Niels Christensen
Ane Jensdatter
Peder Nielsen Gade
(1743-1785)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Andersdatter

Peder Nielsen Gade

  • Født: 1743, Hjørring Vrensted 1730 - 1761 O 17 h nr. 6
  • Dåb: 15 Apr. 1743
  • Ægteskab (1): Anne Andersdatter den 16 Mar. 1770 i Hjørring Børglum Vrensted 1762 - 1792 O 110 Øverst.
  • Død: 1785, Hjørring Vrensted 1761 - 1792 O 83 nr. 8. i en alder af 42 år
  • Begravet: 4 Sep. 1785, 44 År.
Billede

punkttegn  Notater:

26/12/1741 Peder Nielsen ( Gade ).
Død 04/09/1785

Familysearch.org
Denmark, Estate Records, 1436-1964
Hjørring
Børglumkloster gods
Skifteprotokoller B 1719-1787
Opslag 496. side 905 b = opslag 436 venstre.

Hjørring Børglumkloster gods skifteprotokol B 1719 '96 1787 O. 436 side 905 B = v. side
Peder Nielsen Gade

Skifte Forretning
Efter
Afgangne Peder Nielsen Gade Gaardmand i Wrensted

Anno 1785 den 27 Octb. Indfandt sig i Wrensted paa Børglum Closters gjods udi sterv boen efter afgangen Gaardfæstmand Peder Nielsen gade som for nogen Tiid siden ved Døden er afgangen paa skifte forvalteren Deres Høigrevelige Excellencie høi og Welbaarne Hr. Geheimeraad Greve af Rosencrones veigne fuldmægtigen Hans Brantsen fra Børlum Closter med 2de tiltagne vidner og Wurderingsmænd Mads Søren og Christen Knudsen begge gaardmænd i Wrensted for efter bemelte afgl: Peder Nielsen at foretage registrering og vurdering samt skifte og deeling imellem hans eftterladte encke Anne Andersdatter paa den eene side og de med ham de sammen avlede Børn paa den anden siide som ere
1 søn Niels Pedersen gl. 11 aar
1 do. Anders Pedersen gl. 6 aar
1 datter Anne Pedersdatter 14 aar
1 do. Maren 9 aar og
1 do. Johanne 2 aar
og var da tilstæde Encken med antagen Lauværge Niels Madsen gaardmand i Wrensted samt paa de umyndiges veigne i Farfaderens Niels Christensen aftægtsmand paa stædet hans overværelse som sadt værge Peder Madsen gaardmand her i Wrensted; I hvilcke samtliges overværelse passerede som følger.

Daglig stuen
1 bord paa aaben foed samt een fastslagen bænk og 1 skammel 2- 8
1 liden Benks Kiiste uden Bund 8
3de hylde fiæle 2
2de stoele og et gammel Deignetrug 12
Udi en indluket sæng
1 sængs ringe klæder bestaaende af
1 stribet olmerdugs overdyne, 1 hverkens vaar til underdyne
1 do. hovedpude og 1 par blaargarns lagner 5
Udi en do. til Børnene
1 sængs ringe klæder 4

I Vester Stuen
1 gammel Bord ingen benke 6
1 liden halv Kiiste 1
Derudi Enckens og Børns Klæder
1 umahlet større do. med laas og nøgel 4
Derudi den Sal: Mands klæder nemblig
1 Blaae Vadmels Kiol og Vest, 1 gl. Skind Vest, 1 bruun Vest,
1 blaae Vadmels Brystdug, 1 hjemgiort Stribet undertrøje,
1 par Hviide Vadmels Buxer, 1 gl. blaae Vadmels Reyse Kiol,
1 par Skind Buxer, 1 Hatt og 1 par Strømper og 2de par opslidte do.
Vurderes i alt for 6 - -
6 gamle korn sæcke 1 4

I Kielderen
3 Solde 9
1 gammel Ølltønde 2
1 do. Ancker 12
1 Driftttrug, 1 gammel Kiærne og 1 Fløde Bøtte 1
2de Sildfierdinger 6
2de smaae Løbe og en gammel Sælde 8
nock 2de Hylder i Vester Stuen 8
1 liden Lofttstige 8

Paa Lofttet
2de Haelere med Drag 5
3de gamle River 8
For og bag samt Krog Reebe og Smøb til 2de Vogne 1 2
af Korn fandtes intet

I Kammerset
1 liden mindre end fierdings Kiedel i Gruen 4
1 liden Pande, 1 Rist og 1 Ildklemme 2
1 lidet Støbe Kahr, 1 Brygger Kahr og 2de Ballier 2
2de Spande den eene med 2de Jern Giorde 2
2de Stripper 10

I Gaarden og Gaards Redskaber
1 beslagen Vogn med Sætt og tilbehør gammel 6
2 gamle Træe Vogne med Hæcke 6 2
10 gamle Møgfiele 1 14
1 Ploug med tilbehør undtagen, 2de Ploug Hiul som en Hiul 1
7 Harver med Jern Tænder 4
1 Læsestang 8
1 Skiære Kniv med Kiste 1 8 2de Pleiler, 1 Kaste Skoul 1 Hvol? Skoul 8
3de skourt Greebe og en møg skoul 1 4
2de Spader med Skaftter 2
1 liden Hvirvelsteen med træe axel 8
Gammel og ringe Drætte tøy til 6 Beester 3 8
1 sort Fyllie lam paa forbeenene 5 aar 10
1 graae Hæst 10 aar 6 4
1 brun Hæst 15 aar 4
1 sort Ditto 15 aar 4
2de gamle udlevede øg 2
1 sort stiernet koe 10 aar 4
1 sort Hielmet Qvie med Kalv 3 aar 4
1 sort ringet 3 aar 3 2
1 sort Studkalv 3
6 stk. Faar og 2de Gimmerlam a 4 mk. 5 2
2de Griise 1
Meere blev icke angivet eller forefunden følgelig bedrager det
anførte sig alleene til 81 5 8

Derimod hæfter paa Boet følgende Besværing og Udgiftt
1.Herskabets Prætentioner
a) Brøstfældigheden forbiegaaes med reservation siden
bygningerne overalt ei kunde besees formedelst foder og
korn som er stedt i udhuusene.
b) Besætningen til stedet som staar for Hartkorn 4 td. 1 f. 2 alb.
Bør være efter forordningen og stedets fornødenhed.
6 Drætstændige Beester a 20 rd. 120,-,-
2de Vogne med tilbehør a 12 rd. 24,-,-
1 Ploug med tilbehør 4,-,-
1 Harve med do. 2,-,-
c)høie Herskabet rester
Byg 6 td. 2 skp. A 2 rd. 1 mk. 13,1,10
Havre 3 td, a 1 rd. 3 mk. 4 sk. 4,3, 12
d)Derforuden forfalden til Octbr. Udgang Landgilden 1 td. 2 skp. Byg 4,5, 4
Ialt foruden Brøstfæld 172, 4, 10
2 Encken angav at hendes salig mand var henskyldig.
a) Til Peder Nielsen laanede Jep Frandsen i Wrensted som han
hos dem havde fortient i løn 1783 og 1784 8,4,-
b) Til Svend Andersen laanede her i Stervboen 4,4,- c)Madame Hauslef i Løcken for 4 skp. Rug bekommet i Høst 1,3,-
Derforuden
d)Tieneste karlen Kaust Nielsen hans løn til Michaeli 6,1,-
e) Høst Koenen Johanne for hendes tieneste i Høst 1,4,-
3)Enckens Begravelse imod hendes mands forbigaaes
siden boet øjensynlige forladt.
4 Skiftets Bekostning 1,-,-

Dernæst blev kornet i lahden eftterseet; men eftter Wurderings
mændenes skiønnede kunde intet deraf udkomme til Boets fordeel
Tvertimod mme ansees neppe tilstrækkelig til de udgifter i korn,
saavel-til føeden, som sæden samt Kongl. Og skatte korn skal
udreedes.
Naar nu den anførte udgiftt liqvideres med indtægten, befindes
at Boet er Totalt Fallit, og at den anførte udgiftt er større end
heele indtægten 115 rd. 2 sk. Som forøget med stedets lovlig
Brøstfæld som intet er anført for anseelig vilde formeenes, følgelig
kand intet udkomme til Deeling imellem Encken eller Hendes Børn,
men den anførte Indtægt udlægges i Herskabets udgiftter for saavidt
tilstræcke kand, og da Encken ønsker at blive ved Stedet, saa blev
hun samme og hvad derved findes under hendes lauværge op og
tilsyn, betroet til Gaardens Lovlige Driftt og besiddelse saalenge
Høie Herskabet finder for godt hende Stedet at betroe.
Imidlertiid bliver hun pligtig at Sørge for hendes Børns opdragelse,
det bedste hun formaaer, eftter ævne og moderlig pligt.
Til de øvrige Creditorer kand intet blive at udlægge men den
anførte Folckr lønning lovede Encken at skulle stræbe for at
afclarere, om hun maatte blive ved Stedet og Gud vilde give hende
ævne.
Saaledes passeret og skifttet paa anførte vilkaar sluttet og tilende
bragt tilstaaer med hænders underskriftt.
Datum ut Supra paa det Høi Grevelige Herskabs vegne

Paa enckens veigne paa de umyndiges vegne
Niels Madsen Peder Madsen
Overværende vidner og vurderingsmænd
Christen Knudsen Mads Sørensen

Forevist paa Aalborg Slot den 1 dec. 1785

http://aurelia-clemons.dk/brglmklx.htm
Peder Nielsen Gade gmd i Vrendsted 27 Oct 1785 pg 908
WIFE: Ane Andersdtr
CH: Niels Pedersen 11
Anders Pedersen 6
Ane Pedersdtr 14-12
Maren Pedersdtr 9
Johanne Pedersdtr 2
FADER: Niels Christensen aftaegtsmd i Vrendsted
gd: Peder Yiedsen gmd i Vrendsted wgd: Niels Madsen gmd i Vrendsted
[Borglum Kloster; 1757-1787; film 48982]


BIRT: RIN MH:IF193
BIRT: CAUS Tise Børglum Hjørring 1730 - 1761 O. nr. 14.
DEAT: RIN MH:IF194


Billede

Peder blev gift med Anne Andersdatter, datter af Anders Nielsen og Maren Svendsdatter, den 16 Mar. 1770 i Hjørring Børglum Vrensted 1762 - 1792 O 110 Øverst. (Anne Andersdatter blev født i 1748 i Hjørring Vrensted 1730 - 1761 O 23 v Nr. 8., dåb den 24 Jul. 1748, døde i 1796 i Hjøring Vrensted 1793 - 1820 O 79 v nr. 3. og blev begravet den 13 Mar. 1796 i Gades hustru. 49 år..)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jun. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk