[FuldtNavn]s anerChr. KrogsgårdBillede
Bent Madsen og Zidsel Marie Andersdatter
Mand Bent Madsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: Kvinde Zidsel Marie Andersdatter

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Mads Peter Bentsen

          Født: 13 Jan. 1843 - Hjørring Hune 1842 - 1857 O 3 nr. 2.
           Dåb: 16 Feb. 1843
           Død: 
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Christine Marie Christensen
         Ægtesk: 24 Jan. 1879 - Hjørring Sal1um 1872 - 1882 O 184 nr. 14.
    Ægtefælle/partner: Else Marie Nielsen
         Ægtesk: 19 Dec. 1884 - Hjørring Jetsmark 1882 - 1891 kv. O 41 nr. 22.Billede
Søren Pedersen og Maren Andersdatter - Hjørring
Mand Søren Pedersen

          Født: Ca. 1610 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 17 Apr. 1659 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
        Begravet: 


           Far: Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf
           Mor: Inger Hansdatter Mørk


        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter - Hjørring

          Født: Ca. 1615 - Horne Vennebjerg Hjørring
           Dåb: 
           Død: Efter 1662
        Begravet: 


           Far: Anders Thomsen
           Mor: Karen Pedersdatter
Børn
1 M Christen Pedersen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Før 1632
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Marin Nielsdatter


2 M Anders Sørensen Kjærulf

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1631
        Begravet: 3 M Laurs Sørensen Kjærulf

          Født: Ca. 1635 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: Apr. 1678 - Saltum Hvetbo Hjørring, Danmark
        Begravet: 20 Apr. 1678
    Ægtefælle/partner: Karen Sørensdatter
         Ægtesk: 25 Apr. 1662 - Hjøring Saltum 1646 - 1686 O 103 nederst tv.


4 M Peder Sørensen Kjærulf

          Født: Ca. 1639 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 5 K Kirsten Sørensdatter Kjærulf

          Født: Ca. 1641 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 6 M Henrik Sørensen Kjærulf

          Født: 1643 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 1719
        Begravet: 21 Sep. 1719
    Ægtefælle/partner: Maren Mikkelsdatter
    Ægtefælle/partner: Bodil Mikkelsdatter Kjærulf af Stavad


7 M Anders Sørensen Kjærulf

          Født: Ca. 1645 - Saltumgaard Saltum Hvetbo Hjørring
           Dåb: 
           Død: 1706 - Hjøring Saltum 1686 - 1771 O 209 H.
        Begravet: 18 Jan. 1706 - 61 År.
    Ægtefælle/partner: Maren Pedersdatter
         Ægtesk: 15 Okt. 1671 - Hjørring Saltum 1646 - 1686 O 107Notater: Mand - Søren Pedersen

Overtog gården 1637, ( Saltumgård ) efter moderen Inger Hansdatter Mørk. Død 1659. Søren Pedersen (Kjærulf), bestyrede vist Saltumgaard for moderen og overtog den efter hendes Død 1637, men ejede selv kun en mindre Del af den. Da han en Dag i Foraaret 1659 vilde køre hjem fra Ejerstedgaard, faldt han ned af Vognen og brækkede Halsen. Hans Kusk bemærkede det ikke, før han noget efter kom til at se tilbage, men da han kom hen til Husbonden, var denne allerede død.
Kusken sad i nogen tid arresteret, men da der ikke fremkom noget mistænkeligt mod ham, blev han atter løsladt.
Liget var straks efter Solnedgang d. 17. April blevet synet som det laa paa en Vogn sydøst for Ejerstedgaard, hvilket vist bør anses for ensbetydende med, at Ulykken er sket denne Dag; senere blev Liget bragt ind i Gaarden og der synet ved Lys, men Synsmændene kunde ikke opdage anden skade paa det, end at Halsen var brækket.
1649 pantsatte han sin Part af Saltumgaard for 100 Rdl. til svogeren Niels Hansen i Bistrup. Han var gift med Maren Andersdatter, Datter af Anders Thomsen Hjøring, Præst i Horne og Asdal, og Karen Pedersdatter ; hun levede endnu 1662, da hun blev stævnet af ovennævnte Niels Hansen for hendes afdøde Mands Gæld.

Kærulf studier side 365.
Søren Pedersen (Kjærulf), bestyrede vist Saltumgaard for Moderen og overtog den efter hendes Død 1637, men ejede selv kun en mindre Del af den. Da han en Dag i Foraaret 1659 vilde køre hjem fra Ejerstedgaard, faldt han ned af Vognen og brækkede Halsen. Hans Kusk bemærkede det ikke, før han noget efter kom til at se tilbage, men da han kom hen til Husbonden, var denne allerede død. Kusken sad i nogen Tid arresteret, men da der ikke fremkom noget mistænkeligt mod ham, blev han atter løsladt.Liget var straks efter Solnedgang d. 17. April blevet synet som det laa paa en Vogn sydøst for Ejerstedgaard, hvilket vist bør anses for ensbetydende med, at Ulykken er sket denne Dag; senere blev Liget bragt ind i Gaarden og der synet ved Lys, men Synsmændene kunde ikke opdage anden Skade paa det, end at Halsen var brækket. Hvetbo H. Tgb. 7/5 1659. 1649 pantsatte han sin Part af Saltumgaard for 100 Rdl. til Svogeren Niels Hansen i Bistrup. Han var gift med Maren Andersdatter, Datter af Anders Thomsen Hjøring, Præst i Horne og Asdal, og Karen Pedersdatter a. St. 14/9 1678.; hun levede endnu 1662, da hun blev stævnet af ovennævnte Niels Hansen for hendes afdøde Mands Gæld. a. St. 18/1 1662.

Se Vensysselske Årbøger 1938 side 80 og 1946 side 371.
Søren Pedersen (Kjærulf), død 1659, gift med Maren Andersdatter Hjøring, Præstedatter fra Horne - Asdal. Søren Pedersen overtog Saltumgaard efter Faderen, og blandt hans Efterkommere er mange udenfor Bondestand.
og 1949 side 76.
Peder Selgensens Død 1631 besad hans Enke Inger HansdatterMørk Gaarden til sin Død 1637 og ejede Halvdelen af Bondeskylden, der kun var 1 Pd. (= 2 Tdr.) Byg. Deres Søn Søren Pedersen Kjærulf overtog derefter Saltumgaard, og han, der døde 17. April 1659 ved at falde af Vognen, da han kørte hjem fra Ejerstedgaard, var gift med Maren Andersdatter Hjøring, Præstedatter fra Horne. Samme Aar, som han overtog Saltumgaard, fæstede han den Halvpart af Bondeskylden, som ejedes af hans Moster Bodil Hansdatter Mørk og hendes Mand Lars Pedersen (Kjærulf) i Ø. Halne i Vadum Sogn, og af sine 7 Søskende købte han deres Arveparter i Gaarden, medens hans Broder Peder ( Selgensen ) Pedersen, der var Herredsfoged i Tybjerg Herred paa Sjælland, endnu 1647 ejede sin Part og da stævnede broderen for brugsafgift af den i 10 år.
1654 solgte Bodil Hansdåtter Mørks arvinger deres part af den ene tønde byg Bondeskyld til deres medarving Morten Laursen Kjærulf i Ø. Halne.

Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 154.
Andersdatter Horne, død efter 1662, gift med Søren Pedersen Kjærulf i Saltumgaard, død l659, der 27. August 1655 gav Afkald for hendes Fædrenearv.

BIRT: RIN MH:IF566
DEAT: RIN MH:IF567


Notater: Kvinde - Maren Andersdatter - Hjørring

Datter af sognepræst i Horne. Ardal Anders Thomsen Hjørring. Levede i 1662, da hun blev stævnet for sin mands gæld.
Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 154.
Andersdatter Horne, død efter 1662, gift med Søren Pedersen Kjærulf i Saltumgaard, død l659, der 27. August 1655 gav Afkald for hendes Fædrenearv.

Vendsysselske årbøger 1946 side 371. og 1949 side 76.
Søren Pedersen (Kjærulf), død 1659, gift med Maren Andersdatter Hjøring, Præstedatter fra Horne - Asdal. Søren Pedersen overtog Saltumgaard efter Faderen, og blandt hans Efterkommere er mange udenfor Bondestand.
og 1949 side 76.

Kærulf studier side 365.
Søren Pedersen (Kjærulf), bestyrede vist Saltumgaard for Moderen og overtog den efter hendes Død 1637, men ejede selv kun en mindre Del af den. Da han en Dag i Foraaret 1659 vilde køre hjem fra Ejerstedgaard, faldt han ned af Vognen og brækkede Halsen. Hans Kusk bemærkede det ikke, før han noget efter kom til at se tilbage, men da han kom hen til Husbonden, var denne allerede død. Kusken sad i nogen Tid arresteret, men da der ikke fremkom noget mistænkeligt mod ham, blev han atter løsladt.Liget var straks efter Solnedgang d. 17. April blevet synet som det laa paa en Vogn sydøst for Ejerstedgaard, hvilket vist bør anses for ensbetydende med, at Ulykken er sket denne Dag; senere blev Liget bragt ind i Gaarden og der synet ved Lys, men Synsmændene kunde ikke opdage anden Skade paa det, end at Halsen var brækket. Hvetbo H. Tgb. 7/5 1659. 1649 pantsatte han sin Part af Saltumgaard for 100 Rdl. til Svogeren Niels Hansen i Bistrup. Han var gift med Maren Andersdatter, Datter af Anders Thomsen Hjøring, Præst i Horne og Asdal, og Karen Pedersdatter a. St. 14/9 1678.; hun levede endnu 1662, da hun blev stævnet af ovennævnte Niels Hansen for hendes afdøde Mands Gæld. a. St. 18/1 1662.DEAT: RIN MH:IF568
Billede

Niels Sørensen og Dorthe Andersdatter - Nørgaard
Mand Niels Sørensen

          Født: 1783
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
        Ægteskab: 12 Jan. 1816 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1815 - 1857 O 121 Nr. 1.Kvinde Dorthe Andersdatter - Nørgaard

          Født: 22 Apr. 1792 - Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev 1646 - 1815 O 455.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Anders Andersen Nørgaard
           Mor: Maren Jensdatter


Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Hvetbo V. Hjermitslev O 9 Nr. 55.


Børn

Billede
Søren Nielsen og Anne Andersdatter af præstegaard
Mand Søren Nielsen

          Født: 1 Apr. 1789 - Hjøring Ingstrup 1740 - 1813 O. 129 ø v.
           Dåb: 1 Apr. 1789
           Død: 29 Mar. 1855 - Ingstrup Hvetbo Hjørring 1840 - 1865 O. 198 Nr. 5.
        Begravet: 5 Apr. 1855


           Far: Niels Kjeldsen
           Mor: Maren Sørensdatter


        Ægteskab: 7 Maj 1811 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1781 - 1814 O 52 Højre.

 Anden ægtefælle/partner: Karen Christensdatter - 6 Jul. 1817 - Hjørring Hvetbo Jetsmark O 99 Nr. 1.

Begivenheder

• Folketælling: 1801, Hjørring Hvetbo Ingstrup O 10 Nr.3.
Kvinde Anne Andersdatter af præstegaard

          Født: 26 Dec. 1785 - Hjørring Hvetbo Jetsmark 1781 - 1814 O 7 n, v.
           Dåb: 
           Død: 9 Feb. 1817 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1814 - 1840 O 190 nr. 19.
        Dødsårsag: Ingstrup Hvetbo Hjørring 1814 - 1840 O. 182 nr. 19.
        Begravet: 16 Feb. 1817 - 40 År.


           Far: Anders Christensen
           Mor: 
Børn
1 M Niels Sørensen

          Født: 28 Jun. 1812 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 170.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 2 M Jens Sørensen

          Født: 28 Jun. 1812 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1740 - 1813 O 170.
           Dåb: 
           Død: 15 Maj 1815 - Hjørring Ingstrup 1814 - 1840 O 181 nr. 9.
        Begravet: 28 Maj 1815 - 4 ¼ År.3 K Maren Kirstine Sørensdatter

          Født: 6 Dec. 1814 - Hjørring Hvetbo Ingstrup 1814 - 1840 O 53 Nr. 3.
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 
Notater: Mand - Søren Nielsen

1740 - 1813 Ingstrup Hvetbo O. 250 01/04/1789 fødtes og døbtes Søren Nielsen søn af Niels Kjeldsen og hustru Maren Sørensdatter i Truslev fadd. Nils Christensens hustru og Maren Keldsdatter, Hans Bang, Peder Pedersen, Svend Kjeldsen.
En bror til Christen er f 1791 han er gift med Karen Christensdatter Vielsen indførsel ikke fundet.

Lægdsruller : Hjørring; 1795 C; Hovedrulle; 48; : - Hjørring 1795; C; Hovedrulle; 78; O 161 Gammel nr. 48 ny nr. 41. 7 år.
Lægdsruller : Hjørring; 1798 F; Hovedrulle; 45; : - Hjørring 1798; F; Hovedrulle; 78; O 212 Gammel nr. 41 ny nr. 34. 10 år.
1803; A; 43; A Hovedrulle 83; O 217 gl. nr. 34 ny nr. 24. 14 År.
1806 D; 46; D; Hovedrulle; 84; O 194 gl nr. 24 ny nr. 21. 17 år.
1809; F; 46; 1809; F; Hovedrulle; 83; O 182 gl nr. 21 ny nr. 10. 20 år - 61" = 159 cm.

Søren Nielsen af Truslev er viet 1 gang i Jetsmark kirke 7 maj 1810 med pigen Anne Andersdatter af Præstegaard, forl. Peder Andersen Kjetrup, og Jens Westermark Ingstrup.
Gift 2 gang i Jetsmark kirke 06/07/1817 med Karen Christensdatter af Dyrkjær 30 aar gl. forl. Peder Andersen Kjetrup og Johan Christensen Bleggrav ved Kaas.


Notater: Kvinde - Anne Andersdatter af præstegaard

DEAT: RIN MH:IF442
BURI: RIN MH:IF443

Billede

Christoffer Thomasen Galskyt og Sophie ( Sidsel ) Andersdatter Galde
Mand Christoffer Thomasen Galskyt

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1570
        Begravet: 


           Far: Thomas Pedersen Galskjøt
           Mor: Anne Henriksdatter Stensen


        Ægteskab: Kvinde Sophie ( Sidsel ) Andersdatter Galde

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


Børn
1 M Thomas Christoffersen Galschyt

          Født: 19 Sep. 1560 - Kornumgaard, Kornum Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
           Dåb: 
           Død: 25 Maj 1624 - Af Hammer kær Ålborg
        Begravet: 
    Ægtefælle/partner: Margrethe Jacobsdatter Veile
         Ægtesk: 22 Jun. 1586
    Ægtefælle/partner: Anne Sørensdatter KjærulfNotater: Mand - Christoffer Thomasen Galskyt

Nordiskeaner.

Nygårds sedler.
http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=64&nr=20518&sort=fBIRT: RIN MH:IF1265
DEAT: RIN MH:IF1266


Notater: Kvinde - Sophie ( Sidsel ) Andersdatter Galde

Nordiskeaner.


DEAT: RIN MH:IF2456
Billede

Claus Nielsen og Inger Andersdatter Horne
Mand Claus Nielsen

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1650
        Begravet: 8 Nov. 1650
        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: N - N NielsenKvinde Inger Andersdatter Horne

          Født: 
           Dåb: 
           Død: 1651
        Begravet: 


           Far: Anders Thomsen
           Mor: Karen Pedersdatter
Børn

Notater: Mand - Claus Nielsen

Sognepræst i Råbjerg. Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 226.
DEAT: RIN MH:IF1007
BURI: RIN MH:IF1008


Notater: Kvinde - Inger Andersdatter Horne

Sognepræst i Horne Asdal. Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 154.
DEAT: RIN MH:IF1006

Billede

Søren Pedersen Kjærulf og Maren Andersdatter Horne
Mand Søren Pedersen Kjærulf

          Født: Ca. 1625 - Agdrup Sulsted Kær Ålborg
           Dåb: 
           Død: 
        Begravet: 


           Far: Peder Jørgensen - Kjærulf
           Mor: Maren Pedersdatter Mørk


        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter Horne

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Efter 1662
        Begravet: 


Børn

Notater: Kvinde - Maren Andersdatter Horne

Se barn nr. 4 Anders Thomsen.
Billede

Just Vallentin Vallentinsen de Fulda og Maren Andersdatter Kiep
Mand Just Vallentin Vallentinsen de Fulda

          Født: 21 Jul. 1633
           Dåb: 
           Død: 3 Apr. 1689 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 390.
        Begravet: 9 Apr. 1689 - Sogne Præst 56 År. Gl.


           Far: Vallentin Justesen Fulda
           Mor: Kirsten Jacobsdatter


        Ægteskab: 

 Anden ægtefælle/partner: Kirsten Rasmusdatter - OringeKvinde Maren Andersdatter Kiep

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Maj 1677 - Hjørring Hvetbo Saltum 1646 - 1685 O 244.
        Begravet: 3 Maj 1677

 Anden ægtefælle/partner: Just Vallentinsen


Børn

Notater: Mand - Just Vallentin Vallentinsen de Fulda

Fra C. Klitgård Vensyselske Præstefamilier. Side 241 - 242.
1676 ? - Just Valentinsen de Fulda. Skal være blevet Præst her 23. Marts 1675, men da Sagen mod Hr. Erland Hansen endnu ikke var rejst paa dette Tidspunkt, maa enten Aaret være 1676 eller Datoen 23. August.
Hr. Just var født í Nysted 25. Juli 1633, død 3. April 1689, begravet i Saltum Kirke 9. April, Søn af Valentin de Fulda og Kirsten Jakobsdatter. Blev Student fra Randers 1654, Hører ved Randers Latinskole 1655-61, Hører í Nykøbing Falster 1666 og 1670 Rektor der. 15. Maj 1677 brændte Saltum Præstegaard 12 Dage efter, at hans Hustru var død. og han led stort Tab ved Branden. I Saltum Kirke findes Gravsten over ham, paa hvilken der paa Latin staar: ..Et dobbelt Kors trykkede ham, Døden bortrev hurtig fra ham hans Hustrus Favntag, Ilden bortrev hans Ejendele." En yngre Halvbroder Valentin Valentínsen de Fulda havde Ophold hos ham, senere Ejer af ½ Saltumgaard, og arvede ham. Han havde ingen Børn. Gift 1° 1675 i Nykøbing F. med Maren Andersdatter Kiep, død 3. Maj 1677, gift 2° ( Bevill. til Vielse u. Tr. og L. 20. Septbr. 1680) med Kirsten Rasmusdalter Oringe, død ?, der blev gift 2° 169. med Peder Hansen Saltum, født 1665, død 1695. Søn af Hans Pedersen Saltum, Præst i Jelstrup-Lyngby og Anne Jakobsdatter. Han ejede en Del af Saltumgaard Kirsten Oringe ægtede 3° Jens Larsen Saltum, der 1697 solgte denne Del af Saltumgaard.BIRT: RIN MH:IF550
BIRT: CAUS Maribo Musse Nysted 1647 - 1722 O. 5 døbt. ?
DEAT: RIN MH:IF1782


Notater: Kvinde - Maren Andersdatter Kiep

Præsten skriver min hustru.

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=106431&sort=f
Billede

Just Vallentinsen og Maren Andersdatter Kiep
Mand Just Vallentinsen

          Født: 7 Jul. 1695 - Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O 43.
           Dåb: 
           Død: 1695 - Hjørring Saltum 1686 - 1771 O 205 nederst.
        Begravet: 30 Nov. 1695 - 21 Uger.


           Far: Vallentin Vallentinsen de Fulda
           Mor: Inger Laursdatter - Kjærulf


        Ægteskab: Kvinde Maren Andersdatter Kiep

          Født: 
           Dåb: 
           Død: Maj 1677 - Hjørring Hvetbo Saltum 1646 - 1685 O 244.
        Begravet: 3 Maj 1677

 Anden ægtefælle/partner: Just Vallentin Vallentinsen de Fulda


Børn

Notater: Mand - Just Vallentinsen

BIRT: RIN MH:IF1494
BIRT: CAUS Hjørring Hvetbo Saltum 1686 - 1771 O.97 øverst
DEAT: RIN MH:IF2631


Notater: Kvinde - Maren Andersdatter Kiep

Præsten skriver min hustru.

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=106431&sort=f
Billede

Anders Jensen Skriver Kjærulf og Anna Andersdatter Kjærulf
Mand Anders Jensen Skriver Kjærulf

          Født: - Lendum Mark, Nørre Halne
           Dåb: 
           Død: 24 Jul. 1589 - Foged Gaarden, Hals Sogn
        Begravet: - 1589 I Gulvet I Hals Kirke


           Far: Jens Andersen Kjærulf
           Mor: Gertrud Hansdatter


        Ægteskab: Kvinde Anna Andersdatter Kjærulf

          Født: Efter 1530
           Dåb: 
           Død: 1625
        Begravet: 


Børn
1 M Jens Andersen Hals

          Født: 1571
           Dåb: 
           Død: 1641 - 43 År.
        Begravet: 2 K Anne Andersdatter

          Født: 1573
           Dåb: 
           Død: 1614 - Efter 1614 - 41 År
        Begravet: 
Notater: Mand - Anders Jensen Skriver Kjærulf

Hallund sogn s. 45 - 49.Nævnes 1534 Ejede Kornumgård 1506. Boede en tid i Børglum Bispestols gård, Kjølskegård i Hallund sogn, og var omkring 1540 herredsfoged i Jerslev herred.
Anders. Jensen (Kjærulf?), almindeligvis kaldet Anders

Skriver, Foged i Hals, død 24. Juli 1589, gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard. Om dem se nærmere under Kornumgaardlinien .

Kjærulfske studier side 34. Vendsysselske årbøger 1947 side 17. 4 Børn se Kjærulfske studier side 35

Anders Jensen Kjærulf, kaldet Skriver ( - 1589)
Titel: herredsfoged Født Tidspunkt ukendt Lendum mark Nørre Halne 24. juli 1589 fogedgården Hals sogn. Begravet 1589 i gulvet i Hals kirke Forældre Jens Andersen Kjærulf (1459 - 1532) Gertrud Hansdatter (1470 - ) Ægtefælle/livspartner(e) Anne Andersdatter Kjærulf ( - 1625) Børn Anders Andersen Kjærulf ( - 1610) c. Anders. Jensen (Kjærulf?), almindeligvis kaldet Anders Skriver, Foged i Hals, død 24. Juli 1589, gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard. Om dem se nærmere under Kornumgaard linien.

DEAT: RIN MH:IF911
BIRT: RIN MH:IF910
BURI: RIN MH:IF4963


Notater: Kvinde - Anna Andersdatter Kjærulf

Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver (se S.
11) i Hals Fogedgaard, men er vel næppe identisk med den
Anne Andersdatter, der havde Livsbrev paa nævnte Gaard
af Abbed Anders Andersen i Vidskøl Kloster, kgl. Stadfæstelse
15. Aug. 1558. I Fæstebrevet hedder det bl. a., at
hun skulde forbedre den forfaldne Gaard, og at hun ikke
maatte gifte sig igen uden Abbedens Samtykke2. Anders
Skriver, der maaske var Søn af Jens Kjærulf i Halne (se de
Ældste Led S. 10), anføres i Præsteindberetning fra V. Brønderslev
1568 som Ejer af 3 smaa Bol der i Sognet; dem
havde han antagelig faaet med sin Hustru3. 1580 blev han
Medlem af Guds Legems Lav i Aalborg, døde 24. Juli, 1589
og ligger tilligemed sin Hustru begravet under Korgulvet syd for
Døbefonten i Hals Kirke. Hans Bomærke ses paa Gravstenen.
Hans Hustru overlevede ham og døde maaske i Kjærsgaard
(i Hellevad Sogn). Ægteparret havde i Følge
Dyrskjøt 2 Sønner og 2 Døre >til Alders<. - Den
mest bekendte af Anders Skrivers Sønner var Jens
Andersen Hals, der var Købmand og Raadmand i Aalborg,
og som døde 1627 i Marstrand, hvortil han var flygtet, da
de kejserlige Tropper rykkede mod Aalborg. Om ham kan
navnlig henvises til A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd
i Aalborg, S. 128, samt Tillæg I og II til samme; D.
H. Wulff: Jens Bang og Lassen og Raschs Stamtavle over
den norske Familie Hals, hvortil dog er at bemærke, at
denne Familie i Følge nyere Undersøgelser - af ArkivarFinne Grøn - ikke nedstammer fra Raadmanden, men fra
hans Broder1, der ligeledes hed Jens Andersen, men kaldte
sig med Slægtsnavnet Juel. Han boede i Halsgaard og var
Kronens Delefoged til Aalborghus i Aarene 1600-1613 og
maaske ogsaa før. I Jordebøgerne 1609-13 staar >Jens
Andersen Juell boendes udi Hals haver hans Gaards Landgilde
fri, for hand er Delefoged i forskrevne Hals Birk<.
Han døde o. 1614, thi i Regnskabsaaret 1. Maj 1614 til 1.
Maj 1615 fik Niels Jensen Stedsmaal paa Halsgaard, >som
Jens Andersen fradøde.< I Gulvet i Hals Kirkeskib ligger
nærmest Koret en Gravsten over ham og Hustru Anne Andersdatter,
men hans Dødsaar er ikke udfyldt herpaa, hvorimod
den bærer hans Bomærke. Hans Enke blev gift med
Niels Jensen Skjelvig (Schel- wig, Skielwig osv.),
død 1631, der ligeledes var Dele- foged her og som
maaske, er identisk med den Niels Jensen, der 1609-13 var
Birkefoged her. Han havde 1617-18 Hals Kongetiende i
Fæste, og 16. Maj 1620 (maaske hans Bryllupsdag) gav han
og hans Hustru et Alterbord til Hals Kirke eller lod Alterbordet
staffere.
Jens Andersen Juel havde følgende Børn: Anders Jensen
Hals, Raadmand i Ystad, fra hvem den norske Slægt stammer,
død 1667; Niels Jensen Juel2, Knud Jensen Juel, Delefoged
i Hals Birk, optraadte 18. Juni 1632 paa Aalborg Ting
paa sin Broder Anders Jensens Vegne som Kreditor i Raadmand
Jens Hals' Bo, levede 1661, da han nævnes i Hovedskattemandtallet
som Enkemand, ingen hjemmeværende
Børn, var død før Broderen i Ystad, og hans Arvinger angaves
at bo i Hals3; Birgitte Jensdatter, gift med Christoffer
Christensen fra Ulsted4; Anne Jensdatter, som 12. Marts 1630
tog Tingsvidne ved Hals Birketing angaaende sit Skudsmaal;
hun har vel da forladt Egnen.
Den ene af Anders Skrivers Døtre hed Johanne Andersdatter
og boede 1630 i Sæby5; den anden kender vi ikke
Navnet paa, men hun var død før 1630 og synes at have
1
Finne Grøn - ikke nedstammer fra Raadmanden, men fra
hans Broder1, der ligeledes hed Jens Andersen, men kaldte
sig med Slægtsnavnet Juel. Han boede i Halsgaard og var
Kronens Delefoged til Aalborghus i Aarene 1600-1613 og
maaske ogsaa før. I Jordebøgerne 1609-13 staar >Jens
Andersen Juell boendes udi Hals haver hans Gaards Landgilde
fri, for hand er Delefoged i forskrevne Hals Birk<.
Han døde o. 1614, thi i Regnskabsaaret 1. Maj 1614 til 1.
Maj 1615 fik Niels Jensen Stedsmaal paa Halsgaard, >som
Jens Andersen fradøde.< I Gulvet i Hals Kirkeskib ligger
nærmest Koret en Gravsten over ham og Hustru Anne Andersdatter,
men hans Dødsaar er ikke udfyldt herpaa, hvorimod
den bærer hans Bomærke. Hans Enke blev gift med
Niels Jensen Skjelvig (Schel- wig, Skielwig osv.),
død 1631, der ligeledes var Dele- foged her og som
maaske, er identisk med den Niels Jensen, der 1609-13 var
Birkefoged her. Han havde 1617-18 Hals Kongetiende i
Fæste, og 16. Maj 1620 (maaske hans Bryllupsdag) gav han
og hans Hustru et Alterbord til Hals Kirke eller lod Alterbordet
staffere.
Jens Andersen Juel havde følgende Børn: Anders Jensen
Hals, Raadmand i Ystad, fra hvem den norske Slægt stammer,
død 1667; Niels Jensen Juel2, Knud Jensen Juel, Delefoged
i Hals Birk, optraadte 18. Juni 1632 paa Aalborg Ting
paa sin Broder Anders Jensens Vegne som Kreditor i Raadmand
Jens Hals' Bo, levede 1661, da han nævnes i Hovedskattemandtallet
som Enkemand, ingen hjemmeværende
Børn, var død før Broderen i Ystad, og hans Arvinger angaves
at bo i Hals3; Birgitte Jensdatter, gift med Christoffer
Christensen fra Ulsted4; Anne Jensdatter, som 12. Marts 1630
tog Tingsvidne ved Hals Birketing angaaende sit Skudsmaal;
hun har vel da forladt Egnen.
Den ene af Anders Skrivers Døtre hed Johanne Andersdatter
og boede 1630 i Sæby5; den anden kender vi ikke
Navnet paa, men hun var død før 1630 og synes at have
været gift med en Anders .......... med hvem hun havde
5 Døtre, hvoraf en 1630 var gift med Niels Ludvigsen i V.
Halne (se Side 12), en anden med Anders Laursen Kjærulf
i Bjørnskjær, en tredie med Søren Rasmussen i Stade i Serridslev
Sogn (se Østbjerglinien), en fjerde med Søren
Andersen Kjærulf i V. Brønderslev (se Hol t et l inien) og
den femte - Johanne Andersdatter - var 1630 ugift og
havde Niels Ludvigsen i Vestergaard til Værge.
1
Kjærulfske studier side 10 og 35 - 36 - 37. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 90.
BIRT: RIN MH:IF903
DEAT: RIN MH:IF904

Billede

Kilder


1. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Johanne Pedersdatter Mørk. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Ninas_familie Web Site
Slægtstræ: Family_Nina_Belcaid

2. Nina Belcaid, Ninas_familie Web Site, Maren Nielsdatter Kjærulf.

3. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

4. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter.

5. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Frederik Ahlstrøm.

6. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jensine Ahlstrøm.

7. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Martha Frederikke Alstrøm.

8. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm.

9. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Jens Peter August Alstrøm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

10. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Lovise Augusta Alstrøm.

11. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Emilie Thalia Alstrøm.

12. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Gjertrud Sandra Alstrøm.

13. Robert Harris Rasmussen, Harris Web Site, Juliane Marie Sørensdatter. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Harris Web Site
Slægtstræ: Harris

14. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Thomas Mogensen Nørholm. MyHeritage.com slægtstræ
Familieside: Henrik Bitsch Web Site
Slægtstræ: Flyger incl ikke direkte familie

15. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Margrethe Andersdatter.

16. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Anders Thomsen.

17. Henrik Bitsch, Henrik Bitsch Web Site, Peder Thomsen.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk