud Sørensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1565 - Vester Holtet Ajstrup kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1640 - Korslund Hellevad Dronninglund Hjørring
        Begravet: 


           Far: Søren Christensen Skriver
           Mor: Else Andersdatter Kjærulf af Holtet
Børn
1 M Anders Pedersen Mørk

          Født: Ca. 1585
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Jens Pedersen Mørk

          Født: Ca. 1587
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 3 M Hans Pedersen Mørk

          Født: Ca. 1588 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Karen Nielsdatter Kjærulf
    Ægtefælle/partner: Dorte Olufsdatter Munk


4 K Marin Pedersdatter

          Født: Ca. 1592
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Peder Jensen - Kjærulf


5 K Maren Pedersdatter Mørk

          Født: 1595 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: 1659
        Begravet: 30 Maj 1659 - Sulsted kirke
    Ægtefælle/partner: Peder Jørgensen - Kjærulf


6 K Pedersdatter

          Født: Ca. 1600 - Røgelhede Hellevad
           Dåb: 
           Død: Efter 1640
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Jens Jørgensen Kjærulf


7 M Oluf Pedersen

          Født: Ca. 1600
           Dåb: 
           Død: 1644 - Røgelhede Hellevad
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christense Christensdatter
    Ægtefælle/partner: Anne Sophie Henningsdatter Walstorp


8 K Johanne Pedersdatter Mørk

          Født: Omkr 1610
           Dåb: 
           Død: 1688 - Hjørring Børglum Ø.Brønderslev 1666 - 1731 O 322.
        Begravet: 6 Jun. 1688 - Ø. Brønderslev
    Ægtefælle/partner: Niels Baggesen - KjærulfNotater: Mand - Peder Jensen Mørk

Bor i Røgelhede, Hellevad sogn. - Holtelinien Kjærulfske studier, nævnes 1633 -1640, er død før 1651.

Vendsysselske årbog 1950 side 369 og tillæg 1938 Herredsfogeder og tingskrivere side 94. Og 1925 side 181. Navnetræk på Hellevad kirkes prædikestol sammen med årstallet 1614.

BIRT: RIN MH:IF562
DEAT: RIN MH:IF563


Notater: Kvinde - Gertrud Sørensdatter Kjærulf

Nævnes 1633 og 1640, men var død før 1651, døde måske i Korslund i Hellevad sogn, hvor hun boede i 1640. Kjærulfske studier side 358 - 359.
Vendsysselske årbog 1950 side 369. Og 1925 side 181.
Tillæg 1938 Herredsfogeder og tingskrivere side 94.

https://www.myheritage.dk/research/collection-10109/wikitree?action=showRecord&itemId=26005475&indId=individual-136207671-2000122&s=136207671&rfr=mbs
DEAT: RIN MH:IF324
Billede

Mads Jensen Snedet og Kirsten Jensen Snedet
Mand Mads Jensen Snedet

          Født: Omkr 1618
           Dåb: 
           Død: 1667
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Kirsten Jensen Snedet

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1697
        Begravet: 1 Mar. 1697


           Far: Claus Nielsen
           Mor: N - N Nielsen
Børn
1 K Ingeborg Madsdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Claus Madsen Raabjerg

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Mads Jensen Snedet

Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 227. Præst i Råbjerg.
BIRT: RIN MH:IF1013
DEAT: RIN MH:IF1014


Notater: Kvinde - Kirsten Jensen Snedet

Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 227. Præst i Råbjerg
DEAT: RIN MH:IF992
BURI: RIN MH:IF993

Billede

Christen Jensen Stræt og Karen Nielsdatter
Mand Christen Jensen Stræt

          Født: Ca. 1596
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Nielsen
           Mor: Gertrud Sørensdatter


        Ægteskab: Kvinde Karen Nielsdatter

          Født: Ca. 1605 - Tolstrup Nørgaard Næsborg Slet Ålborg
           Dåb: 
           Død: Efter 1630 - Vester Stræt Vilsted Slet Ålborg
        Begravet: 


           Far: Niels Pedersen
           Mor: Inger Sørensdatter Ged
Børn
1 K Inger Christensdatter Stræt

          Født: Ca. 1626 - Vester Stræt Vilsted Slet Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Niels Christensen Stræt

          Født: Ca. 1628
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Billede
Axel Jensen Thott og Thyre Spare
Mand Axel Jensen Thott

          Født: Før 1220
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Kjeldsen Thott
           Mor: 


        Ægteskab: Kvinde Thyre Spare

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Vogn Tulesen Spare
           Mor: 
Børn
1 M Aage Axelsen Thott

          Født: Før 1240
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Axel Jensen Thott

BIRT: RIN MH:IF1157
DEAT: RIN MH:IF2240


Notater: Kvinde - Thyre Spare

DEAT: RIN MH:IF2219

Billede

Niels Jensen Tise og Dorthe Nielsdatter
Mand Niels Jensen Tise

          Født: 1783 - Hjørring Tise 1761 - 1792 O 113 nr. 6.
           Dåb: 4 Maj 1783
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Jens Christensen
           Mor: Zizel Madsdatter


        Ægteskab: 

Begivenheder

• Folketælling: 1787, hjørring Tise O 8 nr. 18.
Kvinde Dorthe Nielsdatter

          Født: 1793
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Christen Nielsen

          Født: 7 Okt. 1823 - Hjørring Tise 1814 - 1844 nr. 96.
           Dåb: 7 Okt. 1823
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marianne JacobsdatterBillede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

17. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.

18. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm

19. http://www.vesterhjermitslev.dk/01_artikelarkiv/bl76_murer_christian_larsens_erindrin.htm.

20. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Maren Nielsdatter Kjærulf Damsgaard. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Kofoed Schou & Andersen
Slægtstræ: Kofoed Schou og Andersen

21. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Anne Nielsdatter Kjærulf Damsgaard.

22. Michael Andersen, Kofoed Schou & Andersen, Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard.

23. Jesna Thomsen, Thomsen, Birgitte Christensen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Thomsen
Slægtstræ: Diana_aktuell

24. Jesna Thomsen, Thomsen, Anna Sorensen.

25. Jesna Thomsen, Thomsen, [Privat].

26. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Maren Jørgensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Aagaard Web Site
Slægtstræ: Aagaard 3604104-Kindo

27. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Mads Jørgensen.

28. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Kirsten Jørgensen.

29. Frede Aagaard, Aagaard Web Site, Christen Jørgensen.

30. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

31. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Rasmine Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

32. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen.

33. May-Britt Alstrøm, 3616498 Web Site, Karoline Rasmussen. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: 3616498 Web Site
Slægtstræ: 3616498-Kindo

34. Sanne Jakobsen, Julie Desideriussen Jakobsen Web Site, Anne Jensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Julie Desideriussen Jakobsen Web Site
Slægtstræ: Julie Desideriussen Jakobsen

35. Tor-Eric Mastø, Mastø Web Site, Vogn Baggesen Kjærulf. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Mastø Web Site
Slægtstræ: export-BloodTreeHjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk