pil pil
Thomas Pedersen
(1817-)
Maria Jensdatter
(1821-)
Lars Peter Jensen
Ane Andersdatter
(1828-)
Jens Thomsen
(1852-)
Karen Marie Larsen
(1855-)
Jens Thomsen
(1895-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingeborg Mortensen

Jens Thomsen

  • Født: 26 Mar. 1895, Hjørring Børglum Sejlstrup 1892 - 1930 O 11 nr. 4.
  • Dåb: 8 Okt. 1895
  • Ægteskab (1): Ingeborg Mortensen den 20 Okt. 1925 i Hjørring Horns Frederikshavn 1923 - 1927 O 112 nr. 30.
Billede

punkttegn  Notater:

Lægdsrulle; Udskr. kreds 5; 1913; L; Tilgangsrulle 467 - 580; O 210 nr. 11. 1917 § 13 - 1918 § 13 - 1921 Udygtighedspas § hævet til § 43.

§ 13.
Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han i Henhold til § 11 Nr. 1 6 er pligtig at fremstille sig, straffes med
Bøder fra 10 til 200 Rd. Han kan ikke paa en senere Session benytte den ved
denne Lovs § 14 hjemlede Ret til at faae Udsættelse.
Udebliver han anden Gang eller oftere uden lovligt Forfald fra Sessionen,
straffes han med Fængsel. Dog kan ogsaa i dette Tilfælde under formildende
Omstændigheder Bøder fra 20 til 200 Rd. ikjendes, navnlig naar det af den
Paagjældendes Legemsbeskaffenhed klart fremgaaer, at han er uskikket til al
Krigstjeneste, eller han ved en forud for Dommens Afsigelse gaaende
Sessionsbehandling er bleven funden utjenstdygtig. Naar Nogen trende Gange
uden lovligt Forfald er udebleven fra Sessionen, bliver der at lægge Beslag paa
den Formue, som han maatte besidde eller erhverve her i Riget, indtil han
kommer tilstede, eller hans Formue paa Grund af hans Død eller ifølge de i F. 11
September 1839 foreskrevne Regler tilfalder, hans Arvinger, og han kan derhos,
naar han træffes og af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax, efter, sin
Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.
Den, som i Krigstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for
hvilken han er pligtig at fremstille sig, straffes med Fængsel. Han kan, saafremt
han af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax efter sin Brugbarhed
afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet. Værnepligtige, der ikke
efterkomme den dem i Henhold til § 11 Nr. 7 givne Tilsigelse til Møde for
Sessionen, straffes med Bøder fra 2 til 20 Rd. Vedtegninger om Behandling efter
denne Paragraph bortfalde, naar lovligt Forfald senere godtgjøres for Sessionen
eller, for søfarende Værnepligtige Vedkommende, for Udskrivnings-chefen.

Om denne er rigtig ved jeg ikke.
§ 43.
Den, som ved Vold eller Trusel søger
at formaa en foresat eller overordnet til at
foretage eller undlade en Tjenestehandling eller at hindre ham under en saadan, eller
som medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 6 Aar.
Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som ved Vold eller Tr
usel søger at hindre
en anden Krigsmand fra at udføre en ham af foresatte given Befaling i
Tjenesteanliggende, eller som medvirker hertil.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

Billede

punkttegn  Om Jens

• Folketælling, 1901, Hjøring Sejlstrup O 160.

• Folketælling, 1940, Hjøring Sejlstrup O 32.


Billede

Jens blev gift med Ingeborg Mortensen, datter af Kristen Martin Mortensen og Julie Marie Kristensen, den 20 Okt. 1925 i Hjørring Horns Frederikshavn 1923 - 1927 O 112 nr. 30. (Ingeborg Mortensen blev født den 16 Jul. 1900 i Hjørring Børglum Jerslev 1892 - 1900 O 175 nr. 30. og dåb den 21 Okt. 1900.)

punkttegn  Om Jens og Ingeborg

• Trolovet, 3 Okt. 1925, Lyst i Jerslev kirke 3 - 10 - 1925.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af chr40@c.dk